Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, juli 11, 2012

Folk er folk, men ikke folk flest

Organisasjonen Folk er folk er ikke helt som folk flest. Da ville de nemlig blitt utsatt for harmdirrende kritikk fra hele venstresida for å drive privat arbeidsformidling gjennom smutthull i lovverket.

Folk er folk er registrert som en organisasjon i Brønnøysundsregisteret, men formidler arbeid til tilreisende romfolk. Alle som driver med utleie av arbeidskraft i Norge (bemanningsforetak) skal være registrert hos Arbeidstilsynet, i tillegg til å være registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap. Folk for folk omgår dette ved å utnytte smutthull, som venstresida ville kalt det, i lovgivningen, der arbeid for under kr 4000,- per person kan utbetales uten melding til myndighetene. Ved større oppdrag sender Folk er Folk faktura. I tillegg fakturerer Folk er folk for strøjobber til bedrifter.

Spørsmålet er jo om Folk er folk har lov til å drive slik de gjør. De er ikke registrert som bemanningsforetak, og slipper dermed unna krav til arbeidsavtale, yrkesskadeforsikringer, OTP-sparing, arbeidsgiveravgift, tariffavtaler for renhold og byggoppdrag, og alt annet som bidrar til ordnede arbeidsforhold.

Jeg kan levende se for meg partiet Rødt gå i fistel dersom, si, Adecco, forsøkte seg på det samme. Partiet Rødt vil jo som kjent totalforby privat arbeidsformidling, og regjeringspartiet SV er egentlig enige, men holder klokelig kjeft.

Men Folk er folk kaller seg en demokratisk medlemsorganisasjon. Har de vedtekter for organisasjonen? Medlemstall? Revisor for regnskap? Hvordan kan man bli valgt? Hvordan er de organisatoriske leddene? Har de generalforsamling eller representantskap?

Talsperson Bjønnulv Evenrud har tidligere startet Fellesaksjonen mot fattigdom sammen med Rødt-politiker Ben Borgen, hvor han blant annet deltok på høringer om fattigdom på vegne av organisasjonen. Nå er han arbeidsledig, eller med NRK Østlandssendingens ord - har satt sin egen karriere på vent for å hjelpe romfolket. Med seg har han Silje Helen Malm Martin som styreleder, Gorm Eirik Svendsen og Marte Elise Granlund er styremedlemmer. De fire har egentlig den litt merkelige fellesnevneren for aktive folk i dag - det er så godt som ingen informasjon om dem på nettet. De finnes, altså, det er ikke det. Marte Elise Granlund har for eksempel vært styremedlem av et lokallag i SOS Rasisme (du vet, den organisasjonen som ble dømt til å betale 10 millioner tilbake til staten etter omfattende medlemsjuks).

Jeg tenkte omkring her å finne ut av om bankkontonummeret er en korrekt organisasjonskonto eller en privatkonto, men tenker at de har nok sysakene i orden. Med den bakgrunnen vet de hvordan de setter opp organisasjon og konto som frontorganisasjon, så jeg gadd ikke gå videre på det.

Men se for dere en privat arbeidsformidler som har folk i styret som har vært (om enn perifert) involvert i et annet foretak som er dømt for juks og bedrag. NRK kunne gjemt en mygg av en mikrofon i nordmarka, og venstresidas harme ville likevel kommet godt frem.

Men Folk er folk er ikke som folk flest. Og det burde flere kanskje stille spørsmål ved.


Har du tips om hvordan Folk er folk opererer? Send meg gjerne mail på vampus (a) gmail.com .

Kommentarfeltet nedenfor er moderert. Av meg. Og jeg er streng. Oppfør deg.

SV vil gi masse til de rike

Etter at Høyre i går reagerte på regjeringens forslag om at kapitalinntekter (for eksempel renteinntekter på å spare til bolig med BSU) skulle telle som inntekt i Lånekassens beregning for lån og stipend, kom SVs twittervaktbikkje og ansatt i stortingsgruppen med følgende:


Jepp. De grådige studentene som følger regjeringens oppfordring om å spare til egen bolig er selvsagt kviser på samfunnets rumpe. Kan vi flå en riking, så spiller det ingen rolle hvordan systemet slår ut for vanlige folk, ikke sant.

Hm? Ikke sant?

Innsparingen, som i går var god fordelingspolitikk, ville vært på svimlende 20 millioner. Eller en halv Astrup, som vi kaller det. Det er vel en null komma null null null et eller annet promille på statsbudsjettet (Twitter mente det var rundt 0, 016 promille). Det skulle ikke fordeles noe mer til studentene, forslaget var et rent sparetiltak. Jeg har noen andre forslag til kutt om dere trenger det.

Men Kristoffersen har smartere folk over seg som innså, riktignok etter kraftig kritikk fra studenter, banknæringen og opposisjonen, at forslaget var kontraproduktivt og velger heller "å gi masse til rike da".

Velkommen til rikingklubben. Vi pleier å møtes over en pjolter i shippingklubbens lokaler hver aften kl. 17 for å le av arbeidernes lønninger. Sees der!

Brutalisert turistliv

Dersom EØS-borgere kan konkurrere på lønn eller at det blir lettere å få midlertidig arbeid i Norge, så er det brutalisering av arbeidslivet og sosial dumping. Dersom du tigger for hundre kroner dagen, men får tilgang til do og dusj, så er det et mer verdig liv.

Ingen kommer til Norge fordi de må på do, sier Bjørnar Moxnes i Rødt om romfolket som nå har slått leir ved Sofienberg kirke i Oslo. Han mener kommunen snarest må bruke ressurser på å sørge for at turister som ikke har råd til å være turister får tilgang til både do og dusj for å forbedre de sanitære forholdene og skape mer verdighet for turistene.

For de er vel turister?

EØS-avtalen, som åpner grensene våre mot Europa og europas grenser for oss, krever at du kan sørge for eget opphold dersom du er arbeidssøkende i annet land. Kan du ikke dette, skal du dra hjem. Reiser du innenfor tremånedersregelen som turist er det også forventet at du kan betale for reise og opphold. Lite poeng å være turist ellers. På Bogstad camping koster det 270 kroner for et døgn med en karavan og fire personer. Det er 67,50 kroner per person for å få lovlig leirplass og tilgang til både do og dusj. Dersom dette er uoverkommelig burde du kanskje også ha blitt hjemme.

Igjen - det er hvis du er turist. Dersom du likevel er arbeidssøkende skal du altså kunne sørge for eget opphold mens du søker arbeid. Og dersom du søker arbeid i Norge måtte gud forby at du forsøkte å konkurrere på lønn eller at det var lettere å få midlertidig arbeid. Det er brutalisering og sosial dumping, skal vi tro venstresida. Å tigge for hundre kroner dagen, men å ha tilgang til dusj og do, derimot, er mer verdig. Jeg ville kanskje sagt at det er et brutalisert turistliv.

EØS-avtalen er for øvrig venstresida mot. Der kunne vi løst problemet bare der. Meld oss ut av EØS og snu ryggen til, så skaper vi internasjonal solidaritet. Men EØS-motstanden er ikke så viktig når det gjelder romfolket. Det er heller ikke kampen mot privat arbeidsformidling, som Rødt mener må totalforbys - noe regjeringspartiet SV også mener, men holder pent kjeft om. Unntaket er altså fortsatt romfolket - der organisasjonen Folk er folk driver privat arbeidsformidling for å få tilreisende romfolk (altså ikke norske) i arbeid - og med bekreftet arbeid - inn i NAV-systemet.

Vi trenger ikke ny politikk for å gjøre noe med tilreisende som sover i parker. Vi har regelverk både gjennom EØS for arbeidssøkende, internasjonalt for turistvisum og lokalt for ordensforstyrrelser. Det vi trenger er noen som faktisk mener brudd på lover og regler skal ha en konsekvens og gjør noe med det.

En ny regjering for eksempel.

I mellomtiden kan jo den rumenske ambassadøren, som har kronikk i Dagbladet i dag, kanskje åpne dørene til ambassaden og sin bolig for sine trengende landsmenn - eller i hvert fall la dem låne toalettet, om de skulle trenge det. Adressen er Oscars gate 54 og ambassaden ser romslig ut den.

Oppdatert: Min venninne Legen minnet meg om at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm allerede i januar i år oppfordret blakke arbeidsledige sør-europeere i Norge til å reise hjem. Burde hun kanskje gå ut med en ny oppfordring til øst-europeere?

tirsdag, juli 03, 2012

Helt som ville vesten

Skal du voldta datteren din eller forgripe deg på alle barn du møter, så lønner det seg å gjøre det i Norge.

VG skrev i helgen om nordmannen som ble dømt for seksuelle overgrep mot sin datter fra da hun var ti år gammel. Han fikk "svimlende" 80 års fengsel for overgrepene. USA-ekspert Ole Moen forklarer den høye straffen med at delstaten Arizona er helt som ville vesten.

  - Arizona er blant de røffe statene. Her tror man på den avskrekkende effekten av strenge straffer, og både aktoratet og dommerne går ofte inn for høyest mulig straffeutmåling, sier han til VG.

Ja, huff. Tenk at pedofile overgripere faktisk får straff. USA-eksperten mener tydeligvis at det er avskrekkingseffekten som er grunnen til strenge straffer, ikke at man faktisk skal straffes for det man har gjort - og i enkelte tilfeller - beskytte samfunnet mot kriminelle og overgripere ved å låse de inne.

Nå har ikke jeg dyptpløyende kunnskaper om lov og rett i ville vesten på 1800-tallet, spesielt ikke i forbindelse med kvinnesyn og syn på voldtekt, overgrep og seksuelt misbruk. Men skulle jeg gjette ville jeg trodd at det kanskje så mer slik ut:

 - barn og unge kan ikke selv anmelde overgrep - må ha signatur fra mor eller far, som mest sannsynlig er overgriperen

- seksuelle overgrep mot barn får under ett år per barn, som for eksempel treneren som fikk tre år for seksuelt overgrep mot fire gutter, der den yngste var 12 år eller lommemannen som fikk 9 års forvaring for overgrep mot 66 barn (svært mange anmeldelser var foreldet innen han ble tatt, så disse ble han ikke dømt for)

 - seks års fengsel for bestefar som har forgrepet seg på sitt barnebarn fire-fem ganger i uken fra hun var syv år  og etter jentas utsagn ødela hele barne- og ungdomstiden.

fire år og strafferabatt for far som har forgrepet seg på sine tre barn

 - beundring av voldtektsmenn som Roman Polanski

 - en rett som finner minimumsstraff på tre år  for voldtekt så streng at de kvier seg for å finne voldtektsmenn skyldige selv om det er bevist. Tenk å ødelegge livet til kjekke, unge menn på den måten.

I det hele tatt, det lovløse ville vesten - som jo hadde sin form for lov og orden likevel - ville kanskje minne mer om dagens Norge. Skal du voldta datteren din eller forgripe deg på alle barn du møter, så lønner det seg å gjøre det her. Men det er selvsagt i Arizona det er helt vill vest.