Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, mars 03, 2006

Europeisk mccarthyisme?

VamPus pleier ikke være en fast leser av akp.no - avisa til Arbeidernes kommunistparti - men det burde hun kanskje bli. For jøje meg, her var det mye interessant. En av sakene som er nevnt er Europarådets resolusjonsforslag om "Behov for internasjonal fordømmelse av de totalitære kommunistiske regimenes forbrytelser".

"Den svenske høyrepolitikeren Göran Lindblad har forberedt resolusjonen, som setter likhetstegn mellom nazisme og kommunisme og legger opp til en omfattende - og offentlig betalt - antikommunistisk kampanje. (...) Ut over kommunisme vil resolusjonsforslaget til og med kriminalisere sjølve tanken om klassekamp, som angivelig er "brukt til å rettferdiggjøre forbrytelser".

Går man til Europarådets fremleggelse av resolusjonen finner man forsiktige estimater av hva idèen om klassekamp førte til:

"According to cautious estimations (exact data is not available) the number of people killed by the communist regimes divided by countries or regions can be made up as follows:
the Soviet Union: 20 million victims, China: 65 million, Vietnam: 1 million, North Korea: 2 million, Cambodia: 2 million, Eastern Europe: 1 million, Latin America: 150 000, Africa: 1,7 million, Afghanistan: 1,5 million. These figures include a variety of situations: individual and collective executions, deaths in concentration camps, victims of starvation and deportations. "


Akps kommentar (scroll nedover)?

"Når Europarådet 25. januar tar opp et resolusjonsforslag om "Behov for internasjonal fordømmelse av de totalitære kommunistiske regimenes forbrytelser", så burde en heller satt dagens kapitalisme på tiltalebenken."

Det kunne vært morro å be dem om en sammenligning av frie demokratier basert på markedsøkonomi og utstrakt frihandel med stater som har førsøkt seg på et kommunistisk eller sosialistisk eksperiment. Hvorfor lå for eksempel hele øst-europa 30% under velstandsutviklingen til vest-europa når muren falt? Og noen beskylder VamPus for demonisering..

Det har også vært en debatt i EU om å forby kommunistiske symboler da svært mange land og deres borgere forbinder disse med frihetsberøvelse, alvorlige brudd på menneskerettigheter, deportasjoner, overgrep og tvang. Alle som har besøkt "terrormuseene" i Tallin, Riga og Vilnius vil ha forståelse for hvorfor mange i de baltiske statene har tatt til orde for et slikt forbud. VamPus er ikke enig. Selv om gatebildet unektelig ser bedre ut uten å få verken nazistiske eller kommunistiske symboler trykket opp i ansiktet, så mener hun at de som ønsker å bære symboler må få gjøre det. Det handler igjen om ytringsfrihet. Og om at VamPus synes at de som ønsker å ikle seg merker med røde stjerner, hakekors eller gå rundt i Ernesto Guevara (som riktignok ikke har blitt foreslått å forbys) skal få lov til det. Men å fordømme alle former for kollektivistiske, totalitære regimer - enten de kaller seg nazistiske, fascistiske, kommunistiske eller sosialistiske har VamPus få problemer med. Det handler faktisk ikke om en ny form for mccarthyisme, som akp.no påstår, men om å sørge for å lære av historien for å ikke gjøre samme feil igjen.

Oppdatert:
Den 25. januar i år ble resolusjonen vedtatt.

33 kommentarer:

Gard E Abrahamsen sa...

Jeg er helt enig i at de som ønsker å diskutere totalitære idéer skal få lov til det. Jeg er også enig i å forby innføring av totalitære kommunistiske regimer. Men når det er sagt, så savner jeg a) forbud mot alle totalitære regimer, uansett hvilken ideologi (eller mangel derav) disse bygger på, og b) at samme forbyd inneholder en klar definisjon på hva et totalitært regime innebærer, slik at det ikke blir rom for tolkning a la Bush.

Lars sa...

Du kan ikke diskutere spørsmålet om europarådets uttalelse isolert fra kontekst. Det kommer blant annet som en del av prossessen for å forby de tjekkiske ungkommunistene."

Ellers - det er jo bra at du ikke er for å forby kommunisme. Men hva med å ta en titt på dette oppropet, som faktisk er forbudt - i Danmark, i motsetning til enkelte tegninger. Blir det publisert på norske blåblogger?

Mathias sa...

Hva med begge deler, sette både kommunismen og kapitalismen på tiltalebenken. Begge parter har gjort overgrep.

VamPus sa...

Lars: Oppropet tar til orde for å støtte FARC - en av de jævligste geriljaene i Colombia med betydelig antall menneskeliv på samvittigheten. Jeg forsvarer gjerne folks frihet til å ytre seg til forsvar for denne typen bevegelser - men jeg forsvarer ikke FARC. Men jeg merker meg at RV tydeligvis ikke tar de samme forbeholdene.. og er ikke overrasket over det.

Elvis Bling Laden sa...

jomen vampus, dette er jo et spørsmål om å forsvare ytringsfriheten. Ikke om hvorvidt du støtter FARC eller ikke. Spørsmålet er; skal det være LOV å støtte FARC? (Det tror jeg du mener det skal være) I så tilfelle har du ikke da en plikt til å publisere? For å hindre at represaliene bare rammer Enhedslisten?

Anonym sa...

For en total uvitenhet Elvis Bling Laden legger for dagen. Spiller du dum eller prøver du å være morsom? Ingen har "plikt" til å publisere ytringer de ikke er enig i. Ytringsfrihet handler både om retten til å publisere og retten til å la være å publisere. Det er en forlengelse av at en eier seg selv og produktene av ens arbeid. Så får en publisere det en ønsker å publisere. Med en fri presse og ytringsfrihet kommer mangfoldet av seg selv. Dvs så sant ikke totalitære grupperinger vinner fram med trusler om og bruk av vold og hærverk overfor de som kommer med ytringer som noen ikke liker...

Lars sa...

Oppfordrer folk til å gjøre seg opp sin egen mening om FARC . Ellers interesant at du ikke skriker opp om PFLP .

Men var ikke poenget med Mohammedtegningene å støtte retten til en ytring, ikke innholdet i den?

Øystein Sjølie sa...

"Hvorfor lå for eksempel hele øst-europa 30% under velstandsutviklingen til vest-europa når muren falt? Og noen beskylder VamPus for demonisering..

Kapitalismens ugjerninger... Delingen av Tyskland etter krigen kan ses på som et et storstilt naturlig eksperiment i økonomifaget. Før krigen var velstanden i vest noe høyere enn i øst, da landet ble samlet 50 år senere var velstanden i Øst-Tyskland 10 prosent av nivået i vest (ikke 70, du undervurderer forskjellen grovt, Vampus).

Milton Marx sa...

Lars: Visste du en ting? Amerika er kuttet i to. Det går ikke vei mellom Panama og Colombia. Panama nekter å bygge vei dit. Panama vil ikke at FARCs kidnappingsforretninger og narkosmugling skal få mer adgang til landet enn i dag.

FARC handler om narkotika, kidnapping og masakrer.

Visste du at irer ikke har adgang til Colombia uten visum? Det er fordi IRA har levert våpen til FARC. Hvordan tror du IRA fikk betalt? Hvordan skaffet FARC pengene? Og er ikke dermed IRA en narkobande?

Det finnes mange vitnesbyrd om det onde FARC har gjort. Milton utforderer deg til å opplyse oss litt om hvilke bidrag FARC har gitt menneskeheten.

På forhånd takk!

hansen sa...

Appropos ytringsfrihetens kår i EU:

Hva mener VamPus om at Tyskland har stoppet visningen av den tyrkiske filmen "ULvenes Dal"?
(Med forbehold om at jeg er riktig underrettet, og det faktisk ER myndighetene som har grepet inn - ikke bare enkelte kinosjefer.)

Er denne typen ytringer også noe som bør forsvares med nebb og puseklør? Eller er det greit at tyske myndigheter er superhårsåre for alt som kan oppfattes som antisemittisk?

Lars sa...

Beklager at jeg blir litt lang... Men jeg tror det beste her er å svare ved å sitere fra denne gode teksten som svarer på beskyldningene mot FARC

Den mest hårdnakkede beskyldning mod FARC har ikke noget særligt med terrorisme at gøre. Især USA beskylder FARC for at fremstille og smugle narkotika til USA. Indtil for nylig blev al militær hjælp fra USA til Colombia betegnet som narkobekæmpelse, selv om næsten 100 procent gik til krigen mod guerillaen. FARC er åben omkring sin narkopolitik: Småbønder som dyrker koka i lille skala for at overleve, generes ikke af FARC, men får i FARC-kontrollerede områder påbud om at holde produktionen under en vis størrelse. Desuden opkræver guerillaen skat af mellemhandlerne, på linie med de skatter som opkræves af alle andre produkter. FARC har i samarbejde med lokale bondeorganisationer flere konkrete initiativer på bordet til at erstatte koka med fødevareproduktion.

Ellers: Jeg ser ikke noe galt i at IRA og FARC samarbeider.

Anonym sa...

Til alle som mener at VamPus skal støtte ytringsfriheten i de forskjellige sakene dere drar frem. Det har jo blitt demonstrert over enhver tvil at hun kun støtter aksjoner som krenker muslimer eller aksjoner der hun er enig i innholdet:

Muhammedtegningene var noe som hun STARTET en aksjon for.

For Irving, samt en del ytringsfrihetskrenkelser i Norge, forbigår hun i stillhet med at hun "ikke skjønner hvorfor jeg skal støtte hver eneste sak."

Når det så kom et nytt opprop for å forsvare Rushide, så slenger hun seg på og oppfordrer alle til å gjøre det samme.

Men et opprop for å bekjempe krenking av ytringsfriheten i Danmark, nei, det er såvidt bare verdt en liten kommentar om at den ytringen som er forbudt er til støtte for en terrororganisasjon. At hun prinsipielt er enig i at ytringen skal være lovlig, så er det ikke noe hun ønsker å bruke energi på. Tross alt går ikke dette forbudet utover muslimer eller kommunister.

Gard E Abrahamsen sa...

Appellen fra foreningen Oprør er den 24. februar blevet fjernet af internetudbyderen efter henvendelse fra Københavns Politi.

Akkurat. Hvis forbudet prinsipielt er mot ytringer til støtte for terrororganisasjoner, har jeg lyst til å nevne at en manns soldat er en annen manns terrorist. Derfor må alle militsier, deriblant statseide militærstyrker, også regnes som terrororganisasjoner (jobben deres ER tross alt å skape terror, det er det krig går ut på. Rekk opp hånden, den som ikke blir redd når en nasjon erklærer krig mot deg). I så måte, må det være like forbudt å ytre seg støttende til samtlige militærorganisasjoner og dets ledere, deriblant George W Bush, Tony Blair, Osama bin Laden og Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anonym: Prøver du å si at VamPus så gjerne tåler den urett som ikke rammer henne selv? :)

Anonym sa...

Det kommer stadig fler begrensninger av ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Senest fikk vi diskrimineringsloven, før det ble støtte til mange organisasjoner forbudt. Man har dog fortsatt mulighet til å være kriminell! :)

Knut Albert sa...

Jeg blir akutt kvalm av at det er deltakere i den norske politiske debatten som uttrykker sin sympati for de tsjekkiske ungkommunistene, en organisasjon som bærer arven videre fra det jævligste regimet i Øst-Europa. Jeg vil ikke ut fra et norsk ståsted forsvare et forbud mot dem, men de står sålangt fra almenne demokratiske idealer som man vel kan tenke seg.

Gard E Abrahamsen sa...

Det fine med at folk får uttrykke hva de står for er at du dermed kan velge å ikke støtte dem hvis du er uenig. Hvis det derimot var ulovlig å si hva du sto for, hvordan kan du da "velge dem bort?"

Enkelte støtter terrororganisasjoner og totalitære regimer. Enkelte støtter Bryan Adams*). Så er det opp til hver enkelt om de vil handle med / stemme på / boikotte de som støtter Bryan Adams.

*) Faktisk har jeg selv støttet Bryan Adams, da mitt 2. CD-kjøp ever var Rush Street med den fantastisk flotte sangen om en hendelse i Nebraska. Ah... Nebraska... savner Omaha litt sånn av og til...

Lars sa...

Knut Arild: poenget her er ikke å støtte ungkommunistene i tjekkia eller ikke. Jeg er nok mye enig med dem i sak, men vet ikke nok om hva de mener om sovjet eller lignende til å si om jeg er enig med dem - men jeg tviler. Det er heller ikke poenget, dette dreier seg jo om ytringsfrihet.

Ellers skriver jeg endel om ytringsfrihet og ytringsfrihetshykleri ála Vampus på bloggen min om dagen.

seilern sa...

Lars og tsjekkiske ungkomunister kommer neppe på bedre tanker av å forbys. Tvertimot, er forbud mot organisasjoner som har "annerledes" tanker noe av dummeste man gjør i et demokrati. Det gir dem et klarere "fiendebilde" å trykke dem under jorden, og de blir lettere kriminelle og kjemper for saken med våpen heller enn med ytringer.

Da jeg en gang i tiden tilbrakte en del år på universitet, var det bl.a. en av de kommunistiske studentorganisasjonene som brukte et AK47 automatgevær som sitt symbol. Til tross for denne voldelige tankegang, og AKP(m-l)sitt prnsipp om "væpna revolusjon" standpunkt på samme tid, tok vi ikke til orde for å forby dem. Vi bare argumenterte mot dem. Og vi ser jo hvem som vant debatten!

ego.no sa...

Hmm.. hva var det som var galt med McCarthy da? Kommunistene var en reell trussel rundt og etter krigen.

Pedagogen sa...

Vampus støtter alles rett til å ytre det de måtte ønske.

Vampus velger selv hvilke saker hun ønsker å fremheve. Ytringsfriheten består både i å si det man ønsker å si, og å la være å si det man ikke ønsker å si. I et samfunn med ytringsfrihet kommer da alltid noen andre til å gi uttrykk for disse meningene.

I et samfunn med sensur er det enkelte/mange ting (avhengig av graden av sensur) som er forbudt å si. Dette er det motsatte av hva Vampus går inn for. Hun ønsker full ytringsfrihet. Det betyr likevel ikke at hun på noen som helst måte er forpliktet til å publisere meninger eller gi publisitet til ytringer som strider mot de standpunkter hun selv har.

Det virker som enkelte har tungt for det, så derfor denne lille leksjon i hva ytringsfrihet er - og hva det ikke er!

Anonym sa...

Mener at NRK meldte at APs fraksjon fant det umulig å støtte denne resolusjonen, men har ingen dokumentasjon. Vet noen mer om dette?

Anonym sa...

Forbud mot tsjekkiske ungkommunister må forstås på samme måte som tyskere og østerrikeres forbud mot nasisme og nazistiske ytringer - men riktig blir det ikke.

Solan sa...

Denne McCarthy-ismen det snakkes så mye om ... joda, den var ikke bra, og burde ikke vært. Men har ikke verden hatt langt større problemer og forfølgelser enn det? Til og med i USA har det vært politiske forfølgelser på langt større skala - f.x. i mellomkrigstiden. Men de forfølgelsene rammet ikke de som kunne rope høyest, og dermed er det "McCarthy-ismen" man ikke ønsker gjentatt, ikke de andre og langt verre forfølgelsene. Snålt nok.

meningspolitiet sa...

Fascinerende virkelighetssyn du uttrykker her:
"Går man til Europarådets fremleggelse av resolusjonen finner man forsiktige estimater av hva idèen om klassekamp førte til:"

Er det "ideen om klassekamp" som førte til de autoritære regimenes morderiske overgrep? Neppe.

meningspolitiet sa...

og til mister pedagog og andre som gjør lignende poenger: forslaget om at VamPus skal støtte aksjonen er naturligvis et rent retorisk poeng - det illustrerer hennes veldig interessante selektive interesse i ytringsfrihet.

VamPus sa...

Meningspolitiet og anonym: tror fortsatt ikke dere leser hva jeg skriver - men bare er opptatt av å fremstille meg som en rasistisk anti-muslimsk et ellr annet - som bare vil at folk som er slemme mot muslimer skal få lov til det.

Jeg har skrevet at jeg er mot dommen til David Irving og begrunnet dette, og jeg skrev i dette innlegget at jeg er mot å forby kommunistiske symboler og merker. Åpenbart har jeg svært vanskelig for å skrive dette tydelig nok, i og med at dere oppfatter det som at jeg ikke nevner Irving og er for forbudet mot kommunistiske symboler.

Støtter Pedagogen fullt ut. Men jeg tror altså at dere velger å lese meg annerledes fordi dere er politiske motstandere og jeg har (som sagt i 5 ulike innlegg - men noen har litt vanskelig for det) ikke tenkt å dedikere denne bloggen til en sak og en sak alene.

meningspolitiet sa...

VamPus: ingen fare, jeg skjønner hva du mener. Det er bra at du er prinsipiell i spørsmålet. Jeg skulle bare forklare pedagogen at det var et retorisk poeng, og ikke bokstavlig ment, slik hun/han latet til å tro.

meningspolitiet sa...

Og jo, jeg leser det du skriver. Kanskje ikke like nøye som pensum, men likevel. Og jeg tror ikke at du er rasist eller noe sånt. Men jeg syns at det er noe veldig interessant i høyresidens påfallende interesse for karikaturstriden.

Solan sa...

Det skremmende er vel at venstresida er så dårlig på banen. Venstresida, en gang en bastion for religionskritikk, er nå religionens store apologeter, i "kulturrelativismens" navn. Det er vel bare NKP igjen som fatter alvoret i tusselen fra islamismen.

Vel, ateismen er kanskje på vei tilbake på venstresida, og. Kan ikke la høyresida kuppe ateismen, kan man vel?

http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article1983200.ece

Anonym sa...

Jeg synes det er helt opplagt at det burde legges inn forbud mot alle symboler som er/var brukt av regimer som foraarsaket massemord og forfoelgelse. For en flott og enkel maate aa bli kvitt relgioese symboler over alt da!

meningspolitiet sa...

Ja, symboler er som kjent det viktigste en kan kjempe mot.

Smoke sa...

Drugs are just bad, you should try to use Herbal Alternatives as a temporary replacement to loose the dependance!

Guitar Master sa...

I wish I could blog as good as you, but what I can do is give you a nice Guitar Lesson!