Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, juni 14, 2024

De moderate holder stand

Trusselen fra ytre høyre er høyst reell, men alt er ikke mørkt selv om partiene derfra gikk frem i Europavalget, skriver jeg i Dagsavisen.

Les hele innlegget her. 

Faksimile fra Dagsavisen.


mandag, juni 10, 2024

Oslofolk klager for lite!

Et sentralstyremedlem i Senterungdommen jubler over at regjeringen flår Oslo i det nye kommunale inntektssystemet og leverer nok et innlegg i den faktaresistente debatten om hvor verdiskapingen skjer her i landet. Ved å hevde nok en gang at det er i distrikts-Norge verdiene blir til, mener hun at naturlig å ta fra Oslo våre skatteinntekter for å fordele til andre kommuner. 

Hun skriver at hun er drittlei av Oslofolk som klager, men er i hvert fall ærlig på hva inntektene til Oslo-folk skal gå til: gjenåpning av politikontorer (som politiet selv sier de ikke vil ha), gjenopprettelsen av flere tingretter (som tingretten sier sprer ressursene og svekker rettssikkerheten), mer penger til skoler i distriktene (for å opprettholde grendeskoler det ikke er elevgrunnlag for), gratis barnehage i Nord-Trom og Finnmark (til tross for at barnefattigdommen er størst i de store bykommunene) og rekordstore jordbruksoppgjør (som gjør maten dyrere for deg og meg). 

Om noe, så klager Oslo-folk for lite, spør du meg. Her er hele innlegget i Avisa Oslo.

Faksimile fra ao.no


søndag, juni 09, 2024

Oppsiktsvekkende skatteavsløringer?

NRK skapte nylig et inntrykk av at 34.000 lønnsomme norske selskaper ikke har betalt den skatten de skal fordi skatteregningen deres er lavere enn selskapskatten på 22 prosent. 

Det mest oppsiktsvekkende med de såkalte avsløringene er den manglende forståelsen for hensikten med det norske skattesystemet, der fratrekk for tap og investeringer er ment å sikre at bedrifter overlever over tid til tross for at de ikke har gått med skattbare overskudd. Det er ingenting som tyder på at disse selskapene ikke betaler det de skal i skatt.

Les hele innlegget i Dagens Næringsliv.

Faksimile fra DN.no
lørdag, juni 08, 2024

NRKs skattesjokk gir en debatt på feil premisser

Når Dagsavisen på lederplass lederplass etterlyser ny skattedebatt på bakgrunn av NRKs såkalte avsløringerNRKs såkalte avsløringer, så viser det hvordan en feilaktig fremstilling kan forplante seg og utløse krav om endringer basert på falske premisser. Det kan gjøre stor skade i et skattesystem der de skattehullene NRK mener å se både kan forklares og er godt begrunnet. 

Les hele innlegget i Dagsaviseninnlegget i Dagsavisen

Faksimile fra Dagsavisen.


torsdag, mai 23, 2024

Vårt valg

Om to uker bestemmer 400 millioner europeiske velgere Norges fremtid. Selv har vi valgt å stå utenfor vårt viktigste politiske fellesskap og overlatt vår skjebne til blant annet ungarske, italienske, svenske, spanske, tyske og polske velgere, som nå bestemmer sammensetningen av det neste Europaparlamentet, og dermed hvilken retning det europeiske fellesskapet skal gå i. 

Det er registrert rundt 300.000 EØS-borgere bosatt i Norge. Svenske servitører og polske bygningsarbeidere har mer å si for Norges fremtid enn norske velgere som ikke har stemmerett i EU.

Vi har selv valgt å stå utenfor det politiske fellesskapet som skaper rammene for vår nasjonale selvråderett. Det er vårt valg. 

Les hele kommentaren hos Dagsavisen her.

Faksimile fra Dagsavisen.


torsdag, mai 16, 2024

EU - vår viktigste fredsallianse

NATO er vår viktigste forsvarsallianse, men EU er vår viktigste fredsallianse.

Les hele innlegget i Alltinget her.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Faksimile fra alltinget.no


onsdag, mai 15, 2024

Regjeringens budsjettbomber

Støre-regjeringen fortsetter å bruke engangsinntekter til å finansiere varige, faste utgifter. Dermed skyver regjeringen kostnadene fremfor seg og legger udetonerte budsjettbomber inn i fremtidige statsbudsjetter.

Les hele innlegget i DN:

Faksimile fra Dagens Næringsliv.


tirsdag, april 30, 2024

EU og det norske osteeventyret

Ifølge regjeringens hjemmesider har EØS-avtalen hatt stor betydning for utviklingen av ostenæringa i Norge. Med EØS-avtalen ble påbudet om pasteurisering av all melk opphevet, noe som var første skritt på veien til å fremme norsk osteproduksjon: «EØS-avtalen frå 1994 fikk mykje å seie for utviklinga av ostenæringa, sidan påbodet om pasteurisering av all mjølk då vart oppheva. Det vart starten på ei utvikling der fleire småskala osteprodusentar starta med osteproduksjon av råmjølk for å få fram meir variasjon i smaken.»

Les hele innlegget om EU og det norske osteeventyret i Nationen her.

Faksimile fra Nationen. 


tirsdag, april 23, 2024

Når EU-debatten revner

Det er ikke ukjent å bruke svartmaling og overdrivelser for å komme på i media, men når Huseiernes Landsforbund velger å angripe EØS-avtalen for å få litt omtale, bidrar de til at den allerede polariserte Europadebatten polariseres ytterligere.

Les hele innlegget i Tønsberg Blad her.

Faksimile fra Tønsberg Blad.


torsdag, april 11, 2024

Brennas korstog

Vi trenger en åpen debatt om hvordan vi kan legge tilrette for arbeid for alle – ikke mistenkeliggjøring fra venstresiden.

Les hele innlegget i Dagsavisen her.

Faksimile fra Dagsavisen.


torsdag, februar 29, 2024

EU: Don't look up

Våre naboland har tegnet dobbel forsikring gjennom både Nato-medlemskap og full integrasjon i det europeiske fellesskapet. Men samtidig som våre naboland har realitetsorientert seg til en ny virkelighet, har statsminister Støre avlyst den norske debatten om Norges tilknytning til EU.

Les innlegget i Dagsavisen her.

Faksimile fra Dagsavisen.


torsdag, januar 18, 2024

Makta og meg

Er det avstanden mellom virkelighet og Arbeiderpartiets egenfortelling om seg selv som tirrer folk?

Den indre fortellingen rimer ikke med den ytre opplevelsen av partiet. Slik opplever nok mange partiet i dag også. Det er ikke bare de ytre omstendighetene som skaper krise, selv om det er lettere å skylde på dette enn å ta et oppgjør med seg selv.

Jeg skriver om da jeg møtte Gro Harlem Brundtland under valgkampen i 1989. Les her.

Faksimile fra Dagsavisen.