Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, juni 10, 2013

Den store samtalen

Det er kvinnene som mangler, ikke mediene som er late. Selv om vi deltar i alle de små samtalene på sosiale medier, er vi fortsatt ikke tilstede i de samtalene der det teller mest.

På fredag havnet jeg i nok en diskusjon om kvinner, morsroller og deltid på Twitter. I A-magasinet hadde jeg nemlig ment at grunnen til at færre kvinner enn menn deltar i offentligheten er at 41% kvinner jobber deltid. Dermed er de ikke kvalifisert til stillinger som gir dem anledning til å delta i samfunnsdebatten. Kvinners manglende deltakelse i debatter gjenspeiler nok i stor grad kvinners deltakelse i arbeidslivet. Får vi flere kvinner inn i fulltidsstillinger og sjefsjobber, blir det også flere kvinnestemmer i offentligheten.

Dette kunne umulig stemme, mente flere, for DE var jo aktive på Facebook og Twitter. Sånn har det blitt. Bare en selv mener de er viktig nok i samfunnsdebatten så er statistikk, forskning og kunnskap uviktig. Hadde disse aktive tvitrerne lest A-magasinet, ville de også fått med seg at vi også vet ganske mye om dette. Og at de tar feil.

For bare fem år siden var 80 prosent av debattinnleggene og kronikkene i de største avisene skrevet av menn. Siden den gang har redaksjonene jobbet aktivt for å få flere kvinner inn, og både Aftenposten og VG sier at de har et mål om en kvinneandel på 40%. Men Institutt for samfunnsforskning har undersøkt hva den såkalte ”åpne debatten” via sosiale medier og andre nettsteder fører til . De fant ut at den åpne debatten på nettet ser ut til å jevne ut forskjellene mellom folk når det gjelder økonomi, utdanning og alder, men at den øker forskjellene mellom kjønnene. Nettdebattene er stort sett diskusjoner menn i mellom. I nettavisenes debattfora, på blogger og de fleste nettsamfunn er det i snitt to tredjedeler menn som deltar. Facebook skiller seg ut med 51% kvinnelige debattanter.

At kvinner bruker Facebook såpass mye er fordi debatter og innlegg stort sett er av privat karakter. Medieforsker og professor ved Institutt for journalistikk og medier ved Høskolen i Oslo og Akershus, Elisabeth Eide, har forsket på kjønn og medier i mange år. Hun mener at sosiale medier sluser kvinner inn i tradisjonelle roller, fordi de kvinnene som har suksess på nett er de som går inn på tradisjonelle arenaer som hus og hjem, mat og barn. Alle andre steder er det altså menn som dominerer.

Det kan være en tilfeldig korrelasjon, altså ikke ha noe med hverandre å gjøre, men i en undersøkelse svarte halvparten av mannlige nettdebattanter at de mente grensene for hva man kan si i nettdebattene er for strenge, mens 40 prosent av de kvinnelige respondentene mente de var for frie. Den hetsen og sjikanen vi har blitt kjent med det siste året kan være en årsak til at kvinner ikke deltar mer.

Men nå var det ikke bare debatter jeg kommenterte i A-magasinet. Det var kvinner i offentligheten. For meg er det innlysende at når så mange kvinner velger deltid, så blir det færre kvinnelige sjeføkonomer, sjefanalytikere, sjefer generelt - som gjerne er de som uttaler seg til mediene om saker. Det trenger ikke være i forbindelse med debatter, men i aktuelle saker innen forskning, økonomi, næringsliv. Det er mulig at kvinner er best på å blogge om hjem og hus, men det er mennene som setter dagsorden for saker som berører samfunnet. Selv om det er riktig at de små samtalene er viktige, så trenger vi mer enn bare sosialt lim for at hjulene skal gå rundt.

Jeg sa til A-magasinet at mediene var late i sitt utvalg av kilder. Det beklager jeg. De store mediene søker bevisst etter flere kilder. Det er bare kvinnene som ikke er der. Det beklager jeg også.

Oppdatert: har endret litt uklarhet i tekst om undersøkelse blant mannlige og kvinnelige nettdebattanter. Det er to populasjoner det er snakk om - gruppen av menn og gruppen av kvinner. Halvparten av mennene mente nettdebatter var for strenge, mens førti prosent av gruppen av kvinner som svarte, mente den var for fri. Vet ikke om det var oppklarende...men verdt et forsøk :-)

30 kommentarer:

Hjorthen sa...

Og jeg beklager at det ikke er mulig å si noe som helst om strukturer i samfunnet uten at noen på død og liv må relatere det til seg selv, og ut av det avlede at det du sier er feil...

Anonym sa...

Det er vanskelig å forestille seg at lederstillinger skal være nødvendig for å uttale seg i den offentlige debatten. Det er også vanskelig å forstå at å jobbe redusert skulle være en årsak til at få kvinner mener noe i det offentlige rom. Den som jobber redusert har iallfall tid nok til å hente fram noen meninger om aktuelle temaer.

I bloggverdenen har dette vært diskutert i perioder og det som går igjen er at bloggen brukes som avkobling og ikke for å fremme meninger og holdninger. Damer bruker hjernen på jobb og kobler den ut på fritiden - flåsete sagt. Ironisk med tanke på hvor mange som jobber redusert..

"Nettdebatter er stort sett diskusjoner menn i mellom." - skriver du. Jeg ønsker alle menn velkomne til min blogg, diskuter gjerne! Det er flest kvinner som følger mine skriverier om samfunnsaktuelle temaer.

Nettdebatter er så mangt; er det bare debatter i tradisjonelle medier du har i tankene når du skriver dette? Blogg, Twitter og andre sosiale medier tilhører også offentligheten.

Jeg tenker det er viktig at terskelen for å delta i tradisjonelle medier f.eks ved å skrive kronikker senkes. Hva er det som holder kvinner fra å skrive? Fordi de føler seg underlegne?

Jeg mener det er synd dersom lederstillinger er en forventning for å kunne uttale seg, vi mister mange viktige stemmer på den måten.

Jeg tror at mange kvinner mener noe, men kanskje er det medienes oppgave å grave de frem, siden de ikke stikker seg frem på egenhånd?

Kan du legge fram lenker til kildene du bruker?

Pål Julius Skogholt sa...

Eg trur ikkje at ei leiarstilling er naudsynt for å ha meiningar, men ei leiarstilling gjev autoritet og du er synleg og dermed lett å finne for media og andre.

Eg synst Vampus har nokre gode poeng, vi kan vere i ferd med å få nye strukturelle skilnader mellom kjønna.

Frøken Makeløs sa...

Interessante tanker! hang meg litt opp i det du refererer at Elisabeth Eide har sagt. Jeg skrev et innlegg i noenlunde samme bane for halvannet år siden ("hvorfor blogger kvinner om trivialiteter"). Den gang ble det et voldsomt rabalder, så hadde vært spennende å lese mer av Eides tanker om dette. Finnes det artikler el.l på nett?

Anonym sa...

Kan det være debattklimaet som er noe av problemet?

Personlig kunne det ikke falle meg inn å kommentere i nettavisenes kommentarfelt. Jeg vil diskutere - ikke bli skjelt ut! Derfor kommenterer jeg endel på (mamma)blogger når det dikuteres politikk og verdispørsmål. Debattklimaet der er veldig bra! Det eneste unntaket er når VG linker til et eller annet innlegg - da er det ikke gøy lenger.

Det er en dame som har skrevet master-oppgave om tidlig ultralyd og hvordan denne diskusjonen har vært på blogger. Hun understreker nettopp at diskusjonsklimaet er veldig godt i dette foraet.

Kan det være at blogger, og særlig mammablogger, nok en gang er redusert til trivielt trams? At man dikuterer matoppskrifter og innredning og våkenetter innimellom, kanskje gjør det at vi føler at vi (nå har jo ikke jeg en egen blogg) litt bedre kjent med hverandre, at det skaper et slags samhold på tvers av meningsforskjeller, som gjør at det er lettere å beholde respekten for hverandre når diskusjonene spisser seg til.

Ærlig talt - kvalitet har vel også endel å si? At menn er mer synlige i dagbladets kommentarfelt, tjener neppe til dette kjønnets fordel.

Ellen

Anonym sa...

At kvinner hetses og trues mere enn menn trodde man også i Sverige så man gjorde en stor undersøkelse blant journalister for å dokumentere det. Man fant imidlertid at mannlige journalister mottar litt mere hets og trussler enn kvinnelige journalister og at graden av trussler er sterkt styrt av temaet som dekkes, ikke av kjønn:

http://www.journalisten.se/nyheter/var-tredje-journalist-hotad-det-senaste-aret

Det som har skjedd er altså at visse kvinner har tolket det at de har mottat så mye trussler og hets som at kvinner spesielt mottar mye trussler og hets. Kanskje er det fordi menn ikke skriker opp om det, kanskej er det fordi kvinner har blitt så lært opp til å tro at den motgangen som rammer dem må være et resultat av diskriminering. Eller kanskje er det fordi man har lett sånn etter forklaring på kvinners fravær i debatten og så øynet man en mulig forklaring i hets og trussler og tenkte seg ikke godt nok om. Uansett, feil er det. At man er skråsikkre på grunner til at kvinner urettmessig HOLDES UTENFOR den offentlige debatt, men har tatt feil, har man sett før. For eksmepel ble det påstått at det var fordi redaksjonene ikke slapp kvinner til at det var så få kvinner i debattene, men når nå mediene i flere år har jobbet aktivt for å få kvinner inn uten at det har ledet til at kvinner selv melder seg i større grad viser det seg at den forklaringen var feil:

http://www.aftenposten.no/amagasinet/Jobber-hardt-for-a-finne-kvinner-7226235.html#.UbhCW1F1JN0

Så også med hets og trussel forklaringen.

Forøvrig, det svenske feministmiljøet som startet debatten om hets av folk med offentlige meninger lager selv slike videoer for å hetse manlige debattanter de ikke liker ut av den offentlige debatt:

http://www.youtube.com/watch?v=Avz7RX9EXd8

Samme feministmiljø (Maria Sveland og co) troppet uinvitert opp på et pubtreff arrangert av disse mennene for å diskutere jämstäldisme (deres alternativ til feminisme) skjelte dem ut og ga dem en tegning av en avkuttet penis. De har også blitt sammenliknet med Brevik i kronikker av de samme kvinnene.

To av debattantene de hetser, Pär Ström og Pelle Billing har allerede trukket seg fra offentlig debatt. Ström med den begrunnelse at han ikke orket mere hets og trussler.

Med andre ord bedriver feminist miljøet som startet debatten om hets av kvinenr som yttrer seg offentlig selv akkurat slik hets mot menn de ikke liker som ytrer seg offentlig. Og de har lyktes med å kneble dem.

Og at DE snakker om hat mot kvinner når de selv presser igjenom slikt som dette:

http://www.pellebilling.se/2011/11/scum-forestallningen-kontext-ar-allt/

gjør det lett å se at vi her snakker om projeksjon.

Anonym sa...

Kanskje fordi det ikke er mulig å finne kvinner som ønsker å fortsette på en kamp som ikke passer til dagens samfunn?

Media bør fokusere på å fremheve andre ting enn det klassiske gamle.

Og jeg orker ikke diskusjoner der alt egentlig handler om å ta andre for noe istedenfor å se hva som kan gjøres i fellesskap for å forandre det som virkelig trenger forandring.

Du er blitt nominert her forresten :)
http://www.egedenne.com/2013/06/the-independent-blogger-award.html

Nominer gjerne andre blogger :)

Anonym sa...

Forskning tyder på at mangelende interesse for politikk generelt nok kan forklare en god del av tallene:

"Menn er mer interessert i politikk enn kvinner. Mens 12 prosent av mennene er meget interessert og 52 prosent er ganske interessert, er de tilsvarende tallene for kvinner 7 og 46. Og mens nesten 3 av 10 menn oppgir at de er opptatt av politikk ’hele tiden’, gjelder dette for bare 2 av 10 kvinner. Mennene scorer høyere i interesse både når det gjelder nasjonal, europeisk og internasjonal politikk - men en like stor andel kvinner som menn er interessert i lokalpolitikk; 65 prosent av kvinnene mot 63 prosent av mennene.

Mens kvinner oppgir mindre interesse for politikk enn det menn gjør, er den politiske deltakelsen om lag like stor - men noe forskjellig. 13 prosent av mennene, mot 10 prosent av kvinnene oppgir at de er medlemmer i et politisk parti. Menn går mest på politiske møter, og 51 prosent av mennene mot 47 prosent av kvinnene er tilhengere av et bestemt politisk parti. Menn tar også hyppigere kontakt med politikere, byråkrater og media. Men kvinner er i større grad medlem i en fagforening, og de bruker sin forbrukermakt politisk - for eksempel ved bevisst å handle varer som ikke skader miljøet. Kvinner gir også pengestøtte og deltar i innsamlinger - mer enn menn.

Mens 40 prosent av mennene leser politisk stoff i avisene hver dag, er det bare 27 prosent av kvinnene som oppgir at de gjør det. Menn er også hyppigere brukere av nettet når de ønsker politisk informasjon. Og de deltar oftere i politisk debatt med andre; 73 prosent av mennene og 65 prosent av kvinnene diskuterer politikk ofte eller av og til. Familien er de viktigste diskusjonspartnerne for kvinner, mens mennene i større grad debatterer med kollegaer. Politisk overtalelse er en geskjeft menn bedriver i større grad enn kvinner, og unge mer enn eldre.

Menn er i det hele tatt mer skråsikre. I Medborgerundersøkelsen benyttes ett spørsmål for å teste det politiske kunnskapsnivået: Hvor mange land er medlemmer av EU? Her er det mange nordmenn- og kvinner som både lar være å svare og som svarer feil. Bare om lag 10 prosent av samtlige spurte svarer rett (riktig svar da spørsmålet ble stilt var 15 land). Blant menn er det imidlertid både en større andel som svarer, og det er flere som svarer feil.
- Når kvinner ikke er helt sikre på hva som er riktig svar, lar de være å svare. Menn derimot - de tar en sjanse, påpeker Strømsnes. "

http://kjonn.maktutredningen.no/publikasjoner/694

Min kommentar:

Forskjellen i hvor mye menn og kvinner leser om politikk er svært høy og man kan naturlig forvente ut fra den forskjellen at andelen som sender inn innlegg vil være tilsvarende lavere hos kvinner enn menn. Forskjellen i nyhetskonsumsjon er ikke stor nok til å forklare hele forskjellen i kvinners mangelnde deltagelse, men kommer ikke langt unna.

Selv på en spørreundersøkelse, helt fritt for hets og trussler, vegrer kvinner seg for å mene noe når de er usikkre på svaret altså.

Anonym sa...

Jeg har skrevet om temaet på egen blogg: http://lammelaartanker.wordpress.com/2013/06/12/kvinner-debatterer-eller-koseprater-i-trygge-omgivelser/

"Hvis jeg vil delta i den offentlige debatten: Hvor skal jeg engasjere meg da? Jeg kan ikke legge inn fullt engasjement i alle kanaler, noe må velges inn eller ut."

Magne D. Antonsen sa...

Bra innlegg, Heidi!

Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no

Anonym sa...

En stor grunn for at det er flere menn enn kvinner som deltar i åpne debatter er at menn flest ikke tenker så mye over det de mener og skriver.

Ofte opptrer kvinner som ønsker å ytre sine meninger i slike sammenhenger som menn, for å slippe at diskusjonen snevrer seg til kjønnshets og at meningene deres ikke blir respektert på lik linje som menns.

Og det er ikke til å legge under en stol at det er svært mange mannlige troll ute og vimser på nettet, som eneste mål er å gå til personangrep på alle og en hver. Da spesielt kvinnelige debattinnlegger.

Anonym sa...

Utrolig! Et innlegg som kommer med påstander om at kvinner altid hetses i debatter som selv er full av hets av menn.

"menn flest ikke tenker så mye over det de mener og skriver"

"svært mange mannlige troll ute og vimser på nettet, som eneste mål er å gå til personangrep på alle og en hver. Da spesielt kvinnelige debattinnlegger"

La oss snu kjønnet:

Kvinner flest ikke tenker så mye over det de mener og skriver.

Svært mange kvinnelige troll ute og vimser på nettet, som eneste mål er å gå til personangrep på alle og en hver. Da spesielt mannlige debattinnlegger.

Hvis jeg hadde skrevet om kvinner hva du har skrevet om menn ville det hettopp blitt tatt som slik kjønnsbasert hets du påstår samfunnet flommer over av. Du skriver jo også eksplisitt, dog med andre ord, at du i liten grad tar mannlige debatanter seriøst eller respekterer meningene deres. De tenker jo ikke over hva de mener og skriver. Grunnen til at du ikke registrer nedlatende holdninger og hets mot menn er jo at du opplever slik holdninger som normale.

Anonym sa...

Skjerp deg selv. La folk blogge om hva de vil. Dette landet er fucka opp nok fra før av, så slutt og klag og heller verdsett det vi har.. Vi er tross alt en av verdens rikeste land, så vi er faktisk et av de landene i verden som lever best. Men som sagt er det selvsagt nyttesløst å bli hørt av noen med samme mening som meg.... Jeg synes den norske regjeringen er en skam for folket, en regelrett skam, fordi vi kan ikke godta andre mennesker, problemer, og jakten på penger hele tiden, vi er et samfunn som lever altfor godt.... skulle ønske Norge var på bane med andre mindre land, så vi faktisk kunne være helt annerledes enn all den negativiteten og all den selvgode opplevelsen av å bo i et land som Norge. Selv er jeg en nordmann, men jeg skammes over det, jeg skammes over å være norsk, fordi jeg føler det ikke er rett av vi skal leve som konger og dronninger mens land som sliter skal vi drite i. Vi sier vi skal gjøre noe med det, men se hva som skjer, ikke en dritt, bare mer vold, dreping og voldekter og kidnappinger.... for en verden vi lever i assss..... men nå skal jeg selvsagt ikke angripe noen personlig, men jeg synes at vi burde akseptere de som flytter til Norge, enn å hive dem ut, dele penger fordelt i samfunnene enn å ha det selv og tro vi lever så jækli godt her til lands og utnytte fordelen med det. jeg selv vil være en britisk statsborger, så det skal bli godt og fylle 18 år om 2 år og vite at nå kan jeg endelig flytte fra dette landet fordi dette landet er altfor falskt og sadistisk.:-))))

Anonym sa...

Jeg vet ikke helt om den VG linkingen var så heldig for vendingen i debatten. Det siste, tredje og fjerde siste innlegget var ikke akkurat reflekterte og balanserte.

Ove Kristian Furelid sa...

Når det kommer til hets så er ikke kvinner noe bedre enn det menn er. Ok, kvinner er liksom horer og er medlem i Ottar og kan ikke fotball. Det er noe av det jeg har lest på diverse forum. Men når det kommer til kvinners væremåte så har jeg hørt og vært vitne til en rekke krangler mellom hu-kjønn imellom og det har vært ganske brutalt. Litt outing og krangling om hvem som er best og hvorfor hu andre er en drittsekk og så videre.

Alt i alt så er kvinner og menn like, men ordbruken varierer.

Anonym sa...

Jeg sa til A-magasinet at mediene var late i sitt utvalg av kilder. Det beklager jeg. De store mediene søker bevisst etter flere kilder. Det er bare kvinnene som ikke er der. Det beklager jeg også.

Mener du at kvinner også er litt late siden de tilsynelatende ikke gidder å bry seg i samme grad som deg selv?

Sture sa...

Det første kvinnelige debattanter, inklusive denne, bør gjøre er å ta ansvar for egne handlinger fremfor alltid å legge skylden på den onde mannen. Denne offerrollestrategien vil ramme dem selv og ingen vil ta kvinner alvorlig. Og disse påstandene om at menn hetser mer enn kvinner sier sitt - dere kan starte med å spørre alle de ødelagte jentene som er blitt mobbet, frosset ut av venninnegjengen eller hetset på netter av andre jenter.

Anonym sa...

Dette var jo bare tull, bortkastet 2 minutter å lese dette innlegget... sukk.

Anonym sa...

Synd dette viktige temaet tydeligvis fører til at mange går helt i vranglås uten å debattere på en saklig måte. Dette ER et problem og vil fortsette å være det hvis ikke vi aktivt leter etter løsninger!

Ironisk nok får jo vi som blogger om andre ting enn hus&hjem (men blir lite lest i forhold til "koseblogger") opp "du bør vurdere å skrive om håndarbeid eller strikking" når man pinger bloggen sin slik som Kristianne skriver godt om her: http://avvik.blogspot.no/2013/05/motivasjonshandarbeid.html

Det sier jo litt om hva som forventes av oss. Så er det opp til oss å bryte den forventningen. Med. Hvert. Bidige. Blogginnlegg.

Anonym sa...

Synd dette viktige temaet tydeligvis fører til at mange går helt i vranglås uten å debattere på en saklig måte. Dette ER et problem og vil fortsette å være det hvis ikke vi aktivt gjør noe for å løse det!

Ironisk nok får jo vi som blogger om andre ting enn hus&hjem (men blir lite lest i forhold til "koseblogger") opp "du bør vurdere å skrive om håndarbeid eller strikking" når man pinger bloggen sin slik som forsker Kristianne gjorde og skriver godt om her: http://avvik.blogspot.no/2013/05/motivasjonshandarbeid.html

Det sier jo litt om hva som forventes av oss. Så er det opp til oss å bryte den forventningen. Med. Hvert. Bidige. Blogginnlegg.

Anonym sa...

Er kvinne og ganske aktiv i samfunnsdebatt på nett. Tilbakemeldinger og kommentarer ble merkbart mer respektfulle etter at jeg endret identitet og fremstod som mann. Lurer på hvor mange flere kvinner som gjør dette, og derved ugyldiggjør statistikken?

Anonym sa...

Skjerp deg sjæl a, få deg en ekte jobk syntetiske platsikkkjerring!

Anonym sa...

@fjellflyt:

Anonym kl 17.19
er et godt eksempel på hvilke tullinger man får i kommentarfeltet når VG linker til en blogg.
Og du, nevnte anonym, er du klar over at bloggerne også har det du kaller en ekte jobb? -og hva mener du ditt innlegg bidrar med i debatten?

Bare spør

Erik P sa...

Venninnetreff, kaffelatte og treningsstudio må da også kunne respekteres, hvis det er et personlig valg!

Anonym sa...

"Venninnetreff, kaffelatte og treningsstudio må da også kunne respekteres, hvis det er et personlig valg!"

Feministene har jo altid sagt at det private er politisk, men det var kanskje ikke akkurat slik de mente det.

Tordm sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Tordm sa...

Bakgrunnen for at personer i lederstillinger er mer politisk engasjerte er nok fordi politikk har en større invirkning på dem.

Det kan også være slik at i lederstillinger så har man en annen base(innsikt) for hvordan samfundet fungerer. Selvsikkerhet og trygget for egne tanker og meninger har nok også en sammenheng med å lede andre når man selv gjør det fra 8-16 hver dag.

Det er nok også forskjell på ledelse i privat sektor sett i forhold til statlig sektor

Forvirrende statistikk? sa...

Vampus:
"..., i en undersøkelse svarte halvparten av mannlige nettdebattanter at de mente grensene for hva man kan si i nettdebattene er for strenge, mens 40 prosent av de kvinnelige respondentene mente de var for frie."

Betyr dette at den andre halvparten av mennene mener at grensene er for slappe, og at 60% av kvinnene mener grensene er for strenge?

Anonym sa...

Kvinnekamp?kvinner kan begynne å gifte seg under sin stand før de maser om kvinnekamp. Jeg kunne også tenke meg å gifte meg ut av den økonomiske hengemyra.Hvor stor er muligheten for en gutt å få ei jente som tjener 300.000 mer enn seg selv?veldig liten..

Anonym sa...

"Halvparten av mennene mente nettdebatter var for strenge, mens førti prosent av gruppen av kvinner som svarte, mente den var for fri. Vet ikke om det var oppklarende...men verdt et forsøk :-)"

Nei, dette var ikke oppklarende i det hele tatt, og er bare nok et eksempel på hvordan statistikk kan vris for en diskusjons fordel.

Du må bruke den samme statistikken for å vise forskjellen mellom menn og kvinner. Eksempelvis; hvor mange menn synes nettdebatter er for fri? Hvor mange kvinner synes de er for strenge?

Uten å oppgi disse opplysningene, så kan det godt hende at 60% av kvinner (de resterende etter 40%) synes nettdebatter er for strenge, mens 50% av menn synes det samme. Tolker man statistikken slik sier den det motsatte av det du prøver å fortelle. Og statistikken kan tolkes hvordan man vil dersom man ikke har nok opplysninger.

Opplysningene som sannsynligvis mangler i denne sammenhengen er de jeg nevnte, og sikkert et antall som svarte "vet ikke", "akkurat passe" eller lignende. Disse opplysningene må foreligge dersom statistikken skal gi mening.