Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, mars 08, 2006

Abortkrig

Med Sør-Dakotas nye forbud mot abort er saken igjen et av de heteste politiske temaene i USA. VamPus påstand er at de som står i veien for kvinners lovfestede rett til abort er de som klamrer seg til rettskjennelsen som gjorde abort tillatt i USA i 1973 – Roe vs. Wade.

De aller fleste land som tillater abort har sikret rettigheten ad demokratisk vei, enten gjennom lovforslag eller ved folkeavstemninger. Dette førte til en bred debatt som kuliminerte som oftest i et ja til abort og abortmotstanderne aksepterte i stor grad nederlaget. USA har aldri lovfestet retten til abort. De unngikk debatten ved at en privatperson, Norma L. McCorvey (som ble beskyttet under pseudonymet Jane Roe), gikk til sak for retten til å ta abort. Den lange saksgangen førte til at da dommen falt, i McCorveys favør, hadde hun allerede født barnet og adoptert det bort. Men Roe vs. Wade har så langt vært den eneste garantisten for kvinners rett til abort, og mangelen på forankring i en bred, demokratisk debatt har ført til at dommen har vært under konstant angrep siden 1973. Dette blir svært synlig ved utnevnelsen av nye dommere til Høyesterett, der hvorvidt man er for eller mot abort fortsatt er utslagsgivende for bred støtte i Senatet.

Utfordringen med Roe vs. Wade er at denne er basert på en rettskjennelse som definerer abort som tillatt under henvisning til ”privatlivets fred”. Privatlivets fred var igjen tuftet på en høyesterettskjennelse som har blitt beskyldt for å være ”juridisk aktivistisk” – dvs. at loven ikke blir fortolket i henhold til tidligere presedens, men på en sådan måte at det oppfattes som en helt ny rettspraksis. Roe vs. Wade er med andre ord en dårlig garanti for kvinners rett til abort.

Det vi ser i Sør-Dakota kommer som følge av abortmotstandernes ønske om å få Roe vs. Wade behandlet i Høyesterett nok en gang. Hvorfor Demokratene ikke har fremmet dette er pent sagt uforståelig, og Republikanerne forholder seg i ro så lenge de kan tekkes noen velgergrupper. Undersøkelser viser at det er bred støtte for abort i USA, også blant republikanere. Fremmes et konkret lovforslag vil dette med all sannsynlighet gå gjennom. Det største hinderet akkurat nå er de som påstår at de er for kvinners rettigheter og klamrer seg til Roe vs. Wade. Få et konkret lovforslag på bordet. Ta en bred debatt om temaet. Få saken avklart. Det er på høy tid!

18 kommentarer:

LilleNille sa...

Heisan VamPus, hvorfor blir det ikke fremmet et lovforslag, sånn egentlig?
Er tilhengerne redd for å tape debatten, voteringen?

Et fint innlegg. LilleNille har ventet en stund på dette fra deg.

ToDolan sa...

Den eneste måten amrikanske folkevalgte kan gjøre abort til en rettighet i alle delstatene på ad lovveien, er å endr egrunnloven slik at det eksplisitt står i grunnloven. Dette er i praksis nærmestumulig, da det krver 2/3 flertall representantenes hus og senatet + at 3/4 av alle delstatene godkjenner lovendringen.

Dersom de ikke endrer grunnloven, vil det være Høyesteretts tolkning av grunnnloven som avgjør om den enkelte delstat vil ha anledning til å forby abort.

Roe vs. Wade er således iike en dårlig garanti for mange kvinner som bor i delstater hvor et stort flertall av de folkevalgte er mot abort.

Se forøvrig http://todolan.blogspot.com/2005/11/roe-vs-wade-hvilke-rettsregler-ble.html for mer info om gjeldende rettstilstand i USA vedr. abort

Prinsippet "stare desicis" står meget sterkt blant amerikanske dommere. Etter at Rehnqvist nå er gått bort, vil det mest sannsynligvis kun være Scalia og Thomas som mener at stare decisis er irrelavant i forhold til Roe V. Wade

Kapitalismus sa...

Det som Roe vs Wade på mange måter dreier seg om er lokal vs føderal makt. Da mostanderne (ihvertfall høyesterettsdommer Scalia) av abort først og fremst mener at politikere og ikke jurister bør avgjøre abort spm.

I tilfelle Roe vs Wade skulle falle, vil fremdeles delstatene kunne akseptere abort på samme måte som delstater vil kunne forby abort.

Flertallet i høyesterett som har opprettholdt Roe vs Wade ville etter all sannsynlighet dømt selv en føderal vedtekt som forbyr abort som et brudd på konstitusjonen, muligens de ville sett annerledes på det om loven skulle si det motsatte.

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen har overlatt abortspm fullt og helt til landene selv, ettersom domstolen ikke mener det finnes en felles europeisk standard på dette spm. Det er ikke gitt at de alltid vil mene det.

I alle tilfeller støtter jeg politikernes rett til å vedta, fremofor domstolens rettskapende kraft akkurat på dette verdispm.

Og for de som lurte, ja jeg er tilhenger av friabort selv i 9 måned, dvs jeg er tilhenger av kvinnens RETT til selv å bestemme.

Men jeg er faktisk enda større tilhenger av politikeres rett til å lovregulere.

geirronimo sa...

Dette viser litt om forskjellene mellom lov-oppbygging i land. I USA er det en føderasjon, og mange delstater bestemmer dette selv. Hvis det skal bli en føderal sak, må 2/3, kvalifisert flertallsavgjørelse til - noe som alle demokratiske land har for å endre grunnlov. Det samme vil gjelde for EU - selv om det er en konføderasjon...

Abortmotstanderne er i mindretall i USA, og dette vil slå ut ved neste valg - jeg spår at demokratene vinner neste valg hvis republikanerne ikke går imot dette allerede nå.

Og selvsagt er abort en rettighet som kvinner skal ha !

Libertarianer sa...

Og så er det de som mener at det å være motstander av fosterdrap er det som er mest i tråd med liberalismen. Det ufødte liv er det minste av alle individer, og liberalismen er den eneste ideologien som tar konsekvensen fullt ut av enkeltindividets rettigheter - ergo er det mest konsekvent liberalistisk å være mot abort. (At individet ennå ikke er født er et irrelevant argument - livet har allerede begynt, og det er det som er det essensielle).

Interesserte kan besøke Libertarians for Life på denne adressen: http://www.l4l.org/

Det er forfriskende å se at det er noen som konsekvent tar enkeltindividets rettigheter på alvor, uansett hvor små eller store disse individene er.

Bernt sa...

Hvis jeg skal leke grammatikkpoliti så heter det faktisk "Roe v. Wade"

Men du har helt rett i at dommen står på et ganske svakt grunnlag.

Jeg tror at hvis den blir "overturned" så er det neppe mer enn 10 stater som vil forby abort, og det vil være flere unntak. Reiseveien til klinikkene, som allerede i dag er lang for mange, vil bli enda litt lengre for de som bor i en stat der det vil bli forbudt. Men noen enorm forskjell vil det ikke bli.

Peder Bentsen sa...

Enten man snakker om abort, fosterdrap, henrettelse eller barmhjertighetsdrap, så er det noen spørsmål man bør stille seg:
- Tar jeg liv eller redder jeg liv?
- Er det jeg eller samfunnet som skal ta denne avgjørelsen?

Så lenge man gir offentlige ansatte (les politi og militær) våpen som er designet for å drepe, er det i hvert fall klart at samfunnet ikke mener det er feil eller umoralskt å ta liv.

Kosialist sa...

Hva synes VamPus om dette da? Det er jo delvis relatert til dette med rettigheter i forbindelse med abort:

"Contending that women have more options than they do in the event of an unintended pregnancy, men's rights activists are mounting a long shot legal campaign aimed at giving them the chance to opt out of financial responsibility for raising a child."

Når det gjelder abortdebatten og hvorvidt en kvinnes rett til å bestemme over sin egen kropp overstyrer det ufødte barns rett til å leve av kvinnens kropp, så blir vel dette mer av et verdivalg...

Anonym sa...

Hei VamPus! Når det gjelder abort kan man løse en del problemer, med å f.eks gjøre et forsøk på å hindre feil gruppe mennesker med å bli gravide. Lettere å sterilisere voldtekstforbrytere og pedofile som gang på gang bryter loven, meget psysisk utviklingshemmede som ikke er mentalt modne nok til å få barn, få ned tilgang på narkotiske stoffer og alkohol samt forhøye prisene på dette. (folk blir jo gravide på fester med mye bruk av sterke rusmidler. )

Mvh tse tse fluen ikke klarer å finne på mere. (tomt hode, hehe.)

VamPus sa...

Kosialist: Er ikke sikker på at det er samme sak, nei - men i og med at jeg først hadde tenkt å svare at mannen kunne jo ha "opt out" ved å ta på seg et kondom, men slik kunne jo strengt tatt de fleste aborter vært unngått.

. sa...

Hvorfor så mye engelsk wikipedia?
Norge har en egen lizzom.. Man setter lizzom 'no' istedenfor 'en' foran '.wikipedia'. Da-ah..

double_identity sa...

Ja til en stat som sikrer individuelle rettigheter (inkl. selvbestemt abort), uten at en slik rettighet skal være offer for demokratisk flertallsdiktatur!

Og til VamPus, det du sa i kommentar på siden min:
Takk for innspill. For å si det sånn, så har en lett for å bli tålig parnoid når en driver med et slikt type arbeid :D

Sandie sa...

Tilsløring av virkeligheten gjennom ufarliggjøring av språket er et av maktelitens viktigste våpen. Og derfor blir en ikke-volds talsmann for barn i mammas mage som Ludvig Nessa utskjelt, motarbeidet, fengslet og overvåket til de grader.

Han viser hele verden bilder av autentiske drap av disse små barna, som så fint heter "abort" istedenfor "drap".

Det kunne ha vært deg, hvordan hadde du likt det? Du liker jo å leve, selv om følelser kan svinge. Ellers hadde du gjort det slutt for lenge siden! Ergo er livet bra, og du er verdt livet ditt!

(En gutt på 3 spurte far sin om hvem som hadde skapt ham. "Jeg og mamma gjorde det, gutten min." "Men hvordan skapte du hodet mitt? spurte gutten. Et teologisk spm. sier nå jeg!)

Kosialist sa...

"Talsmann for barn i mammas mage" eller "mørkemann som vil at kvinnen skal bli mannens eiendom igjen" kommer vel an på øyet som ser...

Dersom Nessa ikke kan gå med på at kvinnen har absolutt eiendom over sin egen kropp, så kan han bare ha det så godt for min del.

Kosialist sa...

Rettelse: Absolutt eiendomsrett var det jeg skulle skrive.

Thomas sa...

Motstand mot abort bryter ikke mot eiendomsretten. Hvis man frivillig gjennomfører samleie vet man hva det kan føre med seg. Man har ingen moralsk rett til å drepe et barn som man frivillig har vært med på å skape (selv om det ikke var hensikten å bli med barn, vet man hva samleie kan føre til).

"Bestemme over sin egen kropp" er et argument som blir brukt på en svært merkelig måte av aborttilhengere. Denne bestemmelsesretten utøves i det man (kvinne og mann) frivillig gjennomfører samleie! Den består av å si nei eller ja, og den består av hvorvidt man velger å bruke prevensjon eller ikke.

Hvorvidt Nessa er en "mørkemann" eller ikke er temmelig uinteressant for prinsippdebatten rundt abort. Abortmotstandere kan slås i hardtkorn med Nessa like lite som alle aborttilhengere kan slås i hardtkorn med sosialister som er pro-abort.

Kosialist sa...

Å kunne bestemme over sin egen kropp er nettopp det som er saken her. En nybefruktet eggcelle er ikke noe barn. Det tar mange måneder før det er snakk om noe barn som er et selvstendig individ som er i stand til å opprettholde seg selv uten å "snylte" på morens kropp.

Anonym sa...

That's a great story. Waiting for more. 5anti cialis impotence