Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, august 31, 2009

Norges mest lønnsamme innvandrer?

En oppmerksom leser tipset om en sak i Financial Times skrevet av Martin Sandbu om det som nok må være landets mest lønnsomme innvandrer.

Irakeren og geologen Farouk al-Kasim kom i mai 1968 til Norge med sin norske kone Solfrid og deres celebral parese-syke sønn. De forlot et priviligert liv til fordel for å få behandling for sin sønn i det norske helsevesenet. Uten jobb, men med helt unik kompetanse fra blant annet Iraq Petroleum Company, brukte al-Kasim ventetiden fra han landet i Oslo til toget gikk videre til Solfrid på kvelden, til å stikke innom Industridepartementet for å få en liste over oljeselskaper i Norge. En oppvakt byråkrat så at det glimtet i gull - svart sådan - da han fikk kjennskap til al-Faruks akademiske bakgrunn og erfaring fra oljebransjen. Han ble hyret inn som konsulent og analytiker, og har vært hjernen bak Norges fantastiske oljeeventyr.

Vi skylder altså store deler av vår oljeformue til en innvandrer som kom hit for å benytte velferdsstaten Norge. De som maser om kostnadene for innvandrere kan herved klappe igjen. Siden har vi hevet terskelen for at mennesker som al-Farouk skal få tilgang til riket. Hvor mye innovasjon og nyskaping har vi gått glipp av fordi innvandringsstopp og en feilslått integreringspolitikk sørger for å holde mennesker ute?

Farouk al-Kasim er legendarisk i det opprinnelige oljemiljøet, men ellers lite kjent. På tide å endre det?

tirsdag, august 25, 2009

Grenser for politikk

Inge Lønning oppsummerer konservatisme på utmerket vis i forbindelse med 125 års-dagen i dagens Aftenpoften:

En holdning som tar det for gitt at det finnes grenser for politikk, og som legger vekt på at politikkens oppgave er å forandre for å bevare de fundamentale verdier samfunnsfellesskapet hviler på, vil aldri la seg friste av syvmilsstøvler. De mange små skritts reformpolitikk krever måtehold, tålmodighet og vilje til å ta vare på balansen i samfunnsregnskapet.

Selv insisterer jeg fortsatt på at vi er 29 år... og noen måneder.

mandag, august 24, 2009

Hva har Høyre gjort for oss?

Unge Høyre tar en Monty Python, riktignok fra 2005, men dog:Nå:

- sykehuskøene økt med 50 000
- 12 000 flere fattige
- 1 av 5 ligger fortsatt under det kritiske nivået for lesing - og selv om undersøkelsene ikke tester skriveferdigheter - hvor mange tror du kan skrive uten å kunne lese skikkelig?
- mer enn 200 000 flere betaler toppskatt
- egenandelen på helsetjenester har økt

Hrmf. Må snart skrive om noe annet enn politikk snart.... Forslag?

Mindre vold av statlig leggetid?

Avholdsmannen Knut Storberget har foreslått en felles statlig leggetid for å redusere voldsepisoder i forbindelse med skjenkesteder. Sammen med Statens institutt for rusmiddelforskning anser han det for bevist at jo mer liberale skjenketider, desto mer vold og skader. Politimesterne i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen ser ut til å være enige.

Vi hadde den samme debatten i Oslo på begynnelsen av 90-tallet, da kommunen svarte med å ha differansierte åpningstider og en fokusert innsats fra politiet førte til en nedgang i voldsepisoder. Da var det også folk i politiet som argumenterte med at volden ville flytte seg fra kontrollerbare områder (Oslo sentrum) til bydelene og at husbråk og vold i hjemmet ville øke.

I Danmark erkjenner de at problemet med vold og rus kan være knyttet sammen, men at det er mer sammensatt. De har redusert volden knyttet til utesteder på samme måte som vi gjorde i Oslo på begynnelsen av 90-tallet - nemlig ved fokusert innsats i sentrum. Det danske justisministeriet skriver om dette:

Danskernes risiko for at blive udsat for kriminalitet i form af tyveri, hærværk eller vold er faldet markant inden for de seneste år.
De samme erfaringene har man hatt i blant annet Manchester, gjennom prosjektet Manchester City Safe - tiltak for å håndtere en åpen by, med en nedgang av alvorlige voldshendelser på over 12% siden oppstarten i 2001 (best practices-rapport).

Ifølge innsalget fra Arbeiderpartiet til Aftenpoften har voldsepisoder falt med 30% i Trondheim. Etter bare åtte måneder mener Arbeiderpartiet at dette er en "varig nedgang". Mon det. Man kan jo lure på hva som gjør nordmenn så annerledes enn engelskmenn og dansker?

Når synlig politi i Oslos gater er halvert siden 1987, samtidig som befolkningen har økt med 130 000 og kriminaliteten eksplodert, så kan man undres på om ikke voldsepisoder heller har sammenheng med politiets bemanning.

Her er noen tall:

I 1987 hadde politiet i Oslo 1195,5 dagsverk fordelt på 70 vaktsett.
I 2007 hadde politiet i Oslo 681 dagsverk fordelt på 84 vaktsett.

I 1987 var 210,60 prosent bemanning i forhold til bemanningen i 2007.

Sammenhenger?

Storberget kan ikke alene klandres for bemanningsutviklingen, den har vært nedadgående i 20 år, gjennom flere regjeringer. Men de fire siste årene har vi sett en markant utvikling i alvorlige voldsepisoder; knivstikkinger, overfallsvoldtekter, i tillegg til vinningskriminalitet gjennom organiserte bander. Politiet trøster med at det er en nedgang i antall anmeldte forhold. Det er ikke en gang en fattig trøst. Folk har gitt opp. Hvorfor orke å anmelde noe, når svaret på en henvendelse om at dealere står inne og veier dopet sitt på brevvekta på Grønland postkontor er "ja, er det noe forbud om å veie noe annet enn brev der da"?

Vanlige folk er stort sett utsatt for vinningsforbrytelser, enten det er ran, lommetyveri, innbrudd i bil og hjem. Når dette blir automatisk henlagt så er det klassejustis. Når det ikke en gang anmeldes så er det et tegn på noe langt farligere.

Statlig leggetid er ikke svaret. Mer ressurser til politiet må til, og politiet må selv komme med forslag til omorganiseringer eller løsninger for å løse problemet. Dette er ikke bare et budsjettspørsmål. Det er et spørsmål om prioriteringer.

Oppdatering krimkonkurranse

Bekreftelse på anmeldt forhold mottatt i posten på lørdag, datert 21.08.09. Forholdet anmeldt 19.august. I brevet står det følgende:

"Politiet vil søke å etterforske saken, slik at den er best mulig opplyst når avgjørelse tas."

Så da venter vi på henleggelsen.

Interessant nok er etterforskers navn det samme som på de fire forrige anmeldte sakene. Sikkert bare tilfeldig.

søndag, august 23, 2009

Sverdet og skjoldet

Soldatene våre er skjoldet, mens utviklingshjelpen er sverdet, skriver Erna Solberg:

Den gjensidige avhengigheten mellom sivil og militær innsats og behovet for en helhetlig strategi, er særlig synlig i Afghanistan. Den store feilkoblingen i fredsbevegelsen og i enkelte partier i Norge, er forestillingen om at det militære engasjementet i landet representerer en offensiv strategi, mens humanitær og sivil bistand representerer en defensiv strategi. Tvert imot er det utviklingshjelpen som er sverdet, og soldatene som representerer skjoldet i en helhetlig strategi for Afghanistan. Man lykkes ikke uten at skjoldet gir sverdet spillerom. Militærmakten utgjør bare én, men til gjengjeld en helt avgjørende del av det hele.
Støtt styrkene våre. Les hele kronikken her.

onsdag, august 19, 2009

Krimkonkurranse

Vinn en krimbok etter eget ønske dersom du klarer å treffe riktig på hvor mange dager det tar før politiet henlegger en anmeldelse og trussel via sms som ble levert inn kl. 20.20 i kveld.

Her er svar på fire tidligere anmeldelser, der melding er bevart (skrevet inn i sin helhet i anmeldelsen) og mobilnummer på avsender oppgitt:

"De underrettes om at forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken. På grunn av arbeidsmengden i strafferettspleien må det dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saker som kan behandles. Etter retningslinjene for slik prioritering blir dette saken ikke tatt under behandling.

Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskningen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning."

Ikke at jeg mener at sjikane og trusler mot meg skal prioriteres i forhold til hatvold, voldtekter, organisert kriminalitet, drap og overgrep. Politiet har nok mer enn nok å henge fingrene i.

Legg inn dato på brev med underretning om avslag og bokønske i kommentarfeltet under.

Henleggelser x 4:

Storberget burde jages!

I kveld avholder Oslo Arbeiderparti folkemøte med justisminister Knut Storberget ved Vaterland bru under parolen "ta gata tilbake". Den frekkhetens nådegave den mannen må være utstyrt med. Hadde han gjort jobben sin hadde vi ikke trengt å "ta gata tilbake".

De siste fire årene har åpenlys omsetting av narkotika eksplodert i det området Aftenposten kalte "marerittmila", vi har hatt voldtektsbølge på Grünerløkka og Beboeraksjonen på nedre delen av Løkka har tryglet, grått og bedt om at ressurser fra politiet skal hjelpe dem. Foreldre måtte en stund følge barna sine til skolen for å beskytte dem mot aggressive narkotikaselgere, vi fant plakater på dørene til gårdsplasser der barna lekte med reklame for "billig afghaner, sjekk med din selger".

På grunn av ustanselig press fra beboerne gjennomførte politiet noen aksjoner, men hadde ikke ressurser til å følge opp. En mann hørte beboernes rop om hjelp. Det var ikke Storberget. Det var Erling Lae.

Byrådet i Oslo har tilbudt å betale 200 millioner for å få mer ressurser til politiet og gjøre Oslo til en tryggere by. Knut Storberget ble rasende. Han ville heller at borgerne skulle hjelpe han med å foreslå hvilke oppgaver politiet burde nedprioritere.

Byrådet i Oslo valgte i stedet å ansette lokale vektere, også kalt bomiljøvakter, for å gjøre gatene på Grünerløkka tryggere. Nedre del av Markveien ble da kalt Dopsgate på folkemunne. Rødt, SV og Arbeiderpartiet stemte mot vekterordningen lokalt i bydelen, men vi tok saken videre til byrådet og bydelen ble heldigvis overkjørt.

Det har skjedd en radikal forbedring gjennom samarbeidet og engasjementet fra beboerne selv og bomiljøvaktene. At Knut Storberget og Arbeiderpartiet i det hele tatt tør vise seg i området er helt fantastisk.

Knut Storberget burde jages.

mandag, august 17, 2009

SVDecaux?


SV har uten tvil den stiligste standen i Spikersuppa - formet som trikkestoppene med JCDecaux - reklameplakater. Men var det ikke disse de stemte mot i Oslo bystyre?

Helsereform på 1-2-3

Når Dagbladet skal gi en nyansert fremstilling av hvorfor så mange amerikanere ikke vil ha Obamas helsereform og foretrekker private initiativer lar de Ole O. Moen argumentere for hvor bra reformen egentlig er og har overskriften på motstanden: "Frykter for viagrapillene sine."

Fordi det finnes jo bare en måte å organisere samfunnet på, eller hva?

fredag, august 14, 2009

Prisen for valgfrihet

SVs Inga Marte Torkildsen skal ha barn i desember og priser muligheten for å velge hvordan hun vil føde:

- Jeg har tatt et aktivt valg om hvor jeg vil føde. Tilbudet på ABC-klinikken er stadig under press fordi de bruker mer tid på hver enkelt. Dette tilbudet må styrkes. Jeg vil ha valgfrihet, slik at alle gravide kan velge mellom tett oppfølging av jordmor eller tilbudet hos fastlege, sa Thorkildsen til Dagbladet.

Prisen for offentlige tjenester og den valgfriheten som måtte finnes der er nettopp blant annet kø. Så lenge offentlige helsejenester skal være "gratis" så vil de alltid være en knapphetsgode. Gratis i hermetegn fordi det offentlige bruker over 45 ooo kroner årlig i helse per nordmann. Ingen offentlige goder er "gratis".

Torkildsen ønsker mer rødgrønn politikk, der helsekøene bare øker etter at regjeringens allergi mot private resulterte i at de sluttet å betale for helsetjenester til borgerne via private. Det er umoralsk å tjene penger på andres helse, mente de. I motsetning til uviktigheter som mat, klær og et sted å bo, formoder jeg.

Muligheten for å velge private løsninger er ifølge de rødgrønne umoralsk. Køer for å få folk friske er åpenbart bedre. Hvem betaler prisen for det?

FrPs nestleder, Per Arne Olsen, mener Torkildsen er dobbeltmoralsk. Kan ikke si jeg er uenig i det.

onsdag, august 12, 2009

Verdighetsgaranti

Når Arbeiderpartiet går ut med garantier så er det verdt å følge godt med. I 1985 gikk de ut med en jobbgaranti, der målet var å få mindre en 30 000 ledige. Like etter økte ledigheten i Norge til over 100 000. De innførte ventelistegaranti for sykehusbehandling i 1997 uten merkbart resultat.

Med en "verdighetsgaranti" i eldreomsorgen frykter jeg for mormors liv og helse. Hva er en garanti verdt om den ikke følges opp?

Les Stig Ove Volls utmerkede innlegg om saken.

tirsdag, august 11, 2009

Den selvinnlysende godhet

I et portrettintervju med DN klarte statsminister Jens Stoltenbergs rådgiver, Mina Gerhardsen, å ytre følgende:

- Forskjellen på Røde Kors og Statsministerens kontor, er at nå skjønner ikke alle at vi er de gode.

Venstresida har de siste tyve åra hatt enerett på "å være gode" per se. De mener det er innlysende, opplest og vedtatt, a priori - noe eviggyldig som nødvendigvis alltid er sant. Når venstresida gjør noe så er det fordi de vil godt, når høyresida gjør noe så har de baktanker - mest å sørge for de rike, med å plage de fattige som bonus.

Derfor får man meldinger som dette på twitter når det viser seg at samrøret LO/Ap gir resultater i form av at alle skattebetalere må spleise på minst 10 milliarder i goder til LOs medlemmer:


Tore O. Sandvik er fylkesordfører i Sør-Trøndelag for Arbeiderpartiet, og sikkert en utmerket mann. Tweeten bare eksemplifiserer tankesettet. Vi har integritet. Vi er ordentlige. Vi tåler å få 10 millioner inn på konto uten å korrumperes. Tross alt. Vi har jo sammenfallende interesser med LO og det er derfor de får gjennomslag, ikke fordi de gir oss penger og har plass i sentralstyret.

Høyre-sida derimot. Helt annen greie. Kommer en mann i dress og gir dem penger, så forsvinner alt de måtte ha av politiske prinsipper. Nei. Glem det. Prinsippene ER TUFTET PÅ at vanlige skattebetalere skal spleise på å betale for særrettighetene til rikingene. Vent. Hvordan var det igjen. At rikingene ikke skal spleise fullt så mye som de gjør.. hm.. uansett. Onde er de. ONDE.

Jesus. Fucking. Christ.

Som jeg skrev på bloggen til Heikki Holmås i SV da han smakløst nok skrev "Sloss for seg selv - lar de arbeidsløse betale" (apropos typisk) om min dyktige kollega Nikolai Astrup: jeg har en million i gjeld, ingen bil og er vokst opp i Groruddalen. Og så? Hva gjør mine meninger mer eller mindre valide i forhold til direktørdattera Kristin Halvorsen?

Jeg forventet faktisk mer av Heikki, som jeg kjenner som en veldig hyggelig fyr ellers, men vi kan jo alle gjøre feil. Jeg har også faktisk tro på at både Heikki og Tore mener godt med sine forslag. Jeg er bare uenig. Jeg mener at selv om intensjonen er god, så er resultatet dårlig. Derfor velger jeg annerledes. Derfor velger jeg Høyre.

Den godheten venstresida så hardt monopoliserer har jeg bare rett og slett ikke tro på. Den er ikke selvinnlysende for meg.

Les også Are Slettans: Rikinger i politikken - kan det tenkes at selv en milliardær har noe fornuftig å si?

Kultursjokk

Mange har jo kommentert at Siv Jensen til stadighet er så sjokkert at man kan frykte for at hun går inn i langvarig sjokk og tar skade av det.

Men nå har det kommet en ny forklaring på FrPs kulturpolitikk. Kanskje de lider av Stendhals syndrom; en lidelse som får personer til å handle irrasjonelt når de opplever kunst?

Da er det kanskje ikke så rart at Nettavisen fikk valgvake-sjokk da de oppdaget at FrP skal ha valgvaka si på Det norske Teater - antakeligvis deres siste bidrag til kultur-Norge før de inntar regjeringskontorene.

...når begynte de egentlig å servere te på Louvre?

Test

Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.

Skomonopol

Av og til lurer jeg på hva som gjorde at jeg i sin tid meldte meg inn i Fremskrittspartiets Ungdom. Så dukker gull som dette opp - og man husker tilbake. Nå skulle det vise seg at Tor Mikkel Wara dessverre ikke var representativ for partiet, og det er sjelden vi hører klare, ideologisk begrunnede standpunkter fra FrP lenger (jeg sjongler nå granater i glasshus) - men det har jo vært spekulert i om Mikkel er aktuell som finansminister for FrP - og så vidt jeg forstår går ryktene fortsatt.

Denne talen er fortsatt gyldig i dag:Skomonopol.

*GRØSS*

Hvis du går inn på YouTube så abonner på difchannel - det kommer mer godbiter derfra. Og mannen sitter på en forstyrrende stor samling av politiske videoer fra USA. Vil han dele?

mandag, august 10, 2009

Dum, men deilig?

Jeg tar ikke råd om sko fra fotformfolket på Blindern.

*fingrene i ørene*

NA NA NA NA NA NA - hører ikke hva du sier.

Enkelte dager krever rett og slett høyere hæler enn andre - og det har over hodet ingenting med utseende å gjøre, men et sterkt behov for å heve hodet litt høyere enn vanlig.
---

fredag, august 07, 2009

Takk til troppene våre!

Oberst Ole Asbjørn Fauske leder den norske kontigenten i Afghanistan og sier til Dagbladet:

- I fjor begynte 400 000 jenter på skolen for første gang i Afghanistan. I år begynte 500 000 jenter. I slutten av 2009 vil 2,5 millioner jenter gå på skolen. For fem år siden var det ingen, starter han.

- Barnedødeligheten i Afghanistan er redusert med en fjerdedel siden 2002. Det er 90 000 levende barn som ikke ville gjort det om ikke vi hadde kommet. 90 prosent av befolkningen har i dag tilgang på helsetjenester, mens bare ti prosent hadde det i 2001. Det er mange slike eksempler som aldri når overskriftene hjemme.

Les også Vox Populis "SVs svik mot det afghanske folket" og Blå Daniels "Støtt troppene våre".

Jeg har snakket med folk som har tjenestegjort i andre kontigenter og tilbakemeldingen var at våre soldater var profesjonelle, empatiske og svært dyktige. Det fortjener de å høre!

Varm støtte til Fauske og hans kvinner og menn: Oppdraget er riktig, bra og verdt stor risiko!

Jeg var nede på Høyres Hus i går sammen med kampanjelederne i Oslo. Om kort tid åpner vi stand i Spikersuppa - kom innom og plukk med deg Oslo Unge Høyres button med "Jeg støtter troppene våre i Afghanistan" - en klar favoritt blant valgkampmatriellet vårt så langt.

Hærens jegerkommando i Afghanistan. Begge foto: Forsvarets mediearkiv

PS: Kan ikke noen lage en sånn nettbutton med "Støtt troppene våre" til bruk på blogg?

torsdag, august 06, 2009

Avvisning og avslag

Lederen i Oslo Høyre, Michael Tetzschner, mener grunnlaget for avvisning av asylsøkere bør skjerpes.

- Det bør være slik at asylsøkere som oppgir falsk identitet per definisjon har fått avslag, sier han til Aftenposten.no

Tiltredes. Avslag uten mulighet for å anke, med samlet retur til opprinnelsesland for de det gjelder og kutt i eventuell bistand til land som nekter å ta imot eller trenerer arbeidet med å godkjenne hjemsendelsen. I stedet for å binde opp politiressurser ved å bruke to politimenn per utsendelse av en person, kjøp et fly som kan gå i rute til de landene som topper listen over grunnløse asylsøkere og send ut større grupper av gangen. Krev at flyselskap returnerer personer som ikke kan identifisere seg når de kommer til Gardermoen (de har måttet legitimere seg for å gå om bord). Obligatorisk oppmøte hos UDI for å søke asyl innen 24 timer etter at man har ankommet landet, automatisk avslag til alle som har oppholdt seg her lenger enn det uten å melde seg. Alle som har fått automatisk avslag sendes til lukket mottak umiddelbart for hjemsendelse. Alle som ikke kan identifisere seg settes inntil videre på lukket mottak, de som aktivt samarbeider for å avklare identitet øker sjansen for å få opphold.

Skal vi se. Innfør en "Green Card"-ordning der mulighet for opphold og arbeidstillatelse årlig loddes ut, der nasjonalitet ikke spiller noen rolle, men ingen sosiale rettigheter blir gitt før det har gått to år. Evaluer godkjenningsrutinene for utdanning, slik at innvandrere raskere kan komme seg i relevant arbeid, og betal frivillige organisasjoner en god slump penger per innvandrer/flyktning de klarer å få i arbeid innen ett år etter ankomst/innvilget opphold.

Det burde vel være en grei begynnelse for å begrense de som misbruker asylinstituttet og forsøker å bruke det som bakdør inn i Norge, samtidig som man hever innvandringsstoppen fra 1977 og ønsker folk velkommen til landet på en ordentlig måte.

Andre forslag? Hvilke land burde Norge se til for å utvikle en ny, bedre migrasjonspolitikk?

Les også: Innvandrere - vi trenger dem!

Evig liv eller evig medlem?

Hvordan Gud ser på medlemsjuks for å urettmessig kreve vanlige skattebetaleres penger vites ikke, men det er litt spesielt at vår norske statskirke ikke gidder å rette opp i medlemsregisteret sitt fordi de ikke har fått midler fra departementet til å rydde opp.

I stedet for å legge folkeregisteret til grunn og anta at det å være en troende kristen er normen, burde vi tvinge kirken til å slette hele registeret og få folk til å aktivt melde seg inn. Så lenge vi har en statskirke med dagens modell for støtte vil andre tros- og livssynsorganisasjoner bli håpløst forfordelt. Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får støtte basert på kirkas budsjett og medlemstall. Dess flere medlemmer Dnk har, dess færre kroner får andre tros- og livssynssamfunn. I 2006 utgjorde denne støtten pr medlem 302 kroner, skriver Human-Etisk Forbunds avis Fri Tanke.

Selv meldte jeg meg ut av statskirken samme dag som jeg fylte seksten, men jeg har ikke noe til overs for at en muslimsk eller jødisk menighet skal få penger for mitt manglende medlemsskap i kirka heller.

Dersom religion er en privatsak, bør kirke og stat skilles så raskt som mulig og all støtte til alle slags trossamfunn opphøre. En medlemskontigent på fire-femhundre kroner burde jo være overkommelig for frelsen og evig liv, eller hva?

Den norsk Kirke kan jo begynne med å legge ut utmeldingsskjemaet sitt på nett. Eller er juks, løgn og bevisst bedrag i Guds navn tilgivelige synder?

Oppdatert: Her finner du skjema for utmelding.

onsdag, august 05, 2009

Ta fra de fattige, gi til de rike

Sosialister i alle fasetter og farger elsker beskylde folk på høyresida for å berike seg selv på de fattiges bekostning. Jeg, for min del, vil neppe merke på lommeboka om formuesskatten forsvinner eller arveavgiften reduseres betraktelig. Jeg er for begge deler allikevel. Mulig rødgrønne tror jeg har ambisjoner om å bli en veldedighetslunsjende husmor med en mann hvis brede skuldre lener ned mot en velfylt lommebok, og derfor indirekte vil bli berørt. Men tro meg. Da ville jeg forsøkt meg på det for ti år og like mange kilo siden.

Venstresidas mantra er at Høyre vil ta fra de fattige og gi til de rike. Det at "de rike", som regel definert ved at de faktisk har jobb, skal få beholde noe mer av pengene sine selv, er altså definert som "å ta" fra noen andre.

Toppskatten er et godt eksempel på dette. En skatt designet for "å ta de rike" og som betales av halvparten av alle heltidsansatte. Sykepleiere, brannmenn, kontormedarbeidere, lærere - alle "tas" de med toppskatten. Høyre økte i sin tid innslagspunktet for å måtte betale toppskatt, slik at færre skulle rammes ... unnskyld - "tas" av den. Vi definerer ikke sykepleiere som rikinger som skal "tas".

Arveavgiften er nok en avgift som skal "ta de rike", men rammer vanlige folk. Som 28- år gamle Martin Pettersen som mistet begge foreldrene i sykdom og måtte betale 1,2 millioner i arveavgift for å beholde barndomshjemmet. Han er ikke alene. Svært mange må selge barndomshjemmet og familiehytta for å dekke "dødsskatten" til staten. Høyre vil redusere denne.

Formuesskatten er høyt elsket av sosialistene. Igjen - en særnorsk skatt designet for å ta "de rike". I dette tilfellet treffer den. Nesten. For den rammer blant annet familiebedrifter, som må bruke av verdiene som er skapt gjennom generasjoner, ved å ta ut utbytte for å betale skatter. Familiebedriftene er ofte hjørnestensbedrifter og er langsiktige, med fokus på større verdier i lokalsamfunnet enn bare profitt. I tillegg fører den til at det skapes færre arbeidsplasser i Norge.

Det er faktisk helt legitime grunner til å gjøre noe med skatte- og avgiftsregimet i Norge uten at jeg av den grunn "beriker" meg selv på noe annen måte enn at jeg forhåpentligvis får leve i et land som belønner kreativitet, innovasjon og de som skaper arbeidsplasser, ikke straffer dem. Det er ikke å ta fra de fattige for å gi til de rike. Det er å legge grunnlaget for morgendagens velferdssamfunn.

På en annen side løp jo SV rundt og påsto de var Robin Hood-partiet en stund. Men Robin Hood tok jo vitterligen fra skatteinnkreveren sherriffen av Nottingham, og ga tilbake til borgerne.

Les hvordan generasjonsbedriften Aas Bryggeri føler at de blir straffet for å drive nøkternt og langsiktig og "Ville Spotify overlevd formuesskatten?"

Oppdatert: Hiver på kronikken "Skatt på arbeidsplasser" - tips gjerne om flere innlegg og artikler om hvordan de rødgrønnes skatteregime ødelegger for arbeidsplasser og morgendagens velferd.

tirsdag, august 04, 2009

Pompøst og latterlig sosialdemokrati

Troen på at norske velferdsløsninger er av generell gyldighet og således av verdi for andre land er både pompøs og latterlig, skriver BI-professor Arne Jon Isachsen i sitt sommerbrev:

Hvordan går det an, undrer jeg, å bli så selvgod å tro at Norge, en liten fjert i det kalde nord med mindre enn fem millioner innbyggere, har en modell for det gode samfunn som land i Afrika kan ha noen som helst nytte av?

Å skulle eksportere løsninger som er tilpasset det norske folk, dets historie og geografi, og som i mange tilfeller har uheldige sidevirkninger vi sliter med å luke ut, som høyt og stigende sykefravær, toppfart i økning av antall uføretrygdede, ungdom hvis karrierevei er trygdemottakerens, osv. er ikke det temmelig naivt?