Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, april 06, 2011

Rieber-Mohn tar ikke ansvar

Liebe Rieber-Mohn, byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet, kan ikke annet enn å ha frekkhetens nådegave når hun går til VG og krever å føle seg trygg i Oslo. Under valgkampen i 2009 satt Rieber-Mohn og justisminister Knut Storberget under parolen "ta gata tilbake" på et folkemøte arrangert av Oslo Arbeiderparti . Hadde Arbeiderpartiet gjort jobben sin hadde vi ikke trengt å "ta gata tilbake".

Sist jeg sjekket, lå nemlig politi og rettsvesen under statens ansvarsområder. Etter åtte år med Arbeiderpartiets justispolitikk omsettes narkotika åpenlyst i Oslos gater, vi opplever voldtektsbølger og organiserte innbruddsraid av utenlandske bander.

Oslopolitiet mener justisminister Knut Storberget forvirrer med det de kaller "hopp og sprett"-politikk i forhold til prioriteringer. Storberget mener at politiet skal nedprioritere å forfølge narkotikamisbrukere, tigging, prostitusjon og utelivsvold. Resultatene ser du i Oslos gater hver eneste dag.

Oppdatert: lederen av Oslo politiforening Sigve Bolstad er lei av politikere som slår seg på brystet over satsningen på politiet.

Liebe Rieber-Mohn har, som tidligere statssekretær for integrerings-, innvandrings- og mangfoldssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, også et delansvar for strømmen av ubegrunnede asylsøkere uten ID som har gått rundt i Oslos gater de siste seks årene. Alle anmeldte overfallvoldtekter i 2009 var av ikke-vestlige gjerningsmenn.

Det lovløse fellesskapet Arbeiderpartiet har skapt
kan ikke rettes opp i ved at Oslo kommune skrur i flere lyspærer, slik Liebe Rieber-Mohn ser ut til å tro. Men kommunen skal gjøre det også, i tillegg til en rekke andre tiltak som allerede er i gang eller kommer etter valget i september. For Oslo har allerede politikere som bryr seg om å skape en trygg by. De er i Høyre.

Ved en rekke anledninger har blant annet tidligere byrådsleder Erling Lae og Oslo Høyres leder, stortingsrepresentant Michael Tetzschner, etterlyst flere ressurser til politiet og mer synlig politi i Oslos gater. Men den konsekvente nedprioritering av Oslo, samtidig som narkotikasalget langs Akerselva og Grunerløkka eksploderte, førte til at fortvilte beboere tryglet om hjelp uten å bli hørt av Arbeiderpartiet lokalt eller nasjonalt. Initiativet om å få vektere på Grünerløkka kom fra beboerforeningene på Løkka, og ble nedstemt av Arbeiderpartiet i bydelsutvalget. Høyre valgte å lytte til desperate beboere som opplevde at deres barns skolevei og lekeplasser var omgjort til et ukontrollert narko-marked, og nedre del av Markeveien ble kalt "Dopsgate" på folkemunne. Beboerforeningen og vekterne gjorde et fantastisk arbeid for lokalmiljøet. På tross av Arbeiderpartiets manglende prioriteringer. Som takk nominerer de Saera Khan på førsteplass til byutvalget på Grunerløkka, nok en dame som er stor i kjeften om kriminalitetsbekjempelse.

Etter seks år med Storberget som justisminister har politistyrken krympet med 200 årsverk. Byrådsleder Stian Berger Røsland sier i Dagbladet at det eneste som nytter i kampen mot kriminalitet, herunder overfallsvoldtekter, er mer politi i gatene. Det er den rødgrønne regjeringens ansvar, et ansvar de har sviktet spektakulært.

Bitch.

29 kommentarer:

Anonym sa...

Er ikke bevilgningene til politisektoren økt fra litt over 7 milliarder kroner til 11.6 milliarder kroner under den rød-grønne regjeringen?

VamPus sa...

Økning i bevilgninger nytter ikke dersom man ikke har klare prioriteringer. Politiets Fellesforbund kaller Storbergets signaler for "hopp og sprett". Gjør det vanskelig å drive langsiktig politiarbeid.

Ønskes ytterligere bevis på manglende ledelse, så bar Storberget publikum om hjelp til hvilke saker som bør nedprioriteres.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1650746.ece

Anonym sa...

Ikke å glemme at det er økt tildeling som først og fremst går til IT/data satsning. Det gir fortsatt ikke mer politi på gateplan. Så regjeringen må skjerpe seg hvis de virkelig mener å gjøre byen tryggere.

Anonym sa...

"Økning i bevilgninger nytter ikke dersom man ikke har klare prioriteringer".

Det er sant, men det er enda vanskeligere å måtte forholde seg til klare prioriteringer uten at pengestrømmen øker. Nå har ikke jeg tall justert for generell lønns- og prisvekst, men i utgangspunktet skulle man jo tro at en budsjettsøking på 65 % over 6-7 år også gir større frihet til å prioritere internt?

Gullstandard sa...

Det ville uansett ikke hjulpet å skru i flere lyspærer, siden rakettforskerne i EU har bestemt at lyspærer skal forbys, av hensyn til det vanlige.

VamPus sa...

Oslo politiforening mener synlig politi har en preventiv effekt, og går inn for en dobling eller tredobling av tjenestemenn ute i gatene. I virkeligheten ble antall ansatte i Oslo politidistrikt redusert med 100 personer i fjor.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10091727

Snoken sa...

Dere som snakker om budsjettøkninger har ikke fått med dere følgende:

Utgiftene har økt mer enn bevilgningene!

Det hjelper lite med økte budsjetter når dette likevel ikke er nok til å dekke eksploderende utgifter (spesielt i forbindelse med folk av utenlandsk opprinnelse (tolk er svindyrt, og bruken har eksplodert)).

Regjeringen kan slå seg på brystet alt de orker. Det hjelper ikke mot det faktum at bevilgningene ikke har vært nok til å dekke utgiftsøkningene.

Videre har politiet selv måttet dekke ekstraordinære kostnader som nytt sambandssystem, og nå nytt IT-system. Andre offentlige sektorer ville fått ekstrabevilgninger, men politiet må betale det selv.

Det betyr at i tillegg til at utgiftene generelt har økt mer enn bevilgningene, så har ekstraordinære utgifter blitt lasset på.

Anonym sa...

Bloggeren Julia Caesar har skrevet om overfallsvoldtekter:

http://snaphanen.dk/2011/04/03/s%C3%B8ndagskronik-ett-politiskt-mord/

Bilder lekket fra svensk politi (svært sterke bilder):

http://snaphanen.dk/2011/03/30/elin-krantz-et-offer-for-svenske-politikeres-fremmedpolitik/

Anonym sa...

"Vi har aldri bevilget mer penger" synes å være standard-svaret til alle statsrådene i denne regjeringen. M.M.Kleppa benytter den nærmest uansett hva hun får kritikk for.

Ok, dere bruker mye penger, men det er en gedigen misforståelse at velgerne ønsker at regjeringen bruker penger som fulle sjømenn.

Det vi vil ha er gater der vi ikke blir overfalt, og veier der tælahiven ikke kaster oss i grøfta.

Anonym sa...

"Er ikke bevilgningene til politisektoren økt fra litt over 7 milliarder kroner til 11.6 milliarder kroner under den rød-grønne regjeringen?"

Det er godt mulig. Politistyrken må dessverre økes proporsjonalt med fremmedkulturell innvandring til Norge. Så bevilgningene må stadig økes uten at befolkningen får noe igjen for det.

Anonym sa...

Ingenting kommer til å bli gjordt før noen blir holdt ansvarlige. De skylder på allverdens ting annet enn sin egen korrupte inkompetanse.
Norge er i dag et politisk kongedømme, der ministerposter går i arv, eller benyttes som belønnin for å gjøre nesen sin så brun som mulig.
Habilitet er også et fremmedord på tinget. Jens bulker, og bulker, og bulker igjen, men trekker seg tilbake så det ikke skal se så ille ut. Fiskerimininisteren er en så implisert part at det er ufattelig at hun ikke får et dask på lanken engang etter å ha begått åpenbare krimiminellle handlinger til til fordel for seg selv og hele industsrien, -som gjør ting med våre fjorder som er ren milkøkriminalitet.
Ikke et kvekk fra media, selvfølgelig.
Vi lever under et kriminokrati.
Med jordbærsmak. Jeg blir kvalm.

Anonym sa...

VG spør om hvor jeg er redd i Oslo. Over alt hvor det er få eller ingen mennesker det være seg natt eller dag. Folketomme gater er uansett skremmende synes jeg. Ta f.eks. påsken i Oslo sentrum, uff av meg.

VamPus sa...

Oslo er i all hovedsak en trygg by, men det er en negativ tendens og kriminaliteten øker, folketallet øker og antall synlig politi går ned. Uakseptabelt.

Anonym sa...

Oslo trenger mer politi, men det gjør sannelig resten av landet også. Oslo får alltid mest fokus, der sitter politikerne, pressen og maktapparatet forøvrig. For lite politi er ikke bare et Oslo-problem men like aktuelt i det meste av landet. Hva med sentraliserte vaktordninger med utrykkingstider på flere timer slik det har blitt rundt om kring grunnet lav bemanning?

Anonym sa...

Anbefaler alle å ta en tur til Oslo sentrum i løpet av påsken, da får du en vekker. Forrige påske spaserte jeg fra Groruddalen og ned i sentrum, det gjorde inntrykk.

Håkon Block Vagle sa...

Knakende godt innlegg! :)

Anonym sa...

Dei raud-grøne har jo bevilga mykje meir og engasjert seg meir for politistyrking enn Høgre nokon gong har gjort.

Og du er og vil alltid vere useriøs i politikken, for kver gong eg har sett/høyrt deg bli utfordra på Høgres politikk, trekker du deg tilbake og seier du representerer deg sjølv og dine meininger, og ikkje Høgres. Ref, DLD-debatter blandt anna.

Helsing
Jan F.
Tidlegere politibetjent frå Bergen

Anonym sa...

Mer politi i gatene er helt klart et av virkemidlene som må til for å gi folk trygghet. Men vel så viktig er følelsen av å bo i en by de kjenner, trives i og der man bryr seg om hverandre. Byrådets politikk med konkurranseutsetting av bl.a. vedlikehold av parker, grøntanlegg og gang-/sykkelveier bidrar til forfall og fremmedgjøring, og fører til at slike steder lett overtas av løse elementer og kriminelle. Og vektere gir falsk trygghet. Ingen narkoselger eller voldtektsmann lar seg hindre av en student i bevernylon ...

KenGuru sa...

Dette er en sak hvor samfunnet i seg selv har skylden for en slik avvikende atferd som resulterer i grusomme handlinger. Det kan ikke være noe annet enn psykisk syke mennesker som kan gjøre noe slikt mot ett annet menneske, og jeg vil da tro og håpe at vi som samfunn ikke har en så stor hevngjerrighet at vi vil gå så langt å straffe syke mennesker. Disse menneskene trenger behandling og ikke straff.

Vi har gjennom avtaler og traktater gjort av våre folkevalgte sagt oss villige til å ta imot asylsøkere og flyktninger. Noen av disse menneskene har blitt utsatt for grusomheter som vi ikke engang kan forestille oss og blandt disse må det også være noen som har fått sitt verdigrunnlag og verdensbilde ødelagt. Er dette mennesker som burde straffes og bli utstøtt fra samfunnet, eller er det mennesker som burde behandles og bli møtt med nestekjærlighet? Ja, handlingen som har blitt gjort av dette menneske er ondt, men det betyr ikke at mennesker som har gjort slike handlinger er ondt i seg selv.

Menneskene som har blitt utsatt for disse grusomme handlingene burde automatisk få tilbud om psykologiskhjelp for å lære seg å komme igjennom og lære seg å leve med det dem har vært igjennom.

Det er en ‘oss mot dem’ mentalitet som rår her i verden. Denne tankegangen er så sterk at troen på den påvirker oss alle helt ned til de minste lokalsamfunn. Det var en fin slogan i miljøvernsirkuset for litt siden: ‘Tenk globalt, handle lokalt’. Dette burde også implementeres i hvordan vi behandler hverandre og den verden vi lever i. Det finnes ingen ‘oss mot dem’ det finnes bare ‘oss’, men den tankegangen er det umulig å få ut blandt folket i en slik monetaristisk og konkuranse utsatt samfunn.

Uansett så vil ikke strengere straffer, mer lys i gatene, ei heller mer politi, løse slike problemer. Penger kan dessverre ikke løse disse problemene siden penger er skylden i 90% av den avvikende atferden det blir snakket om her.

Chris Joyce sa...

Jeg er stolt av deg, Heidi.

Fortsett å kalle tingene ved deres rette navn.

Snoken sa...

@Jan F. ("Tidlegere politibetjent frå Bergen")

"Dei raud-grøne har jo bevilga mykje meir og engasjert seg meir for politistyrking enn Høgre nokon gong har gjort."

Det må være derfor antall aktive i ordenstjenesten er redusert med 200-300 personer siden 2004?

Anonym sa...

@Anonym

"Byrådets politikk med konkurranseutsetting av bl.a. vedlikehold av parker, grøntanlegg og gang-/sykkelveier bidrar til forfall og fremmedgjøring, og fører til at slike steder lett overtas av løse elementer og kriminelle."

På hvilken måte?

"Og vektere gir falsk trygghet. Ingen narkoselger eller voldtektsmann lar seg hindre av en student i bevernylon ..."

Student? Hvor har du dette fra? De aller fleste vektere er voksne med vekterutdannelse.

Og jo, narkoselgere og voldtektsmenn lar seg i aller høyeste grad hindre av vektere.

Men siden du åpenbart stemmer rødt, så er det vel for mye å forlange at du setter deg inn i sakens fakta...

Anonym sa...

Jeg synes det er synd at man ikke klarer å holde en debatt saklig. Du er berettiget til din mening og Rieber_Mohn er berettiget til sin.

Jeg synes det er trist, og bidrar til politikerforakt når du bruker sånne ord som du bruker avslutningvis om en annen politiker.

Og det er sånt som bidrar til forflatning og lavt nivå på den offentlige debatt.

Dette er jo sånn som tenåringer, holder på med - og de vet ikke bedre.

Lavmål og utrolig ustilig.

Har aldri sett Erna i nærheten av sånn opptreden.
Dette er ikke i tråd med den profil partiet ellers viser.

Æsj.

Og jeg stemmer Høyre.

Filosofius sa...

Bra innlegg!

Jan F. Skrev "Dei raud-grøne har jo bevilga mykje meir og engasjert seg meir for politistyrking enn Høgre nokon gong har gjort"

Er du seriøs du da? I så fall ser du ikke sammenhengen mellom en ufattelig naiv asylpolitkk og det økende presset på politiet. Kostnadene ved utsendinger, tolk m.m. bare øker og øker.

Folkens hvorfor disukterer vi ikke det eneste som faktisk hjelper, nemlig bedre kontroll med asylsøkere. Og da aller helst lukkede mottak. Politisk ukorrekt, det driter jeg i. Det er nå gått alt for langt. Hver eneste ovefallsvoldtekt må AP ta hovedansvaret for grunnet sin grenseløse "Kardemomme" by illusjon om norge. Vi er med bind for øyna tillatt at Norge blir et eldorado for kriminelle og et svært atraktivt sted å søke nytt og bedre liv. Jeg kjenner to dusin mennesker som kom hit og fikk bli gjennom asylpolitkken. Kun 2 av de har grunnlag for asyl. 1 av disse er ustabil på grunn av opplevelser fra krig og burde fått psykisk behandling fra dag 1. Han får nå behandling, men det tok tid og han kunne utgjort en fare for allmenheten før han fikk hjelp. Hvor mange slike har vi gående blandt oss nå? På ukjent adresse? Hvor mye koster denne bevegelsesfriehetn det norske samfunnet (i penger, kriminalitet og traumatiserte voldtatte kvinner)? er det en pris flertall i norge er enig i at vi skal være villige til å betale?

Det finnes svært mange argumenter for lukkede mottak og svært få imot. Deres krav om bevegelsesfrieht burde ikke gå utover norske statsborgere overhodet. Hva mener du?

VamPus sa...

Jan F: I DLD-debatten har ikke Høyre offisielt tatt standpunkt før tre uker siden, og da er det vanskelig å representere noe annet enn seg selv i debatter - særlig siden jeg ikke har noe offentlig verv annet enn som aktivt medlem i Oslo Høyre.

Å påstå at Høyre aldri har engasjert seg for politi og gitt midler til kriminalitetsbekjempelse faller på egen urimelighet. Men som jeg skriver - mer penger er ikke nok om man ikke har klare prioriteringer og en ledelse som følger opp. Dine kollegaer kaller Storbergets politikk for "hopp og sprett". Det er kanskje en grunn til det?

Andre - selvsagt bør man tilstrebe en god tone og dannet offentlig debatt. Se nytt innlegg om det på bloggen.

Anonym sa...

Det er for øvrig interessant at det ikke er samme fokus på risikoen for at menn kan rammes av grov, blind vold. Som om det skulle være så veldig mye bedre å ende opp halvt ihjelslått og i rullestol resten av livet. Det er ikke så lenge siden politiet frarådet (unge) menn å ferdes i visse strøk av Oslo. Men da var det ingen som ble sint og skulle ha seg frabedt at menn fikk sin frihet frarøvet. Ja, ja.

Nomen N.

Anonym sa...

Hei! Datalagringsdirektivet ble mandag 4. april vedtatt etter behandling i Stortinget, takket være en avtale mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Du har tidligere markert det sterkt som en motstander av dette direktivet, bl.a. ved å fronte bevegelsen "Stopp DLD". Når det gjelder bekjempelsen av overfallsvoldtekter, hvilke tanker gjør du deg om at politiet nå er sikret verktøy i form av lagrede trafikkdata på mobiltelefoni? For å illustrere med et eksempel, viser jeg til Oslo tingretts dom av 1. desember 2005 (det finnes imidlertid langt flere eksempler):

«Videre legger retten vekt på mobiltelefonutskriften der ringemønsteret for den aktuelle perioden viser at det var han selv som brukte telefonen og at han med basestasjon --- ringte en femminutters utgående samtale den 18. desember kl. 0219. Retten har nøye vurdert om A kunne ha vært personen som forlot stedet i grålysningen, men utelukker dette. Hadde det vært A som forlot stedet, tilsier hans aktive mobiltelefonbruk at han ville tatt med seg telefonen og brukt den med annen basestasjon i tidsrommet fra han gikk og frem til kl. 1704 da telefonen igjen er i bruk med basestasjon ---».

Har du kommentar? Kan det tenkes at datalagringsdirektivet er et viktig verktøy i bekjempelsen av overfallsvoldtekter i Oslo?

Hilsen Trygve

Mia sa...

Det å bruke ordet bitch i en politisk debatt bringer mine tanker tilbake til tiden med skolevalg. Hvor enkelte så fort de ble satt ut brukte nedsettende begreper.

Det du gjør er å gi AP en gavepakke. De kan kjøre på at du er generasjon web som skriver før du tenker. For som sagt det som fastsatt i skrift består å så videre. Alle partier i byen har et ansvar: Å samarbeide med dialog for å skape en tryggere by. Det å skylde på AP løser ikke noe nå for kvinnene som er rammet. Dialog derimot KAN kanskje løse noe.

Hilsen
Mia.
Venstre.

Unknown sa...

Trygve: Dersom politiet trenger 6-12 måneder på å hente ut trafikkdata på en overfallsvoldtekt som skjedde i helgen så har de helt andre problemer enn tilgangen de har i dag. Lovverket gir allerede nå rett til å fryse data ved mistanke og hente disse ut, og teleselskapene vil lagre data i all overskuelig fremtid.

Så, nei. Vi trenger ikke DLD, som du selv illustrerer ved å vise til en sak som ble løst. Uten at DLD var implementert.