Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, august 24, 2007

Eiendomsskatt i Oslo

Arbeiderpartiet og Rune Gerhardsen bedyrer at de ikke vil ha eiendomskatt i Oslo. De er litt søte når de lyver. Bare fordi de ikke turte programfeste det, betyr ikke at de ikke kommer til å innføre det. De bare skjønte at det ikke var smart å si. Det har Arbeiderpartiet tapt på før.

Mens SV derimot er redelige. De vil, skal og må ha eiendomsskatt i Oslo. SVs byrådslederkandidat, Knut Even Lindsjørn - forøvrig en redelig og hyggelig fyr - har sagt at innføring av eiendomskatt er en forutsetning for å gå i byråd med Ap. Nittedal var forøvrig en av kommunene der Ap insisterte på at de aldri skulle innføre eiendomsskatt. Det tok dem noen måneder etter valget før de innførte det allikevel. Sånn er det med dyre valgløfter.

Hvorfor eiendomskatt er feil? Overlater ordet til tidligere Arbeiderparti-velger Birute Åkvåg i Nittedal:

Eiendomsskatt er veldig urettferdig. Du får den uansett hvilken inntekt du har. Den går ut over de aller svakeste. Selv er jeg uføretrygdet, sier hun.
Usosialt. Nettopp.

25 kommentarer:

Martine Votvik sa...

Men berører ikke eiendomsskatten bare de som eier eiendommer da?

Er det øking av leiepriser hun tenker på?

Anonym sa...

Nå kan vel uføretrygdede også ha eiendom - erhvervet i en lykkeligere, frisk tid.

Eiendomsskatten vil berøre deg uavhengig av om du har negativ formue på eiendommen din, og uavhengig av inntekt. Derfor er den usosial.

Og den vil selvfølgelig også bidra til høyere husleie, selv om det nok er et mer marginalt bidrag.

Anonym sa...

I dagens aftenposten lanserer Kjetil Storesletten (finner ikke artikkelen på nett(ennå)) en mulighet for å la folk med lavere inntekt tjene seg opp en gjeld til staten som må betales tilbake ved arveoppgjøret. På den måten skal visst denne skatten bli sosial og la oss senke skattetrykket andre steder.

Anonym sa...

martine votvik:
eiendomsskatten rammer alle som eier - inklusive borettslag. Og leietakerne f.eks. i borettslag, betaler den økte skatten gjennom økt leie.

Skatten rammer alle. Hardt og kynisk. De aller fleste i Norge eier egen bolig, men er ikke kakser. Men skal altså få høyere boutgifter av de røde. hurra?? eh..

Anonym sa...

Kjetil Storeslettens forslag om (økt) eiendomsskatt er imidlertid knyttet sammen med reduksjoner i andre skatter, og hvor summen av dette er å øke den økonomiske effektiviteten og å gjøre statens sikrere. Det ruller snøballer i helvete før man ser en skattepolitikk fra AP/SV som tilgodeser de som faktisk betaler skatteregningen i Norge, nemlig "middelklassen", eller de høytlønnede i rødgrønn terminologi.

Anonym sa...

I de fleste tilfellene hvor eier er under 45-50 år er det banken som er den reelle eier av boligen. Slik sett blir eiendomsskatten en skatt på gjeld, ikke eiendom.

VamPus sa...

Noen må jo betale for de "gratis" godene vi "får" av venstresida..

Anonym sa...

Desperate times Vampus?

Det blir ikke eiendomsskatt i Oslo de neste fire årene. Det har allerede vært avklart i flere måneder. Det er et klart flertall i det nye bystyret som er mot - uansett valgutfall.

Jeg ser at Høyre og FrP likevel bruker mye tid og annonsekroner på denne saken. Har dere virkelig ikke noe AKTUELL politikk å snakke om?

VamPus sa...

fredrik: Tror ikke du leste saken ordentlig. Jeg påstår at dere lyver. Dere har motvillig ikke programfestet eiendomsskatt. SV sier at det å innføre eiendomsskatt er en forutsetning for å gå inn i byrådssamarbeid med dere. Dere har et trackrecord som viser at dere sier dere ikke skal innføre skatten, men gjør det likevel bare måneder etter valget.

Ikke desperat. Bare påpeker at dere ikke forteller sannheten og at det eneste som er avklart er at om dere skal i byråd med SV - så har dere faktisk ikke noe valg. Så må du gjerne si noe annet...

Salt sa...

Eiendomsskatt er først og fremst feil fordi det er dobbelbeskatning. Man har betalt skatt av inntekten sin, og så i tillegg skal man melkes for den eiendommen man kjøper for allerede skattereduserte inntekter.

Det er jo også et brudd med eiendomsretten å kreve "beskyttelsespenger" for eiendom man eier.

Ellers er det "sosiale" argumentet feilsporet. Man burde ha en flat kommuneskatt (en koppskatt) som var i sum lik for alle innbyggere. Dermed fikk alle føle den virkelige kostnaden ved såkalte "fellesskapsløsninger".

Programsekretariatet sa...

AP har i Akershus bekreftet hvordan partiet konsekvent bryter løfter. før valget for 4 år siden lovet partiet ikke å innføre eiendeomsskatt. Etter valget ble det innført i flere kommuner.

I Oslo lover AP å ikke FORESLÅ eiendomsskatten. De sier ingenting om at de ikke vil støtte det når forslaget kommer på bordet....

AP + SV = eiendomsskatt.

Anonym sa...

Er det virkelig feil å skatte eiendom hardere? Hvis vi ser bort fra teorien om at eiendom bør skattelegges hardt siden den ikke kan flyttes støtter ihvertfall jeg prinsippet om formuesskatt da dette etter mitt syn er en variant av at de som har mest skattelegges mest. I og med at formuesskatten er så latterlig skjevt utformet der formue plassert i eiendom i praksis er tilnærmet skattefritt, skattelegges feks bankinnskudd ekstremt mye iforhold. For dere som kan lite om systemet vil feks en leilighet med markedsverdi på 2 millioner ha en ligningsverdi på kanskje 400 000 (og sikkert mye lavere ofte). Siden de fleste har litt gjeld sitter du ligningsmessig (!!!) igjen med negativ formue mens du reelt (!!!) har en til dels stor formue. Så slutt å syte over akkurat det da det er kun stakkarsene som leier som betaler formuesskatt av den reelle formuen. Eiendomsskatten retter således opp litt av denne skjevheten.

Mva, bilavgifter og mye annet er også dobbelt beskatning. Rettere sagt er alle skatt som ikke er skatt av inntekt dobbelt beskatning. Sånn er livet, Salt.

Er dog helt enig i Vampus at APs fagre løfter om å ikke innføre eiendomsskatt er like mye verdt som... eh.. forrige valgløfter som heller ikke er innfridd.

Anonym sa...

Hvis alle skal ha rett til skole, eldreomsorg og all mulig legehjelp når de blir syke, så må jo noen betale regningen. Nå har vel ikke engang AP sagt at de som er steinrike skal betale hele kaka alene.. og hvis man eier noe, så har man kanskje litt mer forutsetning for å bidra til å betale den regningen enn hvis man ikke eier noe.

Men når det er sagt, kunne man jo tenke seg å lage et eller annet minstetak for inntekt før man begynner å dra noen som helst skatt, slik at ingen skal behøve å miste huset sitt fordi de er blitt pensjonister eller på annen måte har mistet inntekten sin.

På den annen side, desto mer komplisert systemet blir, desto lettere er det å lure det...

Hvorfor kan vi ikke ha et simpelt system med flat skatt på inntekt og eiendom, men med et minstetak for hvor mye man skal få beholde?

VamPus sa...

Flat skatt støttes!

Anonym sa...

Det jt ikke har skjønt er at formue plassert i bolig ikke gir penger som man kan dra ut av treverket for å få betalt eiendomsskatten. Denne skatten rammer uavhengig av betalingsevne. Eller - for å si det riktigere - den kan ha sammenheng med betalingsevne, men vil i mange tilfeller ikke ha det.

Folks livs- og familiesituasjon forandrer seg. Man kan sitte i en dyr bolig og ha minstepensjon, f.eks. Sosialisters gruppetenkning fører til tankerekken: Høyere formue betyr høyere betalingsevne - da må vi kreve inn mer skatt. Virkelighetens verden er ikke så enkel.

Eiendomsskatten er og blir urettferdig fordi den i mange tilfeller ikke har noe med reell betalingsevne å gjøre i det hele tatt.

Anonym sa...

Per, det er nok ikke så enkelt som at man har "glemt" at penger i bolig ikke betyr penger i lønnsposen. Det er fortsatt sånn at har du en bolig kan du selge den, og det kan du ikke hvis du ikke har en bolig.

Det er for hardt hvis skatten er så høy at den rammer "alminnelige" mennesker med "alminnelige" hus og liten pensjon, men grunntanken er nok at det ikke skal være "gratis" å plassere formuen sin i boligen.

Anonym sa...

Så langt helt enig i alle innleggene her MOT eiendomsskatten. Det jeg ser som det aller største problemet er dog at AP og SV konsekvent forsøker å øke skattegrunnlaget, for så å kunne skru flere skruer til samtidig.
Tro ikke at en økning av skattegrunnlaget medfører at andre skatter senkes. Det har AP (og SV) ikke track-record for!

PS: Det er underlig hvordan venstresiden over tid har fått en slags aksept for en absurd retorikk, der:
- Det å la være å konfiskere folks verdier blir til at man "gir dem noe" eller "gir til de rikeste", mens
- Det å slutte å subsidiere (kjøpe) velgermasser med folkets penger blir til at man "tar fra dem noe".

Unknown sa...

Jeg kan ikke skjønne at noen mener at eiendomsskatten er så usosial og svindyr. Mulig Oslo har tenkt å innføre et svindyrt system? Men i Bergen vil jeg si at eiendosmskatten er ikke allverdens. Min svoger og svigerinne har en enebolig til en verdi av rund 3-4 millioner, og de betaler 20 000 kroner i året i kommunale avgifter. Dette inkluderer eiendomsskatt, kloakkavgift, renovasjonsavgift og vannavgift. Hva eiendomsskatten ligger på vet jeg ikke, men kan ikke tenke meg at det ligger på noe særlig mer enn 500 kroner eller noe slikt i måneden. Selv eier jeg en eindom verd rundt 2,5 millioner. Jeg lever konfortabelt med situasjonen.

Anonym sa...

Mathias: And your point is exactly - Eh... What?

Unknown sa...

Q'est que'l problem avec la tax inmobliaire?

Salt sa...

JT sa: "...støtter ihvertfall jeg prinsippet om formuesskatt da dette etter mitt syn er en variant av at de som har mest skattelegges mest."

Jeg forstår ikke hvordan du prinsippielt begrunner dette.
En annen ting er at formue er lett å flytte eller bokføre kreativt, mens et hus er et hus er et hus. Dermed går eiendomsskatt mer utover "vanlige" folk enn annen formueskatt.
En flat skatt på inntekt til staten, samt en koppskatt til kommunen for de helt nødvendige tjenestene, er alt vi trenger.

Anonym sa...

NEI til eiendomsskatt! grrrrr

Programsekretariatet sa...

Nå skjønner jeg hvorfor de skal innføre eiendomsskatt overalt. De må jo finansiere de 20 milliardene som rederne skal få. hmmm

Anonym sa...

NEI til eiendomsskatt!

Anonym sa...

kdPtsG Hello! Great blog you have! My greetings!