Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, oktober 04, 2019

Hei, Camilla!


Hei, Camilla!

Takk for innspill, det setter jeg pris på. Men la meg først begynne med å si at jeg synes det er veldig trist at noen  har fortalt deg at ingen gjør noe og at du derfor mener vi som stortingsrepresentanter må ta oss sammen. Det er en kraftfull melding fra en som bare er ti år, og det skal vi særlig lytte til. For det betyr nok at noen ikke er helt ærlige med deg, og det synes jeg er veldig synd. Jeg synes ikke noe om at noen som skremmer barn og unge med at vi har et alvorlig problem som ingen gjør noe med.

Så la meg understreke at klima og miljø engasjerer alle på Stortinget, og at vi i mange år - lenge før Greta Thunberg - har hatt en kraftfull politikk. Så er vi kanskje uenige om hva som teller mest, men alt teller, og noen vil ha mer av noe og andre vil ha mindre. Da regjeringen foreslo en plastposeavgift, så ble de latterliggjort av nesten alle andre. Men det er bare en liten ting. Nå gir regjeringen både penger til å rydde plast på norske strender, men også internasjonalt, i tillegg til at vi er ledende i arbeidet for strengere regler for bruk av plast.
https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2019/hoyre-til-kamp-mot-plast-i-havet/

I Oslo har Høyre, sammen med Venstre, KrF og FrP, i byråd, sørget for en kjempestor utbygging av trikk, buss og t-bane, med flere avganger og lavere pris på månedskort. I 2015 var det 41 000 nye passasjerer hver eneste dag, og dette har bare fortsatt under dagens byråd og det er vi veldig glade for. I tillegg ga vi penger til alle som byttet ut oljefyr med mer miljøvennlig alternativer, noe vi mener har gjort at vi har fått mye bedre luft i Oslo de siste årene.
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=203883
Men ikke nok med det:
For eksempel har Norge vært en stor bidragsyter til det grønne klimafondet som ble opprettet av FN allerede i 2010, da du bare var ett år. Dette fondet skal brukes til å betale for ny teknologi og muligheter for å få til det grønne skiftet vi alle er enige om.
https://www.tu.no/artikler/norge-dobler-pengestotten-til-klimafond/225463

For eksempel har Norge vært et land som har fått internasjonal oppmerksomhet for vår bilpolitikk, der vi har sørget for at det lønner seg mer å kjøpe utslippsfrie biler enn andre og vi har et mål om at alle biler som selges om bare få år skal være utslippsfrie. Flere land har kopiert Norges politikk nå.
https://elbil.no/naer-halvparten-velger-elbil/

For eksempel var Norge en stor bidragsyter til å bevare regnskogen allerede før du var født, og nettopp fordi vi har gitt mye penger for å bevare regnskogen, var vi så sinte på den nye presidenten i Brasil at vi stoppet penger vi hadde lovet til han allerede en måned før klimabrølet og tre uker før noen norske medier skrev om brannene i Amazonas.
- 2.3 milliarder kroner til det som kan bli verdens største flytende havvindpark.
- En styrking av kollektivsatsingen på over 1,5 mrd. kroner (som følge av «bompengeavtalen»).
- Vi har satt av 1 milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport.
- Nysnø – som skal investere i norske bedrifter og selskaper som bidrar til å få ned de norske klimautslippene – får neste år tilført 700 millioner kroner i ny kapital.
- Vi setter i gang med elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, som vil medfører betydelig reduserte CO2-utslipp. 100 mill. neste år. 1,9 mrd. totalt.
- Vi har lagt fram handlingsplan for grønn skipsfart for å elektrifisere nærskipsflåten og fulgt opp med bevilgninger.
- Fra neste år dobles bevilgningene til FNs grønne fond fra 400 til 800 mill. kroner.
I tillegg bruker vi rekordstore beløp på ting vi vet virker og som vil få ned klimautslippene på sikt:
- Rekordsatsing på jernbaneutbygging og vedlikehold. I år bruker vi 25,4 mrd. kroner på jernbane: Drift, vedlikehold og investeringer. Neste år vil det bli enda mer.
- Bevilgningene til ENOVA er nesten doblet. Fra 1,8 mrd. 2013 til 3,2 mrd. nå.
- Satser på en snuoperasjon i transportsektoren. Nesten annen hver nybil som ble solgt i Norge i juni i år var en el-bil.
- Vi har lagt fram en plan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025 og for alternative drivstoff.
- Vi har innført Klimasats-ordningen som gjør at kommunene får støtte til å redusere utslipp av klimagasser. Siden Klimasats ble etablert har kommunene fått rundt 600 millioner kroner til lokale klimatiltak.

Vi gjør altså både små og store miljø- og klimasatsninger, og har gjort det både med Høyre og FrP i regjering, med Venstre og KrF som pådrivere. Selv om vi har gjort mer enn regjeringen før oss, så var det flere av satsningene som vi har videreført påbegynt med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i regjering. Man trenger ikke ha ordet miljøparti i navnet sitt for å faktisk være det.

Mange mener vi fortsatt ikke gjør nok, eller kanskje burde gjort noe annet. Men jeg synes det er trist at noen har fått så mange barn til å tro at vi ikke gjør noe. Og så en liten hjertesak. Som du vet er klimautfordringene noe som angår hele verden. Det betyr at selv om norsk innsats teller, så blir det smått om alle i Oslo begynner å ta trikken når vi vet at kinesiske myndigheter planlegger å bygge 240 nye flyplasser. Derfor trenger vi mer internasjonalt samarbeid. Det kanskje viktigste internasjonale samarbeidet Norge har, er med EU - det europeiske fellesskapet der 28 land samarbeider for bærekraftig økonomisk vekst og demokratiutvikling i alle land. I Norge har vi dessverre alt for mange som er mot EU, til tross for at de er vår viktigste garantist for både fred og frihet her hjemme, men også for et grønt europeisk skifte. De har et energisamarbeid for å sikre 500 millioner innbyggere (tenk på det, Norge har bare 5 millioner) mer ren energi, kanskje det største og viktigste klimaløftet internasjonalt. Norge samarbeider med EU om å nå klimamål, der vi har valgt å både hjelpe dem å nå sine mål og bedt dem følge opp oss slik at vi når våre.

Så jeg håper mammaen og pappaen din forsikrer deg om at du fortsatt skal kjempe for klimaet og engasjere deg, men at det ikke er slik at vi ser på at Amazonas brenner, men ikke gjør noe. For det er ikke sant. Og alle politiske partier er klimapartier, men har litt ulike meninger om hva man må gjøre for å få best resultater. Der er det faktisk ganske stor uenighet, men det er jo fordi vi bryr oss - ikke fordi vi ikke gjør det.

Og til slutt håper jeg du ber mammaen og pappaen din melde seg inn i Europabevegelsen, som jeg mener er vår viktigste miljøbevegelse akkurat nå. Vi trenger mer internasjonal solidaritet og fellesskap om vi skal endre verden. Det europeiske fellesskapet er vårt nærmeste fellesskap, og har både ambisiøse klimamål og ikke minst virkemidlene til å nå dem. Norge burde vært med der.
http://www.europabevegelsen.no/avhengig-eu-a-na-klimamal/

En siste ting - vi kommer til å trenger alle engasjerte hjerter og kloke hoder for å løse klimautfordringene i fremtiden. Da trenger vi flere som liker matematikk og naturfag, og som velger å bli problemløsere som for eksempel ingeniører og teknologer. Så jeg er egentlig ikke så glad for at elever skulker skolen for klimaets skyld, men skjønner at mange gjør det. Jeg håper at flere går på skolen, for klimaet skyld. Uten kunnskap vil vi ikke klare å knekke de kodene som skal til for å løse alle klimautfordringene. Da har jeg tro på deg - fordi du er fremtiden vår!

Så skal jeg skrive ut brevet ditt og henge på veggen på kontoret på Stortinget
😊

Med vennlig hilsen
Heidi Nordby Lunde
Stortingsrepresentant
Høyre

1 kommentar:

Jørn sa...

You rock, Heidi Thunberg Lunde!