Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, februar 15, 2012

Høring hos FAD

Først og fremst takk for invitasjon og gratulere statsråden og regjeringen med et veldig vellykket initiativ - nemlig Slett meg. Vi må vurdere antall henvendelser som en suksess for initiativet, og ikke en fail, som det heter på twittersk, for Internett.

Vi - bloggere, nettbrukere, bidrar hver dag som digitale nabokjerringer, og det er en høy grad av selvjustis. De fleste mennesker er faktisk ålreite folk, også på nett.

Grunnen til at jeg sier det er fordi jeg ser på det som skjer på nett som en speiling av samfunnet ellers, men med økt mulighet for deltakelse. Det betyr at flere av dagens Samtaler enten flytter seg til nett eller fortsetter på nett. Det betyr at det du opplever i skolegården fortsetter på nett - av gode og dårlige opplevelser. Det nye er jo at du nå kan se hva de andre sier om deg, i stedet for å leve i lykkelig uvitenhet eller ulykkelig usikkerhet.

Men det er også en av utfordringene. Nett er knyttet til samfunnet, og for mange av oss ER samfunnet. De samme lover og regler gjelder for oppførsel gjelder på nett som i samfunnet ellers. Dersom asosial eller uakseptabel oppførsel ikke følges opp i samfunnet ellers, kan vi ikke forvente at dette blir bedre på nett. 

Som tidligere debattredaktør i en nettavis som fra første stund krevde verifisert fullt navn, så er min erfaring at det ikke er anonyme som er problemet, men middelaldrende menn på bygda som skriver under fullt navn. Godt voksne større problem enn unge. 

Facebook opplever jeg faktisk som en bidragsyter til avanonymisering av nett. Når det er sagt er jeg en sterk tilhenger av retten til å være anonym på nett. Facebookgenerasjonen vant til å identifisere seg, og etter hvert også beskytte seg - og velge a man deler og når man deler med andre. Dette tror jeg er et tidsbegrenset problem, men som er et problem akkurat nå og selvfølgelig for dem det gjelder. Digresjon der - gikk inn i kommentarfeltet under min kronikk om voldtekt, kvinnesyn - hvor også innvandrere var nevnt - begge henda i vepsebol samtidig - og ble dypt sjokkert over hvor bra debatten var. Facebook login. Mitt problem med Facebook er motsatt - informasjonsinnhenting og faktisk moralisering - fjerne Lise askviks side om retten til rekonstruering av pupp etter brystfjerning ett kreft.

Signaleffekt politianmeldelse og at man ser at det straffer seg. Nå får vi bare høre om de fæle historiene, og at Slettmeg hjelper. Men de verste krenkelsene er jo brudd på norsk lov, og skal håndteres som det. Vi mangler rett og slett normsettende håndtering av de som krenker, og oppfølging. 

Forbrukerrådet - ikke hennes og Maurits eller Expert som betaler for, fordi det er et samfunnsgode at de som regulerer også er de som følger opp. Konfliktrådet - løser konflikter utenfor rettsapparatet. Slettmeg avlaster rettsapparatet - men husk at det også er barn og unge som krenker andre barn og unge. Disse har også rett til beskyttes, og ikke dømmes for all ettertid fordi de har fjor en feil.

Retten til å ikke ha en fortid. Det er noen etiske betenkeligheter med det. Det som definerer meg som menneske er ikke at jeg ikke feiler, det gjør vi alle. Det som definerer meg mer er hvordan jeg håndterer de feilene jeg gjør. Hvis vi mener at samfunnet straffer lenger enn nødvendig for feil man har begått, enten man har fortid som narkoman, er dømt for vold eller gjort noe relativt uskyldig,  så er det det vi må diskutere - ikke Internett. Et lokalsamfunn husker om et bygdebarn har vært narkoman eller lagt ut nakenbilder - uten Internett. 
Men det har jo noe med å ta ansvar å gjøre - dersom du vet din fortid kan bli slettet, vil det påvirke valg vi gjør i dag? Vil de valgene bli bedre eller dårlige?

------
Ikke sagt - men poeng: noen mente at Slettmeg er en god mellommann som kan ta konflikten for de som blir krenket. Jeg er ikke så sikker på at det er riktig. Vi kan ikke få et samfunn med konfliktsky borgere som forventer at andre skal kjempe deres kamper. Dersom en krenkelse er så alvorlig at det er en politisak, så må den krenkede faktisk gå til politiet selv. Ellers kan vi få et kafkaesk ansiktsløst anklagersamfunn, og der rettssikkerheten til den anklagede forvitrer.

søndag, februar 12, 2012

Han tok seg bare til rette...

Språk er makt. Når en statsadvokat, som representerer påtalemyndigheten, reduserer en voldtekt til å bli "ta seg til rette" mener jeg det uttrykker et kvinnesyn vi er svært flinke til å tillegge andre kulturer. Utlendinger voldtar, norske menn "tar seg til rette".

Jeg har nevnt det før, og sier det igjen: det er forstemmende å se hvordan vi raskt peker på kvinnesyn når det gjelder ikke-vestlige menn som voldtar, men er så unnfallende når det gjelder kjekk, hvit norsk ungdom. De tar seg nemlig bare til rette. Hvorfor skal de straffes så innmari for det?

Statsadvokat Hugo Henstein ved Troms og Finnmark statsadvokater problematiserer i VG rundt at "sovevoldtekter" straffes like hardt som andre voldtekter.

- Det er forskjell på en som banker opp, eller truer med å banke opp, en kvinne for så å voldta henne, og en som tar seg til rette når en beruset kvinne har sovnet i sengen hans, sier Heinstein til VG.

Jeg er helt enig med han i det. Derfor mener jeg også at når gjerningsmannen har banket opp, eller truet med å banke opp, offeret så skal han straffes hardere. Men det skal da ikke være formildende at gjerningsmannen lot være å banke opp offeret?

Volden i voldtekten er at noen misbruker kroppen din - uansett om du er bevisst eller ikke. Det virker som om det er vanskelig å forstå. Ifølge straffelovens § 192 blir voldtekt blant annet definert som å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd og å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

Digresjon: Det dukker nesten alltid opp spørsmål i kommentarfeltet om man må ha et underskrevet skjema for om sex er frivillig  for å slippe unna voldtektsanklager. Mitt svar? Hvis det er så jævla vanskelig for deg å skille mellom en villig og engasjert sexpartner som er kåt på deg og en som ikke klarer å gjøre motverge så anbefaler jeg et skjema. Virkelig. Og kanskje at du fyker tilbake til kommentarfeltet til VG, og ikke plager voksne folk her. Nok om det.

Det er uttrykket "en som bare tar seg til rette" som er graverende her. La oss ta noen andre eksempler:

- jeg stjeler lommeboka di uten å knivstikke deg
- jeg robber huset ditt for alt du eier har uten å baste og binde deg og din familie
- jeg stjeler bilen din uten at barnet ditt sitter i barnesetet bak

Har jeg da bare tatt meg til rette - og skal få lavere straff fordi jeg ikke var så jævlig som jeg kunne ha vært? Jeg mener at det i fet skrift også er å gjøre noe galt, og at det i kursiv er skjerpende:

- han voldtok en kvinne og banket og truet henne

Statsadvokaten får støtte av bistandsadvokat Helen Jenssen, som sier at kvinene ønsker å bli trodd på at dette var et overgrep mot dem.

- Men der ifra til å sende en ung mann i fengsel for minimum tre år, det er et drøyt stykke.

For det første er det ikke offeret for en kriminell handling som verken definerer strafferammer eller sender noen i fengsel. Det skal det heller ikke være i en rettsstat. For det andre - hvorfor er det et drøyt stykke å sende en ung mann i fengsel dersom han har voldtatt? Vi må gjerne diskutere straff og nytte, men da foreslår jeg at vi holder oss til prinsippene, og ikke knytter det mot voldtekt eller andre områder.

Statsadvokaten stiller så spørsmål ved om de mange frifinnelsene av voldtektsmenn skyldes at vi kaller det for voldtekt og ikke seksuell omgang. Sjefen hans, riksadvokat Tor-Aksel Busch, mente det var juryordningen som var problemet. Han satte derfor ned et arbeidsutvalg som skulle se på etterforskning av voldtektssaker og behandlingen av disse sakene i rettssystemet. Rapporten avslørte mangler i etterforskningen, utilstrekkelig avhør av mistenkte, manglende åstedsgranskning og høyst varierende kvalitet på rettsmedisinsk undersøkelse av offeret.

Mens riksadvokatens løsning på manglene i etterforskningen var å fjerne juryordningen - ikke styrke politiarbeidet - så er altså statsadvokat Heinsteins løsning å ikke kalle det voldtekt i det hele tatt. "Ta seg til rette" er jo så mye bedre. I hvert fall for gjerningsmannen.

Mer om norske holdninger til kvinner og voldtekt.

fredag, februar 10, 2012

Enspora debatt

I går handlet Debatten på NRK om overgrep, makt og alkoholbruk i politiske miljøer. Mest om alkohol egentlig. Kanskje ikke så rart - når dette var redaksjonens forhåndsbestemte struktur:
Politikken rammet av enda en sexskandale. Mange roper på alkoholforbud - er det det som skal til for å få slutt på overgrep og maktmisbruk?
Er det sånn at unge jenter eller gutter ikke bør reise til politiske overnattingsamlinger?
Er det alkohol som er problemet?
Kan man få slutt på denne type saker ved at partiene innfører alkoholforbud?
Bør det stilles særlige krav til politiske ledere som rollemodeller? Har de større ansvar enn andre?
Hvorfor havner politikere i slike situasjoner?
Er det større fare for overgrep i politiske miljøer enn andre steder?
Hvorfor drikkes det mer i politiske ungdomsorganisasjoner enn i andre organisasjoner?
Hvilke andre tiltak enn alkoholforbud må til for å få slutt på overgrep og maktmisbruk? Og hjelper det?
Når omtrent samtlige i panelet sa at alkohol var å føre debatten over i feil spor, så hjelper det lite når vinklingen ikke bare er bestemt - men så enspora. Norges viktigste debattprogram på tv (hvis man ikke regner med Dagsnytt 18 - Norges mest sette radioprogram) hadde tjent på å heve debatten noen hakk.

Det som selvsagt gjør det vanskelig er at det er krevende å få en prinsipiell debatt når det er så knyttet opp mot en enkeltsak og ikke minst så tett i tid. Dessuten er det flere temaer her som både kan være relatert, men ikke nødvendigvis. Det blir alt for enkelt å kun skylde på alkohol når det gjelder overgrep, men alkohol i sosiale sammenhenger i forbindelse med jobb eller organisasjonsliv er likevel interessant som tema. Fordi alkohol kan virke ekskluderende i sammenhenger der inkludering er viktig. Man skal ikke måtte drikke øl i baren med gutta om kvelden for å kunne påvirke politiske prosesser, men vi vet at det ikke bare på møter ting avgjøres. Leder Iver Aastebøl i Rød Ungdom skriver forresten godt om dette i Dagbladet i dag.

Men for å svare da....

Politikken rammet av enda en sexskandale. Mange roper på alkoholforbud - er det det som skal til for å få slutt på overgrep og maktmisbruk?
Nei. Holdningsendring og forståelse av lederrollen og maktforhold er det som skal til. Eller som Ebba Boye i SU sa: "Vi puler ikke nedover". Dette kan også dresstryner både i og utenfor politikken med fordel ta til seg. At "sexskandalene" i politikken blir kjent betyr heller ikke at det er mer utbredt i politiske partier enn andre steder. Jeg har selv stått som eneste jente i baren på seminar i Budapest med kollegaer og forhandlere som forsvant inn i rommet ved siden av fordi en av dem hadde kjøpt en privat visning med en stripper. Dette er riktignok ti år siden, men holdninger er et samfunnsproblem - ikke bare innad i politiske miljøer.

Er det sånn at unge jenter eller gutter ikke bør reise til politiske overnattingsamlinger?
Nei. For det første så ekskluderer man da der man burde inkludere. For det andre pekte Kristin Hoff på at det er deltakelse fra ung til gammel, på tvers av kjønn, seksuell legning, tro etc - en av de store styrkene i det norske demokratiet. Ikke faen om jeg overgir det på grunn av noen tragiske enkelthendelser. Dessuten. Det er da ikke unge jenter eller gutter som er problemet.

Kanskje vi heller burde forby godt voksne menn uten følge å være med på overnattingsamlinger?

Er det alkohol som er problemet?
Vel. Voldtar du når du drikker? Ikke? Nei. Kanskje alkohol ikke er svaret da.

Kan man få slutt på denne type saker ved at partiene innfører alkoholforbud?
Trond Birkedal er avholdsmann. Rune Øygård (her hadde jeg lagt på en 'en' for mye... snakk om å kreve høyt presisjonsnivå i debatten... Unnskyld!) er siktet for gjentatte overgrep mot samme mindreårige jente. Hvilken type saker vil du ha slutt på sa du?

Bør det stilles særlige krav til politiske ledere som rollemodeller? Har de større ansvar enn andre?
Usikker. Hva tror dere?

Hvorfor havner politikere i slike situasjoner?
Av samme grunn som andre. Men Inge Lønning hadde definitivt et poeng når han beskrev maktmennesker som kan tippe over til å tro at de både er ufeilbarlige og at de tror selv at de ikke vil bli tatt. Ikke unikt for politikere, men også tydelig der. Dessuten tror jeg det var VGs Frithjof Jakobsen som hadde et poeng med at man fort kan være superstjerne i ett miljø, men oppfattes som helt ordinær av verden utenfor. Heller ikke unikt for politikken.

Er det større fare for overgrep i politiske miljøer enn andre steder?
Det er større overgrepsfare hjemme enn i politiske miljøer. Det er i det hele tatt større overgrepsfare hjemme. Punktum. De aller fleste unge blir tatt godt vare på i politiske miljøer og får en helt unik erfaring og ballast.

Hvorfor drikkes det mer i politiske ungdomsorganisasjoner enn i andre organisasjoner?
Det vet man jo ikke, men det kan ha med å gjøre at mange andre organisasjoner har vanntette skott mellom ulike aldersgrupper. I politiske ungdomsorganisasjoner er det både 16-åringer og 26-åringer. På fotballaget er alle i samme aldersgruppe. Og ja, i politiske ungdomsorganisasjoner har de unge også kontakt med de voksne, hvilket stort sett kun er positivt og slik det skal være.

Hvilke andre tiltak enn alkoholforbud må til for å få slutt på overgrep og maktmisbruk? Og hjelper det?
For organisasjoner og bedrifter handler det om ledertrening og bevisstgjøring. Det er ikke greit for en 43 år gammel gift tobarnsfar i maktposisjon å ha sex med en 17-åring - uansett om det var "frivillig" eller ikke. Det er misbruk av posisjon og tillitt.

Men dette er en liten del av generelle holdninger som finnes i store deler av samfunnet. Det er ikke alkoholen som er problemet, men kvinnesyn og hva som er greit. Når noen ikke en gang klarer å forholde seg til om det er greit å putte pikken sin i en kvinne som sover eller er så full at hun ikke kan ta til motverge, så er det pikkens eier som er problemet, ikke kvinnen eller alkohol.

Men det er kanskje ikke så rart. Et samlet kulturliv har jo i årevis hyllet en voldtektsmann for hans prestasjoner. Som i Dagsavisens anmeldelse av Roman Polanskis nye film der de skriver at "til tross for sine private problemer ser det ut til at mesterregissøren Roman Polanski er inne i en skikkelig produktiv periode" og "Ikke verst for en dypt plaget mann på over 78 år".

De glemmer å nevne at mannen kanskje er dypt plaget fordi han i 1977 innrømmet og ble dømt for å ha voldtatt en trettenårig jente vaginalt og analt etter å ha tyllet i henne champagne og deretter piller for at hun skulle gjøre mindre motstand. Han rømte fra USA for å slippe å sone, lever i beste velgående bosatt i Frankrike og hylles jevnlig av kultureliten uten særlig motstand der heller. Det er mer enn Dagsavisens overskrift som setter seg i halsen, for å si det slik,

Vår empati med ofrene og vilje til å tro dem styres fortsatt av våre sympatier og antipatier i andre forhold. Da det viste seg at mange av overgrepsvoldtektene var begått av ikke-vestlige menn med asylbakgrunn var det første gangen jeg har sett en voldtektsdebatt der offeret ble frikjent for enhver skyld og alkoholinntak eller påkledning ikke debattert. Kan man legge hele skylda på en neger så er jo det helt klart å foretrekke. Når hvite menn voldtar har det selvsagt med alkoholinntak å gjøre - hvor hans alkoholinntak virker formildende, mens hennes alkoholinntak gjør at hun kan skylde seg sjøl.

Kanskje begynne med en debatt om holdninger og eget kvinnesyn før vi henger oss opp i alkohol som eneste middel? Hm?