Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

søndag, juli 29, 2007

Klimadebatten har blitt "hitlet"

- Å hitle en tråd betyr at man bevisst, men sjelden med suksess, prøver å avslutte tråden ved å nevne Hitler. En tråd mister sin verdi straks noen trekker inn nazismen, WWII etc, ved at resten av diskusjonen lett utarter til en verdiløs flamewar, skriver de på Usenets ordliste fra 2000. Her er klimadebatten nå:

Let's just say that global warming deniers are now on a par with Holocaust deniers.


Klimapanelet påstår de har en konsensus om menneskapt oppvarming, med over 2,500 forskere som støtter resultatene i deres. Eller hvordan var det der igjen?

Susan Solomon fortalte i Oslo i mars hvordan rapporten var satt sammen. 158 forfattere gikk gjennom oppdatert litteratur på området, kombinerte med egen forskning, satte dette sammen og inviterte forskere og fagfolk til å kommentere på en lukket nettside. I første runde var det rundt 600 registrerte bidragsytere. Dette ble revidert, deretter ble et nytt utkast lagt ut og rundt 600 forskere og fagfolk bidro nok en gang med data, kommentarer og innsigelser. Om noen av de 600 i de to rundene overlappet hverandre vites ikke. I etterkant har byråkrater og politikere kunnet revidere og tilpasse materialet.

Mattekunnskapene mine er relativt dårlige, men jeg får ikke dette til å bli mer enn 1358 personer uansett hvilken kalkulator jeg bruker. Og dette er bidragsytere - ikke folk som faktisk er enige eller stiller seg bak rapporten. Chris Landsea, som var en av delforfatterne for et av kapitlene valgte å gå av fordi han ikke kunne stille seg bak den - og om jeg husker riktig, måtte true med rettsak for å få dem til å fjerne navnet hans fra rapporten. Han hadde jo bidratt.

Men. Det var egentlig noe annet som tiltrakk seg min oppmerksomhet. Nemlig underskriftskampanjen med 17,800 underskrifter fra forskere og fagfolk som gikk i mot Kyoto-avtalen og som ville vise at det ikke er en konsensus om global oppvarming.

Men det er klart. De heter jo ikke "FN" til fornavn. Kanskje alle sammen er kjøpt av oljeindustrien? Er sure fordi de ikke får offentlige bevilgninger? Fordi noe må det jo være siden konsensus i disse dager kun består av de som støtter FNs klimarapport og alle andre forskere er useriøse, uten troverdighet - eller så godt som fascister.

Let's just say that global warming deniers are now on a par with Holocaust deniers.

Debatten er herved hitlet, med andre ord mistet sin verdi. Men det gjorde den vel strengt tatt da konsensus ble hevdet. For hvordan kan det være en debatt når alle er enige?

13 kommentarer:

Anonym sa...

Selv har jeg mer tro på at klimaendringene ihvertfall til en viss grad er menneskeskapte enn at de ikke er det, men hvorfor denne totale mangelen på respekt for den uenigheten som tross alt ER der? Hvis noe gir assosiasjoner til en viss totalitær ideologi må det vel være det synet som sier at det ikke skal være LOV å være uenig, snarere enn de som er uenige med det "politisk korrekte" i denne saken...

Johan R. Sjöberg sa...

"För forskarna förebådar dessa synbarligen disparata händelser grundläggande förändringar i världens klimat ... Meteorologerna är oeniga om trendens orsak och omfattning, liksom om dess påverkan på lokala väderförhållanden. Men de är nästan eniga om att trenden kommer att försämra produktiviteten i jordbruket under resten av seklet. Om klimatförändringen är så djupgående som pessimisterna fruktar kommer den svält som blir resultatet att vara katastrofal."

Global uppvärmning? Nej nedkylning:

Peter Gwynne, The cooling world, Newsweek 28 april 1975, citerad i Johan Norberg, När människan skapade världen, s. 142-143.

Detta skrevs (1975) efter en nästan 30-årig period av nedkylning, något att tänka på när folk säger att det var riktiga vintrar förr. Så konstigt (rart) då!

Anonym sa...

Klimadebatten har blitt "Hitlet" gjentatte ganger og fra begge sider.

Her er en relevant bit fra Wikipedia-siden om senator Jim Infoe:

---------------------------------

In a 2006 interview with the Tulsa World newspaper, Inhofe compared environmentalists to Nazis. He said, "It kind of reminds... I could use the Third Reich, the Big Lie... You say something over and over and over and over again, and people will believe it, and that's their [the environmentalists'] strategy... A hot summer has nothing to do with global warming. Let's keep in mind it was just three weeks ago that people were saying, 'Wait a minute; it is unusually cool...." He then said, "Everything on which they [the environmentalists] based their story, in terms of the facts, has been refuted scientifically." Inhofe had previously compared the Environmental Protection Agency to the Gestapo. He had also made allegations that the Weather Channel is behind the alleged global warming hoax, so as to attract viewers. Inhofe had previously claimed that Global Warming is "the second-largest hoax ever played on the American people, after the separation of church and state."

-------------------------------------

Det eneste dette viser er at det fortsatt er konsensus om Godwins Lov.


Johan:

1975 var 32 år siden, og Newsweek var ikke en vitenskapelig journal da heller.

Anonym sa...

Anbefaler forøvrig en utmerket artikkel om debatten, skrevet av Erik Tunstad, på dagens forskning.no

(Selv om den nevner Hitler!)

Anonym sa...

selvsagt blir en så stor debatt som klimadebatten hitlet, har dere ikke hørt om Godwin's Lov:D
-"As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one."

Fredrik Mellem sa...

Hvordan du enn vrir og vender på det, så er det an lang rekke anerkjente vitenskapsfolk som er overbevist om at vi påvirker atmosfæren på en uheldig måte. Det er egentlig ikke så vanskelig å tro på. Atmosfæren er ikke tykkere enn avstanden fra Oslo til Holmestrand, og det er jo ikke rent lite avfall vi spyr ut i den.

Jeg synes det er en skremmende utvikling i verden: Det synes langt lettere å overbevise mange mennesker om helt udokumenterte påstander om at man snakker med engler, har varme hender som ordner opp i "Energibanene" våre o.a. mumbo jumbo-medisin - enn å få presumptivt oppegående folk til å akseptere at uhildet eksossprøyting inn i atmosfæren, kanskje ikke er en evig god idé?

Anonym sa...

Mulig jeg ikke har fulgt så godt med, selv om jeg kanskje er over gjennomsnittet interessert i klima og miljø, men den eneste jeg har sett hitle klimadebatten i Norge er... Vampus selv.

Jeg har sett mange dårlige argumenter fra begge kanter i denne debatten, men Vampus argument om at hun utsettes for hitling er kanskje et av de aller dårligste.

Hva med å diskutere mindre (hitler)bart og mer snørr?

Anonym sa...

vampus:

17.800 underskrifter fra forskere og fagfolk??

*kremt, kremt*!

Fra linken du oppgav:

Scientific American took a sample of 30 of the 1,400 signatories claiming to hold a Ph.D. in a climate-related science. Of the 26 we were able to identify in various databases, 11 said they still agreed with the petition —- one was an active climate researcher, two others had relevant expertise, and eight signed based on an informal evaluation. Six said they would not sign the petition today, three did not remember any such petition, one had died, and five did not answer repeated messages.

Crudely extrapolating, the petition supporters include a core of about 200 climate researchers – a respectable number, though rather a small fraction of the climatological community

Anonym sa...

Pinlig, pinlig, Vampus. Du er kritisk til IPCC, men OISM (med sine "17.800") er jo totalt gærninger. Div snacks:

Klipp fra sourcewatch:

It is headed by Arthur B. Robinson, an eccentric scientist who has a long history of controversial entanglements with figures on the fringe of accepted research. OISM also markets a home-schooling kit for "parents concerned about socialism in the public schools" and publishes books on how to survive nuclear war.

Robinson established the Oregon Institute of Science and Medicine in 1980. In its early years, the OISM focused much of its attention on a new theory that Robinson had developed regarding "molecular clocks" that he thought might influence aging.

It also became involved in issues related to nuclear war and civil defense. It published two books, Nuclear War Survival Skills (foreword by H-bomb inventor Edward Teller), which argues that "the dangers from nuclear weapons have been distorted and exaggerated" into "demoralizing myths

The OISM website also offers educational links to a creationist website and an online discussion group called RobinsonUsers4Christ, "for Bible & Trinity-believing, God-fearing, 'Jesus-Plus-Nothing-Else' Christian families who use the Robinson Curriculum to share ideas and to get and give support."

When questioned in 1998, OISM's Arthur Robinson admitted that only 2,100 signers of the Oregon Petition had identified themselves as physicists, geophysicists, climatologists, or meteorologists, "and of those the greatest number are physicists."
This grouping of fields concealed the fact that only a few dozen, at most, of the signatories were drawn from the core disciplines of climate science - such as meteorology, oceanography, and glaciology - and almost none were climate specialists.

The names of the signers are available on the OISM's website, but without listing any institutional affiliations or even city of residence, making it very difficult to determine their credentials or even whether they exist at all. When the Oregon Petition first circulated, in fact, environmental activists successfully added the names of several fictional characters and celebrities to the list, including John Grisham, Michael J. Fox, Drs. Frank Burns, B. J. Honeycutt, and Benjamin Pierce (from the TV show M*A*S*H), an individual by the name of "Dr. Red Wine," and Geraldine Halliwell, formerly known as pop singer Ginger Spice of the Spice Girls. Halliwell's field of scientific specialization was listed as "biology." Even in 2003, the list was loaded with misspellings, duplications, name and title fragments, and names of non-persons, such as company names

Anonym sa...

BUSHEN

Det synes vel mer som om hvert eneste debattemne kan bli vinklet mot Irak-krigen og Bush.

Anonym sa...

FNs klimasjef om dansk miljøskeptiker:
- Lomborg tenker som Hitler

http://www.dagbladet.no/kunnskap/2004/04/21/396348.html

Anonym sa...

Hvorfor handler debatten om hvem som har rett, og om hva "konsensus" er, når det egentlige spørsmålet er i hvilken grad vi er villige til å risikere miljøødeleggelser?

Forskning vil aldri kunne forutsi fremtiden sikkert, og sannsynligheten for at forutsigelsene blir riktige vokser med det statistiske tallmaterialet. Men desto lenger vi sitter og venter for å se hva som skjer og analyserer de tall vi har, desto nærmere kommer vi de eventuelle miljøproblemene, og desto mindre mulighet har vi til å gjøre noe med det - hvis det skulle vise seg at de klimaforandringer vi ser nå, faktisk skylder CO2-utslipp. For hvis de gjør det, vil de bli mye verre enn hva vi ser nå.

Faktum så langt er at det fins en teoretisk godt begrunnet hypotese om at vi vil få global oppvarming som følge av CO2-utslipp, en del observasjoner som støtter hypotesen.

Dessuten fins en stor usikkerhet om hvorvidt disse observasjonene utgjør en eksponensiel økende trend eller om de er naturlige svingninger. Og om hvorvidt den globale oppvarmingen - som man er relativt sikker på at vil skje i noen grad - vil være stor nok til å påvirke miljøet vårt nevneverdig.

I tillegg fins en mengde ekstremt irriterende nisser der ute som argumenterer som om den usikkerheten ikke fantes, og tar noen år med merkelig vær som bevis for at den globale oppvarmingen allerede har kommet.

Nissene har sikkert feil i den forstand at vi ikke har sett på langt nær nok temperaturforandring til å kunne bevise noe som helst.

Men svar meg på dette: Skal vi utgå fra at alt er ok, bare fordi de som skriker høyest om at global oppvarming skjer nå, argumenterer feil?

Anonym sa...

Egentlig synes jeg at klimafokuset har tatt overhånd, i forhold til forurensning generelt. Potensialet for global oppvarming - både "naturlig" og menneskeskapt - har vært kjent i årtier, og selv gikk jeg litt lei av det gjennom de debatter som hersket for tredve år siden. Temperaturen på jorden er ikke stabil, og vil svinge, både lokalt på kort sikt (vær) og over større områder på lengere sikt (klima).

Det som interesserer meg mest, er vitenskapelige undersøkelser som fokuserer på å oppdage og bevise årsak-virkning relasjoner. Ikke bare forsøk på å påvise samsvar mellom forskjellige variable gjennom statistisk analyse. Det siste er selvfølgelig mye enklere med dagens datamaskiner, men er ikke nødvendigvis korrekt for det, uansett hvor mange som måtte være enig om noe. Vitenskap skal ikke være basert på avstemninger!