Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, juni 15, 2018

Er all innleie feil, uansett?

Faksimile fra Klassekampa.

Nå presses også den seriøse delen av bemanningsbransjen ut.

Innlegg på trykk i Klassekampen 15. juni 2018.

Mandag skrev Klassekampen en artikkel om elektrobransjen i Trondheim, som har funnet en ny løsning som presser ut bemanningsbransjen lokalt. Elbedriften Vintervoll ringer heller konkurrenten når de vinner anbud der behovet for elektrikere er større enn selskapet hadde kapasitet til enn å ringe et bemanningsbyrå. Høy organisasjonsgrad, og god kontakt mellom ledelse og tillitsvalgte på tvers av firmaer, gjør at alle har god oversikt over hvem som til enhver tid har behov for folk eller mangler jobb. Alternativet kunne vært å leie fra bemanningsbyrå, mens nabobedriften må permittere på grunn av manglende oppdrag.

Dette synes Høyre er helt strålende, og noe som har vært ganske vanlig i Norge i flere industrier. Problemet er at til tross for at dette er en god måte å bruke ledig kapasitet på, så er det fortsatt bransjer og industrier som opplever sesongvariasjoner og konjunkturer som treffer de samme bedriftene som løser samme type oppdrag innen samme industri på samme tid. Sesongen er lik for alle bønder, høykonjunktur med mange store oppdrag treffer verftene samtidig. Når det skjer, hjelper det ikke å ringe konkurrenten, for kapasiteten der vil også være sprengt.

Vintervoll illustrerer derfor også vårt poeng. Selv en mindre bedrift som Vintervoll tar på seg oppdrag de egentlig ikke har bemanning av egne fast ansatte til. Vi har faktisk produksjon i Norge som vi strengt tatt ikke har kapasitet til. Dette gir oss høy produktivitet og verdiskaping, høy sysselsetting, og mulighet til å finansiere en godt utbygd norsk velferdsstat. Dette er et gode for Norge. Det vi har vært enige om at er et problem, er ulovlig bemanning med uakseptable lønns- og arbeidsforhold, som særlig har preget deler av bygg- og anlegg i Oslo-regionen. Forskjellen er at regjeringen har forsøkt å finne måter å stramme opp reguleringen for å kvele de useriøse, som ikke samtidig gjør det vanskeligere for seriøse bemanningsbedrifter innen alt fra helse, administrasjon, programmerere, til bygg og anlegg.

Når venstresida mener de useriøse undergraver de seriøse, har de jo her gitt de useriøse en full seier. Alle blir skjært over en kam, og blir underlagt innstramminger og reguleringer som også kveler de seriøse. Høyre syntes selvsagt innstrammingene som to av partene i arbeidslivet mente var godt nok, altså staten gjennom regjeringen og arbeidsgiversiden, var tilstrekkelig. Venstresiden fikk med seg KrF på å undergrave trepartssamarbeidet gjennom at arbeidstakersiden i LO fikk flertall for å straffe alle bemanningsbyråer i alle bransjer over hele Norge, noe de ikke fikk gjennomslag for i partssamarbeidet.

Så det er riktig at nå presses også den seriøse delen av bemanningsbransjen ut. Det var det vi var mot.

Oppdatert:  Jeg har blitt kontaktet av en ansatt i Vintervoll, som skriver at de er store nok til å håndtere et prosjekt som Britannia alene, i motsetning til det jeg skriver. Men denne gangen ble flere prosjekter forsinket noe som førte til at de ikke fikk til Britannia selv.

Min kommentar til det: My point exactly....

Ingen kommentarer: