Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, februar 05, 2020

Nå rakner Norge

Vi er en hårsbredd unna voldelige demonstrasjoner og et samfunn som går opp i liminga. Visstnok.
Jonas Gahr Støre frontet denne uka norsk venstresides ønske om voldelige demonstranter ikledd gule vester. Til tross for at FNs utviklingsprogram senest i desember la frem sin rapport om levekårsindeksen, der Norge for 15. år på rad ble kåret til verdens beste land å bo i, så mener Støre at Norge er i ferd med å gå opp i limingen. Slik nører han oppunder samme endringsfrykt og polarisende debatt som sine rødgrønne kollegaer fra ytterste Rødt til populistene i Senterpartiet. De har lenge forsøkt å dra debatter fra land som Frankrike, Storbritannia og USA til Norge.

Det underlige er at Støre, som burde kjenne Frankrike godt, heller viser til franske forskere ved Sorbonne enn til noe annet han burde kjenne godt, nemlig fagbevegelsen. I et land med 67 millioner innbyggere har den største franske fagbevegelsen bare 600 000 medlemmer. Til sammenligning har norske LO 930 000 medlemmer i et land med 5,3 millioner mennesker. I Norge nyter arbeidstakerforeningene stor respekt fordi de tar ansvar og er med på å forankre politiske beslutninger når det er nødvendig, som i pensjonsforliket og gjennom ansvarlige lønnsoppgjør. Trepartssamarbeidet bidrar til omstillingsevne, og vi kommer til å trenge alle gode krefter for å lykkes med de store omstillingene Norge skal gjennom i årene som kommer.

I Frankrike har fagforeningene liten tillit og myndighetene har ingen ansvarlige parter i arbeidslivet de kan gå i dialog og forhandlinger med. Den minste endring fører til massedemonstrasjoner. Og selv om forskerne ved Sorbonne skulle ha rett i at lokalsamfunnet rakner når møteplassen forsvinner med storkiosken, så er det ikke slik i Norge at først forsvinner tilbudene, deretter flytter folk. Det er gjerne slik at folk har flyttet først, og deretter forsvinner tilbudene til de som blir igjen. Klart det gjør vondt.

Men norsk venstreside ønsker så inderlig opptøyer mot regjeringens politikk at de nærmest maner det frem. Ved å nøre oppunder misnøye og frustrasjon, kan det gå troll i ord. Spørsmålet er om et opprør mot opplevd urettferdighet lar seg døyve med å reversere Høyre-regjeringens reformer og spre kemnerkontorer, domstoler og ubetjente lensmannskontorer tynt utover landet. Det er ikke sikkert kvaliteten på tjenestene og saksbehandlingen hos Nav øker gjennom å opprette flere kontorer. Men Støre fremstiller Nav og lensmannskontorer som viktig møteplasser i lokalsamfunnet. La meg respondere på et språk Støre forstår: quoi?

Den eneste gangen kemnerkontorene har opplevd kjærlighet og støtte, er vel da regjeringen reduserte kommunale kemnerkontor fra 288 til 56. Enkelte steder var det kommunale kemnerkontoret en 20 prosent-stilling. Ikke akkurat et robust grunnlag for å slå kraftig tilbake på svart økonomi og organisert kriminalitet. Støre nevner økte skatter som bakgrunn for opprørene i Frankrike. Å opprettholde 288 kemnerkontor koster 360 millioner kroner mer enn nødvendig i året for å subsidiere arbeidsplasser etaten selv sier at den ikke trenger. Det samme gjaldt for lensmanns- og politikontorer, der 86 av 340 kontorer hadde åpningstid tre dager eller mindre i uken, eller Posten, som omstilles fordi antall fysiske brev er redusert med 65 prosent de siste tjue årene. De aller fleste tjenestene, fra bank, post, kemner og butikk, er ikke sentralisert, men desentralisert helt inn og hjem til folk. (forts under bildet)

Vi trenger en bærekraftig offentlig infrastruktur, ikke offentlige etater og tjenester smurt tynt utover. 
Hvis økte skatter og avgifter fører til opprør, så kan høyresida bare begynne å glede seg til et eventuelt regjeringsskifte. Reversering av alle reformer og endringer kommer til å koste. Oppå det kommer nye ønsker og tiltak. Minn meg på at jeg må kjøpe aksjer i bedrifter som syr gule vester.

Men Støre har rett i to ting. Høyresida klarer ikke adressere sorgen mange føler av å se endringene rundt seg. Klart folk savner postkontoret og lokalbutikken (kemnerkontoret er jeg litt mer usikker på). Selv om AS Norge går så det suser, så flytter fortsatt unge fra bygda. Lyset slukkes på gården bestefar drev, i beste fall blir boligen brukt som sommerhus av barnebarna. Og han har også rett i at vi trenger en bærekraftig offentlig infrastruktur over hele landet, som på den ene siden effektivt klarer å levere gode tjenester, på den andre siden faktisk løfter lokalsamfunnene der det er arbeidsplasser og grunnlag for vekst. Når lyset slukkes ett sted, så tennes det et annet. Det er ikke slik at folk bare flytter til de store byene. De flytter til regionale tettsteder, der det finnes flere butikker, cafeer og kulturhus. Det er her vi må satse. Omstillingen må være inkluderende og skape optimisme. Det har ikke regjeringen lykkes så godt med. Det hjelper lite å fortelle at det går bra på makronivå, når det ikke føles slik for de som sitter i den harde enden av endringene.

Men bruker vi 360 millioner på kommunale kemnerkontorer vi ikke trenger, så har vi ikke penger til det vi trenger av politifolk, sykepleiere og barnehager. Sist Ap styrte landet var vi på peak olje, med oljepriser opp til 120 dollar fatet. Siden den gang har oljeprisen krasjet og 50 000 stillinger forsvunnet i bransjen. Vi skal inn i et grønt skifte som gjør at selv om vi skal leve av og med oljeindustrien i tiår fremover, så må AS Norge faktisk begynne å prioritere, ikke reversere endringer. Det grønne skiftet må skape inkluderende vekst, arbeidsplasser og muligheter over hele landet, men vi kan kanskje ikke holde liv i hver eneste bygd.

Det som vil gjøre at Norge går opp i limingen er dersom vi fortsetter å bruke penger på å smøre offentlige tjenester og etater tynt utover hele landet i troen på at det vil stoppe utviklingen. Det er forstemmende å se Arbeiderpartiet forsøke å konkurrere med Senterpartiet med svartmalingen av Norge og norske forhold. Alt er ikke bra, og mye kan gjøres bedre, men det er en grunn til at vi fortsatt topper listene over land i verden det er best å bo i, best å være pensjonist i, best å være barn i og best å drive næringsvirksomhet i. Dette har ikke kommet av seg selv, og vil heller ikke forbli slik dersom vi ikke endrer for å bevare disse kvalitetene. Det er de som ikke er villige til reformer i dag, som svikter de som trenger velferdsstaten mest i morgen.

4 kommentarer:

Arild Barøy sa...

For noe sludder !
Hva med de hundrevis av millioner de bruker på tenketanker og PR byråer ? Det er mye mer enn hva diverse kemnerkontor, lensmannskontor koster. Hva med den massive privatiseringen og oppstykking av statlige foretak, så som NSB ? Hva med barnehager, sykehjem, eldreomsorg og flere andre helseforetak som blir kjøpt opp av utenlandske fond og penger som sluses ut av landet med minimal skatt ? Eller vindkraft"svindelen" der de eneste som dette kommer til å koste penger for er forbrukerene…… Dèt er det som rakner, den modellen som vi har nytt godt av , og fremdeles gjør, men som om få år vil være en saga blott med den politikken som føres. Det gjelder å se lenger enn til neste kvartalsresultat. Norge styres pt som en bedrift, ikke et land. Dèt er den store forskjellen. Litt sånn som Trump: Går børsen bra så har alle Amerikanere det bra.....lenger vekk fra sannheten kan man ikke komme faktisk.

Vigdis H Andersen sa...

Ref: Den eneste gangen kemnerkontorene har opplevd kjærlighet og støtte, er vel da regjeringen reduserte kommunale kemnerkontor fra 288 til 56.

Da tar du feil og vet antagelig lite om hva vi får av henvendelser fra skattebetalere, regnskapsførere, bostyrere, meglere osv. Veiledning, sende utskrifter av div. slag,og selvfølgelig gjøre innkrevingsjobben vår. Og lokale kontorer og saksbehandlere er lettere å nå på telefon og ved besøk på kontoret for å forklare saken sin. Hvem får telefonene når Skatteetaten har lange svartider? Jo vi.
Lev i håpet om innsparing.
Synes ditt innlegg er urimelig i forhold til jobben som har blitt gjort og gjøres lokalt.

Jan Erik Weinbach sa...

Dei som er glad i bedriftøkonomi og NPM, i staden for samfunnsøkonomi, rekna all offentleg tenesteproduksjon som utgiftere. I alle fall er det slik Høgre sin stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde argumentera i sitt innlegg. For ho er lensmann er ei utgift, og ikkje ei forsikring om ro og orden. Samfunnsnytten av å ha offentlege tilsette tilstades i små lokalsamfunn er regulerande og utviklande. I samfunnsøkonomien er det positive inntekter. Ein ekstra rusavhengig, eit ekstra barnevernsbarn, ein ekstra fengsla osv. osv. har langt større kostnadar enn løna til lensmann, for ikkje så snakke om dei menneskelege siden av dette. La meg ta eit tenkt døme. Ein frisør i Oslo bidreg med 100 kroner i verdiskaping til felleskassa. Ein Oljearbeidar i Florø med 600 kroner i verdiskaping til felleskassa. Kven er det ut i frå eit reint økonomisk perspektiv å ta vare på? I NPM reknestykket ser dette slik ut: I Florø er prisen for å ta vare på ein arbeidar 200 kroner i Oslo 25 kroner. Kven vil du ta vare på i dette reknestykket? Til sist.... Kva reknestykke gir mest verdiskaping til landet?

Anonym sa...

Vampus har rett i at venstresiden i norsk politikk ikke er de rette til å å si at Norge rakner. Det hadde raknet mye mer dersom de hadde hatt makten.

MEN NORGE RAKNER! Og nå snakker jeg om den prosess som Høyre står for. Nemlig den nye meldingen om overgangen til et "grønt" samfunn. Klimaplanen! Joda jeg vet at det er Venstre som ivrer mest for denne planen, men siden Høyre er med og støtter den så er dere medskyldige. Og det kommer til å koste! Allerede i dag deler vi ut klima penger som en full sjømann på landlov (unnskyld sjømenn, det er bare et uttrykk far min brukte, han var sjømann). Det er snakk om milliarder, både til regnskog, elbilene re, FN sitt klima fond osv. Da blir det merkelig å snakke om noen millioner når milliarder pøses ut.

Hadde det nå enda vært slik at det virkelig VAR noen klima krise noe sted. Men det er det ikke. Det siste tiåret fra 2010 til 2020 er det beste i menneskehetens historie. Aldri har det vært så mye mat tilgjengelig per person på jorden. Aldri har forventet levealder vært så høyt som nå. Aldri har det vært mindre skogbranner og andre klima relaterte dødsfall på verdensbasis. Aldri har så mange mennesker levd i demokratiske samfunn. Aldri har kvinner og minoriteter hatt bedre vern og rettigheter. Ja jeg kunne fortsatt, verden er nå et mye bedre sted enn for ti år siden. Likevel ropes det klimakrise, hvor er den?

Jeg synes jeg hører at noen sier at vitenskapen er enig og hevder denne krisen er reell. Ja det har jeg også hørt. Men er det ikke da rart at ingen av de forskerne som sier klimakrise tør å stille i en åpen vitenskapelig debatt mot de som hevder det motsatte? De hevder de har 97% av forskerne på sin side, og jeg har sett at de hevder å kunne bevise AGW-hypotesen (menneskeskapt klimaforandring) med 99,99%. Men da burde de jo knuse argumentene til de stakkars skeptikerne, som da ville blitt sendt hjem med halen mellom beina for å skjemmes. Har du hørt om en advokat, politiker, forsker, aktivist osv. som var sikker på å knuse motstanderens argumenter som ikke ville stille til debatt og seire over motparten? Nei sikkert ikke! Hvordan kan du tro på de prosentene jeg refererte til ovenfor? De må jo være feil.

Definisjonen på ordet "klima" er gjennomsnittet av værforhold over tretti år. Nå er det 31 år siden klimapanelet IPCC kom med sin første hovedrapport (FAR). Der påsto de ørkenspredning (ørknene har minsket over hele verden), hungersnød i hele verden ( matmengde pr person er gått opp, ekstrem fattigdom har sunket fra over 30% til under 10%), øynasjoner skulle drukne (NASA sier de har økt sitt areal, ikke en eneste øy er blitt borte), millioner av klimaflyktninger fra lavtliggende områder som Bangladesh skulle komme fordi de ble oversvømt (det kom ingen, og antall mennesker er tredoblet i de områdene som skulle vært oversvømmet). Kan du finne en eneste spådom som er sånn noenlunde korrekt, så skal jeg dokumentere fire som gikk stikk motsatt vei.

Men likevel lytter Høyre til hva IPCC sier, enda ingen av deres påstander har vist seg å være riktige. Hva er galt med dagens politikere? Teller ikke fakta? Når skal det komme en ordentlig debatt på klimasaken? Det synes jeg vi fortjener. Vi skal tross alt betale og omstille oss, da er det viktig at alle vitenskapelige fakta kommer på bordet.
Otto Støver (ottostoever@gmail.com)