Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

lørdag, oktober 29, 2011

Fy, Fabian!

Ordfører og partifelle Fabian Stang mener vi må kunne diskutere å "fire litt på prinsippene" for å beskytte jenter mot overfallsvoldtekt, og vurdere lukkede asylmottak for enkelte grupper av asylsøkere. Han følger dermed opp tidligere forslag fra FrP, Arbeiderpartiet og nå nylig Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund. For meg, som har bodd på Grunerløkka de siste 13 årene, er den største nyheten at Politiets Fellesforbund faktisk vurderer å låse kriminelle i det hele tatt. Det synes jeg er en god idè, ja, på grensen til banebrytende, fra deres side.

Vi skal aldri "fire på" grunnleggende rettsstatsprinsipper som en "quick fix" på problemer i samfunnet. Selv 48 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo unnskylder ikke forslag om preventive arrestasjoner og internering. Overfallsvoldtektene og kriminelle asylsøkere er to forskjellige saker og må løses ulikt.

En sammensausing av ulike problemstillinger skygger for reelle løsninger som virker, og skaper kun fordommer og utrygghet.

Problemstillingen med kriminelle utlendinger som søker asyl når de blir tatt av politiet kan jobbes med på flere måter. For det første kreve at alle som skal søke asyl i Norge må gjøre det innen 48 timer etter at de kommer til landet. Kan det bevises at de har oppholdt seg i landet lenger enn dette, skal asylsøknaden avslås og hvis personen oppdages som følge av en kriminell handling (f.eks. selger dop langs Akerselva), skal han settes på et lukket asylmottak i påvente på utsendelse. Det burde være mulig å hurtigbehandle alle som først søker asyl etter at de er pågrepet av politiet. Det har lenge vært en antakelse om at spesielt unge menn fra en rekke afrikanske land er i organiserte narkotikanettverk. Ta frontmennene også. Blir dopdealerne konsekvent satt på lukket mottak og sendt ut, vil kosten for å rekruttere og sende mange nok til Norge etter hvert bli så høy at det ikke er lønnsomt. I dag kan kriminelle utlendinger utnytte asylinstituttet slik at kan deale nok dop lenge nok til at nettverket tjener på det.

Til og med Venstre har foreslått en "hurtigfil" ut for kriminelle asylsøkere. Så la oss se på lovgivningen rundt og effektueringen av dette.

Når det gjelder ID-løse, eller papirløse, asylsøkere, bør det skilles mellom de som samarbeider med politiet om avklaring av identitet og de som ikke gjør det. At en som flykter fra egne myndigheter samtidig skal ha pass og papirer utstedt fra de samme myndighetene i orden er et meningsløst krav. DNA-testing kan være aktuelt for begge grupper, men de som ikke samarbeider kan man vurdere om skal inn på lukket mottak.

Når det gjelder overfallsvoldtektene i Oslo så er det faktisk ikke slik at bildet bekrefter at det er "kriminelle asylsøkere" som står bak. Politiets egne rapporter viser et noe mer nyansert bilde (se side 55), her fra voldtektsrapporten for 2010:

"Den etniske profilen varierer innenfor de ulike voldtektstypene, men for samtlige unntatt overfallsvoldtekt er norske gjerningspersoner den største gruppen. Overfallsvoldtektene omhandler imidlertid kun 6 forhold, hvor samme gjerningsmann sto ansvarlig for to (5 unike personer mistenkt/siktet i 6 anmeldelser). I 4 av de seks anmeldelsene (3 unike menn) var gjerningsmannen fra Midt-Østen, i en overfallsvoldtekt var mannen fra Afrika, og i en annen fra Asia. Påstanden om at alle overfallsvoldtekter begås av utlendinger støttes dermed av disse tallene, skjønt basisen for uttalelsen er liten og utvalget spesielt. To av de 5 ulike identifiserte gjerningsmennene bak overfallsvoldtekt var svært unge - under 18 år - og to hadde alvorlige psykiatriske diagnoser.

Dersom man utvider materialet med også de 16 overfallsvoldtektene der personen ikke er identifisert, men gitt et signalement fra offerets side, oppstår et annet bilde: 8 av gjerningsmennene hadde afrikansk/mørkhudet utseende, 5 var vestlige/lyse/nordiske og 4 hadde asiatisk utseende. Hvor mange ulike personer som står bak disse beskrivelsene på gjerningsmennene er usikkert, siden gjerningspersonene bak overfallsvoldtekter har en tendens til å begå flere overgrep."

Med andre ord, vi må arrestere alle menn med afrikansk/mørkhudet, asiatisk eller vestlige/lyse/nordiske utseende, for at dette skulle virke preventivt. I og med at australiere og amerikanere kan blitt tatt for å ha et nordisk utseende, så er det vel bare latin-amerikanske menn som skal få lov å bevege seg fritt i Oslos gater, da?

Vi har 150 000 innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn i Oslo. Si for enkelthets skyld at halvparten, altså 75 000, er menn. Selv om alle de 48 overfallsvoldtektene i år var begått av unike ikke-vestlige menn, så ville med andre ord 74 952 ikke-vestlige menn være uskyldige. Av fjorårets overfallsvoldtekter er det ikke noe som tyder på at det er asylsøkere spesielt som står bak ugjerningene.

Jeg er enig med Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund når han vil låse inn kriminelle asylsøkere. Det er fordi jeg generelt er for at kriminelle skal straffes for at de er, du vet, kriminelle. Det vil ikke kvele noen voldtektsbølge.

Jeg tror på Fabian Stangs engasjement mot voldtekter. Neste gang han vil mene noe om det, kan han jo ringe noen som har lest en rapport eller to om saken (du har nummeret mitt, Fabian), i stedet for å slå tvil om viktige rettsstatsprinsipper. Det rimer dårlig med mer åpenhet, mer demokrati og å bygge Oslo som en enda bedre by. Du takket i sin tid for at ikke alle automatisk stemplet deg som terrorist til tross for at du var hvit mann bosatt på Oslo vest. Den største takken vil vel være å la være å stemple andre på bakgrunn av enkeltfaktorer som egentlig ikke sier noe om hvem de er.
MERK; jeg modererer kommentarfeltet. Min blogg, mine regler. Underbygg påstander med fakta og lenk til troverdige kilder, og du få svar. Alle andre kan stikke over til nettavisene...

37 kommentarer:

Konrad sa...

Selv om id-løse asylsøker er sterkt overrepresentert i statistikken, forsvarer ikke det å "låse inn" alle. Da lar man 10.000 unngjelde for det 5 eller 8 har gjort. Det er ikke en rettsstat verdig. Jeg tror ikke fakta gjør så mye til eller fra. Det som er viktig her er å holde hodet kaldt og ikke la oss bli revet med i panikk.

Etter Pearl Harbor ble 100.000 amerikanere av japansk herkomst internert langt vekk fra Stillehavskysten (der man fryktet en japansk invasjon). Flertallet var amerikanske statsborgere. Ingen tyskættede ble internert. Dette var ren panikk koblet med rasisme.

Halvor Frihagen sa...

Det er mange fornuftige tanker og tiltak i innlegget ditt - men retten til beskyttelse mot død, tortur og forfølgelse er absolutt, så man kan ikke unnlate å vurdere beskyttelsesbehov når asyl søkes lenge etter innreise i riket. Derimot kan sakene prioriteres for hastebehandling. Husk også at beskyttelsesbehov kan oppstå mens en person er ute av hjemlandet, for eksempel ved regimeskifte.

VamPus sa...

Panikk koblet med rasisme, eller populisme koblet med panikk, er aldri et godt beslutningsgrunnlag.

Gode intensjoner er ikke nok. Leste politiets handlingsplan mot voldtekt - og de refererer til 23 ulike tiltaksplaner og rapporter de siste årene. Hva med å begynne å gjøre noe?

Anonym sa...

Jeg ble overfalt av en med spansk/latin-amerikansk utseende, så vi må nok låse in alle menn for å være "trygge". Bra innlegg!

Pål Hivand sa...

Veldig gode poenger Heidi! Det handler om å skille snørr og bart, og det er jo oppsiktsvekkende at politi som tar til orde for å fengsle kriminelle blir nyheter.

Martin K sa...

Veldig veldig gode poenger. Godt å se. Et poeng til din kommentar rundt de afrikanske guttene som selger hasj langs elva: Flere av disse rekrutteres fra asylsøkere, dette er sant. Men når systemet er slik at disse unge guttene, ressurs-sterke de fleste av dem, ikke har noen mulighet til lovlig inntekt *i det hele tatt*, hva forventer man? Og når Oslo Høyre la ned det eneste behandlingsa-tilbudet for fremmedspråklige med PTSD/krigstraumer, hva forventer man? Og for den saks skyld, når man på den ene hand klager over en taper-kaste blant unge fremmedkulturelle menn men samtidig kutter ned på subsidiering av SFO plasser som er *bevist* å motvirke denne trenden, hva forventer man?

Ove Kristian Furelid sa...

Til VamPus angående voldtekter i Oslo. De kunne ha gjort som Stavanger gjorde, nemlig det å opplyse det flerkulturelle miljøet om at voldtekt er feil samt lære dem om det vestlige kvinnesynet.

olaf svorstøl sa...

Veldig bra Vam Pus! Fabian virker som en hyggelig person som også er velmennende, men har latt følelsene skli av gårde. Godt skrevet og en god klem.

Konrad sa...

OK Furelid har sikkert rett i at noen menn har problemer med kvinnesynet, men hvorfor er det slik at "kvinnesyn" er et problem blant "flerkulturelle"? Hvorfor er ikke kvinnesyn en årsak når norske voldtar? Og hva med litaueren som nylig ble arrestert, flerkulturell? Og hvordan kan man anta at "flerkulturelle" voldtar av uvitenhet?

Asylsøkere, flyktninger og innvandrere er moralsk individer som oss andre. De er ikke representanter for en gruppe.

Anonym sa...

Verken Tellevik eller Lunde ser ut til å forstå begrepet "profylakse".

"Profylakse" betyr å hindre hva som på sikt kan oppfattes som uønskede muligheter eller hendelser.

I Telleviks og Lundes hode, må kvinner bli voldtatt først, men da er vel forebygging bortkastet? Er det ikke?

Dette er jo ren statistikk: tar man inn så og så mange fra kulturer med forkvaklede kvinnesinn og som samtidig lider av individualpsykologiske risikofaktorer, er sjansen ganske stor for at svært mange av disse vil voldta. Den beste måten å løse problemet på er ikke å ta inn noen som helst. Jada, vi vet dette er kollektiv avstraffelse, men man å bestemme seg for hva man ønsker: er kvinners liv i sikkerhet mindre viktig enn å la løse kanoner vandre fritt?

Dette koker i siste instans ned til hvilke verdier man har og både Tellevik og Lunder lider av beslutningsvegring. La oss se deres konstruktive forslag til løsning av et galopperende problem, fremfor å kritiserer alle andre som forsøker å løse det.

Anonym sa...

"En sammensausing av ulike problemstillinger skygger for reelle løsninger som virker, og skaper kun fordommer og utrygghet"

Jada, her kommer det frem: dette en typisk nedlatende, blærete, snørrhoven, arrogant, bedrevitende holdning: jada, alle vi andre sauser sammen problemstillinger, mens du, jada, du vet jo alt. Du har den fulle oversikt og alle andre tar feil.

Kom med løsningen eller slutt å kritisere de som forsøker.

Anonym sa...

Selv jeg som er Nord afrikaner kan med sikkerhet si hvor en mørkhudede kan være fra, han kan være være fra Sør Europa, Øst Europa, Nord Afrika, latin Amerika, Asia....Han kan være asylsøker eller ikke. Veldig bra skrevet VamPus og fy Fabian.

Anonym sa...

Dette blir litt på siden, men Vampus får bare fjerne det hvis hun vil. Jeg har en ung mann og har bodd i byen i snart ett år nå. Jeg er ikke spesielt redd av meg og har vandret overalt, også såkalte skumle områder. Totalt har jeg hatt fem negative episoder, ingenting så alvorlig at jeg har vurdert å anmelde det, men skumle episoder som kunne gått verre hvis jeg ikke var våken og rask til å komme meg unna. Samtlige har involvert ikke-vestlige. Om det var asylsøkere eller ikke, vet jeg ikke, men erfaringene gjør noe med min forståelse av hvorfor byen kan være utrygg.

Anonym sa...

"At en som flykter fra egne myndigheter samtidig skal ha pass og papirer utstedt fra de samme myndighetene i orden er et meningsløst krav. "

Men at en som har gått ombord i et fly i hjemlandet, og skiftet fly i Frankfurt eller på Schipol, klarer å vise norske myndigheter de papirene han brukte da - er vel ikke helt urimelig?
80-90% av asylsøkerene nekter jo å legge frem disse papirene de må vært i besittelse av.

Så hvis man er for å ha dem som ikke samarbeider til å avklare identitet på lukket mottak, vil det gjelde et betydelig antall asylsøkere (eksempelvis Maria Amelie....) Når det er gjort vil det øvrige antallet være såpass lite at det nok er overkommelig for samfunnet. Du og Fabian er ikke så uenige i realitet altså

Og det er kanskje ikke et urimelig krav? Vil du inn i et nytt land, si hvem du er?

Anonym sa...

Du setter dette som forslag til en grense for å plassere noen i lukket i asylmottak/avslag på søknad:

"For det første kreve at alle som skal søke asyl i Norge må gjøre det innen 48 timer etter at de kommer til landet. Kan det bevises at de har oppholdt seg i landet lenger enn dette, skal asylsøknaden avslås og hvis personen oppdages som følge av en kriminell handling (f.eks. selger dop langs Akerselva), skal han settes på et lukket asylmottak i påvente på utsendelse."

Hvor forskjellig/strengt er dette fra å kreve at de som søker om asyl skal samarbeide med myndighetene for å klargjøre deres identitet?

I tillegg er påstanden at de som begår overfallsvoldtekter er så krigstraumatiserte at de bare må voldta noen. Er det urimelig at de oppholder seg på et lukket sted til deres psykiske tilstand er klarlagt?

De grensene du foreslår for å sette asylsøkere i lukket mottak, f.eks tyveri av et brød på Kiwi, virker ikke så veldig mye mildere enn de utvalgte gruppene Stang har foreslått...?

I tillegg foreslår du at en reell flyktning som har oppholdt seg på norsk jord i 48 timer og 10 minutter før han fant frem til Grønland politistasjon, skal kunne sendes ut til tortur eller sikker død. Humant?

VamPus sa...

Siste anonym: dersom du kommer til et land med intensjon om å søke asyl er det vel rimelig å forvente at du faktisk gjør det uten nødvendig opphold. Vi kan sikkert diskutere hva unødvendig opphold er, men hvis det er det du henger deg opp i kan vi da umulig være så uenige.

Egil Opsahl sa...

Det er en myte at flertallet av asylsøkere forsøker å skjule sin identitet.

Etter at FrPs Per W Amundsen i Dagsnytt 18 den 15. juli hevdet at «Flertallet av asylsøkerne som kommer til Norge, lyver om sin identitet» gjorde bt.no en faktasjekk på uttalelsen. De konkluderte med:
- 8 prosent av asylsakene endte med dokumentert identitet.
- 81 prosent av asylsakene endte med sannsynliggjort identitet.
- 11 prosent endte med ikke sannsynliggjort identitet.

Og det er oppsiktsvekkende at Justisdepartementets statssekretær Lønseth ikke ved bedre enn å videreformidle denne betydelige faktafeilen. Det er flott at Lønseth kritiserer Arne Johannesen for å stigmatisere hele grupper, men han må sannelig forsøke å holde sin egen sti ren også.

Kilde: http://www.bt.no/nyheter/innenriks/faktasjekk/Flertallet-av-asylskerne-som-kommer-til-Norge-lyver-om-sin-identitet-2555453.html

Ståle Nygård sa...

"Blir dopdealerne konsekvent satt på lukket mottak og sendt ut, vil kosten for å rekruttere og sende mange nok til Norge etter hvert bli så høy at det ikke er lønnsomt. I dag kan kriminelle utlendinger utnytte asylinstituttet slik at kan deale nok dop lenge nok til at nettverket tjener på det."

Kan du belegge denne påstanden, eller er det noe du har funnet ut helt av deg selv?

Anonym sa...

De tallene du viderebringer, Opsahl, beviser ikke at asylsøkere ikke lyver om sin identitet.

Det sies ingenting om hvilke prosesser som gjennomføres for å komme frem til en "dokumentert" eller "sannsynlig" identitet.

Anita Nyholt sa...

Angående det du skriver: "Det har lenge vært en antakelse om at spesielt unge menn fra en rekke afrikanske land er i organiserte narkotikanettverk" og "En sammensausing av ulike problemstillinger skygger for reelle løsninger som virker, og skaper kun fordommer og utrygghet."

Det er ikke sånn at hasjen kom med afrikanerne langs Akerselva, og alle asylsøkere selger ikke cannabis. Det kommer tilreisende både frivillig - og gjennom trafficking - dit valutaen er god, etterspørselen er stor, og markedet ikke er regulert og under kontroll.

Det vil alltid være noen som ønsker å tilby det som mange etterspør. Forbud gjør fortjenesten høy, og verdt risikoen for mange. Uansett hudfarge eller nasjonalitet.

Forsvinner asylsøkerne som selgere vil det bare gagne lokale dealere, som i dag er utkonkurrert på pris.

Ta kontroll og reguler!
Få hasjen inn i lovlige utsalgssteder, med aldersgrense. På lik linje med tobakk og alkohol:
http://anitanyholt.no/samfunn/fjern-det-apenlyse-hasjsalget-pa-grunerlokka-med-lovlige-utsalgssteder

kvinnen sa...

Hvorfor så redd for lukkede asylmottak?
Hva mener du at dét er sånn i praksis?
Kanskje dette var noe som burde bringes på det rene, slik at man ikke bare er uenige for å være det? :)

Anonym sa...

Et annet perspektiv på denne saken: La oss få tall på forholdet mellom menn og kvinner mht. å være utsatt for grov vold (inkludert voldtekt) og drap. På ca. én måned er 5 personer drept i Oslo. Hvor mange var menn? Hvor mange var kvinner?

Eneste måten å få bort problemet med grov vold (inkludert voldtekt) er innføring av vektertjeneste, ha god belysning der folk ferdes og ha mer politi synlig i gatebildet. Målet er jo ikke først og fremst å straffe dem som forbryter seg, men å hindre at forbrytelsen i det hele tatt finner sted.

Ellers virker det spesielt å foreslå "kjønnskurs" for asylsøkere. Er det ikke heller alltid (?) slik at mennesker fra andre kulturer har mye mer å lære oss enn vi har å lære dem? Kanskje det norske samfunn har mye å lære av syn på menn og kvinner i andre deler av landet -- eller er vi så overbevist om at vi vet best? Virker temmelig kulturarrogant på meg... eller?

IvarE sa...

Dette blir kanskje ansett som litt på siden, men jeg synes faktisk den viktigste setningen i hele innlegget var at:

"Vi skal aldri "fire på" grunnleggende rettsstatsprinsipper som en "quick fix" på problemer i samfunnet."

Det er nettopp slike quick fixes en del politikere (ingen nevnt, ingen glemt) til stadighet ønsker å dytte ned over befolkningen.
Et par tydelige og høyaktuelle eksempler er "statlig leggetid" og DLD. Alle straffes kollektivt for hva noen kan tenkes å gjøre. Og uten at man egentlig aner om tiltakene vil ha noen effekt.

Som Benjamin Franklin sa: "Den som er villig til å ofre litt frihet for å oppnå litt trygghet, fortjener hverken frihet eller trygghet".

Johannes Gjendem sa...

Dere politikere liker å slenge meninger frem og tilbake uten at det skjer noe mer. Hvor blir det av sunn fornuft? Ingen politikere er interessert i å ha voldtekter - så da må det da gå an å finne en løsning alle kan være enige i for å forebygge det? Kompromisser heter det, fordi ikke alle kan få sin subjektive, trangsynte mening ut i lys samtidig. Ingen jenter vil heller bli voldtatt, så da må de jo enkelt og greit ikke gå hjem alene kl 4 om natta med miniskjørt gjennom mørke parker. Ufattelig barnslig og smålig å slenge beskyldninger på alle andre politikere og partier hele tiden istedet for å bruke sunn fornuft og gjøre noe.

Geirronimo sa...

Det er et understatement at utenlandsk kultur er overrepresentert med disse voldtektene. Men en skitsekk er en skitsekk uavhenging av kultur....

Konrad sa...

Sunn fornuft er ikke å forakte, men å låse inn tusenvis av asylsøkere for det 3, 5 eller 8 gjør eller har gjort er ikke særlig fornuftig. Dessuten er det i strid med alle rettsstatsprinsipper. Ja, så bygger det på en tvilsom teori om at det er asylsøkere som står for overfallsvoldtekter. Til slutt: Ingen vil ha voldtekter, men hvorfor er voldtekt så særskilt alvorlig at man vil vurdere slike drastiske skritt?

Anonym sa...

Syns forslaget hans er bra jeg samtidig som jeg ville at alle som blir tatt og dømt for voldtekt for sin idenitet vist for allmenheten slik at de også får en lengre straff og må leve i frykt resten av livet slik som kvinnene de voldtok må gjøre.

Martinbg sa...

Jeg synes du har rett. Jeg kan ikke underbygge det med så mye mer enn å lenke tilbake til bloggen din, og det ville vel ikke vært så mye vits i.

Konrad sa...

Etter 22/7 ble en (1) person arrestert. Ingen Fjordmen ble internert. Ingen ble sendt til Guantanamo. Men nå snakkes det altså om å internere tusenvis bare fordi de tilhører samme grove kategori som et par voldtektsmenn.

Undertegnede er selv en potensiell voldtektsforbryter: 99% av voldtektene blir begått av menn mellom 17 og 70. Bør jeg låses inn "for sikkerhets skyld"?

Anonym sa...

Lås inne,lås inne,bruk Hardangervidda osv.,osv.og tiden går, mens frykten og voldtektsbølgen øker,men hvordan låse voldtektsforbryterne ute,NÅ, øyeblikkelig? Kvinner under viet-nahm-krigen plasserte i vagina en bambusring med indre diameter større enn diameter på et stort og erigert penis på en amerikansk soldat.En tynn,stram stålstreng som diameterlinje i bambusringen,var godt festet til ringen i begge ender.Patentet gjorde susen,penis ble kløvd helt til skaftet. Samme prinsipp som på en eggedeler. Soldatene ble temmelig raskt "kloke" av skade. Grei å ha med i håndveska,lett å sette inn på toilettet før man vandrer hjem etter stengetid på byen. Bare ryktet om en slik kontrapsjon,vil få overfallsmennene til å holde penis av fatet. Hva slags forklaring skal de i så fall gi om sine kløvde penis på Legevakta? Skriver så klart ikke om dette for å skyve ansvaret over på kvinnen,mens vi venter på byråkratiske somlepaver.

Anonym sa...

Vi er plaget av høy narkotikatransport fra Amsterdam - Oslo.

For ikke å støte nederlendere og andre reisende på denne ruten velger vi å kontrollere alle flypassasjerer uavhengig av nasjonalitet og ruter.

Dette er god politikk iflg sjefsbloggeren. For hun kan jo rapportere, meget fornøyd, at det ble tatt et mindre parti hasj mellom København og Oslo i 1997.

Simon sa...

Godt skrevet Heidi, men jeg mener forslagene du kommer med i innledningen er litt problematiske. Å lage en slik 48 timers regel for hvem som skal få søke asyl vil garantert skape store problemer. Mange høyst reelle flyktninger ankommer landet veldig desorientert etter en lengre flukt. Å finne frem til riktig politikontor, eller i det hele tatt opparbeide seg motet til å oppsøke politi / myndigheter kan ta mer enn 48 timer og det må det finnes forståelse for. Ellers vil du få enda en firkantet regel som ødelegger familier og menneskeskjebner uten skjønn, og det har vi nok av fra før av.

Klimatilsynet sa...

Du har en spesiell fremstiolling når det gjelder voldtektsstatistikken.

Politiets statistikk er delt inn i ulike kategorier, overfall festvoldtekt, relasjonsvoldtekter, osv.

I samtlige av disse kategoriene er personer med norsk bakgrunn i mindretall.

Og statistikk lyver, som kjent.

En kunne jo dele opp f,eks Midt Østen i hvert enkelt land, så hadde "Norge" vært desto mer dominerende.

Men faktum er at de fleste voldtekter, uansett type voldtekt er begått av personer med bakgrunn fra andre land enn Norge.

Og så lenge vi vet at 90% av de personene som befinner seg i Norge har bakgrunn fra Norge, så er overrepresentasjonen enorm!

At den dermed spisser virkemidlene mot nettopp disse miljøene er derfor en selvfølge.

Som Kadra Yusuf sier: det må stå noe på spill for asylsøkere (6 av 13, som du nevner har asylbakgrunn - nesten 50%) som bryter loven:

– Frihetsberøvelse for alle lovbrytende asylsøkere inntil søknaden er ferdig behandlet

- Automatisk avslag ved lovbrudd i behandlingperioden.

- Karantenetid etter innvilget asyl hvor både oppholdstillatelse og statsborgerskap avhenger av x antall år uten alvorlige lovbrudd, osv.

Alt dette bør diskuteres som mulige virkemidler.

Ingen av disse virkemidlene rammer uansett de lovlydige asylsøkerne.

Anonym sa...

Nå som nesten alle unge damer vandrer rundt med en smarttelefon med innebygget GPS kan det da ikke være så vanskelig å utvikle en ALARM app? Et tastetrykk og en sms med nøyaktig posisjon sendes til Politi, Natteravner eller vaktselskap? Kanskje kan telefonens akselerometer automatisk utløse alarmen også?

nessie sa...

Den oppfinnelsen som en anonym foreslår, innretning i vagina som maltrakterer penis. Hvis vi ser bort fra de juridiske sidene ved saken så håper jeg berusede kvinner som skal til å ha frivillig sex i fylla husker å ta den ut.

Martine Votvik sa...

nessie -

jeg skjønner bekymringen, men om partner sjekker om hun er våt nok til penetrering slipper nok penisen å lide for det.

Anonym sa...

Kanskje vi alle bør se ut som Angela Merkel for å unngå overfallsvoldtekter. Ifølge Silvio Berlusconi er "fleskeræva hennes upulelig" for å oversette statssjefen ord for ord. Noe å tenke på i disse lav/høykarbotider,siden en penisdeler i vagina ikke slår an. Kanskje fordi deleren ikke ser forskjell på hudfargen. Hilsen Butox Buffone alias Silvia B.