Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, januar 07, 2009

Krenket av batterier?

Flere amish-familier saksøker delstaten New York, fordi de mener påbudet om å ha røykarslere i huset er religiøs diskriminering.

??

21 kommentarer:

Jostein sa...

Løysinga på problemet kan kanskje vere å framstille eigne batteri av denne typen:

http://www.miniscience.com/projects/PotatoElectricity/

kandahar sa...

Elementært Vampus. Her må vi tilbake til kristendommens spede begynnelse da Gud talte til Moses via/fra/i/som en brennende busk.

Batteriene er således ikke hovedproblemet her. Amish-familiene vil derimot unngå at brannen(e) slokkes før Gud får sagt sitt.

Simon sa...

Det ER en krenkelse av deres rettigheter å påby røykvarsler. Enhver har rett til å ha sine egne, grenseløse dumheter i fred.

Dessuten er det det darwinistiske prinsipp å tenke på.

George sa...

Haha, latterlig. Hvis New York hadde tatt hensyn til deres religion for denne lovgivningen, da hadde de jo brutt grunnloven.

"Congress shall make no law respecting an establishment of religion..."

Case dismissed.

Olve Hagen Wold sa...

Hvis noen dumme, hjernevaskede amish-folk brenner i hjel fordi de ikke innstallerer røykvarslere, bryr det meg fint lite. Problemet er at de samme sinnsyke tullingene får lov å oppdra barna sine til å tro det samme våset

Simon sa...

Jeg er mer bekymret for at det store flertallet av amerikanere synes det er statens oppgave å tenke for dem, ved f.eks å påby folk å bruke røykvarsler.
De fordummende holdningene Amish står for er velkjente, og utgjør ingen trussel mot oss andre, men tilhengere av the nannystate er overalt og en høyst reell trussel.

Simon sa...

..og jeg er følgelig svært bekymret over at de får oppdra barna sine i det samme våset (troen på velferdsstaten).

Cassanders sa...

Selv om den var i grenselandet til det morbide, synes jeg kandahar's tilnærming til problemet var nokså attraktiv.

Det kan vel legges til at de sannsynligvis gir gud nokså gode muligheter til å tale seg ferdig ( i ild-tunger?) hvis det først har blitt brann.
F.eks diesel-drevne vannpumper er vel heller ikke lov etter deres spilleregler?

Vi får i det minste håpe de er forsikig med fyrstikker og sånt.

Cassanders
In Cod we trust

Erik sa...

Hvis de som alternativ pålegges å ha brannvakt i hvert bygg kan det godt hende de gjør et unntak for røykvarslere.

Anonym sa...

I gamle dager var det hunden som fungerte som brannvarsler..

Arnfinn Pettersen sa...

Hm, det er visst bare meg som synes at dette faktisk er problematisk. Det er et fundamentalt dogme for amish at den moderne verden er et onde. Det er muligens teit, men å tvinge på dem ting som er i strid med deres religion i sikkerhetens navn, synes jeg virker som en åpenbar krenkelse av deres religionsfrihet.

Forøvrig dreier ikke saken seg bare om røykvarslere, men om at de pålegges å bygge i strid med sine innarbeidede oppfatninger om hvordan hus skal bygges.

kandahar sa...

Ja, Arnfinn, våtromsnorm og diverse andre påbud og byggeforskrifter er brutale inngrep i våre liv.

Anonym sa...

Rent bortsett fra at jeg ikke synes at staten skal påby folk å ha røykvarslere - det må være lov å være dum så lenge det bare er en selv det går ut over - så er min holdning at INGEN religion står over verdslige lover. Borgernes religiøse (over)tro bør være staten uvedkommende.

Simon sa...

Ja, våtromsnormen er faktisk et uakseptabelt inngrep i våre liv.

Det finnes mange alternative måter å bygge hus på, og de fleste av dem er forbudt fordi de ikke er energieffektive nok. Energieffektiv er et annet ord for klam, innestengt og utsatt for sopp. Osv...

Arnfinn Pettersen sa...

USA har sluttet seg til FNs menneskerettigheterklæring, som uttrykkelig fastslår retten til å praktisere sin egen religion, så fremt det ikke innebærer krenkelse av andres rettigheter. Og USA tar religionsfriheten på alvor. Jeg er relativt sikker på at amishene vil vinne hvis saken tas til en høyere rettsinstans.

B sa...

En røykvarsler vil jeg anta teller som elektronikk? Finnes amish som tillater noe av det, og sikkert derfor også røykvarslere, men de strengeste gjør nok neppe det. Hva noen sa om stat forresten. Hva skjedde med religionsfrihet, og for mange er troen større enn staten men de følger jo de absolutt viktigste reglene...er røykvarsler virkelig regelen å hyle høyest om? Er det ikke verre at folk dreper og misbruker, både i det verdslige og religiøse samfunn? Det finnes mange mennesker uten røykvarslere, det finnes mange mennesker med røykvarslere i skapet, det finnes mange mennesker med røykvarslere uten batteri. Hvorfor ikke plage dem istedet?

Anonym sa...

".....det må være lov å være dum så lenge det bare er en selv det går ut over..... Borgernes religiøse tro bør være staten uvedkommede". -Hørt om folk som bor i boligblokk, rekkehus, to-mannsbolig osv.??? Hørt om branner som sprer seg?

Arnfinn Pettersen sa...

".....det må være lov å være dum ..... Borgernes religiøse tro bør være staten uvedkommede". "-Hørt om folk som bor i boligblokk, rekkehus, to-mannsbolig osv.??? Hørt om branner som sprer seg?"

Jeg tror det dekkes av formuleringen "så lenge det bare er en selv det går ut over". Og amish bor hverken i blokker, rekkehus eller tomannsboliger.

Anonym sa...

...og de har kanskje heller ikke barn som kan bli offer i en brann? Poenget er også at uansett religion og kultur (overtro) bør og skal loven være lik for alle.

Arnfinn Pettersen sa...

"Poenget er også at uansett religion og kultur (overtro) bør og skal loven være lik for alle."

Nei, poenget er at politikerne når de lager lover må vurdere ulike verdier opp mot hverandre, som for eksempel religionsfriheten vs. sikkerhet. Og så må de avgjøre hva de finner viktigst.

Det er er spørsmål om hvilke lover man lager. Av og til vil man oppdage uheldige konsekvenser i ettertid, da må man gjerne tilpassse lovgivningen.

Simon sa...

Nei, poenget er at vår sikkerhet IKKE er en politisk oppgave. Statens eneste rettmessige oppgave er å beskytte våre rettigheter, dvs beskytte oss mot dem som starter voldsbruk mot oss.