Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

søndag, januar 23, 2011

Må i så fall piskes på plass

VG skriver i dag at Bård Hoksrud (Frp) og Hallgeir H. Langeland (SV) beskylder Høyres ledelse for å presse gjennom et ja-vedtak for EUs datalagringsdirektiv i Stortinget. Hvis partidemokratiet fortsatt har noe å si, så er det tilhengerne - ikke motstanderne - som i så fall må føle partipiskens snert.

Ikke bare har partiet gått til valg på et program som uttrykkelig slår fast at partiet stiller seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet. På forrige landsmøte var det flertall for et nei til direktivet i salen, men partilederen ba da om at man ikke skulle ta en beslutning før en intern partihøring hadde sagt sitt. Til tross for at landsmøtet er partiets høyeste besluttende organ, så valgte landsmøtet å føye seg for en lengre demokratisk prosess - som til slutt munnet ut i at ni fylkeslag svarte på høringen og av dem var åtte i mot.

Høringen ble tatt til etteretning i sentralstyret i fjor høst, og sentralstyret vedtok den gang en uttalelse om at høringen bekrefter at Høyre er klar motstander av datalagringsdirektivet, slik Høyres justispolitiske talskvinne for så vidt hadde sagt før høringen begynte.

I morgen er det ny behandling av datalagringsdirektivet i sentralstyret. Det har ikke vært noen endring i saken annet enn at motstanden bare ser ut til å vokse, og at de som er mot er virkelig i mot, mens de som er for er betinget for og avventende. Nuvel. Med ett solid unntak for Rogalands store sønn, Arve Kambe, som gjerne vil utvide direktivet til å også lagre innhold. La oss håpe det er et solid unntak som må til for å bekrefte en solid faktisk motstand.

Jeg gikk i dag nok en gang gjennom høringsuttalelsene i partiet. Det er fylkeslag, lokallag og enkeltpersoner som har brukt mye tid, arrangert debatter, skrevet innlegg, hatt møter og engasjert seg i saken. Flertallet i partiet av de som mener at saken er så viktig at de deltar i høringen har sagt nei. Sentralstyret skal i morgen på ny behandle saken i forbindelse med at stortingsgruppa nå har fått saken på bordet.

Sentralstyret består av landsmøtevalgte medlemmer av Arbeidsutvalget, Stortingsgruppens leder og nestleder, lederne i fylkesorganisasjonene, lederne i Unge Høyres Landsforbund, Senior Høyres Landsforbund og Høyres Studenterforbund samt 4 landsmøtevalgte medlemmer.

Deres oppgave er blant annet å sørge for partidemokratiet. Jeg hadde akseptert ett ja på forrige landsmøte dersom saken hadde kommet opp for votering. Det er vanskeligere å akseptere dette dersom partiet først trenerer en avgjørelse i partiets høyeste organ, og deretter lar hele organisasjonen bruke tid, krefter og engasjement på en høring som sentralstyret og stortingsgruppen har til hensikt å overse. Det er lite jeg misliker så sterkt som å se misbruk av det engasjementet medlemmer utviser når de frivillig bruker tid på Høyre fordi de tror på noe som er større enn dem selv - tid som de ellers kunne brukt på familie, venner eller karriere.

Dersom partidemokratiet har noe å si, er det derfor tilhengerne - ikke motstanderne - som må føle trykket i morgen.

9 kommentarer:

krikkert sa...

Vel talt!

Bjørn Jarle Røberg-Larsen sa...

Jeg lurer på hva norske Høyre mener om måten "svenske Høyre" går inn for implementering i Sverige. Det var jo særlig Høyres svenske ssterparti som var mot Datalagringsdirektivet til å begynne med - og motstanden der var langt kraftigere enn den har kommet til uttrykk fra Høyres motstandere i den norske debatten. Likevel mener jeg at det de har lagt frem er et fornuftig forslag til implementering - selv om jeg mener de burde lagret lenger når vi ser at f.eks. Danmark og Finland lagrer lenger, og vi vet at en lagringstid på 12 mnd vil være svært nyttig når det gjelder å bekjempe alvorlig kriminalitet som det tar tid å oppdage.

Men hva jeg mener om svenske Høyres politikk, er litt underordnet - jeg er ikke potensiell Høyre-velger.

Hva mener Høyre om måten det svenske søsterpartiet foreslår å organisere dette på?

Leif Auke sa...

hjelper lite så lenge Erna har satt seg på bakbena

Anonym sa...

Min spepsis til at Høyre faller ned på rett vedtak har begynt å vokse, så i så måte er ditt innlegg med på å forsterke dette Heidi. Dette er absolutt en sak som burde vært avgjort av Landsmøtet og ikke landsstyret/stortingsgruppen.
Hva Sverige gjør er mindre viktig. Svein-Tore

Anonym sa...

Jeg har det fra kilder i forvaltningen at saken ble avgjort allerede tidlig i fjor, basert på logger av kommunikasjon. Sannsynligvis får Høyre styrket public-private-partnership i bytte mot DLD.

All ære til deg for at du kjemper i mot VamPus, men du kjemper mot vindmøller i eget parti. Norsk høyreside mangler et reelt liberalt parti, det er på tide med utmelding.

Anonym sa...

særlig anonym...

Anonym sa...

Til anonym 14.22

Vel, ved å melde seg ut har man heller ingen påvirkningskraft.
Og- forøvrig, hva skulle alternativet være?

Sim Sa La Bim

VamPus sa...

Anonym: "Jeg har det fra kilder i forvaltningen at saken ble avgjort allerede tidlig i fjor, basert på logger av kommunikasjon. Sannsynligvis får Høyre styrket public-private-partnership i bytte mot DLD."

Dersom du har dette fra reelle kilder i forvaltningen ville jeg kontaktet pressen. Mail meg gjerne for å få navn på journalister.

Høres ut som nachspiel-konspirasjon, spør du meg.

Grethe Sofie sa...

http://www.dagbladet.no/2011/03/09/nyheter/innenriks/politikk/dld/hoyre/15748371/

Game over....