Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, april 21, 2010

Er partidemokratiet dødt?

På det beryktede landsmøtet til FrP i 1994, på folkemunne kalt Dolkesjø, var det satt av tid til en to timer lang debatt om EU. Debatten kom etter at partiet, med partiformannen Carl I. Hagen i spissen, hadde vedtatt at man ikke skulle ta standpunkt til det viktigste politiske spørsmålet i samfunnsdebatten der og da. Mange fant det så meningsløst at de valgte å ta seg en tur i bassenget. Selv fulgte jeg debatten på intern-tv fra hotellrommet med romvenninnene og rødvin.

Høyre legger opp til debatt om det omstridte datalagringsdirektivet fra EU på sitt landsmøte om tre uker. Samtidig har partiet satt i gang en partihøring, der fristen for innspill tilfeldigvis er satt godt etter landsmøte. Dermed blir gjennomgangstonen den samme som på årsmøter over hele landet gjennom vinteren; dette kan vi for lite om, vi må vente på en bred gjennomgang, hvorfor ta standpunkt nå?

Hva er det vi ikke vet enda? Eller sagt på en annen måte - hva er det tilhengerne i Høyre vet om konsekvensene av direktivet som vi andre ikke vet?

Selv EU mener direktivet ikke virker etter hensikten og derfor har satt i gang en grundig evaluering, der rapporten skal være klar 15. september. Hva vet vi om direktivet, dersom vi gjør som Høyres ledelse og konsekvent ser bort fra det prinsipielle i saken?

- Vi vet at EU selv mener at direktivet ikke fungerer etter hensikten.

- Vi vet at kriminelle med letthet omgår at deres trafikkdata hentes inn og lagres.

- Vi vet at norsk politi allerede tydelig bekrefter formålsutglidning - terrorlovgivning (som direktivet jo er) skal brukes i alt fra å spore potensielle ofre (altså ikke bare ta de kriminelle) for seksuell sjikane og overgrep til turister som har gått seg bort på tur.

- Vi vet, med hjelp av Politiets Fellesforbund, at at erfaringen til politifolk som arbeider mot organisert kriminalitet er at kommunikasjonskontroll i svært liten grad gir informasjon om hva som planlegges eller hva som skal skje.

- Vi vet at Forsvarsdepartementet mener at direktivet utgjør en sikkerhetsrisiko og frykter at den massive informasjonen som vil ligge lagret om hele Norges befolkning skal komme på gale hender.

- Vi vet at av 72 høringsinstanser har 56 av dem sagt nei til direktivet, deriblant Barneombudet.

- Vi vet også at blant annet Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, som ledes av høyesterettsdommer Ketil Lund - som ikke er helt ukjent med konsekvensene av overvåking - skriver (.pdf) at direktivet vil ha dramatiske, og til dels uoverskuelige, konsekvenser for flere av de grunnleggende, demokratiske frihetene til hele befolkningen, og for den liberale rettsstat som samfunnsform.

- Vi vet at våre to fremste jurister på europarett, Finn Arnesen & Fredrik Sejersted, ved senter for europarett, UIO, mener at bruken av reservasjonsretten ikke svekker EØS-avtalen eller vårt forhold til EU.

Landsmøtet er Høyres høyeste organ og partiets viktigste forum for debatt og beslutninger. Når partiledelsen bevisst legger opp en høring slik at beslutningen ikke tas på landsmøtet, kan man ikke annet enn tolke det dit at partidemokratiet er manipulert bort og dødt.

Slik partipisken svinges i denne saken så er det ikke utenkelig at tilhengerne av datalagringsdirektivet kan vinne en votering på landsmøtet. Men når Høyre reduserer seg selv til å bli en garantist for Arbeiderpartiet i regjering, så burde hele partiet være med i beslutningen. Jeg taper heller et slag ærlig og redelig enn å undergrave partidemokratiet og behandle partiorganisasjonen - der 30 000 mennesker frivillig deltar for å jobbe for sine politiske prinsipper og saker - som en gjeng med klakkører for en politikk som kommer ferdig kompromisset fra stortingsgruppen.

Når Høyre blir beskyldt for å fremstå som uklare og utydelige så kan det jo ha med å gjøre at partiet gjerne vedtar gode prinsipper og bærekraftig politikk som deretter kokes ut til tynn suppe som ingen vil ha. Dersom partidemokratiet fortsatt har noe betydning burde det legges opp til en bred debatt og avstemning på landsmøtet. Ellers kan vi trekke i badetøy alle sammen.

Les også Jan Arild Snoens kommentar om dette i Minerva - det handler om makt. Nettopp!

12 kommentarer:

Stian Oen sa...

Poengtert og interessant! Spørs om det du beskriver ikke er et mer og mer gjennomgående trekk ved politikken; jo mer makt man har, jo mindre villige er man merkelig nok til å bruke den. Eller kanskje det først og fremst handler om at man må utvise så lite vilje til makt og initiativ på veien til de virkelige maktposisjonene at man har blitt vant til å sitte musestille når man først er kommet dit? Det er vel ikke helt uten grunn at vi har en statsminister som er norgesmester i å snakke i timesvis uten å si noe som helst. Jeg mener; det "våre fremste og beste" er gode på må vel rimeligvis også være det systemet i størst grad etterspør - hvis ikke hadde de vel ikke vært regnet som de fremste og beste...?

nessie sa...

Skjønner ikke poenget med DLD når ikke klarer å bruke bevismaterialene med dagens system. Og er glad et slikt system ikke fantes i 1939.

http://www.sb.no/nyheter/henlegger-sak-om-misbruk-av-barn-1.5188585

EU sa...

Høyre-ledelsen kommer aldri til å gå inn for veto mot EU-direktiver. Full integrasjon med EU vil gå foran alt. Her kan Høyre-grasrota argumentere med ideologiske prinsipper alt de vil til ingen nytte.

Yngve Brox sa...

Synes sammenligningen med FrPs Dolkesjø er litt søkt. Dersom flertallet på landsmøtet ønsker å behandle en resolusjon om DLD vil landsmøtet behandle den - Høyre er ikke FrP og Erna er ikke Carl I. Når det er sagt: Jeg kommer til å stemme for behandling av en slik resolusjon, og jeg kommer til å stemme for at en eventuell resolusjon skal gå mot implementering av direktivet i Norge. Og jeg tror sjansen for at flertallet på LM skal være enige i det øker.

Jorunn sa...

Hvis Høyre går inn for datalagrins-direktivet,kommer alle til å le rått hver gang Høyre hevder at pratiet fryter Statens kontroll over enkeltindividene.

Bare lovlydige mennesker og spesilet dumme kriminelle blir fanget opp. De andre kommuniserer f.eks. gjennom Googles og Microsofts tjenester.

Pleym sa...

Kanskje det eneste som kan få H-ledelsen til å gå imot DLD er faren for massiv velgerflukt til FrP (og evt Venstre)?

Hørte nettopp Per Sandberg mot Helga Pedersen i Politisk Kvarter. Hun mislyktes fullstendig i å appellere til "lov og orden"-genet i FrP'eren. Prinsippgenet vant suverent hos Sandberg.

Bjørn H. Morstad sa...

Ta gjerne med en link til uttalelsen fra Institutt for Informatikk (Gisle Hannemyr).

En (fortsatt) udemokratisk behandling i Høyre vil kunne føre til velger- og medlemsflukt.

Se dagens leder i Aftenposten!

Konrad sa...

Pleym:
Ganske fascinerende det som skjer. Sandberg som prinsippiell liberaler og Høyre som uprinsippielle EØS-forsvarere (evt som lov- og ordenparti). Her er jammen ting snudd på hodet.

Konrad sa...

Vampus:
Meget bra innlegg! 11 poeng, minst. :)

Bernt sa...

Flott skrevet, det er slike utspill jeg gjerne vil lese oftere hos deg. Jeg skjønner godt at man av og til må svinge partipisk, og at man må til en viss grad sørge for at partiet overholder programmet som man tross alt blir valgt på. Men dette er en så viktig prinsipiell sak, og burde være direkte i tråd med Høyres grunnverdier, at det er skammelig at det ikke ble et unisont nei for lenge siden. Håper dere vinner igjennom her, for hvis dere ikke klarer det så tror jeg dere vil miste mange potensielle velgere av den yngre og dynamiske sorten, den typen som burde bygge partiet i fremtiden.

Anonym sa...

MMMmmm. VamPus i badedrakt ;-)

DigiBloggeren sa...

Interessant. Kanskje du også bør spinne mer rundt hvorfor gamle etablerte maktgrupper står på hver sin side i debatten om direktivet. Hvorfor slik splid?