Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, januar 05, 2006

Oppdrag utført!

Den fortreffelige Hjorten gjør på sekunder det Erna skal bruke 128 dager på...

23 kommentarer:

Fjeldberg sa...

Ser at Høyre skal diskutere ideologi og sende saker på høring ipartiorganisasjonen. Vel og bra hvis det kan få glød imassene, men flere velgere genererer det ikke.

De må tenke nøye gjennom hva slags forhold de skal ha til FrP, V og KrF den kommende stortingsperioden.

SV klarer fint å skape problemer for regjeringen, så der kan Høyre ta det helt rolig.

Alf-Erik sa...

Første høring fikk jeg allerede i går og idag, fra to ulike kollegier jeg sitter i. Så her legges det handling bak ord, det er i alle fall sikkert.

Synes ellers analysen din er rimelig overfladisk, fjeldberg. Om hver enkelt tillitsvalgt i et gitt parti føler seg mer "sett", og gis mer medbestemmelse etc., vil det nok utvilsomt, og alt etter som, kunne påvirke "partigløden", som igjen vil smitte over på vedkommendes omgivelser, hans/hennes politiske gjerning etc.

For øvrig er verken KrF, Venstre eller FrP stabile størrelser, så derfor er det viktigste å fokusere på utvikling av egen politikk og organisasjon. Alt det andre vil kunne ordnes av de kompetente daglige bestyrere av Høyre-skuta; som valgt inn av lokallagenes utsendinger til vårens landsmøte (kalt landsmøtedelegater).

Fjeldberg sa...

FYI, jeg har vært politisk aktiv i 10 år og har også innehatt folkevalgte verv for Høyre i8 år, så jeg er ingen novise.

Hvis du tror du får meget stor innflytelse over Høyres stortingsgruppe ved å delta i noen høringer, er du ganske naiv.

Alf-Erik sa...

Hvem snakker om innflytelse over Høyres stortingsgruppe??!??

Jeg snakker om den subjektive følelsen folk i lokalvalgene får av deltagelse og av å derved bli "sett". Det er utelukkende du som blander stortingsgruppen inn i dette.

Uansett, kanskje du burde ta deg en lengre ferie - du virker rimelig kynisk og politisk uttrettet.

Du er vel ikke tilfeldigvis den beryktede Morten Fjeldberg? Hvor er det forresten du har vært folkevalgt?

Alf-Erik sa...

Beklager, lokallagene, mente jeg å skrive - ikke lokalvalgene, selvsagt.

For øvrig, dette med å være folkevalgt er noe "himla vas". Jeg observerer rundt meg at de som anser seg selv som folkevalgte - især de under 25 år - lar det gå seg fullstendig til hodet. I realiteten er dette rene partiutnevnelser, og ingen av disse unge, "folkevalgte", var nr. 1 på listen. Siden de er unge, ubeskrevne blader, blir de valgt inn uten særlig protester eller strykninger.

Jeg blir alt annet enn imponert når noen i ung alder slenger om seg med at de var "folkevalgt" - når det i realiteten gjerne er i en eller annen perifer landbruks- eller fiskerikommune, og de f.eks. har et kjent etternavn (faren - unntaksvis moren - er kjent byråkrat, næringsdrivende, rådmann e.l.). Kom tilbake når du har passert 35, folk vet hvem du er, og du faktisk har avansert videre enn å bare flyte på et navn eller en anonym partinominering i hjemkommunen.

Jarle Petterson sa...

Oioioi… Det var slik at dere begge tilhører samme parti, var det ikke, Fjeldberg og Alf-Erik? Nå skal jeg ikke gi meg til å spekulere i hvor representative dere er, men tror dere muligens dere kan stå som eksponenter for selve kjernen i partiets problemer?

Ingen insinuasjoner herfra, bare en innskytelse – og et høyst oppriktig spørsmål.

Anonym sa...

Petterson: Og ikke minst en veldig treffende beskrivelse..

VamPus sa...

Her tror jeg faktisk jeg skal slutte meg til JP - partiet blir definitivt ikke bedre av at tillitsmenn bråker med hverandre på uviktige ting. Viktige ting som hvilke sukkertøy man skal ha på stands, derimot... :-)

Har også fått det forbaskede notatet om ideologi i hendene, og det så meget egnet ut til å ødelegge helgen min..

Brumle sa...

Hvis jeg var Vampus ville jeg heller benyttet helgen til å lese en god science fiction...... eller, det er vel kanskje det du egentlig gjør??

Huffameg, dårlig sarkasme og dårlig samvittighet følges ad. :-o

VamPus sa...

Dette er vel heller dårlig science fiction.. har planer om å gjøre det i tung bakrus, det pleier å hjelpe :-)

Fjeldberg sa...

Til alf-erik; beklager at jeg misforstod, men jeg leste på Høyres web-sider at høringsuttalelsene skulle samles i et dokument som senere skulle behandles av Høyres sentralstyre og stortingsgruppe. Dermed trodde jeg, tydeligvis feil, at noe av vitsen med høringer er at man kan få gjennomslag for noen av sine meninger.

Uansett, jeg skal ikke blande meg mer inn, jeg har forlatt politikken og gidder ikke komme tilbake. Ønsker selvsagt dere som er aktive lykke til med å gjenreise Høyre, Norge behøver e sterk høyreside som kan demme opp for den radikale regjeringen vi nå har under ledelse av Gerd-Liv Valla.

Alf-Erik sa...

Nei, det er riktig at dokumentene formelt skal behandles av sentralstyret og stortingsgruppen. Det som ticket meg var vel insinuasjonen om at jeg var naiv, og derved ble vel tilsvaret mitt heller off-topic.

Poenget mitt er og blir uansett at den viktigste verdien av slike høringer må være at folk utenfor de sentrale ledd av partiet, i større grad blir aktivisert og politisk bevisstgjort. Hvorvidt det munner ut i reell innflytelse på selve stortingsgruppen er for det første avhengig av multiple faktorer vedrørende de politiske prosesser rundt saksanliggendet til den enkelte høring, og for det andre av heller liten relevans så lenge stortingsgruppen jo faktisk i inneværende stortingsperiode er nesten helt maktesløs i forhold til lovgivningsarbeidet med politisk kontroversielle saker.

Derved blir dette med at sentralstyrebehandling det vesentligste, hva politisk innflytelse via høringssamarbeid angår. Dette fordi det selvsagt er sentralstyret som er hovedforvalter av Høyres politiske profil i dagens politiske realitet, ikke stortingsgruppen.

Men igjen så er det viktigste at lokalgruppene får noe å jobbe med. Jeg sitter jo også i et lokalgruppestyre, og vet at det har vært rimelig tørke i det politiske liv på det holdet - etter et voldsomt oppsving under stortingsprogramsprossesen i fjor vår. Konklusjonen i forhold til effekten på lokalllagsdemokratiet og -livet, blir derved at det helt klart vil kunne virke samlende, aktiverende og engasjerende. Etter at meningene er videresendt fra lokallaget, er det uansett heller få som følger med på hva som faktisk blir fulgt opp sentralt. Hele poenget er moroa ved å samles om å diskutere store spørsmål, også i lokallagene og på annet "grasrotnivå".

(Som en tilleggseffekt kan nevnes at det også vil virke skolerende såvel som politisk bevisstgjørende for de ferskere tillitsvalgte i lokallagene - noe som vel også må kunne sies å ha en egenverdi).

Morten Drægni sa...

Kverulere, kverulantere, kverulieerere, kverutikilalere...

Alf-Erik sa...

Vet ikke nøyaktig hva Dræggers her sikter til, men det er sikkert uansett bedre å la alle mulige tillitsvalgte i partiet komme med vilt sprikende politiske utspill via massemediene, enn å bli enige med hverandre mer eller mindre internt først.

Detaljer og slikt er jo for kverulanter, i SV bare gjør man hva man vil... Innfallsmetoden lenge leve ;-)

Knut Albert sa...

Hvis Høyre bare kunne ha litt is i magen, holde kjeft og la SV forsette sin ferd mot avgrunnen, tror jeg man kan gå nye valgkamper frimodig i møte. Hold ut ett år til, så er det andre som må ta støyten for kommuneøkonomien også!

Mina sa...

Det fine med SV er at folk får meine det de vil uten at de kjem ildsint brev fra Halvorsen... JDet er hvartfall bra at vi tør å være oss sjøl. De som trodde SV bare ville jatte med DNA, har hittil tatt feil...;)

Alf-Erik sa...

Mer enn noe annet så tror jeg hele SV-freakshowet er et glimrende forvarsel og omen i forhold til hvilke problemer Høyre får i fanget om man går inn i regjering med FrP...

Kosialist sa...

SV som det fremstår i dag er jo et grusomt eksempel på hva som kan skje når man lar følelser og overtro gå foran fornuft.

Men hvis Høire vil snu litt på politikken sin, så kan de jo begynne med å huske på at folk faktisk er individer, og at individer har visse rettigheter som man ikke fjerner sånn uten videre.

Da Høyre sto på for det opprinnelige forslaget til ny åndsverklov (den (misvisende) såkalte "MP3-loven") som ville gjort det ulovlig å f.eks. rippe CD-plater med kopibeskyttelse for å spille det av på andre typer avspillere, så mistet jeg i grunnen all tro på partiet.

Hei Høyre! Det er faktisk ikke bare bedrifter her i landet, og du fjerner ikke rettighetene til folk bare for at noen ønsker mer profitt. Vi snakker tross alt om minst tre milliardinsutrier (film, musikk, programvare) som ikke akkurat sliter med å tjene penger.

Alf-Erik sa...

Kosialist: For Høyre er eiendomsretten et av de viktigste politiske fundamenter. Ripping, som du nevner, brukes over en lav sko for å slippe å kjøpe CD'er, DVD'er selv. Man låner dem av venner, bibliotek e.l., og ripper dem.

Det utgjør, så vidt meg bekjent, brudd på åndsverksloven.

Kosialist sa...

Piratkopiering har ingen verdens ting med eiendomsrett å gjøre. Du kan bare eie fysiske gjenstander.

Men det er ikke poenget her. Poenget er at vi har rettigheter, som f.eks. å bruke en CD (gjenstand) på den måten vi vil. Å lage en lov som hindrer oss i å benytte oss av vår lovgitte rett til å spille av musikk vi har betalt for på den måten vi selv ønsker er intet annet enn et frontalangrep på individet.

Hvis Høyre mener at industriens rett til å bestemme over meg og hvordan jeg benytter meg av noe jeg har betalt for kommer fremfor min rett til å benytte meg av min rett til å spille av musikk på andre typer avspillere, ta backup, m.m., så beviser Høyre at eiendomsretten ikke har noen verdi for dem. Eiendomsretten har da bare verdi for Høyre så lenge de som har mye penger kan tjene mer på å frata individet sin rett.

Alf-Erik sa...

Kosialist, du kan henimot null og niks om juss, skjønner jeg. Ikke uvanlig for sosialister og piratkopister, m.fl.

Har du aldri hørt om åndsverksretten (intellectual property, på godt norsk), for eksempel?

Uansett, akkurat den saken du refererer til, og Høyres fraksjonsmerknader om denne, har jeg ingen videre kommentar til på dette tidspunkt. Hele saken er totalt ukjent for meg (kanskje ikke så rart, siden jeg ikke er fanatisk piratkopierer), men om du poster en link om saken hit, så skal jeg love å ta det i nærere øyensyn.

Høyre er ikke helt ufeilbarlig, nemlig, men kan i alle fall i utgangspunktet langt mer om juridiske forhold enn hva gutteromstilfeller tilsynelatende gjør.

Kosialist sa...

Alf-Erik, et minimum av folkeskikk må man da kunne vente at du utviser? Jeg skjønner at det er fristende å sette folk i bås så du slipper å imøte gå argumentene deres, men det gjør seg ikke særlig bra i en saklig debatt.

Åndsverkloven er høyst reell, men det er altså et lovverk som tar for seg åndsverk. Åndsverk er ikke eiendom, og nettopp derfor trenger vi egne lover som omhandler dette. "Intellectual property" er et uttrykk som gir et feilaktig bilde av hva dette faktisk handler om.

Anonym sa...

Very cool design! Useful information. Go on! lindsey loan Idaho coeur d alene accident accutane attorney support northland hockey sticks family vacation Ofertas plotters hp Bus company insurance http://www.louis-vuitton-handbags-6.info/Hockey_travel.html Hockey future Dvd player car audio silver stick ice hockey culpeper soccer Wallpapers pictures paris hilton