Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, april 29, 2013

Vissen verdighet

Hvorfor er det slik at vår eneste vei til verdighet i når det gjelder rom er å innføre statlig etnisk diskriminering i Norge? 

Ifølge Dagbladets Marie Simonsen er vi i ferd med å stryke i lakmustesten for det siviliserte samfunn. Våre demokratiske verdier og rosetogets honnørord etter 22. juli 2011 visner fordi vi ikke legger til rette for etnisk diskriminering av en særskilt gruppe.

Mennesker fra fire kontinenter - Asia, Afrika, Australia, Amerika - nektes adgang til riket utover tre måneders turistvisum, eller må søke asyl eller familiegjenforening for å bli i Norge. EØS-borgere har det samme turistvisumet, men kan få bli i landet om de har meldt seg som arbeidssøkere i inntil seks måneder. For samtlige disse gjelder reglene om at du skal kunne sørge for eget livsopphold i det tidsrommet du er her. Har du ikke funnet arbeid innen seks måneder, eller når du ikke lenger klarer å betale for eget opphold innen de seks månedene, så er det på tide å dra hjem. Så mens portugisere, spanjoler, polakker, svensker, italienere og alle andre europeere forventes å finansiere eget opphold og livsnødvendigheter, og eventuelt hute seg hjem når finansene tar slutt, er det en gruppe vi skal gjøre unntak for: romfolk. Som Marie Simonsen skriver – romfolket er ikke turister på sightseeing.

Vel. Lite tyder på at de er arbeidssøkende heller. Gamle Oslo NAV, som registrerer arbeidssøkende EØS-borgere, har under 115 personer registrert hos seg, de fleste fra Spania, Baltikum, Polen – knapt en håndfull fra Romania. Siden vi (heldigvis) ikke driver etnisk registrering i Norge, vet jeg ikke om dette er rumenere eller rom. Dersom de er arbeidssøkende EØS-borgere er de fortsatt forpliktet til sørge for eget opphold. Siden romfolket ikke er turister på sightseeing, må vi forutsette at de er arbeidssøkende EØS-borgere og skal ha samme rettigheter  og oppfylle samme krav som alle andre arbeidssøkende EØS-borgere. (Jeg finner ikke info på hvor mange EØS-borgere som er registrert hos politiet, som alle arbeidssøkende er pliktig til å gjøre - legg gjerne ut lenke i kommentarfelt om du finner).

Dagbladet skriver at romfolk er diskriminert og utestengt fra boligmarkedet fordi de ikke klarer å få leid bosted til ca 1500,- i måneden i Oslo (180 000 kr delt på 120 personer). Vel, da er i så fall alle diskriminert og utestengt fra Oslos boligmarked. Når alle er det, kan vi jo stille spørsmål om denne gruppen er det.

Det handler ikke om at Norge skal stille opp med toaletter, dusj eller tak over hodet for tilreisende rom som ”ikke er turister på sightseeing”, eller at noen er redd for at det da kommer flere romfolk til Norge. Spørsmålet må jo være om Norge skal stille opp med bosted for alle EØS-borgere som søker arbeid og lykken i Norge. Det bryter i så fall med forutsetningene for prinsippet om fri utveksling av arbeidskraft innen EU og EØS. Men ingen kan for alvor mene at eneste veien til verdighet er å gi til noen i en vanskelig situasjon, men ikke til andre i samme situasjon. Det er å drive aktiv diskriminering. I dette tilfelle basert på etnisitet.

Noen mener at romfolk blir jaget fordi de er rom. Tror noen virkelig at svensker, finner, polakker, etiopere, latin-amerikanere, new-zealandere og tyskere ville blitt behandlet annerledes om de i flokk campet i parker og skogsområdet, brukte bakgårder som toalett og hadde talspersoner som krevde særbehandling? Eller en gruppe etniske nordmenn for den saks skyld?

Dagsavisens Hege Ulstein syntes tidligere denne måneden at russefeiringen var en rimelig sammenligning. Kanskje det. Men russen blir også jaget, bøtelagt og klaget på når de bråker, forsøpler og demonstrerer mangelfull hygiene. Forskjellen er at til og med russens egne talspersoner synes dette er helt rimelig, legger seg langflate og lover å rydde opp.

Så kan du selvsagt si at russen har et hjem å dra til. Det har jo faktisk også tilreisende rom. At reiseveien er noe lenger er ingen unnskyldning mot likebehandling. Og det er likebehandling som, sist jeg sjekket, var en av grunnsteinene for det siviliserte samfunn, ikke særrettigheter på bakgrunn av etnisitet. Det kan umulig være en verdig politikk å legge til rette for at en gruppe som ofte opplever nettopp diskriminiering og forskjellsbehandling, fortsatt skal forskjellsbehandles for å gjøre det lettere å leve av å tigge. Det er en ganske vissen form for verdighet.

Apropos: Arbeiderpartiet mener at et generelt tiggerforbud er for ressurskrevende for politiet, selv om politiet selv ønsker dette. De vil heller ha soner der man kan tigge nå og da, men ikke hele tiden. For det er jo mye enklere for politi, tiggere og befolkning å forholde seg til…

15 kommentarer:

Anonym sa...

Alt som står her er riktig og sant. Men det fjerner ikke det overordnede dilemmaet:

De fattigste og mest undertrykte menneskene i Europa skal jages og kastes ut, til forhold de tydeligvis finner enda verre enn å sove under Oslos broer.

VamPus sa...

Dersom de forholder seg til samme regler som alle andre blir de verken jaget eller kastet ut. Dersom de bryter regler for opphold er de per definisjon ulovlige innvandrere og skal kastes ut. Dersom de ikke har råd til å betale for husly mens de søker etter jobb, må de dra hjem.

Det finnes millioner av mennesker på flukt i hele verden fra forhold som er betydelig verre enn hverdagen for romfolk fra Romania. Vi nekter dem adgang til Norge.

Jeg har ikke noe dilemma her. Jeg synes ikke det er noe dilemma å be folk på turistvisum reise hjem dersom de ikke kan betale for seg. Jeg opplever heller ikke noe dilemma ved å be folk som søker om jobb, men ikke får det, også om å reise hjem. Jeg ønsker ikke forskjellsbehandle arbeidsledige rumenere (som retter seg etter dagens reglement) og arbeidsledige rom (som nekter å dra, sover under Oslos broer og krever at norske skattebetalere skal betale for deres opphold).

Pleym sa...

Hvis det blir forbud mot tigging vil det ramme alle som tigger, uavhengig av etnisitet etc. Også norske tiggere vil bli rammet.

Men politiet må også håndheve et tiggeforbud. Hvor mye penger skal brukes på å utvise og returnere tiggere?

Siden Folk er folk viser slik omsorg for romfolk som kommer til Norge, er det litt rart at de ikke sørger for at hvert individ registrerer seg som arbeidssøker. Isåfall vil de oppfylle vilkårene du lister opp for EØS-borgere.

Barn kan jo ikke registrere seg som arbeidssøkere. De kan kanskje barnevernet ta seg av?

Tiqui sa...

Har de virkelig krevd at norske skattebetalere skal betale for dem? Da dette temaet ble så hett sist sommer, så startet det hele ved at romfolket ba om å få lov å være i fred for politiet som trakasserte dem og konfiskerte de få eiendelene de hadde. Og det er ikke vanlig at andre EØS-borgere får den slags oppmerksomhet fra politiet. Jeg synes det er temmelig rimelig at man ikke tar fra fattige mennesker det lille de eier. Jeg er ikke for noe forbud mot tigging eller uteligging (i friluftsnasjonen Norge virker det helt absurd), fordi det ikke løser noe som helst av fattigdomsproblematikken. Jeg er heller ikke for at man skal brødfø på statens regning alle som søker jobb i Norge, men vi kan i det minste la dem få være i fred og beholde sine få eiendeler uten å plage og trakassere dem...

Anonym sa...

Helt enig med hva som er skrevet.

EU bruker mer enn 25 milliard euro (200 milliard kroner!!) på minoritetsgrupper i Europa. Den største delen av denne summen går til rom folket. Hvorfor kommer da så mange til Norge og må den norske stat hjelpe denne gruppen med norske skattepenger?

piazawa sa...

Henger ikke helt på greip, Anonym. Om 200 milliarder kroner hadde vært brukt på minoritetsgrupper, og da spesielt på rom, ville dette ha vært et ikke-eksisterende problem.

Doremus sa...


"Dagbladet skriver at romfolk er diskriminert og utestengt fra boligmarkedet fordi de ikke klarer å få leid bosted til ca 1500,- i måneden i Oslo (180 000 kr delt på 120 personer). Vel, da er i så fall alle diskriminert og utestengt fra Oslos boligmarked."

Dette er jo tøv. Tror du hver eneste av disse 120 personene forventer å skulle bo i enmannshybel?

Jeg er helt enig i at romfolk bør kunne sendes ut på lik linje med andre EØS-borgere som ikke oppfyller kravene i regelverket, men jeg har ikke fått med meg noe tilfelle av "talspersoner som krever særbehandling" eller at "norske skattebetalere skal betale for deres opphold). ". Har du noen konkrete referanser?

IvarE sa...

Så 100% enig!

For øvrig blir de jo ikke kastet ut og "utestengt fra boligmarkedet fordi de ikke klarer å få leid bosted til ca 1500,- i måneden i Oslo (180 000 kr delt på 120 personer)" - Dette er så typisk lavnivå BlaBla-journalistikk at det er til å spy av!

De blir kastet ut fordi:
1) Bygget skal rives, og
2) Tomten skal brukes til annet formål.

Basta!

I tillegg kan vi om nødvendig anføre:
3) Bygget er ikke regnet som beboelig.
4) I hvert fall ikke for så mange
5) Hvem tror DB har ansvaret om man lar disse menneskene bo der og det bryter ut brann eller bygget kollapser? Hvem ville DB i såfall korsfeste? Akkurat, ja: Eieren.
6) Sanitære forskrifter gjelder fortsatt (og fortsatt gjelde) selv for okkuperte hus. Hvem vil DB korsfeste om de sanitære forhold ikke kan garanteres eller følges opp? Akkurat, ja.
7) Nabolagets behov og reguleringsformål skal oppfylles. Akkurat det er faktisk et prinsipprytteri vi alle er helt avhengige av, selv når vi er vilt uenige i vedtakene som fattes. Og hvem vil DB korsfeste om nabolaget (Middelalderparken, Sørenga, Grønland, hele området rundt Oslo S og sentrum øst) forslummes på samme måte som de andre stedene i byen hvor denne samme gruppen har slått seg ned tidligere? Akkurat, ja!

Og til sist, selv om det faktisk er et helt uinteressant argument:
8) OM de kunne betale leien og alle andre faktorer ble ryddet unna og eier aksepterte at de leide bygget; Hvem av de 120+ (går for øvrig ut fra at antall beboere og dermed også identitet vil variere nærmest fra dag til dag) skulle stå ansvarlig for leieforholdet og hvordan skulle eier kunne sanksjonere om noen unnlot å betale sin del eller ignorerte lover, regler, vedtekter, bråk, you name it?

Anonym sa...

Enig med Nordby Lunde.

Egentlig så koker vel dette ned til om romfolk skal behandles på samme måte som andre tilreisende. Vi krever av svensker, finner, tyskere osv.som kommer til Norge at de skal følge norske lover og regler. Dersom vi ikke skal kreve dette av romfolk, så må vi jo innføre spesiallover som bare gjelder for romfolk. Og det er det ingen som har tatt til orde for.

Anonym sa...

I flg. politikontroll i mai '12 var omtrent alle rumenske tiggere som ble kontrollert, registrert med straffbare forhold begått i Norge.

Tiggingen er ofte organisert via bakmenn som administrerer tiggingen. Den som tigger, sitter igjen med lite utbytte da bakmennene tar mesteparten.

Europeiske forskere på menneskehandel mener rom som tvinges til tigging skal anses som tvangsarbeid og kriminaliseres som menneskehandel.

Stå på Høyre.
Håper på regjeringsskifte.

Siss

Daffe sa...

@Tiqui: Andre EØS-borgere får ganske riktig ikke den oppmerksomheten fra politiet som rom-folket får. Grunnen er ganske enkelt at de fleste andre EØS-borgere ikke tigger, driter i parker, "spiller" musikk og okkuperer boliger. Det er grunnen.

Anonym sa...

Toms shoes are all about the fairness in business that seems to be lacking in most enterprises now a days. The company, founded by Blake Mycoskie in 2006 is based on the principle of serving those in need. For every Toms shoes that you buy, a pair is donated to a child without shoes. It has declared that it is a non-profit company. It works on a mission of one for one. The company also works on the fair trade policy where the laborers get fair wages and do not have to work under inhuman working conditions. They currently manufacture in Argentina, Ethiopia and China.The unique quality of Toms is its blend of design and comfort. The shoes are beautiful, stylish and can be worn anywhere and for any purpose without the slightest worry for their well being. The rubber sole and the canvas materials (for most of them) ensure that the shoes are rough and ready all the time.[url=http://www.cheaptomsbuy.com]Cheap Toms sale[/url] Compared with mens shoes, women require their shoes much more. Some women are finding a pair of shoes which can show their charming legs and beautiful. Some women are finding a pair of shoes which can bring them the comfortable feeling and relax. At same other women are finding a pair of shoes which are comfortable and charming. So, a pair of Toms shoes are the best choice. The shoes are calamus weight and actual accidental in looks. The central exceptional superior covering and alfresco elastic sole makes the shoes actual adequate and aswell keeps them warm. They are absolute for a accepted circadian base use. There are a lot of accepted appearance is Cordones which are best for jailbait women. Tom Shoes for girls has accustomed a lot of recognition, about not alone the apple of altruistic gift, but on the apple associated with trend.Types Of Leather Used In Making Shoes [url=http://www.onlinetomsoutlet.com]Toms Shoes Outlet[/url] Discover The brand got successful in making its presence felt globally within three years of its conception. [url=http://www.tomsfans.com]Cheap Toms[/url] Aside from that, Toms are incredibly comfortable. Theyre made with children in mind so delicate feet are definitely taken into consideration. Whether youre taking a walk or going on a run, Toms are sure not to disappoint. Theyre engineered to be durable as well since they were created knowing that the children who would use them might be walking on rough terrain. Youll be making a good investment on shoes that are built to last. Its definitely well-worth your money to buy these shoes especially considering the fact that your purchase ends up benefitting an incredibly good cause for the future. There's really nothing new about the technology in this system. What is new is how it is put together and what it does. For example, the running shoe sensor has been around for about 15 Marathons and GPS has been around for at least 25 years, however, when you combine them into this combination, you have a new technology that can not only act as your personal coach but also can remember: The track; The time; The distance; The Pace; The heart rate with an optional sensor; The number of calories burned; The route on Nikeplus dot com.
Relate Post
[url=http://copy-iphone.org.ua/copy-iphone.org.ua/product_147.html]toms online high quality for you discount sale [/url]
[url=http://sacodeinterior.com/?p=81#comment-253]toms sale high quality for you discount sale [/url]

Anonym sa...

Toms Shoes SaleWith the pain of these children I heart and the design of Argentinean shoes in mind, he decided to convert his mission of helping these children into a full fledged shoe company. The company has a policy of gifting a brand new pair of shoes to these children for every pair of shoes sold by them. The company worked because it made the customer a part of its mission.[url=http://www.cheaptomsbuy.com]Cheap Toms[/url] Toms shoes are all about the fairness in business that seems to be lacking in most enterprises now a days. The company, founded by Blake Mycoskie in 2006 is based on the principle of serving those in need. For every Toms shoes that you buy, a pair is donated to a child without shoes. It has declared that it is a non-profit company. It works on a mission of one for one. The company also works on the fair trade policy where the laborers get fair wages and do not have to work under inhuman working conditions. They currently manufacture in Argentina, Ethiopia and China.Another popular type of leather used in the making of quality footwear is calfskin which comes from young cattle usually younger than four weeks old. This type of leather is used almost exclusively in higher quality mens and womens dress shoes and can be more than twice as expensive as regular side leather. [url=http://www.onlinetomsoutlet.com]Toms Shoes[/url] Maggie Grace In brief, TOMS Coupons provide a golden opportunity to be in trend and help the poor children along with. [url=http://www.tomsfans.com]Cheap Toms[/url] All Where Do They Sell Toms shoes are slip-ons. They usually can be found in a variety of colours, types, fabrics and designs. Readily available in burlap, corduroy and canvas, these sneakers have got a skinny sole and are functional, classy in addition as resilient. They do not have that cumbersome seem like that of sneakers. So, they glimpse terrific when worn with capris, shorts or pants. This variety of footwear would make for your great day-to-day shoe. You'd probably not have any type of issue associated with structural harm or tearing with footwear from Where Do They Sell Toms. The fabric certainly is apparently extremely durable. The leather insoles are also really relaxed and supportive. Purchasers are always advised to buy a pair of Where Do They Sell Toms footwear that match somewhat tight mainly because canvas frequently stretches. This footwear will fit tight for any week or so but they will just be appropriate after a week of have on. Later on the shoe will fit like a glove as well as wearer can have no difficulty with blisters or rubbing. Kristen Stewart
Relate Post
[url=http://lawforum.takbb.com/newreply.php?tid=1341]toms online high quality for you discount sale [/url]
[url=http://dongnai24h.vn/threads/17542-toms-online-high-quality-for-you-discount-buy.html?p=27666#post27666]toms online high quality for you discount buy[/url]

Anonym sa...

The main reason why Blake Mycoskie ventured into shoes for children and nothing else was because he observed that millions of children suffered various diseases because of not wearing shoes. They were even unable to go to school because of the lack of shoes. Toms not only gives away one shoe for every one shoe bought but also raises awareness for the people who go without the basic necessities of life everyday.TOMS Shoes is available all across the United States, Canada and Australia.[url=http://www.cheaptomsbuy.com]Cheap Toms[/url] The folks at Nike thought it would be great if they could include chips that would record a runners progress with not only GPS technology and display it on their web site Nikeplus. It's a great incentive and allows those who can't get to the race to follow their favorite runner or runners without leaving their office spaces.From teeth whitening to dental implants in Toms River, patients turn to Dr. Stan Mahan and his experienced staff for all of their dental health needs. Further proof of their continual commitment to providing patients with lasting smiles can be seen through free whitening for life offer available via the practice's website for new patients. [url=http://www.onlinetomsoutlet.com]Toms Outlet[/url] Espadrille is a classic rope soled shoe native of the French Mediterranean, this shoe is the new craze as men around the globe find out its comfort and simplicity. Espadrille first appeared in the Pyrenees mountains and have since become synonymous with summer and the ease of the French Riviera. The appeal of espadrille has steadily grown and they have been embraced by the fashion world. Fashion houses of repute such as Armani and Versace have all embraced espadrille and featured them on the runaway. It can be remembered that model Don Johnson sported a pair of these in the early years of NBC television series "Miami Vice". Purchase Your Toms Shoes Of Your Love [url=http://www.tomsfans.com]Cheap Toms[/url] Couponrefund.com is one of the premier Discount Coupons website from which you can get the latest and updated Toms Shoes Coupon. You can also subscribe for the weekly newsletter to keep you update from Toms Shoes Coupons. Buy Toms shoes does not blast alarm for accepting alone altogether. They could possibly be almost flattering, and there is about annihilation incorrect with "dressing up" for daytime. Should you blast alarm for accoutrements pants again you absolutely as well blast alarm for just about any skirt. A brim is chichi and could possibly be amorous or businesslike. These times ladies do not abode on abounding skirts or dresses, which tends to accomplish abounding them abatement appropriate into a rut of bathrobe sloppily or like men. See bulk 8. The authority of those altar lie aural their beheld brightness although aces best superior and adorable costs are as well alluring factors to adjudge on them. Therefore don't delay about anymore and just accept them as anon if you can!
Relate Post
[url=http://www.meguiars.co.id/forum/member.php?1272-InsastyRoyata]best toms high quality for you discount sale [/url]
[url=http://fakti.org/otkrica/kosmos/cern-registrovao-pozitrone-tamne-materije#comment-35179]toms online high quality for you discount outlet[/url]

Anonym sa...

Forskjellen mellm romfolk og andre er likevel i stor grad hvordan de blir møtt. Når de blir kalt for brunsnegler! Svensker som overnatter i parker ville vel ikke bli kalt for det?
Det gir vel en hardere retorikk begge på begge sider.

Og så er det ikke helt sant at de får så mye penger. Det er penger som blir gitt til "prosjekt for minoriteter", som slett ikke er det samme som "penger til minoriteter". Stor mangel på skikkelig trygd i Europa nå, og en politikk som ser ut til å ha glemt at pengene er til for menneskene, ikke omvendt. At ikke EU har et minstekrav for hvordan menneskene i medlemslandene skal få noe å leve av, er helt sprøtt.

Våre politikere er helt utrolig unnfallende. 10 millioner fra regjeringen som kommunene må søke om! Ikke noe om: Nå skal vi snakke med Romania og si klart i fra at dette går ikke an!

Jeg mener jo at hele skattesystemet vårt bør omlegges for å få mer produksjon i Europa og mindre i Kina. Så lenge alt mulig er billigere å lage i Kina, hvor folk finner seg i alt mulig, vil det naturligvis bli arbeidsløshet her, hvor vi pga valutaforskjeller må ha litt mer å rutte mer, tross alt, og dessuten har vi arbeidsgiveravgift og skatt på lønn.

Arbeidsledighet er vel ellers det største problemet i verden. For øyeblikket er det sult i Mali. Jeg bare nevner det.

Det aller rareste er at folk sier det er humant å la dem tigge, at det skal være mitt ansvar som tilfeldig forbipasserende og dessuten trygdet å sørge for at den fattige dama får penger til medisiner. Nei, det er Arbeiderpartiet som sitter med makta som har ansvar, de sier selv at de er et parti for arbeidsfolk og et humant parti: Vis det i praksis! er min oppfordring.

Litt mer om romfolk og sigøynere og fattigfolk, litt linker til lesestoff for dem som vil lese mer:
http://taansvarfordegselv.wordpress.com/2013/05/10/sigoynere-romfolk-og-skitne-svartsmuskede-tiggere/
(Unnskyld egenreklame)