Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, januar 10, 2008

Si NEI, og gjør det nå!

Vox Populi skriver:

Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbanna og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetsgnomene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonene din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det sammme med alle SMSene og MMSene dine.
---
Dette er resultatet dersom EUs datalagringsdirektiv innføres i Norge. Les hele Vox Populis utmerkede post, med lenker til gode innlegg mot innføringen. Er du allerede overbevist om at dette er en dårlig ide så kan du både signere oppropet mot datalagring her - og eventuelt bli medlem av Facebook-gruppen.

Og dersom du gjør det - så kan du like gjerne spre ordet - enten ved å sende lenken til denne posten eller oppropet direkte til venner og kjente, og for all del - blogg om det! Nå!

27 kommentarer:

Anonym sa...

Relativt meningsløst.

Hadde vært bedre å være medlemmer, så hadde vi hatt en viss innflytelse.

Anonym sa...

ivare:
Den innvendingen passer sikkert bra i mange saker som gjelder EU. Ikke her. Vi kan faktisk la være å innføre dette direktivet. Samt mange andre som innføres uten debatt. Vi bestemmer i stor grad dette selv, hvis vi bare vil.

Jeg greier heller ikke se hvorfor de tafatte politikerne våre plutselig skulle utvikle egne meninger bare fordi vi blir medlem i EU.

Anonym sa...

For oss (akk så få) konservative er det en selvfølge å være imot alt som kommer fra EU, ikke bare dette ene direktivet. Og det liberal-"konservative" Høyre VamPus støtter vil jo melde Norge inn?

Se forøvrig Peter Hitchens tale mot EU-vennlige politikere på Youtube.

Anonym sa...

Grunnlovens § 102: hus-inkvisitioner skal kun finde sted i kriminelle tilfelle.

Hva tror dere grunnlovsfedrene ville sagt?

Knut Johannessen sa...

Vampus: Takk for støtten. Det hjelper. Oppropet har passert 600 underkskrifter og har god marsjfart.

Kjell: Du har jo også Menneskerettighetene:

"Artikkel 12.

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

Problemet oppstår når beskytteren blir overgriperen.

Vidar Andersen sa...

Det er synd om debatten rundt direktivet blir en for og imot EU-debatt. Dette er først og fremst en debatt om hvor langt inn i privatsfæren han Staten skal gripe inn i.

Her har Stortinget en ypperlig sjanse til å vise EU-byråkratene hvor skapet skal stå når det gjelder inngripen i lovlydige borgeres privatliv. Sikkerhet ja, men ikke for enhver pris.

Anonym sa...

Jeg skrev et kritisk innlegg om datadirektivet i går.

I dag har jeg latt en ekspert på datalagring slippe til med noen argumenter på hvorfor vi bør være FOR direktivet. Spørsmål og kommentarer er velkomne på www.serendipitycat.no!

Eistein G. sa...

Venstre stemte mot.
Tiltak for den som ønsker å sabotere fundamentalistenes kontrollpsykose: Last ned programvare som gir deg en proxy IP adresse og surf eller plag andre anonymt.

Anonym sa...

Det slutter aldri å forundre meg hvor mye vi klarer å svelge - hvis bare bitene er små nok! Opprop er signert!

Anonym sa...

Jada, vi kan selvfølgelig reservere oss.
Poenget mitt er at vi ved å være medlemmer i det minste kunne hatt litt inflytelse på prosessen som førte frem til direktivet.

Men VamPus og Vox Populi ønsker tydeligvis å gjøre dette til et EU-motstands-poeng, selv om de utmerket godt vet at dette egentlig ikke er et EU-påfunn.

Vår alles venn Georgie-gutten var den som startet ballet, og som har gått absolutt lengst i så måte (i vår del av verden).

EU gjør her ikke stort annet enn å tilpasse seg amerikanerne, for å forenkle relasjoner videre.
Minste motstands vei.

Feigt? Ja!

Kommer norske politikere til å gjøre noe annet?
Nei. Definitivt ikke!

De kommer til å kokkettere en stund for ikke helt å miste ansikt, for så å akseptere direktivet. Og all verdens underskrifter kommer ikke til å endre på det.

Anonym sa...

Her er det mange ømme tær. Dere som er så ihuga USA venner at dere nekter å vurdere kritikken av enkelte sider ved USA sin politikk (som f.eks fra mr Moore), dere unnlater behendig å knytte denne saken til sin opprinnelse hos Baby Bush. Prinsipper er til for å ties i hel når det er "venner" som står bak bruddene?

Knut Johannessen sa...

Ivare: "Men VamPus og Vox Populi ønsker tydeligvis å gjøre dette til et EU-motstands-poeng, selv om de utmerket godt vet at dette egentlig ikke er et EU-påfunn."

Det er å fjerne fokus fra hva dette dreier seg om.

Jeg har i sterke ordelag (i egen blogg og hos Minerva) kritisert de tiltak USA har fått gjennomført med henvisning til terrorfaren. (bl. Patrio Act) Den kritikken står jeg for fortsatt.

At deler av USAs argument kan ha fått fotfeste i kommisjonen som har lagt frem datalagringsdirektivet er jeg realist nok til å erkjenne.

Det ubestridelige faktum er tross alt at det er EU som legger frem direktivet og da er det min påstand at det er en fordel gjennom et medlemsskap å kunne være med i diskusjonen om direktivets innhold i motsetning til nå, der man uten videre implementerer det. Men det mener jeg uavhengig av hvilke direktiv som innføres. Derfor er ikke dette et forsøk fra min side på å bringe inn noe pro/et contra EU-medlemskap som hovedpoeng.

Vampus snakker utmerket for seg selv, så dette er mitt utgangspunkt.

Jeg kan akseptere din uutalte påstand om at det er en smule naivt å tro at norske politikere endrer standpunkt fordi vi skriver under et opprop.

Men for egen del, så gjør det faktisk en forskjell å vite at jeg gjorde en hederlig innsats med å bringe informasjon og motstand mot et direktiv som jeg mener er et grovt overgrep mot min integritet som menneske.

Anonym sa...

Det er vel et av de første gangene jeg referer til DGI, men gjør det her om EuroSox

Og så også om e-mail

Som jeg har sagt tidligere, mener jeg at Datatilsynet må få videre fullmakter, for risika mot personvern vil helt klart øke.

Anonym sa...

Vox: Men da er vi jo enige. Flott!

Hvis jeg har trampet rundt med elefantføtter, så beklager jeg.
:-D

VamPus sa...

Interessant at en hver debatt her til en hver tid skal og må inn på USA. De litt mer oppegående bør vite at det er en klar opposisjon fra liberalister og libertarianere mot Patriot Act, og i England så er det de konservative som har ført en (mislykket) kamp mot Arbeiderpartiet og Tony Blairs innføringer av innskrenkinger av individuelle rettigheter.

Men for all del - dersom dere mener at siden dette kom fra USA, så derfor skal dere ikke signere for da kan vi "USA vennlige" ha det så godt, så gjerne for meg. Det sier mer om dere..

Anonym sa...

Som alltid i bloggenes kommentarfelter: Det ender med at det er Bush og USA som har skylda. Jesus! Skriv under!

Knut Johannessen sa...

Ivare: Ingen problem, jeg er ikke spesielt hårsår.

Vampus: Vel talt! Noen ganger kan det være vanskelig å få sortert to tanker ad gangen.

Anonym sa...

Antiamerikanistene ser bare ynkelige ut, uansett hva de forsøker seg med. Man henger seg opp i at det er EU som diskuteres, og ikke USA. Det har kanskje sammenheng med at det er et EU-direktiv vi snakker om... Oppegående debattanter skjønner at EU må selv ta ansvar for og stå for de direktivene man ønsker å innføre, alt kan ikke "skyldes" på USA selv om noen her forsøker å gi det inntrykket. VamPus nevner korrekt opposisjonen fra liberalister og libertarianere mot Patriot Act, så der forsvant også det argumentet ut av vinduet. Personlig mener jeg at dette direktivet hverken er et argument for eller mot EU. Hadde vi vært med hadde vi hatt innflytelse, men står vi utenfor kan vi si nei. Det gjelder bare at norske politikere er modige, og tør å ha egne meninger for en gangs skyld. Hvor mange ganger har man forresten brukt vetoretten mot EU-direktiv??

Anonym sa...

6000 underskrifter pa 6 dager er ikke verst, klarer vi a holde trykket oppe, kan det bli mye mer.
Skal prove a bringe saken pa topp paa Veggavisen med jevne mellomrom, tror nok det hjelper ut fra responsen jeg fikk.

Anonym sa...

Fikk somla meg til å signere, dvs om jeg hadde fått opp sidene ville jeg signert. Opprop.no mener bestemt at oppropet ikke finnes, og når jeg prøver å få opp artikkelen hos Dagbladet blir jeg møtt med 502 Proxy Error.. Enten er det en storkonspirasjon på gang ellers er sidene sykt overbelastet ;)

Anonym sa...

Har vert feil pa opprop.no, men na er den oppe igjen:)

Anonym sa...

Rettelse: 4000 underskrifter på 6 dager, ikke 6000.
Men nå har det steget til over 5000:)

Anonym sa...

Siste jeg fant om saken var dette på digi.no :

"I Norge skal nå legge datalagringsdirektivet ut på høring, og med en høringsfrist på tre måneder blir den tidligst klar til sommeren.

Som et ledd i arbeidet med lovforslaget har Samferdselsdepartementet ledet en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av representanter for Justis- og politidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Datatilsynet, Post- og teletilsynet og Kripos.

Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) ser for seg mange friske uttalelser i høringen. Det er allerede meldt stor motstand fra teleaktørene, Datatilsynet og IKT-Norge. Mye av striden går på hvem som skal betale regningen, staten, teleaktørene eller forbrukerne.

I prinsippet skal også EØS-landene overta regelverket, men som EØS-land kan Norge i ytterste konsekvens bruke veto mot datalagringsdirektivet. Tungesvik sier til digi.no at SP flere ganger har foreslått veto i forskjellige sammenhenger.

Veto som sanksjon har likevel aldri blitt brukt og Norge har ingen erfaringer med hvilke konsekvenser et veto kan ha. I verste fall kan EU si opp hele EØS-avtalen"

kilde: http://www.digi.no/php/art.php?id=502795

(Det fins en debattråd på samme side)

mvh
BN

Anonym sa...

Daglig og siden 1972 og 1994 da det Norske folk stemte Nei til EU ser vi regjeringen og det norske storting m.m. undertrykker det norske folks EU-nei flertall og bryter den demoktatiske folkerett. Regjeringens folk bør derfor regnes for kriminelle.

Boikott Inge Lønning:
Inge Lønning er en fare for seg selv og demokratiet:

http://www.nationen.no/eu_wto/article3272063.ece

http://www.neitileu.no/organisasjon/endring_av_grunnlovens_93/slik_stemte_stortingsrepresentantene_til_forslaget_om_aa_endre_grunnlovens_93

Våkn opp:

http://www.neitileu.no/
http://www.umeu.no/

Anonym sa...

"At deler av USAs argument kan ha fått fotfeste i kommisjonen som har lagt frem datalagringsdirektivet er jeg realist nok til å erkjenne."

Nå kjenner jeg ikke den nøyaktige foranledningen for dette direktivet, men tviler på at det er et kommisjonen-påfunn. Kommer det ikke heller som følge av press fra terror-rammede Spania og England? I det hele tatt synes jeg det er merkelig å legge skylden på "EU-byråkrater" for innføringen av et sikkerhetspolitisk motivert direktiv. Her har Kommisjonen generelt svært lite spillerom, og foretar seg lite som ikke har solid støtte fra de tyngste EU-aktørene.

Anonym sa...

Er det ikke ironiens søte svie at en Facebook-gruppe er motstander av dette? Ettersom Facebook allerede er underlagt amerikansk direktiv om datalagring, og har usannsynelige kort link til CIA?

Claudia sa...

Hvis Norge blir medlem av EU, aksepterer vi at EUs lover går foran Grunnloven og alle andre norske lover. I EUs lovgivende unionsråd er det totalt 345 stemmet, fordelt på landene etter størrelse. Som EU-medlem ville Norge bare fått 7 av stemmene, altså 2 prosent