Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, juli 23, 2009

Hverdagsproblemer på Frogner?

I en epost fra en tidligere kollega uttrykkes frustrasjon over Høyres manglende oppgjør med norsk integreringspolitikk. Å avfeie noe som oppleves som reelt og nært for mange har gjort at det eneste partiet som definerer nivået på integreringsdebatten i Norge er FrP. Det kan både Høyre og de andre partiene skylde seg sjøl for:

Jeg er på ferie med familien på Grand Canaria. De to eldste barna er blitt 17 og 18 og til frokost i går ble vi sittende å diskutere litt om deres politiske ståsteder. Ikke uventet dras de til FRP på innvandrings- og integreringspolitikken. De opplever sjikane og vold fra gjenger av kriminell innvandrerungdom (2 generasjon) som en svært reell og nær ting. Problemet oppleves av dem så stort at det nærmest overskygger de andre delene av en helhetlig politikk fra partiene. De kaller det desperasjon. (...) Høyre har ikke lenger to- tre tydelige salgspoenger. De oppleves i økende grad som sutrete over FRP’s fremgang i stedet for fokusert om sitt eget budskap. Partiet vil tjene på å ta et tydeligere oppgjør med denne problemstillingen. (...) Det burde ikke være umulig å kombinere en ansvarlig flyktningepolitikk med et kraftig oppgjør med kriminaliteten.

Høyres største utfordring, synes jeg, er å finne talspersoner som "folk flest" klarer å identifisere seg med og som kjenner hverdagsproblemer på kroppen og derfor kan uttale seg med troverdighet om ting som berører folks hverdag. Kjetil Wiedswang i DN mente at Høyre burde "komme hjem til Frogner". Jeg er ikke så sikker på det. I en utspørring av lokale kandidater til forrige kommunevalg utfordret jeg en av deltakerne på nettopp innvandring og integreringspolitikk. Kandidaten fortalte smilende at han selv bodde i den bydelen i Oslo som hadde flest nasjonaliteter og opplevde dette som uproblematisk. Hans erfaring var at mangfold var utelukkende positivt og man burde ikke overproblematisere dette. Han bodde på Frogner.

Valgprat.no har en artikkel om hvorfor politikere burde blogge, blant annet for å få bedre kontakt med velgere og støttespillere. Politikere som har god kontakt med folket vinner valg, skriver de. Folk som definerer mangfold utfra ambassadestrøket på Frogner burde antakeligvis sendes på avrusing. Skal man bli mer virkelighetsfjern må man hete Thomas Hylland Eriksen og snakke varmt om det flerkulturelle samfunn fra en villa på Vinderen.

Om Høyres politikere burde gjøre noe, så er det vel heller å komme seg vekk fra Frogner. Vi drikker Chablis på østkanten også. I mengder for noen av oss.. men viktigst av alt er å lytte til hvordan folk opplever sin hverdag og ta hverdagsproblemene seriøst. Har vi ikke løsninger på disse så kan vi snakke om EU til vi bokstavelig talt er blå i trynet.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Denne posten kjøper jeg, men så kommer jo det vanskelige: Det som får noen velgere til å gå.

Så lenge Høyre henter enkelte velgere, og enda flere samarbeidsløfter fra folk som konsekvent sier at

Jeg forsaker FrP, og alle dets gjerninger og alt dets vesen

så ender vi opp med at det blir smertefullt.

Jeg tror at Høyre i flere tiår nå har slitt med å finne sin sjel. Nok har de vært på sporet av noe som sikkert har fått enkelte til å føle seg hjemme i partiet i perioder, men det har alltid endt opp med å ikke bli til noe, ettersom det man trodde å ha funnet, aldri greide å fenge nok velgere til at det stilnet tvilerne.

Og da er vi kanskje fremme ved noe som er litt av problemet, og det er at Høyre, mer enn noe annet parti, er et Oslo-parti.

Jeg forstår at det sikkert føles urimelig med denslags påstander for de som jobber i partiet, og tilfeldigvis er hjemmehørende i Oslo, men skal man la disse vinne, og la partiet fortsette på ørkenvandringen, eller skal man det pragmatisk og si at Høyre aldri vil få makt uten å bli et riksdekkende parti.

Det kanskje mest morsomme ved dette, er at det problemet som nevnes i posten, først og fremst er et Oslo-problem. Det er forholdsvis få sjikanerende pakistanerungdommer i Hattfjelldal. Høyre fremstår som et parti som er så oppsatt på å lefle for Oslo-fiffens påtatte toleranse (Jo, den er påtatt) at man ikke greier å definere levedyktige politiske forskall relatert til problemer som partiets kjernevelgere sliter med daglig. Selv fiff-yngelen vender jo Høyre ryggen!

Hvis Høyre ikke engang greier å engasjere Oslo-ungdom; hvilken sjanse har partiet i resten av landet.

Sett i dét lys, er det jo ikke underlig at partiet sutrer for systemet med utjevningsmandater.

Anonym sa...

Kjempebra blogg igjen, Heidi. Synes du har en utmerket følelse med den politiske hverdagen og hva som skal til for å få Høyre opp igjen. Som utflyttet nordlending boende i Bergen, er jeg ikke enig med de som påstår at Høyre er og blir et Oslo-parti. Høyre har solid forankring i mange miljø på vestlandet og i mange distriktskommunere, også i nord-norge.

Husker godt slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet da bølgen etter Erling Norvik ga resultater. Høyre solid over 30 % og mange bygder hadde solid Høyre-flertall. Nøkkelen var kontakt med alle miljøer i landet og enkelte nøkkelsaker som folk var opptatt av. I den tiden var også Carl I svært aktiv men Høyre slo FrP på saker som skatt og økonomi. Nå er problemet at Høyre-grunnfjellet ikke er i fase med ledelsen om hva som er viktige saker for samfunnet. Det kan selvsagt sies at i det sosial-demokratiske terror-veldet som fantes for 30 år siden, var det ganske enkelt å argumentere mot monopoler og åpningstider.

Men det finnes nøkkelsaker enda som kan markere motstand mot sosial-demokratiet og som fenger godt i Høyre-grunnfjellet. En fornuftig innvandringspolitikk er en av sakene med nulltoleranse for kriminaltiet, mye sterkere krav og mindre fokus på krampaktig å hjelpe friske mennesker som tross alt har fått lov til å komme til et rikt land. Avstanden til FrP må da markeres med en positiv holdning til innvandring som bidrag til samfunnet når fokuset tas vekk fra sosial-støtte og overedreven fokus på hjelp til friske personer. Økonomisk er det også nødvendig fremover.

Høyre-grunnfjellet er alltid opptatt av økonomisk politikk og Høyre-ledelsen blir litt for puslete i skatte-politikken. Noen små viktige detaljer er at Høyre- faktisk har vært i regjering for ikke så lenge siden og fremdeles er en latterlig skatt som dokumentavgift ved boligkjøp ikke fjernet. Grunfjellet slik jeg kjenner det skjønner ikke det. Det samme gjelder når en finansminister fra Høyre øker skatten på fornyelse av pass(!!) dramatisk for å litt ekstra inntekt i statsbudsjettet. Uforståelig. Toppskatten likeså. Hvorfor er det ikke en sentral Høyre-sak å fjerne hele toppskatt-systemet som er komplett uforståelig for en normal Høyre-velger med normal inntekt og toppskatt i stort monn.

Stå på, Heidi.

Hilsen Erik T.

Anonym sa...

Høyre er et anonymt, utydelig og tannløst parti. De er for opptatt av å sutre over at FrP får velgere, og er ikke villige til å ta noen standpunkter selv.

H har dessverre blitt et pyse-parti. Det vil gjenspeile seg i høstens valgresultat.

Poker sa...

"Vi drikker chablis på østkanten også".

Ubetalelig!

:-)