Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, november 25, 2022

Markedsøkonomiens dårlige venner

Faksimile fra Dagsavisen. Ikke jeg som har valgt illustrasjonsbilde :-)

Vi skal alltid lytte til de som har skoa på i næringslivet og sørge for en politikk som legger til rette for inkluderende vekst og verdiskaping. Næringslivet og resten av samfunnet er gjensidig avhengig av hverandre - skatt betaler for arbeidstakernes barnepass (barnehager), deres utdannelse, helsehjelp og også for nødvendig infrastruktur for frakt av varer, for å nevne noe. For at næringslivet skal betale sin skatt med glede, som vi alle bør, så må skattene være både så lave som mulig og så godt utformet som mulig. Men selv Adam Smith advarte mot politiske privilegier til næringslivet som sto mot fellesskapets interesser. Markedsøkonomiens dårligste venner er ikke sosialistene, men næringslivsaktører som kjemper for særinteresser, beskyttelse mot konkurranse og andre privilegier. Så. 

Hvem skal redde markedsøkonomien fra kapitalistene, spør jeg i Dagsavisen. Du kan lese hele innlegget her

Nationen: Sko full av stein

Faksimile fra Nationen.

Noen vil huske debatten om hvorvidt Storbritannia skulle bli med i EFTA og via denne EØS-avtalen som erstatning eller alternativ til fullt EU-medlemskap da de forhandlet om Brexit. Jeg kan vel være så ærlig å si at de britiske tilhengerne av en slik modell bidro til min motstand. En ting er at Storbritannia med sine 67 millioner innbyggere er mer enn ti ganger større enn Norge. Det ville åpenbart gjort noe med maktforholdet internt i EFTA, der britene var tydelige på at de ville være i førersetet. 

En annen ting var at de også uten skam sa at de aktivt ville bruke vetoretten sin i EØS til å motsette seg EU-lovgivning. Det betyr at også vi andre ville blitt stilt utenfor reguleringer og markedsadgang vi ønsket, noe som helt klart er mot våre nasjonale interesser og selvsagt undergraver verdien av EØS-avtalen for alle. Det ville vært som å ha en stein i skoen hver eneste gang vi forsøkte å gå fremover. 

Les hele spalten i Nationen her.