Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

lørdag, mai 31, 2008

Aps politikk forklart

Høyere avgifter og mindre lønn, hilsen Arbeiderpartiet.

I forbindelse med økning av bensin- og dieselavgiftene, ønsket Arbeiderpartiets avgiftstalsmann, Torgeir Michaelsen, en pakke med avgifts- og klimatiltak. En slik tiltakskjede skulle bestå både av en gjeninnføring av fraktutjevningsordningen på drivstoff og innføring av såkalt grønn skatteutveksling:

En slik utveksling kan innrettes slik at høyere avgift på drivstoff - på den ene siden - kan komme skattebetalerne til gode gjennom lavere arbeidsinntekt på den andre siden.

Høyere avgifter og mindre lønn, hilsen Arbeiderpartiet.

Takk til Stig for tips!

9 kommentarer:

Anonym sa...

Forfriskende ærlig fra den kanten.

JK sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Erik S sa...

Selv om blogens sjarmerende forfatter ikke rått kjøper den globale oppvarmingens effekter bringer jeg følgende relevante spørsmål på banen:

Dersom regjeringen bruker pengene på noe som forurenser like mye eller mer enn det som det økte forbruket man unngår ved å øke avgiften utgjør, er avgiftsøkningen da miljøvennlig?


I motsetning til hva enkelte tror er det ikke slik at alt venstresiden i norsk politikk foretar seg er godt, mens alt høyresiden foretar seg er ondt.

VamPus sa...

erik s: Tror du svarte på det selv. Men regjeringen kan jo slutte å subsidiere kraftkrevende industri, noe som ville gitt en grei miljøgevinst dersom det er det man er ute etter.

Men det er man jo ikke. Klima brukes som unnskyldning verden over til å innføre en sosialistisk politikk, enten det er restriksjoner eller økte skatter og avgifter.

Jeg for min del er for så vidt for økt bensinavgift - i tråd med at forurenseren skal betale. Samtidig må vi senke avgifter på kjøp av ny bil, for å fornye bilparken til å bli både mer miljøvennlig og mer trafikksikker.

At dette vil svi for folk i distriktene, helt klart. Men jeg betaler mer for leilighet i Oslo i de betaler for et stort hus. Så hvorfor skulle ikke de betale det det koster å bo ute i gokk? Dessuten er det lite miljøvennlig med en spredd bebyggelse. Hvis folk bryr seg om klima og miljø bør de flytte inn til større tettsteder og byer.

Anonym sa...

Kunne ikke vært stort mere enig!

Og insisterer de på at fraktutjevningsordningen gjeninnføres så vil jeg forlange at befolkningen i nord dekker transporten av fisk til østlandet.
Siden fisken koster rundt eller over dobbelt så mye i Oslo som i Tromsø.

Samt at bøndene i distriktene (som som kjent har negativ verdiskapning og mao. får betalt av oss for å bo der de bor) dekker en betydelig del av mine bokostnader.

Anonym sa...

nå bør kanskje analysen til vampus om distrikter kontra by gjennomgåes litt:
- hvor blir ting skapt som vi lever av?
- og hvor skal pengene til videreutvikling da plasseres?

Det er ihvertfall ikke miljøvenlig å plassere penger i bla. Oslo, grunnet at det ikke blir skapt en dritt der. All industri er borte og vi kan ikke leve av det turismen der gir. Dermed har vi kun andre alternativ - med tanke på fisk, skau, gass og olje...

Anonym sa...

anonym:
Nå er det heldigvis slik at vi ikke lenger lever i steinalderen. Primærnæringene er ikke lenger det de fleste av oss lever av.

Eksempler:
IT
Telekom
Forskning
Design
Finans
Detaljhandel

Hvor mange kjenner du selv som jobber innen noe av dette kontra "skau og fisk"?

Sprøyt som at vestlandet hadde vært verdens rikeste land hvis det skilte seg ut gir like mye mening som følgende:
Den øya som er ytterst i havgapet mot olje- og gassfeltene hadde vært verdens rikeste øy hvis det hadde skilt seg ut som eget land.
Hvor skal grensen dras for hvem som har "rett" på disse ressursene? Norge er tross alt lite allerede, og det har rent ressurser ut av østlandet til vest pga. denne satsingen. Den er altså nasjonal.

Erik S sa...

Nuvel... Spørsmålet var vel egentlig retorisk :-D

Poenget mitt inni der (ser at det er skrevet midt på natta) er at det ikke er et godt miljøtiltak dersom forurenser betaler for noe som forurenser like mye. Som du... for så vidt sa :-)

Nå er vel ikke miljøavgifter laget etter forurenser betaler-prinsippet, men det å bruke avgifter for å vri atferd. Det er allikevel to sider ved dette. Du bør på den andre siden gjøre det gunstig å vri atferden til mer miljøvennlige ting, eks. tog, buss, lavutslippsbiler osv.

Dette virker det ikke som disse sosialistene har tenkt å gjøre, for da mister de kontrollen over deg ved å gi deg valg. :-) Fysj altså!

Anonym sa...

til Andyq:
IT - næring som kun drifter for norske selskaper og offentlig. Det har ikke blitt skapt noenting siden Simula! og vi selger ikke IT til utlandet

Telekom - nok en tjenesteyting mot norske bedrifter og offentlige instanser, selger ikke til utlandet
Telenor skal uansett selge fryktelig mye skal de gjøre opp for de 400 milliardene som oljeindustrien gir oss hvert år!

Forskning - ha, vi skal drive mye forskning hvis vi skal selge til utlandet - vi bruker minst på forskning ifh. til bnp enn samtlige land i Europa

Design - ikke få meg til å le

Finans - samme som over - oslo børs er kjent for inside-børsen i Europa

Detaljhandel - er det mange turister som kjøper mye i detaljhandel for tiden??

Norge har tradisjonelt kun drevet med skau og fisk - det er det som gir oss inntekter - Det du snakker om er faktisk noe som vi ikke selger ut til utland.

Foreks. ferdigforedlet fisk - blir hentet fra norskehav, sendt med båt til kina, videreforedlet der, og sendt tilbake til oss som Findus-pakker. Koststrukturer i Norge er så mye dyrere enn utlandet at dette lønner seg - og vi hopper over inntektsgivende foredling som vanligvis gir avanser på 20*'eren sett i forhold til innkjøpskost. Dette har norsk politikk ført til - og AP har mesteparten av ansvaret.

Norge: 70% styrt av staten
Utland: 30% styrt av staten

Verdiskaping skjer i det private, IKKE i det offentlige.....