Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, januar 03, 2007

Den moralske organisasjonen

Dette begynner å bli en klassiker i VamPus' Verden. Dessverre. Den eneste "organisasjonen med moralsk autoritet" til å påta seg store internasjonale oppgaver" har igjen blitt anklaget for seksuelle overgrep mot mindreårige. Her er utdrag fra en leder du aldri vil få se i en norsk avis:

"Because the organisation embodies the loftiest of ideals – peace among nations – it tends to receive the automatic benefit of the doubt. We are so fond of the theoretical UN that we rarely drag our gaze down to the actual one. The UN has therefore fallen out of the habit of having to explain itself and, in consequence, become flabby, immobilist and often sleazy."

Fra regjeringens Soria Moria-erklæring:

"Det er i norsk interesse at vi har en FN-ledet verdensorden."


Ett ord. Rwanda. Ett til? Darfur. Hva har de lært?

40 kommentarer:

Anonym sa...

De er vel muligens redd for at kritikk av FN vil svekke FN. USA skal kritiseres for alt, FN ikke for noe. Tror egentlig det er de samme menneskene.

Anonym sa...

Det har da vært skrevet en god del i norske aviser om store og små skandaler der FN-personell har vært involvert, men det er ikke sikkert VamPus har tid til å lese alt som skrives heller ...

FN har ikke mer makt enn medlemslandene er villige til å gi den, og derfor er FN mest av alt en eksklusiv diskusjonsklubb.

En håndfull soldater i Rwanda klarte ikke å forhindre et folkemord, men FN hadde ingen quick reaction force å sende dit. De store og mektige landene vil ikke at FN skal være verdens-politi - den rollen tar de gjerne på seg selv, når det passer dem.

Ingen går vel rundt og tror at "Rwanda", "Srebrenica" osv ikke ville ha hendt dersom FN ikke hadde eksistert?

Anonym sa...

FN likestiller siviliserte land og tyrannier, og er derfor en umoralsk institusjon. FN-paktens paragraf 2.1 sier: «The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members». Dette prinsippet tas fullt ut på alvor, og viktige posisjoner i FN-systemet tildeles etter ansiennitet, uten hensyn til landenes meritter. Sikkerhetsrådet, komiteen for menneskerettigheter, den internasjonale domstolen, o.l. har således deltagere fra de verste regimer på kloden. FN-systemet kan ikke reformeres før denne grunnleggende likebehandling av alle land forkastes.

Anonym sa...

Og hvem skal bestemme hvilke land som er "verdige" til å være medlemmer av FN?

Anonym sa...

Gode gamle VamPus, alltid klar til et spark mot fattige, USA-kritikere, muslimer, handikappede, og, selvsagt FN - det viktigste talerør for de fattige land. Bare trist!

Anonym sa...

Helt enig med Anonymus, dette er mer patetisk enn republikanernes hjemmeside kombinert med CNN under overfallet på Irak tilsammen!

For det første står det om disse overgrepene på dagens norske nettsteder. Og vi er alle enig i at det er ille.
Men denne VamPus-bloggen bruker det i en mørkeblå propagandakvern som er usmakelig. Det er like sikkert at ethvert FN-feiltrinn slås stort opp, som at USAs og vestens mange overgrep forbigås i taushet.
Og dette skal være en av Norges mest toneangivende og opinionsdannende blogger! Jeg spyr.

Anonym sa...

At FN ikke går inn i Darfur er vel ikke akkurat en svakhet i FN-systemet. Feilen liggger nok heller idet verdenssamfunnet FN er et verktøy for.

Anonym sa...

"Men hva har de lært" - hva er det FN skal lære? At medlemslandene deres bør ha strengere utvalgstester på de soldatene som skal bære blå hjelm?
Jeg antar det er i de fleste land som i Norge, at man melder seg frivillig til FN tjeneste, og at disse velges ut blant de som alt er soldater. Da er det vel forsvarsmyndighetene i de landene som stiller opp for FN som er ansvarlige?

For å ta USA - de som sjelden gjør noe for FN hvis de ikke kan tjene på det, som i Koreakrigen - de har en hær av folk som ikke kan ha blitt psykisk testet særlig grundig før avreise. Dette viser klart de stadige skandalene rundt fangebehandling viser.

I dag forteller nettavisene om at amerikanske kvinnelige soldater klinte menstruasjonsblod i ansiktet på islamske fanger - hvorfor lager du ikke et innlegg om dette, vampus??

Anonym sa...

Det er riktig at det er nasjonalstatene som bestemmer hvem som gjør FN-tjeneste. FN er ikke mer enn de landene som er medlem. Det er myndighetene i landene som er ansvarlige. Derfor måtte Rumsfeldt gå i USA da skandalene rundt USAs militære ble så åpenlyse at ikke en gang Bush kunne finne flere unnskyldninger.

Apropos - Rumsfeldt ga grønt lys til å torturere fanger, men jeg kan ikke huske å ha lest om det på VamPus bloggen?? Rart...

Anonym sa...

Vrangpus, de sivilisterte land går sammen i en organisasjon der nye land kun opptas som medlemmer etter en nøye vurdering. Svaret er altså; "vi".

Anonym sa...

Simon, hvis det er "vi" som skal starte den nye organisasjonen, hvilke kriterier skal vi legge til grunn for opptak av nye medlemsland? Alle ekte demokratier og alle vennligsinnede diktaturer slipper inn, mens de som nekter å danse etter vår pipe vil "få innført demokrati" ?

Blir det noen andre enn USA, Japan, Australia, UK og Norge - og eventuelt "New Europe" og Thailand - som kan bli med?

Anonym sa...

Mye refleksreaksjoner her... Hva er så vanskelig med å innse at FN har vært ineffektivt, hyklersk, dysfunksjonelt på mange områder, men at det samtidig kanskje er det beste som er mulig å få til? At USA har gjort gale ting, gjør ikke kritikk av FN ugyldig...

VamPus sa...

vrangpus - jeg har for det meste linket opp til norske artikler om skandalene, men det ser ikke ut til at disse skandalene påvirker synet på FN som "eneste moralske organisasjon" for det.

"Ingen går vel rundt og tror at "Rwanda", "Srebrenica" osv ikke ville ha hendt dersom FN ikke hadde eksistert?"

Nei. Poenget er at FN ikke bare var der, men spesielt i Rwanda hadde nok informasjon til å kunne stoppet det hvis de ville. DET er problemet.

VamPus sa...

anonymous og patton: forskjellen er at det ikke går en dag uten at man kan lese en USA-kritisk leder, kommentarartikkel, kronikk, artikkel etc, mens FN går fri.

Line: "I dag forteller nettavisene om at amerikanske kvinnelige soldater klinte menstruasjonsblod i ansiktet på islamske fanger".

Jeg bruker sjelden tid på å fordømme ting som er så åpenbare som dette. Det overlater jeg til bloggere som ikke gjør annet enn å referere til artikler som står i alle landets aviser og sier "enig med siste taler". Slik jeg forstår dere så er det disse som burde vært toneangivende. Men de er allerede godt representert i Dagbladets kommentar-redaksjon og vil derfor aldri være spesielt interessante, spenstige eller nytenkende.

Anonym sa...

"Gode gamle VamPus, alltid klar til et spark mot fattige, USA-kritikere, muslimer, handikappede, og, selvsagt FN - det viktigste talerør for de fattige land. Bare trist!"

Om noe, er FN et talerør for de fattige lands DESPOTER.
Dette er hva som virkelig undergraver FNs rolle i verden, ikke at VamPus og andre kritiserer FN for den uungåelige handlingslammelsen som følger, tvert i mot.

Anonym sa...

Vampus: Hvis det er "nytenkning" å kjøre et ensidig forsvar for USAs stormakts- og undertrykkelsespolitikk - og glatt henvise til "alle de andre" for kritiske holdninger - så tror jeg at jeg holder meg til det "gammeldagse" forsvaret for menneskeverd og alles rett til et verdig liv - også muslimer, som akkurat nå er i skuddet (bokstavelig talt). FN er tross alt et organ som representerer alle land - ikke bare USA og vesten. Det er derfor dere mørkeblå alltid hakker på FN som talerør for de fattige - FN er lett å angripe, den er talerør for de som tør å stå opp mot USA og derfor burde den kanskje rett og slett avskaffes?

Anonym sa...

Vampus: det er kanskje en grunn til at det hver dag står USA-kritiske artikler? Kanskje er det USAs og vestens politikk overfor den fattige verden det er noe galt med? Det er jo ridderlig av deg å forsvare de svake amerikanske interessene - men du og dine meningsfeller lurer ingen.

De stadige angrepene på FN er ikke for å skape "balanse" i norsk debatt men en bevisst propaganda rettet mot det eneste organet der de små får komme til orde på internasjonalt nivå. Ikke rart at USA og deres lakeier i Norge spytter på FN og gjør alt for å sverte det, men trollet sprekker når sollyset skinner på det..

Anonym sa...

Vrangpus, kriteriene er enkle:

- eiendomsrett
- rettstat og rettsikkerhet
- ytringsfrihet
- religionsfrihet, og frihet fra religion

Disse kriteriene m.fl. må være oppfylt, eller staten det dreier seg om må arbeide og bevege seg målrettet mot disse idealene.

Og ja, det vil være mange fler land enn de du nevner som bør være med, fordi det heldigvis er en ganske positiv utvikling på denne fronten mange steder i verden.

Anonym sa...

Vrangpus, hva med å bruke graden av oppfyllelse av FNs egen menneskerettighetserklæring som rettesnor for hvor stor innflytelse de enkelte land får ha i FN?

Anonym sa...

Det er ingen motargumenter fra Vampus eller andre når det gjelder at det er medlemslandenes styrker og ikke FN som står for slike overgrep hun tar opp. Det er typisk for denne typen propaganda at når medlemmer av en FN-styrke begår overgrep skal selve FN angripes og kritiseres. Overgrep begått av amerikanere og andre fra vesten er kun noe som gjelder enkeltsaker. Det er ikke USA det er noe galt med når fanger tortureres av amerikanske soldater!

Herodotus sa...

Like sikkert som at Langfredag ikke kommer på torsdag, er det at når VamPus eller andre kritiserer FN, så kontrer opponentene med angrep på USA! USA var da en av de viktigste drivkreftene bak FN i 1945, ikke minst pga. de negative erfaringene fra at de sto utenfor Folkeforbundet før 2. verdenskrig. og de var en entusiastisk støttespiller de første årene, iallefall inntil man så hvor lett det var å blokkere vedtak i Sikkerhetsrådet for Sovjetunionen. Siden har de jo kjørt sitt eget løp, og ratifiserer ikke forskjellige traktater av prinsipp, begrunnet med at "man har bedre lovgivning nasjonalt" osv. Amerikansk utenrikspolitikk er som regel et innenrikspolitisk show.

Men FN trenger selv en opprydding i egne korridorer selv om organisasjonen selvsagt er like viktig som noengang før som internasjonalt forum. I motsetning til EU kan de ikke fatte bindende beslutninger for sine medlemmer og blir derfor raskt en prateklubb. Men som representant for hele verdenssamfunnet må det stilles klare krav til de som er i FN-tjeneste.

Anonym sa...

DE VENSTREEKSTREMITISKE tapere er vel ferdige med sorgen over Saddams hengning så nå har de tid til å skrive spydige innlegg på bloggene til VamPus.

Anonym sa...

Haha, enhver som stiller spørsmålstegn ved Vampus (og USA-sugernes) propaganda er selvsagt venstreekstremister!

Men man behøver ikke være det for ikke å kjøpe billige argumenter på januarsalg. Det er nok å ha respekt for menneskerettigheter for alle, ikke bare for republikanere og businessinteressene som står bak dem...

Anonym sa...

Det er interiasnt å se at de Neokonservative, som VamPus, ikke har noen gode alternativer til FN. Jeg er helt enig i mange av disses vurdereingerav FN, men ønskene om reformer eller gode alternativer presenterer de ikke.

Anonym sa...

Peter, JEG har et godt alternativ til FN, men så er jeg da heller ikke neokonservativ.

Men, når du sier alternativ til FN, hva mener du eksakt ? Alternativ til hvilket formål ? Hva er det ved FN som du anser for verdifullt som du vil videreføre ?

Anonymous, jeg kritiserer IKKE FN fordi medlemslandenes soldater begår overgrep ! (Jeg har selv gjort FN-tjeneste, desverre). Jeg kritiserer FN fordi det moralske premisset de bygger på er uholdbart.
Mange utilgivelige hendelser er somm du sier, enkeltepisoder og sier mindre om FN som sådan. Men charteret, som jeg siterte, sier meget om FN.

Anonym sa...

Bare en liten oppsummering....

Kofi og FN's idealer
http://www.dyrkmammon.no/index.php?entry=entry061219-145432

Anonym sa...

Vampus.
Når noen omtaler FN som den organisasjonen med mest moralsk legitimitet til å gjennomføre internasjonale oppdrag, så tror jeg ikke det er fordi de mener FN-soldatene er spesielt snille.

Kanskje det heller har noe med FNs organisasjon å gjøre?
Jeg bare gjetter....

Sammenlikningen med USA er til en viss grad verdifull. Fordi:
Du og dine meningsfeller kritiserer FN som organisasjon når soldatene deres begår overgrep. Den samme logikken burde gjelde USA når deres soldater begår overgrep.

Forøvig mener jeg ikke det er moralsk uproblematisk for FN at de ikke har disiplin blant soldatene. Selvsagt ikke.

Anonym sa...

Simon, kriteriene for opptak i din nye organisasjon for Good Guys kan synes enkle for deg, men det finnes ingen land med absolutt (privat) eiendomsrett. Ekspropriasjon skjer overalt, også i vestlige demokratier, og gjerne til fordel for andre private eiere.

Selv en totalitær stat kan ha et lovverk som folk dømmes etter. Om man kan kalle det rettssikkerhet er jeg ikke sikker på. Og selv i vestlige land kan du fengsles uten lov og dom.

Hvor reell er ytringsfriheten dersom du mister jobben eller blir skutt i trappeoppgangen for å si det makthaverne ikke liker?

Hvor reell er religionsfriheten når et land opererer med egen statskirke eller en "pledge of allegiance" som plasserer (den kristne) Gud over nasjonen?

Per: hvem skal avgjøre i hvilken grad det enkelte land oppfyller FNs egen menneskerettighetserklæring? Den internasjonale domstolen som er opprettet er jo ikke anerkjent av alle.

VamPus: De mange skandalene påvirker mitt syn på FN, og det finnes andre organisasjoner som fremstår som mer moralske, men på den arenaen FN er ment å skulle operere - et forum for alle land -, finnes det ingen alternativer. Enten får man legge FN død, eller så får man forsøke å forbedre den. Det er ingen enkel jobb, men jeg synes ikke man skal gi opp ennå. EU er en mye mindre organisasjon, men jaggu sliter de ikke med byråkrati, sendrektighet og korrupsjon der også.

Anonym sa...

Skal vi i det hele tatt ha noe håp om at FN skal klare å leve opp til "the theoretical UN", må det gå an å kritisere sider ved FN-systemet som ikke fungerer etter hensikten.

Anonym sa...

Vrangpus,
" Enten får man legge FN død, eller så får man forsøke å forbedre den. Det er ingen enkel jobb, men jeg synes ikke man skal gi opp ennå. "
Det er vel ikke så mange her som har gitt opp, men det ser jo ikke en gang ut som om jobben får startet... Eneste måten å forbedre noe på er ved å synliggjøre det som er dårlig. Hvordan kan man forbedre noe hvis det ikke en gang er rom for å påpeke feilene uten at diskusjonen tar helt av og plutselig dreier seg om organisasjoner som EU og land som USA??

Anonym sa...

eva: Mitt poeng er at det ikke bare er FN som har problemer av de typene som her er nevnt. Dette skjer i alle store organisasjoner, og det blir enda vanskeligere når man har med en multinasjonal org. av FN's størrelse.

Det er fullt berettiget med - og rom for - kritikk når FN feiler. Jeg oppfattet VamPus' innlegg som kritikk av FN, men jeg har så langt ikke registrert proaktive forslag fra FN-kritikerne. (Bortsett fra den nye klubben til Simon, da.)

Anonym sa...

Eva skriver:

"Hvordan kan man forbedre noe hvis det ikke en gang er rom for å påpeke feilene uten at diskusjonen tar helt av og plutselig dreier seg om organisasjoner som EU og land som USA??"

Ja, Eva, det er riktig.
Men hvordan skal man se på verdenssituasjonen uten å ta høyde for de store maktblokkene?
Geopolitisk og geostrategisk er ikke dine og meningsfellers teorier relevante for pragmatisk anskuelse av evenementer; der ligger den realistiske malen på alt for lavt nivå.

Man kan stille seg følgende sprørmål, (ett eksempel) var Stalins destruering av Russland positivt nå man tenker på at Tsjetsjenerne ble sendt til Sibir og fikk returnere på 70 og 80 tallet?
Hvem har skylden for problemene,
Kreml eller begge parter?

Stikkordet blir provokasjon, fremprovosering og geostragegiske generalkart brukt som hensiktsmiddel, ikke politikk; det er det som skiller klinten fra hveten.

Dette er ikke vanskelig å forstå, bare man tenker som en militær.

Anonym sa...

Vrangpus,ja, de enkle.

> ingen land med absolutt (privat) eiendomsrett.

Desverre, nei. Men det er en stor forskjell på norsk skattlegging og ekspropriasjon, og det fullstendig fraværet av eiendomsrett i Sovjet, tidl. Kina, Cuba o.l.

>Selv en totalitær stat kan ha et lovverk som folk dømmes etter.

Ja, men dømmes man for forbrytelser eller for å ha opplatt sin munn om
statsstyrelsen ?

>Hvor reell er ytringsfriheten dersom du mister jobben eller blir skutt i trappeoppgangen for å si det makthaverne ikke liker?

Ikke. Da fyller ikke staten sine eneste legitime oppgave, nemlig å beskytte sine borgeres rettigheter.

Men, du blir ikke skutt i oppgangen av myndighetene i Norge, selv om Gard Støre ikke ville beskytte Selbekk mot ekstremister som faktisk ville skyte ham i oppgangen.

>Hvor reell er religionsfriheten når et land opererer med egen statskirke eller en "pledge of allegiance" som plasserer (den kristne) Gud over nasjonen?

Ikke bra, men igjen: du blir ikke hengt på torget for blasfemi disse landene, i skarp motsetning til land der islamister styrer.

Det er ikke vanskelig å skjelne mellom dem og oss i disse spørsmålene, selv vi også har visse mangler i disse frihetene. Men de skiller seg dramatisk fra de totale manglene tyrannier opererer med.

Anonym sa...

Simon, du har meget gode poenger. Ser man splinten i Vestens eller USAs øye må man også se bjelken i totalitære diktaturers øye. Det har ingenting med at "vi" er bedre enn "dem" å gjøre, men det har alt med proporsjoner å gjøre og med at et liberalt og demokratisk styresett er bedre for den vanlige mann og kvinne i gata enn et totalitært styresett. Det har vi i Europa faktisk erfart gjennom det 20. århundre, og jeg tenker da selvfølgelig på erfaringene som altfor mange har blitt utsatt for under nazistiske, fascistiske og kommunistiske diktaturer. Går man lenger tilbake var det slik også på den tiden da man kunne bli henrettet hvis man sa noe som var i strid med kirkens lære.

Rene historiske fakta sier altså at det er bedre med liberalt demokrati enn teokratisk styreform eller kommunisme. Så hvis man ikke tar til orde mot totalitære regimer, lar man ikke da de menneskene som lever under totalitære regimer og som ønsker mer frihet (for de finnes, i høyeste grad) i stikken? Hvis man likestiller liberale demokratier og tyrannier, sier man ikke da at noen mennesker er mindre verdt? At noen - basert på noe så absurd som hvilket land de tilfeldigvis bor i - fortjener frihet mindre enn oss? For meg er dette en uhyrlig tanke, og bare nok et utslag av kollektivisme - inndeling av folk i grupper basert på "raser" og nasjonaliteter.

Anonym sa...

"Per: hvem skal avgjøre i hvilken grad det enkelte land oppfyller FNs egen menneskerettighetserklæring? Den internasjonale domstolen som er opprettet er jo ikke anerkjent av alle."

Menneskerettserklæringen er langt tydeligere enn de fleste lovparagrafer. Det burde derfor være en smal sak for jurister å avgjøre dette. Jeg tror til og med vanlige legmenn kunne avgjøre det. At den internasjonale domstolen som er opprettet ikke er anerkjent av alle understreker vel egentlig bare problemet.

Anonym sa...

Når det gjelder menneskerettserklæringen har muslimske land en spesiell vri som i hovedsak går ut på at menneskerettighetene må sees i lys av islamsk sharialovgivning. Dermed vil vår forståelse av menneskerettighetene være fundamentalt ulikt den som en troende muslim vil se dem.

Fra http://www.worthynews.com/news-features/human-rights-muslim-understanding.html:

Article 24 of the l990 Cairo Declaration of Human Rights, for example, states that "All rights and freedoms mentioned in this statement are subject to the Islamic Shari'a," and Article 25 adds, "The Islamic Shari'a is the only source for the interpretation or explanation of each individual article of this statement."

mvh. Jand

VamPus sa...

"Menneskerettserklæringen er langt tydeligere enn de fleste lovparagrafer."

Hvis du virkelig mener dette kan jeg varmt anbefale Marius Emberlands bok om temaet. Til og med Amnesty International har vist med stor tydelighet at begrepet "menneskerettigheter" verken er forklart eller forstått gjennom sine kampanjer mot vold i hjemmet.

Anonym sa...

Ja den usmaklige kampanjen der Synøve Solbakken får juling av Ola Dunk ,viser kanskje tydlig agendaen til Amenesty. Men det er tl tvilsomt om den har den ønskede virkning for meneskerettighetene til de mest utsatte gruppene.
Jeg er foresten overrasket over at det ikke er kommet et rasende innlegg fra en illsint antirasistisk rødblogger men anklager om muslimhets.
Som rettroende anti-sionister og Israel-hatere må de forsvare kilden til all rettferdighet, islamsk sharialovgivning.

- I nettdebattane kan folk ytre seg anonymt, noko som ikkje legg ein dempar på debatten. Dei mange såkalla blåbloggane dreier seg nesten utelukkande om muslimhets. Dei er gjerne skrivne av folk som ikkje slepp til i avisene fordi deira argument er usaklege. Sier minoritetsforskar Randi Gressgård.
Vi må bøye oss for det.

http://www.forskning.no/Artikler/2006/desember/farlege_fiendebilete

Anonym sa...

Per: Jeg er heller ikke noe begeistret for totalitære regimer, men jeg tror ikke man kan bekjempe dem ved å "ta til orde" mot dem. Det minner om måten SV tradisjonelt har reagert i internasjonale saker i det meste av partiets liv, og de har vel forlengst fått demonstrert at et problem ikke løses ved å kritisere det og så vende ryggen til det.

Den mest effektive måten å påvirke et regime på er å opprette så mange forbindelser med landet som mulig, på både offisielt og uoffisielt plan, privat, handelsmessig, you name it. Før eller senere vil et flertall av innbyggerne være infisert av tanken på demokrati, og da er det bare et spørsmål om tid og metode før det er gjort.

Boycott og isolasjon bare styrker et sittende regime, ref. Cuba og Nord-Korea (og delvis Israel). Men det er mulig man kan føle en slags indre stolthet over å liksom "gjøre noe". (Hah!)

Anonym sa...

Du har et veldig optimistisk verdensbilde, vrangpus. Jeg er forsåvidt enig i at man ofte gjør vondt verre med boikott og kutting av forbindelser, men av og til kan begrensede aksjoner være nyttig. Kina har åpnet opp til et visst punkt, men fortsetter undertrykkingen likevel. Mange mener at de ser en stagnasjon i utviklingen av ytringsfrihet i Kina. Her tror jeg at press kan være nyttig.