Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, desember 21, 2017

Handelsfartsdumper for fisk

Vi bygger vei for milliarder for å sikre effektiv transport av varer til vårt viktigste marked. Men vi glemmer at infrastruktur for handel er det som sikrer norske arbeidsplasser gjennom å bygge ned handelsbarrierer. 

Innlegg i Sunnmørsposten på papir, desember 2017.

I 1994 skrev VG om at Ålesundfisk AS jublet for EØS-avtalen fordi de bare seks måneder etter at den trådte i kraft hadde økt eksporten med 25 prosent, til en verdi av 40 millioner kroner, i forhold til året før. Eksporten til EU sikrer arbeidsplasser. Ikke i Oslo, men langs hele kysten.

I en ny undersøkelse gjennomført av Sentio Research er det nå en svak tilbakegang rundt oppslutningen av EØS-avtalen. Glemmer vi hvor viktig avtalen er for norske arbeidsplasser? I samferdselsdebatten begrunner vi ofte viktigheten av investeringer i infrastruktur i distriktene med at «ingenting har så dårlig tid som en død laks på vei til EU». Vi bygger altså vei for milliarder for å sikre norske arbeidsplasser og en av Norges viktigste næringer. Men vi glemmer at infrastruktur for handel er det som sikrer effektiv transport gjennom å bygge ned handelsbarrierer.

Uten harmonisering av regelverk bygger vi en motorvei for handel bestående av fartsdumper. Nesten 60 prosent av den norske sjømateksporten går til EU. Vi vil selvsagt fortsatt adgang til å selge fisk til vårt største marked dersom Norge skulle si opp EØS-avtalen. Men det er ikke en vanlig handelsavtale som sikrer at Norge er harmonisert med EU på det veterinære området. Det er EØS-avtalen som gjør at 170 vogntog fisk som går fra Norge til EU hver dag ikke blir stående i kø for veterinær grensekontroll mellom Norge og EU. En handelsfartsdump vi fjerner gjennom å få delta i den kontinuerlige og koordinerte regelverksutviklingen som EØS-avtalen sikrer oss.

LOs leder, Hans-Christian Gabrielsen, sa til VG at før EØS-avtalen opplevde mange av norske bedrifter tollmurer og problemer med å eksportere varene sine. I dag gir EØS-avtalen forutsigbare rammer for vårt næringsliv og arbeidsplassene til LOs medlemmer. Han sier han i dag ville stemt mot EU. Det er fullt mulig å være mot norsk medlemskap i EU, men for EØS. Men det går ikke an å være mot EU, og for EØS. Vi er avhengig av et EU for å ha en EØS-avtale som sikrer norske arbeidsplasser. Uten EUs indre marked ville vi måtte ha 28 avtaler for handel, med 28 ulike veterinæravtaler eller kontroller.

Norge har innført rundt 10 000 EU-reguleringer de siste tjue årene. Dette er 10 000 handelsfartsdumper som er borte, og gjør det enklere å samhandle. Men EØS-avtalen er mer enn en handelsavtale, selv om det er den som knytter oss til et indre marked med 28 land som hele tiden jobber for å bygge ned handelsbarrierer og sørge for like konkurransevilkår mellom landene. Den knytter oss også til et kontinuerlig arbeid for å styrke forbrukerrettigheter og forbrukerbeskyttelse.

Det var EØS-avtalen som i 1994 gjorde at norske kommuner måtte begynne å grave opp vannrør fordi vannkvaliteten var for dårlig og ikke nådde EU-standard. Statens Institutt for folkehelse regnet den gang ut at 300 000 sykedager i året skyldes for dårlig drikkevann.

I 2013 betalte forbrukerne nesten åtte ganger den reelle kostnaden for mobildata når de var på reise i Europa. EØS-avtalen har sørget for at også norske mobilkunder nå kan bruke mobildata i alle EU-land uten at det koster dem noe ekstra. For at norske banker skal få hente penger fra det europeiske finansmarkedet for å gi lån til norsk næringsliv og huslån til norske familier, må norske finanslover og reguleringer være harmonisert med reguleringskravene fra EU.

Det europeiske fellesskapet er altså uendelig mye mer enn handel. Det er også et verdifellesskap som riktignok er bygget over flere hundre år der handel har ført til utveksling av nye ideer, tradisjoner og kunnskap. EØS-avtalen har tjent Norge og norske interesser godt. Skulle vi forhandlet frem en bedre avtale for Norge, måtte det være å bli et fullverdig medlem.