Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, august 03, 2007

Hvit hailøgn

For to dager siden ble det meldt om at hvithai var observert utenfor Cornwall-kysten i England og norske forskere var ikke sene om å skylde på global oppvarming og skremme med at hvithaien sikkert dukker opp i Norge også.Forsker Kristin Helle ved Havforsknings- instituttet i Bergen mener hvithaien også kan dukke opp ved norskekysten.
-Vi ser flere nye arter som kommer oppover kysten vår som en følge av den globale oppvarmingen, sier Helle til VG.
Akkurat. Synd da, at det viste seg at å være en bløff.

9 kommentarer:

t!gergutt sa...

Hallo!

Er ikke tiden inne for å slutte å tenke, og begynne å handle?

VamPus sa...

Jeg liker så godt når politikere og folk flest begynner "å handle" uten å ha tenkt seg om først. Det gir jo så fantastiske resultater...

Fredrik Mellem sa...

Nå var det jo en artig sak dette, men i klimapolitikken er det er sannelig godt at ikke alle politikere trenger like lang tid til å å tenke seg om, som Vampus...

VamPus sa...

fredrik: Ja, for 0.7 graders økning på 100 år, hvor ca halvparten kanskje kan tilskrives menneskelig aktivitet, er du og Arbeiderpartiet villig til å betale hva som helst for.

Hva med for eksempel å slutte må å subsidiere kraftkrevende industri og å overkjøre Statens forurensingstilsyns (SFT) krav om innstramming av utslippstillatelsen til Hydros aluminiumsverk på Karmøy, slik partilederen din gjorde her forleden?

Øyvind Strømmen sa...

Mener du kanskje at Helle også bløffer når hun påpeker at det observeres flere nye arter ved norskekysten? Eller er det hun leverer en vitenskaplig observasjon du ville foretrekke at var bløff?

andyq sa...

"Mener du kanskje at Helle også bløffer når hun påpeker at det observeres flere nye arter ved norskekysten?"

Nei, tror de fleste skeptikere annerkjenner at det skjer endringer på jorden pga. økte temperaturer. Det som er langt fra like sikkert er at det er økte utslipp av CO2 som ene og alene står bak dette.

At vi ikke kan forklare 100% hvorfor noe skjer, gjør ikke automatisk din teori til den rette.
Det blir nesten noe religiøst over det; det at vi ikke kan forklare hvordan universet oppsto betyr ikke at en gud stod bak.

Mathias sa...

Det har faktisk tidligere vært oppservert både hvithai, og andre agressive og tropiske haiarter både i Nordsjøen og Østersjøen, men det hører til sjeldenheten. Med økende global oppvarming vil nok frekvensen av agressive haisorter øke betraktelig. Imidlertid er bare rundt ti haiarter farlige for mennesker, resten er temmelig harmløse, da de knapt har tenner, slik som Brugde, som er verdens nest største fisk. Den størse er Hvalhaien. Til tross for at begge måler mellom 10 og 15 meter, er de ikke farlig for mennesket i seg selv.

Eva sa...

Økningen av observasjoner av forskjellige haiarter kan like gjerne skyldes at miljøet vårt nå faktisk er renere enn før. Jeg hørte en teori om at selen var kommet sterkere fordi fjordene våre var blitt renere, og dette kan tiltrekke hai som lever av sel..

Og vær så snill, etter juli 2007 vil jeg slippe å høre om global oppvarming på en liten stund

Øyvind Strømmen sa...

"At vi ikke kan forklare 100% hvorfor noe skjer, gjør ikke automatisk din teori til den rette".

Nei, på ingen måte. Vi vet ikke noe om klimaendringer ved 100% sikkerhet. Det vi kan si noe om er blant annet temperaturutvikling, frekvensen av ekstremvær, osv, og - som Helle gjør - tilstedeværelsen av nye arter lenger nord. Det forteller oss noe om utviklingen, men det forteller oss lite om hvorfor utviklingen kommer.

I forhold til klimaforskningen er det store ubesvarte spørsmål, modeller som er bygd på svake data og svar som det kan stilles betraktelige spørsmål ved.

Men tar man en kost-nytte-analyse i bruk står vi likevel ovenfor fire alternativer:

- klimaendringene er ikke menneskeskapte og vi gjør ikke noe
- klimaendringene er ikke menneskeskapte og vi gjør noe
- klimaendringene er menneskeskapte og vi gjør ikke noe
- klimaendringene er menneskeskapte og vi gjør noe

De mulige konsekvensene av valg nummer to er en økonomisk-industriell omveltning. Den kommer neppe uten en pris. Et worst case scenario er at den fører til et økonomisk krakk som får trettiårene til å se ut som en dans på roser.

Men en vridning bort fra den oljebaserte økonomien er vel egentlig uansett en nødvendighet og vil uansett ha en rekke positive konsekvenser, blant annet ifht. lokal forurensning, utslipp av NOx osv.? Eller?

På den bakgrunn håper jeg at vi er enige om at satsningen på en desentralisert produksjon av fornybar energi i alle fall i utgangspunktet er av det gode?

De mulige konsekvensene av valg nummer tre er langt mer dramatiske enn de av valg nummer to. I en slik situasjon vil ikke bare økonomien havne i trøbbel, for å si det forsiktig.

Er dette egentlig et vanskelig valg? Ut fra rene økonomiske kriteria, og en kost-nytte analyse, kan ikke jeg forstå hvorfor det skulle være det.

"Det blir nesten noe religiøst over det"

Det finnes helt sikkert folk som har et religiøst forhold til troen på menneskeskapte klimaendringer. På begge kanter. Men samtidig er det ingen tvil om at det aller meste av forskere i dag er enige om at vi har en global oppvarming som iallefall delvis er et resultat av menneskelig aktivitet.

Det kan være at dette flertallet av forskere tar feil, og et mindretall mener selvsagt det motsatte (selv om det mindretallet de siste årene ser ut til å ha minket). Spørsmålet er om man er villig til å legge eggene sine i den kurven.

På begge sider i denne debatten virker det å være nok av folk som har avgjort sitt standpunkt på forhånd, og som bare leter etter bekreftelser på dette standpunktet, enten det kommer i form av dubiøs forskning (som det finnes nok av på begge kanter), rent politisk motiverte utspill eller ensporete dokumentarer.

eva:

I følge de modellene som forskere har utviklet for hvordan klimaendringene vil påvirke Norge er faktisk mer regn, særlig her på Vestlandet (og vi trenger det ikke!), et mer markant trekk en økende temperaturer.

Sånn sett kan man si at juli passer ganske bra med modellen, selv om jeg personlig tror det i dette tilfelle er de gode gamle værgudene som herjer med oss, og ikke klimagasser.

depesjer har jeg skrevet om hvorfor jeg synes diskusjonen (i dag) egentlig er relativt uinteressant.