Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, januar 07, 2009

Baker for smed

Takk til leserne som bidro med kommentarer om juryordningen. Blogginnlegget ble omarbeidet til en kommentar hos ABC Nyheter, som du kan lese her.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch argumenterer mot juryordningen med at så mange voldtektsdømte blir frikjent av en jury når de anker saken inn til lagmannsretten. Men leser man rapporten fra arbeidsutvalget som så på voldtektssaker i rettssystemet, så er det ikke først og fremst juryordningen det er noe galt med (delrapport 2):

- rettsmedisinske undersøkelser av offeret er av høyst varierende, og utfyllingen av sporsikringsjournalen av varierende kvalitet, med "vet ikke" og "prøver ikke tatt" som forklaring på felter som ikke var fylt ut (side 42)

- i nesten halvparten av sakene er det ikke gjennomført åstedsundersøkelse som kunne sikret spor, spesielt der tiltalte hevder at seksuell omgang var frivillig (side 43)

- i kun 1/3 av sakene blir det gjennomført ransaking hos siktede (side 45)

- kvaliteten på avhør av siktede i sakene som arbeidsgruppen har gjennomgått har vært variabel, og ofte får siktede legge frem sin versjon uten å bli konfrontert med opplysninger fra fornærmedes forklaring (side 54)

Og hør på dette:

"Arbeidgruppen har under sin gjennomgang av de innsendte voldtektssakene funnet svært mye godt politiarbeid. Mange av sakene vurderes til å være grundig etterforsket. Da disse utgjør kun ca. 3-4% av de etterforskede voldtektssakene i den aktuelle tidsperioden, er det imidlertid vanskelig å vite om dette er representativt for kvaliteten på etter forskningen generelt."

Riksadvokatens løsning på mangler i etterforskningen, utilstrekkelig avhør av mistenkte og høyst varierende kvalitet på rettsmedisinsk undersøkelse av offeret, er altså å fjerne juryordningen - ikke styrke politiarbeidet.

Er det noe som bør fjernes så er det kanskje heller riksadvokat Tor-Aksel Busch.

4 kommentarer:

Henrik Akselsen sa...

Hør hør!

Anonym sa...

Hva med det faktum at vi har mellom 11000 og 30000 ulovlige innvandrere i dette landet som ikke er skikkelig registret med DNA når de som oftest er kommet som "asylsøkere" La meg minneom at 74% av alle anmeldte voldtektsmenn i Oslo i flge politiet har ikke-vestlig bakgrunn, og at 82% av ofrene er etnisk norske.

Anonym sa...

-> Stoff:

"Problemet" med den høye frifinnelsesprosenten i voldtektssaker har fint lite med DNA-registrering av asylsøkere å gjøre. I de tilfellene manglende DNA-profil fører til at man ikke får straffet gjerningsmannen, vil man jo heller ikke ha noen tiltalt som kan frikjennes.

De sakene der riksadvokaten ønsker flere tiltalte dømt, er saker der det er uenighet om HVORVIDT det har foregått en voldtekt.
IKKE HVEM som eventuelt er gjerningsmannen.

Det riksadvokaten ikke liker er at juryer har en tendens til å tro på at sexen KAN ha vært frivillig, dersom det ikke foreligger andre bevis enn ord mot ord.

Bjørn sa...

Enig med deg! Det at den ene parten er misfornøyd med juryens avgjørelse, kan knapt nok legges vekt på når juryordningens framtid skal bestemmes.