Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, juni 09, 2020

Formuesskatten - eksempel 15

I kjølvannet av Covid19-pandemien og tiltakspakkene, så har debatten om formuesskatt blusset opp igjen. Formuesskatt er en personskatt som betales av de samlede verdiene du har, f.eks penger i banken og hus. Dersom du i tillegg eier et firma, så betaler du skatt av verdiene i firmaet - maskiner, lager, etc - uavhengig av om firmaet går med overskudd eller ikke. Siden dette ikke er tilgjengelige penger, må mange bedriftseiere ta ut utbytte av selskapet for å ha råd til å betale formuesskatt. Siden de da må betale utbytteskatt, må de ta ut mer enn formuesskatten, og dermed uthule bedriftens evne til å investere i mennesker og maskiner. Dermed taper de konkurransekraft mot utenlandske konkurrenter. Nettopp fordi dette er en personskatt, så er det kun norske eiere som betaler denne skatten. Formuesskatten er med andre ord en konkurransevridende skatt i utenlandske selskapers favør. Norsk eierskap forvitrer, mens utenlandske eiere slipper unna skatten og kan ta over norske selskaper når norske eiere gir opp.

Ett eksempel er Simarud Electronic AS, et 100 % familieeiet selskap etablert i 1972. Daglig leder Trond Simarud har vært eier i alle disse år og bedriften er i prosess med å gå over til neste generasjon i familien. Som eier har Simarud utelukkende tatt ut utbytte kun for å dekke formueskatten, aldri til privat forbruk. All hans formue ligger i bedriften, og skal sikre at fremtidige generasjoner overlever. Bedriften har sysselsatt opp mot 15 årsverk (ansatte), nå er dette tallet redusert ned til 10 ansatte.

Når eiere tar ut utbytte fra selskaper de eier, så betaler de også utbytteskatt. Dette er en helt rimelig skatt på nettopp overskudd. Men når eiere må ta ut utbytte for å betale formuesskatt av verdier som produksjonsutstyr og lager, også når bedriften ikke går med overskudd, så blir også utbytteskatten en straffeskatt for å betale skatt.

Trond Simarud skriver i en e-post (gjengitt med tillatelse) at forslaget om redusert formuesskatt på arbeidende kapital er et skritt i riktig retning, men nå må den fjernes helt – i hvert fall for 2020 og 2021.
Midlene må kunne beholdes i bedriftene for å finansiere de omstillingene som er nødvendige for å ruste bedriftene i den stadig tøffere konkurransen. Det trengs ny teknologi, nytt produksjonsutstyr og å øke medarbeidernes kompetanse. De personlig eide bedriftene, som min bedrift er, har det til felles at vi som er eiere er dypt engasjert i bedriften og de ansatte. 
Disse bedriftene spiller en særlig viktig rolle for lokal verdiskaping, sysselsetting og utvikling av Distrikts-Norge. Vi som er eiere er opptatt av å bygge gode samfunn og av å bygge fortjeneste for å utvikle bedriften videre. Flere private, tradisjonsrike bedrifter selges ut til utenlandske eiere. Det norske private eierskapet forvitrer.
I disse tider der så mange er bekymret for norsk eierskap og at utenlandske eiere skal kjøpe opp norske selskaper som sliter, så burde flere være mer bekymret for den særnorske formuesskatten som kun betales av norske eiere. Men retorikken om skattelette til de rike er åpenbart viktigere enn å bevare norsk eierskap og sikre norske arbeidsplasser....
--------

Eksempel 1: Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen, hvis formue er båter, sløyemaskiner, oppdrettsmærer, flere kilometer taur og laks i mærer og kar. Kort sagt, arbeidsplassen til 170 mennesker, som hun sier selv. Når hun tok ut utbytte måtte hun ta ut mer enn hun trengte for å betale formuesskatt, fordi hun også måtte skatte 28% av utbyttet først.

Eksempel 2: Skraphandler Vegard Stensli i Brummunddal som sier at formueskatten gir konkurransefortrinn for utenlandske eiere i Norge. Familiebedriften hans konkurrerer nemlig mot utenlandskeide selskaper som slipper den særnorske skatten.

Eksempel 3: Gjestgiveriet Skjerjehamn i Sogn og Fjordane, som har gått med underskudd i fire år. Men mangemillionæren som eier det er villig til å gå med underskudd noen år når han har tro på bedriften og ønsker å få den til å gå rundt. Men som han sier - når han i tillegg må betale formuesskatt på en underskuddsbedrift i fire år på rad, mister han lysten til det. Oppdatert: driften er nå stengt. Oppdatert igjen: driften er i gang igjen....

Eksempel 4: Den 100 år gamle familiebedriften Brunvoll i Møre og Romsdal som i 2009 mistet ordre for nærmere 300 millioner kroner, inkludert avbestillinger på thrustere verdt millioner som ble liggende på lager. I motsetning til sine utenlandskeide konkurrenter måtte Brunvoll betale formuesskatt av verdiene på lager. Men det er klart. Sånt gir jo ikke utenlandskeide selskaper konkurransefortrinn. Ikke sant?

Eksempel 5: Familieeide Aass Bryggerier i Drammen tar kun ut utbytte for å betale formuesskatt. Og som regnestykket i eksempelet med Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen viser- da må de ta ut 28% mer enn det de trenger til formuesskatten, fordi de først må betale utbytteskatt for å ta ut pengene på 28% til staten (en skatt Høyre for øvrig er for).

Eksempel 6: Seriegründeren Espen Fjogstad forteller at han hvert år må ta ut penger fra sitt investeringsselskap for å dekke formuesskatten. Dette er penger han ellers hadde investert i norske gründerprosjekter. Han mener Scheel-utvalgets forslag vil forsterke diskrimineringen av norske eiere og føre til kapitalflukt.

Eksempel 7: Norwegian-gründer Bjørn Kjos sier han aldri ville solgt en aksje i selskapet sitt om det ikke hadde vært for formuesskatten. Selv med en årslønn på 1,5 millioner er ikke dette nok til å betale de 20 millionene dette utgjør. Arbeiderpartiet svarer med atda får han vel ta opp lån da

Eksempel 8: GC Rieber AS befinner seg i en situasjon stadig flere norskeide bedrifter opplever, nemlig at bedriften går med underskudd, men likevel må betale formuesskatt av verdien av bedriften. For å betale for formuesskatten, må eierne ta ut utbytte - hvilket gjør at underskuddet blir større. GC Rieber går med 200 millioner i minus. For å dekke aksjonærenes kostnader ved å eie bedriften, det vil si formuesskatt og utbytteskatt, må de utbetale nærmere 20 millioner kroner i utbytte. Det øker bedriftens «underskudd» fra 200 til nærmere 220 millioner kroner.

Eksempel 9: Rauma Ullvarefabrikk har fortsatt all produksjon i Norge (Rauma og Røros) og all opptjent kapital blir sprøyta tilbake til bedriften. Ledelsen sier at deres største utfordring er formuesskatten, som årlig belaster likviditeten (betalingsevnen) med rundt 1,6 millioner.

– Formuessskatten svekker lønnsevnen og gjør det vanskelig å følge opp de investeringer bedriftens fremtid og trygge arbeidsplasser er avhengig av, sier eier Arnstein Digernes til NRK

Eksempel 10: De ansatte hos og eierne av Oskar Sylte Brusfabrikk var en av bedriftene som skrev brev til politikerne og advarte mot formuesskatten i 2016:

– Vi må betale samme formuesskatten nå som før da det gikk godt. Nå er kassa plutselig tom og hva skjer da? Jo, da kommer gribbene til bordet og så har vi ikke lokalt eierskap lenger. På lang sikt er det katastrofe for Norge, så hvorfor kan vi ikke skattlegge på en smartere måte, spør brusfabrikanten i Molde.

Eksempel 11: Investor og seriegründer Alf Bjørseth fortalte han måtte betale 25 millioner kroner i formuesskatt av sin egen investering på 2 milliarder i bedriften Norsun som skapte 200 arbeidsplasser i Årdal. Dette var FØR bedriften begynte å tjene penger. Formuesskatten har drevet hanpå randen til emigrering

Eksempel 12: Frode Nilsen i Nord-Norges største entreprenørselskap, Leonhard Nilsen & Sønner AS, sier at viljen til å betale skatt blant norske bedriftseiere er stor, men formuesskatten slik den er i dag, er urettferdig og konkurransevridende. Det er rett og slett elendig distriktspolitikk, slår han fast.
Det handler ikke om å lure seg unna, men om rettferdighet.

Eksempel 13: Syv av ni rike nordmenn i utlandet sierde flytter hjem milliardverdier hvis formueskatten fjernes. Næringslivsfolk og investorer har det med å investere lokalt og i selskaper der de selv er tett på miljøene og kan noe om. De som flytter fra Norge mister etter hvert forankringen de hadde til Norge, og investerer heller der de bosetter seg eller internasjonalt. Er det mulig å verdisette det Norge taper på dette?

Eksempel 14: Odd Bjørn Rudlende i Lista Treindustri betaler 140 000 i året i formuesskatt fordi han trygger arbeidsplassene i bedriften sin i stedet for å bruke pengene på større hus og mer luksus til seg selv. Han er lei av å bli diskriminert fordi han er norsk eier.sier han til Fedrelandsvennen.

Personlig har han en formue på 19 millioner, men 16 av disse er beregnet ut fra verdiene i bedriften, altså produksjonsmaskiner og bygninger, ikke penger han har på bok. For å kunne betale 140 000 kroner i formuesskatt i året, i tillegg til inntektsskatt og andre skatter og avgifter, må han ta ut utbytte av verdiene i selskapet i stedet for at selskapet får beholde pengene til å reinvestere i driften.

Når bedriftseiere må ta ut penger av selskapet, så spiser de i praksis av såkornet de kunne ha brukt til å investere i egen konkurransekraft.