Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, august 01, 2017

Har svar på skatteproblem

Vi svarer på skatteproblem hele tiden, bare VG som ikke lytter. Faksimile fra VG.


Det er norskeide bedrifter og arbeidsplasser i hele landet som har et skatteproblem, ikke Høyre.

Det er interessant å se medienes behandling av de bedriftene som sier de ønsker å beholde mer av verdiskapingen sin selv for å kunne trygge eksisterende arbeidsplasser og på sikt skape nye - og de bedriftene som vil ha av andres verdiskaping i form av støtteordninger og statlige investeringer. Den første gruppen blir i beste fall behandlet som om de ikke eksisterer, i verste fall får sine motiver og skattevilje trukket i tvil. Den andre gruppen blir i beste fall behandlet som fremtidens industribedrifter, i verste fall ikke omtalt.

Når ansatte og ledelse ved så ulike bedrifter som industribedriften Brunvoll, Rauma Ullvare og Oskar Sylte Brusfabrikk i Møre og Romsdal skriver at formuesskatten tapper dem for sårt tiltrengt kapital for å reinvestere i egne arbeidsplasser, møtes dette med et skuldertrekk. Formuesskatten forfaller uavhengig om bedriften går med overskudd eller ikke, og er en belastning i nedgangstider og en klamp om foten i oppgangstider. I oppgangstider betaler bedriftene gladelig skatt av overskuddet gjennom selskapsskatten, eierne betaler utbytteskatt når de tar ut utbytte og så legger de opp kapital til å enten klare seg i nedgangstider eller reinvestere i nødvendige arbeidsplasser eller maskinvare. Bedriftens kapital er det samme som bondens såkorn. Det er ikke bærekraftig å spise av såkornet, du spiser av avlingen denne gir. Formuesskatt for disse bedriftene er å spise av såkornet.

Senest i går kunne vi lese i Fedrelandsvennen hvordan Odd Bjørn Rudlende sier han må tappe bedriften for kapital for å betale en formuesskatt utenlandske eiere slipper. Fedrelandsvennen skriver at opp gjennom årene har nesten alt handlet om å skape en solid bedrift via selskapene Lista Treindustri AS og Rudlende Eiendom AS. Rudlende sier formuesskatten tapper bedriften for kapital som kunne vært brukt til investeringer og nye arbeidsplasser.

- Vi har ikke gjeld i banken. Vi har forsøkt å legge til side i gode år, slik at vi kan trygge og sikre arbeidsplassene og driften i dårlige år. Takken for denne ansvarligheten er at vi straffes med formuesskatt.

Av hans formue på 19 millioner kroner, utgjør 16 millioner fra verdiene i bedriften. I fjor måtte han ut med 140.000 kroner i formueskatt, men må ta ut det dobbelte for kunne betale selskapsskatt av overskuddet, deretter utbytteskatt av utbyttet han må ta ut for å betale formuesskatten. Jonas Gahr Støre bør være godt kjent med problemstillingen, da han må gjøre dette selv:
Faksimile fra Dagens Næringslivs minileder.
NRK, VG og andre aviser med Oslo-blikk er ikke så opptatt av verdiskapingen i Agder, der Rudlende driver familiebedriften Lista Treindustri. Ikke er de så opptatt av lokale arbeidsplasser i Møre og Romsdal heller, der den 100 år gamle familiedrevne bedriften Brunvoll måtte betale formuesskatt da de gikk med underskudd, mens konkurrenten Rolls Royce på andre siden av fjorden slapp. Det er dette Arbeiderpartiet mener er rettferdig næringspolitikk og ikke skader norske arbeidsplasser. Høyre tror altså på bedriftsledere og ansatte som mener formuesskatten skader bedriften deres og setter norskeide arbeidsplasser i fare. Disse er åpenbart mindre viktige enn de rundt 3900 skatteyterne som har betalt skatt av formuen da den ble skapt, men kan risikere å bli nullskatteytere dersom formuesskatten forsvinner.

Når jeg har møtt bedriftseiere rundt om i landet har alle understreket at de betaler sine skatter og avgifter som en del av sitt samfunnsansvar. Den eneste skatten de mener slår virkelig urettferdig ut er formuesskatten.

Så Høyre har ikke et skatteproblem. Norskeide arbeidsplasser over hele Norge har et skatteproblem. Det er mindre viktig for mediene enn å vise at en skattelette på kort sikt ikke skaper nye arbeidsplasser. Men en skatt, og Arbeiderpartiets skatteøkninger, setter eksisterende arbeidsplasser i fare og hemmer investeringen i nye. Men det er åpenbart mer viktig å dobbelbeskatte mangemillionærer på Østlandet, enn at vanlige folk i distriktene har en jobb å gå til.

De politikerne som vil la folk og bedrifter beholde mer av sin egen verdiskaping gjennom skattelette må også alltid begrunne dette i positive effekter for samfunnet. Det kunne vært spennende om journalister stilte samme krav til effekten av bruken av statlige midler - når får fellesskapet verdien av den bruken tilbake i form av overskudd og bærekraftige arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, ikke lever av det. Men da ble det tydeligvis ikke denne valgkampen heller.

Det er faktisk et større problem at vi undergrave norskeide arbeidsplasser i distriktene gjennom en særnorsk skatt som kun norske eiere må betale, uansett om de går med overskudd eller ikke, enn at 3900 nordmenn som allerede har skattet for inntekt og utbytte eventuelt måtte bli nullskatteytere.

Folk over det ganske land skal lytte nøye når Arbeiderpartiet, og mediene, skriver om aktiv næringspolitikk og behov for statlige investeringer. Dersom din bedrift eller arbeidsplass ikke blir nevnt, er det antakeligvis din bedrift og arbeidsplass som betaler for den.

Ingen kommentarer: