Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, juli 28, 2022

EUs molbopolitikk

Husker du sist du var sykemeldt på grunn av at du ble dårlig av vannet i springen? Ikke?

Det kan være fordi EUs krav til vannkvalitet også gjelder i Norge i henhold til EØS-avtalen. I 1994, året da EØS-avtalen trådte i kraft, skrev VG en artikkel om at det bare 400 av 1600 norske vannverk som leverte drikkevann som tilfredsstilte EUs krav. Dårlig kommunalt drikkevann førte til 300.000 sykedager i året, hovedsakelig på grunn av for mye tarmbakterier i vannet.

Smak litt på den setningen. For mye tarmbakterier i drikkevannet vårt førte til 300 000 sykedager i Norge.

I tillegg måtte slakterier, fiskeribedrifter og andre matprodusenter investere i egne renseanlegg for vann fordi de ikke stolte på kvaliteten på det kommunale vannet. EU-reguleringen sparer altså nordmenn for sykdom og norsk næringsliv for ekstrakostnader gjennom å stille krav til vannkvaliteten. Det betyr også at du kan drikke vann rett fra springen når du drar til EU-land i ferien, fordi de samme reguleringene gjelder i hele Europa.

Les hele spalten i Nationen.

Faksimile fra Nationen.


onsdag, juli 20, 2022

Albanania - drømmen om frihet

Vi var mange som tok frihet, demokrati og økonomisk utvikling litt for gitt da vi så de autoritære regimene falle for tretti år siden. Nå utfordres den liberale verdensordenen fra begge sider av det politiske spekteret. Problemer som ikke løses, forventninger som ikke innfris og drømmer som ikke lar seg realisere, skaper grunnlag for farlig, kortsiktig politisk populisme som vi også ser her i Norge. Demokrati og frihet koster. Men byrdene må fordeles jevnt og fordelene må komme alle til gode. Det er ingen motsetning mellom dette og et liberalt demokrati med en velregulert markedsøkonomi. 

Snarere tvert imot.

Les spalten min i Dagsavisen her.