Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, juli 31, 2017

Sykehjemsplasser til besvær


Faksimile fra Dagbladet.

Arbeiderpartiet sier de vil la studenter bo billig på sykehjem, men legger ned sykehjemsplasser samtidig som de nekter private å drive sykehjem som legger til rette for nettopp kontakt mellom generasjonene.

Arbeiderpartiet foreslår å la studenter bo billig på norske sykehjem, dersom de til gjengjeld deltar på aktiviteter sammen de eldre i minst tretti timer i måneden. Ideen er hentet fra Nederland, der dette  har vært forsøkt ett sted der rom har stått tomme. Det er jo en interessant tanke, dersom vi ser bort fra at vi ikke har sykehjem der mange rom står tomme og at Arbeiderpartiet og SV legger ned sykehjemsplasser i Oslo.

Men det finnes jo sykehjem som allerede i dag legger til rette for kontakt mellom generasjonene og som tenker nytt når det gjelder samarbeid, tjenester og omsorg. Det dumme med dem, skal vi tro Arbeiderpartiet og SV, er jo at de som regel er private. Som Paulus Sykehjem, et steinkast unna der jeg bor.

De har samarbeid med barnehagen i nabolaget, og inviterer gjerne på snøballkamp med innkjøpt snømaskin i bakgården til sykehjemmet. Alternativt kan barnebarnet ta med seg kollegaer og venner på fredagspils i Paulus Biergarten, eller gjøre som jeg - bare stikke innom uten å kjenne beboerne. Inntektene fra serveringen kommer uansett driften til gode, og de får brukt lokalene de har tilgjengelig. I tillegg har Paulus sykehjem en kafe som er populær for barselgrupper, som tydeligvis settes pris på av beboerne.
Øl oppkalt etter en beboer på Paulus. De hadde også en øl som het "Rullator".

Paulus sykehjem har uten store kostnader klart å bygge livsglede og mestring med enkle virkemidler. Men de tar ut profitt. Og da hjelper det jo ikke at profitten først og fremst kommer av god organisering, stålkontroll på overtid og lavt sykefravær. At Paulus stadig scorer høyt på brukerundersøkelser er uvesentlig. Her skal det re-kommunaliseres. Ingen nye sykehjem skal ut på anbud, og kontraktene med de som er drevet av private, som Paulus, skal sies opp. Nytenkningen, hvor noe også blir adoptert av kommunale sykehjem, skal kveles.

Så at Arbeiderpartiet tenker "nytt" når det gjelder studenter som kan flytte inn på ledige rom på sykehjem er jo i og for seg en morsom tanke. Bortsett fra at Arbeiderpartiet i samarbeid med SV legger ned ledige rom på sykehjem, og ikke tenker så nytt rundt driften av de som gjenstår. Så det er et fint valgkamputspill. Dessverre er det også bare det. Men private utbyggere og omsorgsbedrifter er nok mer enn villig til å bygge opp bofellesskap satt sammen på nye måter dersom de får lov til det.

Ingen kommentarer: