Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, juli 31, 2017

Sykehjemsplasser til besvær


Faksimile fra Dagbladet.

Arbeiderpartiet sier de vil la studenter bo billig på sykehjem, men legger ned sykehjemsplasser samtidig som de nekter private å drive sykehjem som legger til rette for nettopp kontakt mellom generasjonene.

Arbeiderpartiet foreslår å la studenter bo billig på norske sykehjem, dersom de til gjengjeld deltar på aktiviteter sammen de eldre i minst tretti timer i måneden. Ideen er hentet fra Nederland, der dette  har vært forsøkt ett sted der rom har stått tomme. Det er jo en interessant tanke, dersom vi ser bort fra at vi ikke har sykehjem der mange rom står tomme og at Arbeiderpartiet og SV legger ned sykehjemsplasser i Oslo.

Men det finnes jo sykehjem som allerede i dag legger til rette for kontakt mellom generasjonene og som tenker nytt når det gjelder samarbeid, tjenester og omsorg. Det dumme med dem, skal vi tro Arbeiderpartiet og SV, er jo at de som regel er private. Som Paulus Sykehjem, et steinkast unna der jeg bor.

De har samarbeid med barnehagen i nabolaget, og inviterer gjerne på snøballkamp med innkjøpt snømaskin i bakgården til sykehjemmet. Alternativt kan barnebarnet ta med seg kollegaer og venner på fredagspils i Paulus Biergarten, eller gjøre som jeg - bare stikke innom uten å kjenne beboerne. Inntektene fra serveringen kommer uansett driften til gode, og de får brukt lokalene de har tilgjengelig. I tillegg har Paulus sykehjem en kafe som er populær for barselgrupper, som tydeligvis settes pris på av beboerne.
Øl oppkalt etter en beboer på Paulus. De hadde også en øl som het "Rullator".

Paulus sykehjem har uten store kostnader klart å bygge livsglede og mestring med enkle virkemidler. Men de tar ut profitt. Og da hjelper det jo ikke at profitten først og fremst kommer av god organisering, stålkontroll på overtid og lavt sykefravær. At Paulus stadig scorer høyt på brukerundersøkelser er uvesentlig. Her skal det re-kommunaliseres. Ingen nye sykehjem skal ut på anbud, og kontraktene med de som er drevet av private, som Paulus, skal sies opp. Nytenkningen, hvor noe også blir adoptert av kommunale sykehjem, skal kveles.

Så at Arbeiderpartiet tenker "nytt" når det gjelder studenter som kan flytte inn på ledige rom på sykehjem er jo i og for seg en morsom tanke. Bortsett fra at Arbeiderpartiet i samarbeid med SV legger ned ledige rom på sykehjem, og ikke tenker så nytt rundt driften av de som gjenstår. Så det er et fint valgkamputspill. Dessverre er det også bare det. Men private utbyggere og omsorgsbedrifter er nok mer enn villig til å bygge opp bofellesskap satt sammen på nye måter dersom de får lov til det.

torsdag, juli 20, 2017

Faktisk helt fail

laget helt selv i Powerpoint
Det er jo selvsagt en ære å bli faktasjekket av faktisk.no, men åpenbart surt når det viser seg at jeg har skrevet feil på Twitter. Faktisk helt feil. Flaut.

I debatt mot Arbeiderpartiets Truls Wickholm på TV2 Nyhetskanalen om midlertidig ansatte ble jeg spurt om midlertidige ansettelser bidrar til å skape nye arbeidsplasser, noe jeg avviste, men la til at mange gikk fra midlertidige ansettelser til fast. Siden jeg ikke hadde tall på dette i hodet, lovet jeg å legge ut belegg for dette på Twitter i stedet for å spekulere. Et forsøk på å være redelig gikk galt da jeg tolket en rapport fra FAFO feil, og forstod sysselsatt som fast ansatt og la ut følgende på twitter:


Det er feil. Faktisk helt feil. Det som står i rapporten (les her side 76 + tabell på side 77) er følgende:

Sysselsatt er ikke det samme som fast ansatt. Midlertidige ansettelser er også sysselsetting. Det tabellen viser er følgende, basert på intervjuer:


Så det jeg sa på tv er faktisk riktig, mange får fast ansettelse etter en midlertidig ansettelse - det jeg skrev på Twitter er faktisk helt feil. Jeg legger meg flat, er flau og sier unnskyld.

Men jeg står fortsatt på at midlertidige ansettelser kan være en dør inn i arbeidslivet, som Arbeiderpartiet går til valg på å stenge. Om ikke annet så har jeg ett eksempel på det - meg selv. Ett eksempel er bedre enn ingen... (var vikar i HP via Manpower, fikk tilbud om fast ansettelse der - men hadde i mellomtiden blitt "oppdaget" av en av HPs forhandlere og valgte fast ansettelse der i stedet. Referanse oppgis på forespørsel :-) ).

Så gjengen i faktisk.no fikk en enkel jobb med å ta en politiker i faktafeil, det var bare å slå opp på siden jeg selv anga tweeten der jeg lenket til rapporten. Men jeg har oppfordret dem til å gjøre faktasjekken så grundig at vi kan gå inn i valgkampen med gode tall på om folk i midlertidige stillinger faktisk går over til faste stillinger når de har fått fylt på CV'en, i hvilken grad dette skjer, hvor mange som blir værende i midlertidige og hvor mange som faller ut. FAFO-rapporten gir en pekepinn på dette, men vi vet jo samtidig at det nå er færre midlertidig ansatte enn under den rødgrønne regjeringen, i motsetning til det de skremte med. Kremt. Eller for å ikke bli tatt på det - la meg sitere NRK (trykk på lenken for å se tabell og artikkel):
Tall fra Statistisk sentralbyrå som NRK har hentet ut viser imidlertid at spådommene til Arbeiderpartiet er gjort til skamme. Andelen midlertidig ansatte har nemlig gått ned og er nå under nivået da Arbeiderpartiet selv satt i regjering i 2013 (se tabell under).
Håper faktasjekken gir dere dybde og en god forståelse av sakens faktiske innhold. Noe annet ville jo faktisk vært synd.

Er dog litt skuffa over Twittertariatet. I gamle dager hadde oppegående twitrere selv slått opp på side 76 i rapporten jeg lenket til og påvist feilen, så hadde jeg korrigert det med et smil og så hadde noen raljert over det og så hadde alle gått videre...