Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, desember 14, 2023

Du må ringe Brussel!

Da EU la frem forslag om en ny mekanisme for å hindre urettferdig konkurranse fra industri utenfor Europa som ikke møter europeiske klimakrav (CBAM), våknet norske industribedrifter som kunne bli påvirket av dette. Uten norske representanter i Europaparlamentet, er vi avhengige av at andre forsvarer norske interesser. Er vi virkelig interessert i at Sverigedemokratene får den rollen?

Les kommentaren her. 

Faksimile fra Nationen.


torsdag, desember 07, 2023

Politisk risikodisco

 Da regjeringspartiene bød opp næringslivet til dans før valget i 2021, så var det neppe politisk risikodisco næringslivet så for seg. Så langt har aktiv næringspolitikk betydd at det store flertall betaler for noen industrisatsinger gjennom økt formuesskatt, økt utbytteskatt, økt arbeidsgiveravgift, økt politisk risiko, grunnrenteskatt, usikkerhet, utflating av investeringer og en utredning av EØS-avtalen.

Les hele kommentaren i Dagsavisen her: 

Faksimile fra Dagsavisen.


onsdag, november 29, 2023

EU: Nord-Norges tapte muligheter

Internasjonal rådgiver Einar Sørensen har helt rett når han skriver i Nord-Norsk debatt at det pågår et stort arbeid for regionsutvikling i nord med EU som pådriver. Men han tar helt feil når at mener at Norges utenforskap i dette arbeidet ikke handler om vårt selvvalgte utenforskap til EU.

Selvsagt handler det om akkurat det. 

Les hele innlegget i Nord-Norsk Debatt her. tirsdag, november 14, 2023

EU: Vi dyrker vårt utenforskap

EU er vaksinen mot konflikter og krig, mens Norge fremstår som vaksinemotstanderen som nyter godt av flokkimmuniteten de andre sørger for, samtidig som vi fortsetter å argumentere som om vaksinen ikke virker. Les hele kronikken hos Altinget.no her:

Faksimile fra Altinget.no


torsdag, oktober 26, 2023

Ond spiral av pengebruk

De fleste trakk et lettelsens pust da statsbudsjettet ble lagt frem for snart tre uker siden. Omkvedet var at det var et ansvarlig og kjedelig budsjett fordi oljepengebruken lå under tre prosent av Oljefondets verdi og det ikke kom noen store skattesjokk som førte til en radering av verdier på Oslo Børs eller økt politisk risiko. 

Dette sier mer om hvor numne vi har blitt av regjeringens politikk enn om ansvarligheten i budsjettet. 

Les hele kommentaren hos Dagsavisen her.

Faksimile fra Dagsavisen.


torsdag, september 14, 2023

Når fortellingen svikter

Smak på retorikken vi har vent oss til de siste to årene. LO-lederen mener det er «pay-back time» og sier rett ut at «nå skal vi ta de rike». Vi reagerer knapt på begreper som velferdsprofitører, eiendomsbaroner og rikinger som kan ryke og reise. Venstresiden forteller velgerne at når de stemmer Høyre eller borgerlig, så stemmer de for økte forskjeller, mer til de rike, mindre til fattige, velferdsprofitører og rikinger på skatteflukt. Ikke rart de blir overrasket når høyresiden vinner valg. Det må være tilstedeværelse på TikTok, høyrepopulistisk vind i Europa eller dårlig kommunisert egen politikk. Det kan jo ikke være så enkelt at folk faktisk er enige i mer moderat politikk, enten den er på høyre- eller venstresida, er for verdiskaping i hele landet og en god balanse mellom offentlig og privat.

Når narrativet svikter, blir det vanskelig å bygge broer over kløften av forventninger de selv har skapt.

Les hele kommentaren i Dagsavisen her. 

Faksimile fra Dagsavisen. 


torsdag, august 03, 2023

Gunstig intelligens

 Etter to år med en dødelig global pandemi og ikke minst skrekkscenarioet med soppinfiserte zombier i serien «The Last of Us», så var det kanskje mange av oss som var bekymret for hva slags zombifiserende pandemier vi har i vente. 

Men det viste seg at det er noe helt annet vi må frykte: Maskiner som tenker.

Les hele kommentaren i Dagsavisen her.

Faksimile fra Dagsavisen.


torsdag, juni 22, 2023

Den nordiske supermodellens død

Da The Economist skrev om «The next supermodel» for ti år siden, så var det ikke veldreide blondiner med høye kinnben de mente.

I Sverige har vi sett Socialdemokraterna videreføre Moderaternes reformer både etter Carl Bildt og Fredrik Reinfeldt. Socialdemokratiet i Danmark gikk til valg på høyere skatter og øke offentlige utgifter i 2011, men endte opp med å presse fram reformer for å øke konkurranseevnen og produktiviteten, redusere veksten i offentlig sektor og gi skattelettelser til privat sektor for å sparke i gang økonomien. Nå gjør våre naboland det samme igjen.

Men i Norge bygges suksessmodellen ned sten for sten. Det vil gjøre oss alle fattigere.

Les hele kommentaren hos Dagsavisen her.

Faksimile fra Dagsavisen.


lørdag, juni 03, 2023

Historisk vås

Innlegg publisert i Klassekampen 3. juni 2023:

Klassekampen byr på historisk vås når Bjørgulv Braanen skriver at Høyre ved avgjørende korsveier velger å solidarisere seg med kapitaleierne i stedet for å sikre nasjonalt eierskap og skattlegging som tjener fellesskapet, slik han gjør i lederen «Historisk lakseskatt». 

Høyre har alltid stått for en skattepolitikk som både sikret og styrket norsk eierskap og tjente fellesskapet gjennom å legge til rette for å skape de verdiene velferdsstaten er avhengige av. De ti prosent rikeste i Norge betalte faktisk (marginalt) mer skatt under Erna Solberg enn under forrige rødgrønne regjering, men innretningen på skattepolitikken fremmet vekst og verdiskaping. 

Nåværende regjering ser ut til å være opptatt av å hemme norsk eierskap gjennom å ha nær doblet eierbeskatningen i Norge. Dermed velger flere kapitaleiere og investorer å flytte ut for å unngå at bedriftene de eier blir tappet for kapital de ellers ville brukt på innovasjon og investeringer for å trygge arbeidsplassene for fremtida. Det hjelper ikke finansieringen av viktige fellesskapsgoder å be disse ryke og reise. 

Likeledes er finansminister Trygve Slagsvold Vedum historisk uredelig når han i samme avis unnlater å fortelle at Senterpartiet har vært en av den såkalte lakseskattens argeste motstandere. På partiets egne hjemmesider står det fortsatt en artikkel fra september 2020 der da næringspolitisk talsperson Geir Pollestad ber regjeringen Solberg legge vekk utredningen om grunnrenteskatt på havbruk, som han mente ville være negativt for kysten, for næringa og for landet. Pollestad fikk rett. Slik grunnrenteskatten er innrettet nå vil den være negativ for kysten, næringa og for landet. Den inviterer til skatteplanlegging og tilpasninger, og viser at regjeringa ikke var villig til å gå i dialog med en næring som selv sa at de kunne betale mer skatt, men nettopp advarte mot innretning og utforming. Som saksordfører tviholdt Pollestad selv på regjeringens forslag, og det historisk skjøre forliket – med Pasientfokus’ ene stemme som redning – bare understreker dårlig politisk håndverk. 

Når Vedum og Klassekampen må gå over hundre år tilbake i tid for å kritisere Høyre for at vi i 1906 og 1909 var kritiske til konsesjonslovene om offentlig eie og hjemfall for vannkraft, så glemmer de at det norske industrieventyret frem til da var finansiert av utenlandsk kapital som kunne skremmes vekk gjennom nasjonalisering og ustabile rammevilkår. Litt som dagens regjering med andre ord. Uten den svenske Wallenberg-familiens investeringer og lån fra franske banker hadde ikke Hydro sett dagens lys, og Rjukans stolte industrihistorie vært et saga blott. 

Vi vet ikke hvilke industrieventyr dagens regjering skremmer bort, men hvis Vedum vil lene seg på historien burde han kunne den bedre. Det gjelder også egen partihistorie.

fredag, juni 02, 2023

Sirkus Rødt

Når Rødts Mímir Kristjánsson beskylder Høyre for å lage politisk sirkus i stedet for å ta ansvar, bør vi lytte. For er det noen som kan litt om politisk sirkus så er det vel partiet Rødt og Mímir Kristjánsson selv.

Jeg svarer ut Mímir Kristjánsson upresise påstander i Nettavisen - og mitt innlegg kan leses i sin helhet her. 

Faksimile fra Nettavisen.


onsdag, mai 24, 2023

Den nye Ja-sida

EU er større enn venstresida og høyresida, og at det europeiske fellesskapet handler om noe mer enn den klassiske politiske høyre- og venstreaksen. Den nye Ja-sida kan løfte debatten ut av de grøftene den som regel strander i, og fremme internasjonal solidaritet og samarbeid de viktigste problemstillingene i vår tid. De kan vi ikke løse alene, kun i fellesskap!

Jeg skriver mer om det i Nationen her.

Faksimilet fra Nationen.


mandag, mai 22, 2023

Velferdsstatens iboende dilemma

Navs samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Målet er å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Dette får vi bare til gjennom en åpen, fordomsfri debatt om hvordan dette best gjøres, skriver jeg i debattstafetten hos Altinget. Les hele innlegget her.

Faksimile fra Altinget.


torsdag, mai 11, 2023

Reparert nasjonalbudsjett

Regjeringens forslag til reviderte budsjett virker mer reparert enn revidert. Men det kan bli verre. Før jul var regjeringen i hvert fall tilsynelatende opptatt av stram styring for å unngå for raske og store renteøkninger gir for store utslag i økonomien til folk flest og for AS Norge. Nå sprøytes 56 milliarder oljekroner inn i økonomien, oljepengebruken er makset ut i henhold til styringsprosenten i handlingsregelen og offentlig sektors andel av norsk økonomi er nå større enn den var under pandemien.

Det kan drive opp renta raskere og mer enn nødvendig. Når ikke staten klarer å stramme inn på sine budsjetter, må vanlige folk stramme inn på sine. Du betaler regningen for dårlig styring!

Les hele innlegget her. 

Faksimile fra ABC Nyheter.


Tornen i øyet på venstresida - private omsorgsleverandører

 

Faksimile fra Dagsavisen. Foto: Legendariske Mimsy Møller

De private har jobbet systematisk med kvalitetsheving, turnuser og pasientsikkerhet for å få bedre organisering, og klart det. Og i tillegg drevet med overskudd. Det er det som er tornen i øyet på venstresida. I stedet for å bruke kompetansen og kvaliteten fra private til å forbedre offentlig sektor, så forbys de.

Les hele innlegget hos Dagsavisen

torsdag, mai 04, 2023

Tryggere sammen

 


Utenriksministerens årlige EØS-redegjørelse til Stortinget viser med all tydelighet hvor avhengig Norge er av å være integrert inn i det europeiske fellesskapet. Samtidig forsøker utenriksministeren å ri to hester, slik regjeringen gjør i Europa-spørsmålet. For hver gang utenriksminister sier at samarbeidet med EU er helt avgjørende for Norge på et område, må hun for husfredens skyld legge til at vi får til samarbeid uten å være EU-medlem. Men for hvert område som ikke er dekket av EØS-avtalen må Norge krype, trygle og be om nye avtaler.

Les hele kommentaren i ABC Nyheter her.

onsdag, april 12, 2023

Ingen politisk risiko i Norge?

Dette var et innlegg i Vårt Land 12. april, bak betalingsmur hos dem:

Faksimile fra Vårt Land.

Kommentator Emil André Erstad mener åpenbart at Høyres leder skal sitte stille i båten og holde kjeft i stedet for å påpeke det alle andre også ser – nemlig at regjeringens politikk har økt politisk risiko for investeringer i Norge. 

I Vårt Land skriver han at Høyre og Erna Solberg heller bensin på bålet i stedet for å roe ned debatten når vi faktisk påpeker det samme som direktøren for Oslo Børs, DNB – Norges største bank, investorer og faktiske målbare realiteter viser. Det handler ikke bare om grunnrenteskatten og prosessen rundt, men raske og store endringer i rammebetingelser generelt. 

Børsdirektør Øivind Amundsen på Oslo Børs skrev en kronikk i Dagens Næringsliv om hvordan markeder reagerer på regjeringens politiske prosesser. Han viste til at regjeringens prosess rundt grunnrenteskatt for havbruk førte til et større tap av verdier enn terrorangrepet på World Trade Center i 2001, finanskrisen og Lehman Brothers-konkursen i 2008, oljeprisfallet i 2014, utbruddet av koronapandemien i 2020 og ved Russlands invasjon av Ukraina. 

Regjeringspartiene klarte faktisk å gjenta dette kunststykket da Sps Geir Pollestad sa offentlig at regjeringens forslag om havbruksskatt ville bli endret, noe som ble tilbakevist av hans egen finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Det førte først til at børsverdiene steg, før de ble sendt til bunns igjen. Tall fra SSB viser at utlendinger solgte aksjer for 25,9 milliarder mer enn de kjøpte for i tredje og fjerde kvartal, ifølge nettokjøp-statistikken over noterte aksjer. Aldri før er det registrert et så stort nettosalg av norske aksjer blant utlendinger som etter at nye særskatter på laks og vindkraft ble varslet av regjeringen i slutten av tredje kvartal. Dersom utenlandske investeringer i Norge hadde vært stabile, skulle tallet vist null, og ikke 25,9 milliarder. Det sier SSB selv. Noe har altså endret seg. 

En finsk investor fortalte nylig til Dagens Næringsliv at de vanligvis kobler på den finske ambassaden fra dag én for å håndtere risiko i land som Serbia eller Montenegro. Men, sa han, vi hadde aldri forestilt oss at vi hadde trengt å koble på den finske ambassaden i Norge. 

Mens sjefen for DNB Markets, Alexander Opstad, forteller at økt oppfattet risiko medfører at investorene nå vil kreve høyere avkastning og derfor økes nå kravene til det de vil investere i Norge. 

Men Erstad har studert statsvitenskap, må vite. Derfor mener han begrepet «politisk risiko» brukes om land som Mosambik eller Kambodsja, fordi de politiske systemene der er så ustabile. Nå har ikke jeg studert statsvitenskap, men det er jo nettopp det at regjeringen har endret Norge og undergravet tilliten til stabiliteten og forutsigbarheten i det norske systemet som gjør at politisk risiko faktisk har økt. 

To partier som gikk til valg på å ikke innføre grunnrenteskatt, velger likevel å gjøre det. Høyre heller ikke bensin på bålet, men beskriver realiteten slik det er. Det burde Vårt Lands kommentator også gjøre.

tirsdag, april 04, 2023

Vestkantslavene

LO burde saksøke staten som i så mange år har tilrettelagt for moderne slaveri, saksøke alle familier som har benyttet seg av ordningen og kreve erstatning for de skadelidende – altså au pairene selv, skriver jeg i en kommentar hos ABC Nyheter.

Faksimile fra ABC Nyheter.


torsdag, mars 30, 2023

Regjeringens svartmaling

Jonas Gahr Støre mener Erna Solberg overdriver grovt når hun peker på at regjeringen har økt den politiske risikoen for investeringer i Norge. Men svartmaler man når man peker på realitetene, eller forsøker Støre bare å svartmale kritikere i stedet for å stå for resultatene av egen politikk?

Selv mener han private velferdsleverandører har "et privat sugerør inn i sykehusenes budsjetter" og gikk til valg på en "storrengjøring i arbeidslivet". Hvem er det som svartmaler sier du?

Les hele innlegget i Dagsavisen

Faksimile fra Dagsavisen.


Georgisk drøm

Jeg gjerne skulle sett Trygve Slagsvold Vedum i debatt med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om nasjonal selvråderett etter at Ukraina sendte sin søknad om medlemskap i EU. Både georgiere og ukrainere ser på EU som en muliggjører av drømmen om å leve i et fritt, selvstendig demokrati med økonomisk vekst og velferdsutvikling på linje med de tidligere østblokklandene som nå er en del av det europeiske fellesskapet.

Les hele innlegget i Nationen.

Faksimile fra Nationen.


For Norges beste - IS-kvinnene

Vår beste vaksine mot radikalisering og ytterliggående krefter er å synliggjøre verdien av vårt samfunn, våre verdier og vår verden til alle de som har opplevd eller vil noe annet. Kun på den måten kan vi beskytte vårt samfunn og våre borgere mot krefter som ikke vil oss vel. Vi henter ikke hjem IS-kvinnene og barna deres av hensyn til dem, men av hensyn til oss selv. For Norges beste.

Les innlegget hos ABC Nyheter her.

IS-søstrene returnerer til Norge. Faksimile fra ABC Nyheter.


mandag, mars 13, 2023

Jo, takk skarru ha!

Det virker som om de som vil at vi skal jobbe både mer og lengre, samtidig jobber aktivt for at vi som skal gjøre nettopp det blir mindre attraktive på arbeidsmarkedet....

Skriver i ABC Nyheter.

Faksimile fra ABC Nyheter.


onsdag, mars 08, 2023

Vil vi egentlig ha kvinner på topp?

Det er like deprimerende å lese tallene hvert eneste år for kvinnelige ledere, grundere og investorer i privat sektor. Dessverre tror jeg regjeringens politikk vil gjøre vondt verre når de struper muligheten for å opparbeide seg kapital, skyver private ut av den sektoren der kvinner dominerer med kunnskap og kompetanse, og utvider krav om kvinner i styrer i AS, noe som kan trekke kvinner inn i styrer i stedet for opp i ledelsen i selskaper - der de virkelig kan gjøre en forskjell!

Les hele spalten i ABC Nyheter her.

Faksimile fra ABC Nyheter.


tirsdag, februar 21, 2023

Kunstdebatt i kjelleren

Krenkelseskulturen når nye høyder, når ragebaiting av Nasjonalmuseets direktørs uttalelser gjør at folk som for et kvarter siden knapt nok visste at et bilde eksisterte, plutselig bruker det som profilbilde på sosiale medier. Kulturkrigerne har blitt de nye "woke" - årvåkne i sin påpasselighet at enhver pirking i det nasjonale er det samme som å pirke i deres egen identitet. En debatt fullstendig ut av proporsjoner - slik kulturkrigen har vært hele tiden!

Les hele innlegget her.

Faksimile fra ABC Nyheter. 


onsdag, februar 01, 2023

Falsk solidaritet?

Når FrPere skriver harmdirrende om likestilling og feminisme, kan du banne på at det handler om muslimer!

Før jul ble det spilt inn en video med over tretti stortingsrepresentanter som viser solidaritet med frihetskampen i Iran. Dette harselerer Frps Erlend Wiborg med i et innlegg i Subjekt, og kaller det "falsk solidaritet" fordi vi blant annet ikke støtter FrPs forslag om å forby at barn kan ha på seg hijab i Norge. For å være helt ærlig tror jeg iranske kvinner som risikerer livet sitt når de demonstrerer i Iran driter i debatten om hijab på barn i Norge. Men initiativet til videoen var tatt av søsteren til min svigerinne, som begge opprinnelig er fra Iran. Så FrPs Erlend Wiborg sier egentlig at HANS engasjement for likestilling og kvinner i Irans frihetskamp er større enn en kvinne fra Iran som har jobbet for likestilling og Irans frihetskamp siden hun kom til Norge som flyktning. Hennes initiativ er falsk solidaritet, i motsetning til hans brennende hjerte for likestilling og kvinners rettigheter. 

Herregud....

Se videoen her - les hele tilsvaret i Subjekt her!


Faksimile fra Subjekt.no -  (Foto: Justin Tang/AP.)

lørdag, januar 21, 2023

Støres sugerør

 Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det gal bruk av sykehusets ressurser dersom du blir frisk raskere med behandling der det er ledig kapasitet. Det er å ha "et privat sugerør inn i sykehusenes budsjetter" Men når pengene følger deg som pasient er det strengt tatt du som har et sugerør inn i offentlige budsjetter. Det var også meningen. Men det er tydeligvis mer sosialt og solidarisk med helsekø. I verdens rikeste land kan vi nemlig ta oss råd til at du går på full sykelønn mens du venter på det venstresida mener er en mer moralsk overlegen medisinsk behandling i det offentlige.

Les hele kommentaren hos ABC Nyheter.

Faksimile fra ABC Nyheter.


torsdag, januar 19, 2023

Når de gode styrer

Da Jens Stoltenbergs statssekretær ble portrettintervjuet i Dagens Næringsliv beskrev hun forskjellen fra sin tidligere jobb i Røde Kors og det å jobbe ved statsministerens kontor slik: «Forskjellen på Røde Kors og Statsministerens kontor, er at nå skjønner ikke alle at vi er de gode». Intet mindre. Denne holdningen mener jeg er påtakelig på venstresida - pidestallspolitikere som ser på seg selv som moralsk overlegne alle andre. Selvsagt er det mange årsaker til regjeringens manglende popularitet, men jeg tror denne holdningen ikke akkurat bidrar.

Les hele kommentaren hos ABC Nyheter:

Faksimile fra ABC Nyheter.

Europa: Mens vi venter på EØS-utredningen

Mens vi i Norge evaluerer alternativer til EØS-avtalen, kan vi snart regne et av alternativene som ferdigevaluert: Brexit og Storbritannias nyvunne selvråderett. Lite av det som ble lovet har slått til, og det meste har blitt verre. 

Les hele kommentaren hos Nationen.

Faksimile fra Nationen.


søndag, januar 15, 2023

Shabana Rehman: Den fryktløse jenta

Det første som slår meg når jeg tenker på Shabana Rehman, er statuen «Fearless girl», den fryktløse jenta. Reist i en annen sammenheng, utfordrer hun den ikoniske, smått fryktinngytende oksen på Wall Street, med et trassig blikk og hendene i livet. Statuen av henne ble satt opp i forbindelse med kvinnedagen i 2017, og var et PR-stunt for å oppfordre finansbransjen til å ansette flere kvinner. Men hennes betydning vokste til noe større, som også endret vårt syn på oksen i møte med den lille jenta. Da den fryktløse jenta ble satt opp foran oksen, endret den nesten karakter. Tidligere så oksen ut som om den var midt i et tilløp, men i møtet med den fryktløse jenta ser det mer ut som at den har stoppet opp og nøler. Vil den vike unna, eller vil hun?

Da Shabana Rehman løftet Mullah Krekar skjedde det samme. Hun sa selv at hennes intensjon var å vise at om en kvinne kan løfte denne mannen, kan han ikke være særlig farlig. Men det var ikke bare Krekar hun løftet den kvelden. Det var oss. 

Les hele kommentaren hos ABC Nyheter. 

Faksimile fra ABC Nyheter.


onsdag, januar 11, 2023

Toppverv i utlandet

Forrige uke ble det kjent at Erna Solberg har takket nei til internasjonale toppverv og ønsker gjenvalg som leder i Høyre og statsminister i Norge. Man skulle tro at det kanskje stoppet flommen av påstander om at norske politikere kun bryr seg om nettopp toppverv i utlandet og derfor dilter etter internasjonale organisasjoner. Men nei da!

Her tar jeg til motmæle mot alle påstandene i kommentarfelt og debatter om at norske politikere kun bryr seg om toppverv i utlandet og ikke er opptatt av nasjonale interesser. Det er ikke bare på grensen til konspirasjonsteorier og falskt, men bidrar til å mistenkeliggjøre og undergrave det politiske miljøet, som jeg opplever jobber for norske, nasjonale interesser hver eneste dag. Les mer her.


Faksimile fra ABC Nyheter. 

lørdag, januar 07, 2023

ABC Nyheter: Karikaturdrap

Satiremagasinet Charlie Hebdo setter sinnene i kok blant iranske ledere etter en serie karikaturer av blant annet Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei. Den sterkeste tegningen er etter min mening av mannen som går forbi en rekke nakne føtter, som man forstår tilhører mennesker som er hengt av regimet. Er det bare meg, eller lukter det sure tær her, spør mannen i tegningen.

Magasinet har tidligere betalt en høy pris for sine karikaturer. Lørdag er det åtte år siden tolv i redaksjonen ble drept og elleve såret i et terrorangrep etter at de hadde publisert respektløse karikaturer av profeten Muhammed. Likevel fortsetter de ufortrødent.

Jeg tar et lite tilbakeblikk på den opprinnelige karikaturstriden og norske myndigheter og mediers lite ærerike respons den gangen - les her. 

Faksimile fra ABC Nyheter.


fredag, januar 06, 2023

ABC Nyheter: Tysk bombe i Oslo

Når Norges største gasskunde står på NHOs årskonferanse og anbefaler oss å omstille oss så raskt som mulig for å være en relevant industriell partner også i fremtiden, så burde flere lytte. De som i dag fremstår som olje- og gassnæringas beste venn, er næringas største fiende når det gjelder omstilling til fremtidas muligheter og norske bærekraftige arbeidsplasser.

Les innlegget her: 

Faksimile fra ABC Nyheter. 


torsdag, januar 05, 2023

Dagsavisen: En myte at det lønner seg å jobbe

 Det er en nesten umulig debatt, som ofte grøftes av de som med vilje vil misforstå. Venstresida angriper arbeidslinja med at det er en forbanna myte at det lønner seg å være syk, minstepensjonist eller uføretrygda. Dermed bruker de stråmannsargumentasjon - bruker falske påstander som de så argumenterer mot. Det er ingen som påstår at noen blir lønnsvinnere av sosiale ytelser. Men venstresida gjør folk en kraftig bjørnetjeneste ved å late som at det alltid lønner seg å jobbe. Det kommer stadig flere eksempler på at mange vil tape inntekt på å forsøke seg i arbeidslivet ved å kombinere arbeid og trygd. Hvis vi ikke er i stand til en voksen debatt om dette, så fortsetter vi å bygge opp under myten om at det alltid lønner seg å gå ut i arbeid - når det vitterligen ikke gjør det.

Les hele innlegget her. 

Faksimile fra Dagsavisen.