Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, april 04, 2011

Trygghet fremfor frihet

Det er kriminalitetsbekjempelse som er datalagringsdirektivets begrunnelse, og det er kriminalitetsbekjempelse resultater skal måles mot, ikke om det skjer lekkasjer fra de lagrede dataene eller ikke.

I dag vedtas EUs datalagringsdirektiv på Stortinget, hvilket innebærer at private teleselskaper blir pålagt av staten å lagre omfattende informasjon om kundene sine til politiformål. Målet med direktivet er å bekjempe terrorisme og alvorlig kriminalitet. Høyre og Abeiderpartiet vil ofre frihet til fordel for trygghet. Da forventer jeg resultater i forhold til kriminalitetsbekjempelse, ikke at tilhengerne forsøker å sminke liket og kalle det en styrking av personvernet i Norge.

Les Michael Tetzschner kronikk: Derfor stemmer jeg nei

Politiet har drevet en aktiv kampanje for å få direktivet implementert i norsk lov og blant annet truet med at Norge blir en frihavn for kriminelle uten det. Når Politiets Fellesforbund nå kaller forliket mellom Høyre og Arbeiderpartiet for "eit godt politisk handverk", så skulle man tro at politiet nå har fått det verktøyet de trenger for å gjøre jobben sin.

Saker som politiet selv har sagt at ikke blir oppklart på grunn av at spor (trafikkdata) har forvitret (blitt slettet), er blant annet spredning av barneporno, drapssaker, forsvinningssaker og voldtekter. Med direktivet sier politiet at de vil spore ofre, gjerningsmenn og potensielle vitner i disse sakene. Da bør vi ganske raskt etter at direktivet er innført se en klar økning i antall oppklarte saker innen disse kategoriene. Det er gledelig at politiet ønsker å ta tak i overgrepssaker og voldtekter, da problemet ofte har vist seg å være at slike saker har manglende status internt og blir henlagt uten bevissikring eller etterforskning. Tilgang til trafikkdata har muligens magiske egenskaper som gjør at status og kompetanse automatisk blir hevet og saker tatt tak i. Så fint. Da stoler vi på det.

Dernest kommer organisert kriminalitet, hvor politiets innsats har blitt slaktet blant annet av Riksrevisjonen, som stilte spørsmålet ved om utnyttelsen av tilgjengelige etterforskningsmetoder var tilfredsstillende. I tillegg har politidirektør Ingelin Killengreen påpekt at politiet har mye bedre etterretningssystemer enn før, men at problemet er organiseringen av landets 27 politidistrikt. Politiet må med andre ord mene at direktivet også løser dette, og da bør vi se resultatene ganske raskt etter implementeringen. Tidligere har organisert kriminalitet blitt nedprioritert, blant annet på grunn av at politiet heller verner om fritiden sin.

Arne Johannesen, leder av Politiets Fellesforbund, mener at Datalagringsdirektivet vil være nyttig i oppklaringen av en rekke straffbare forhold, og ikke kun organisert kriminalitet. La meg understreke at ingen er uenige med han om det. Han sier til ABC Nyheter:

- Det er jo mange former dette er avgjørende i; Alt fra trakassering, mobbing av ungdommer på nettet, barneporno og alt det som har vært fremme i debatten.

Når støvet etter debatten om datalagringsdirektivet har lagt seg, direktivet implementert og resultatene uteblir, er veien åpen for økt lagringstid for å ta alvorlige kriminelle, senke terskelen for bruk av trafikkdata til å spore skoleungdom som mobber på nett, lagring av innhold for å kunne dekke Skype, sosiale medier og nettbaserte eposttjenester. Det vi ser i dag er bare begynnelsen.

Den prinsipielle motstanden mot direktivet er tuftet på forsvaret av grunnlaget for den liberale rettsstaten - du er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Rettsstatens begrunnelse er frihet fra statlig inngrep i borgernes rettssfære og grunnleggende friheter. Ethvert kontrolltiltak for å sikre vår trygghet, innskrenker disse frihetene. Trygghet er i denne kontekst ikke et selvstendig mål i en liberal rettsstat, men kun et middel for å sikre oss størst mulig borgerlig frihet. Hvis man snur på dette og gjør trygghet til hovedmålet, viser all erfaring at friheten og dernest selve tryggheten vil undergraves.

Når Høyre og Arbeiderpartiet i dag er villige til å ofre av borgernes frihet for å gi oss trygghet, forventer jeg mer trygghet i form av målbar økt kriminalitetsbekjempelse i løpet av 6-12 måneder etter implementeringen. Hvis ikke, har vi alle blitt løyet for av politi og myndigheter. I så fall har både frihet og trygghet blitt undergravet av de som skulle forsvare dem.

Se også
DLD i praksis: loggingen av bevegelsene til den tyske politikeren og personvernforkjemperen Malte Spitz hos mobiloperatøren Deutsche Telekom.

53 kommentarer:

PoPSiCLe sa...

Det er tragisk å se forkjemperne for DLD stadig vekk komme med disse flosklene - det kommer neppe til å bli noen særlig endring i oppklaringsprosenten pga. DLD - utover muligens en dårligere oppklaringsprosent, ettersom politiet gjerne blir nødt til å gå igjennom langt større datamengder pr. sak det kan være aktuelt, og med den kompetansen politiet har på denne typen saker (som er forsmedelig dårlig) så vil det neppe medføre særlig økning.

Dersom politiet ville, så kunne de økt oppklaringsprosenten drastisk ved kun å la være å henlegge saker med kjent gjerningsmann, eller tilstrekkelig med spor til å oppspore gjerningsmannen - pr. i dag ser det mer ut til at avgjørelsen om henleggelse/etterforskning baseres på hva kostnaden er, for både offer og politiet selv - særlig da offeret. Typiske saker her er tyveri og misbruk av teknologi, noe som ofte kan spores ved enkle midler, men som blir nedprioritert. Jeg forventer at politiet i alle fall tar på alvor anmeldelser der man f.eks. har både bruksdata, bilder av bruker mm. når det gjelder stjålne PCer o.l. - det må jo være midt i blinken for å bruke DLD.

Men har jeg mine tvil? Så klart - inkompetansen både i lovgivende organer, samt i politiet generelt forsvinner nok ikke over natten, DLD eller ikke DLD.

Anonym sa...

Hvordan noen som meldte seg inn i Høyre fordi de mente Høyres prinsipp-program var det rette fremdeles kan være medlemmer av Høyre etter dette det er for meg en gåte.

Denne siste uken har fått meg til å erkjenne at jeg er mer redd min egen regjering og storting enn jeg er redd terrorister og annet pakk.

En trist dag

Ken-G. Johansen sa...

"Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one."
— Thomas Jefferson

Daffe sa...

Det er alltid interessant å lese hva folk som ikke jobber i politiet mener om politiets arbeidsmetoder og prioriteringer, ikke minst hvilke forventninger de har til nye arbeidsmetoder og virkemidler. Det er bra at man har både forventinger og krav, bare man retter dem til riktig mottager.

Siden forskjellen fra det vi har idag uten DLD til det som kommer med DLD ikke kommer til å bli særlig stor i det brede lag av saker tror jeg nok en god del vil bli skuffet. På samme måten som de ble skuffet da det ikke ble en haug med hemmelige ransakinger da det ble tillatt. Litt av grunnen er at alle disse nye mulighetene koster penger. Penger som ikke bevilges av de samme som "donerer" nye muligheter. Som det stod i oppslaget i Aftenposten som du viser til gis politiet nå en mulighet til å forfølge en del saker på en annen måte enn det gjøres idag. Det står ikke at de vil gjøre det. Grunnen er selvsagt at det handler om ressurser, og at det alltid må foretas prioriteringer. Dvs. at det nok er en del saker som vil kunne løses fordi man nå har fått et direktiv som beskytter sporene mot sletting nesten med en gang, men at det da vil være andre saker som man ikke får løst. Det er jo ikke tilført mere midler eller flere folk enn det som var i går.

Som du litt flåsete påpeker så ble det for en tid tilbake prioritert av en god del politifolk å verne om sin fritid fremfor å bekjempe organisert kriminalitet. En utrolig forenklet fremstilling som hører mer hjemme i en løpeseddel fra Ottar enn i en rapport fra Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet (ROK), og som blir moderert av lederen i ROK i samme artikkel. Alle ansatte i Norge har i følge arbeidsmiljøloven krav på arbeidsfrie perioder, også de som jobber i politiet. Jeg skjønner at Arbeiderpartiet og SV ikke klarer å se at staten kan være like dårlig arbeidsgiver som Adecco, men jeg forventer at Høyre klarer det.

Jeg har lenge trodd at Høyre var et parti for lov og orden, og det forliket som nå har kommet istand har gitt meg litt mer tro på at det faktisk er det. Dette selv om det er en stor andel høyrepolitikere som fortsatt mener det er viktigere å beskytte de som begår kriminalitet enn de som blir rammet av det.

Anonym sa...

Min frihet blir ofret for å gi meg tryggghet...? -samtidig blir jeg overvåket som en potensiell kriminell.
Gleder meg til en TV debatt i fremtiden -når politiet skal legge frem alle sakene de har løst pga DLD. Og så regner jeg med at jeg endelig ganske snart kan vanke trygt på Norges mest overvåkede område (Østbanen og omegn) hvor det til tross for all overvåkning daglig skjer kriminelle ting.
Kanskje de til og med klarer å oppklare saker med kjent gjerningsmann. Saker jeg ville klart å løse uten x-antall år på politihøyskolen og DLD

Marianne sa...

OIoioi, skal de bli flinkere til å oppklare voldtektssaker? (Ikke at det skal så veldig mye til, men det er en annen debatt...) Så kjekt. Kanskje de bør begynne med de sakene de allerede har, med kjent gjerningsperson, flere vitner og relativt sikre bevis, og så kan de begynne å tafse på trafikkdata når det kommer til tvilstilfellene. Bare ett forslag, altså.

VamPus sa...

Ja, kjent gjerningsmann kunne jo vært en begynnelse.

Anonym sa...

Ja, sånn for sikkerhets skyld;
Loggfør alle mine SMS'er og E-poster -hvor jeg og mine venninner betror hverandre personlige ting. Vi er også i ferd med å planlegge terrorhandlinger når vi blir 66....
Nå skal det samles bevismateriale FØR forbrytelsen har funnet sted. Med få pensjonspoeng kan det jo bli lønnsomt med fri kost og losji på Bredtvet.

Gnut sa...

Denne avgjørelsen er forkastelig. Et ja til DLD er rett og slett det samme som å spytte befolkningen i ansiktet. Det er ingen tvil om at flertallet i befolkningen er mot DLD. Dette er et spørsmål av en slik karrakter at det her burde vært folkeavstemning. Dette er IKKE en kamp for å gi politiet et ekstra hjelpemiddel, det er en kamp for enhver innbyggers rett til sitt eget liv. Her selger Stortinget copyrighten på noe som ikke tilhører dem.

Anonym sa...

Daffe har talt. Dette er «kjekt å ha» for Onkel politi, men har lav payoff for deg og meg. En dårlig deal, med andre ord.

Jorunn sa...

H og Ap bør heretter kalles Kontolltvillingene. Det H vil gi frihet til er Kapitalen, ikke menneskene.

Martin K sa...

Dette handler ikke om trygghet for folket, det handler om trygghet for den sittende makta på bekostning av vanlige folks frihet.
Alt pratet om kriminalitetsbekjempelse er bare påskudd for å innføre infrastrukturen som er nødvendig for totalovervåkning. Man tar det i små steg da slik at befolkningen habitueres og overgangen til en totalitær stat blir nærmest umerkelig

Jorunn sa...

Nå må du, Nikolai Astrup og Torbjørn Røe Isaksen trå til for å redde Høyre fra totalitære tendenser.

Magne D. Antonsen sa...

Hei, Magne fra VG Nett her. Nå har jeg lagt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG.

Anonym sa...

Hvorfor er det aldri folkeavstemninger i norge om diverse saker som mange tydelig er opptatt av?
Trodde de jobbet for oss.

Vi må velge dem hvert 4 år, og etter det så er det "fuck dere, her er det vi som styrer" frem til 6 mnd før neste valg.

Anonym sa...

Jeg forstår at folk er frustrert over at politiet henlegger saker med kjent gjerningsperson, noe jeg som jobber i etaten også er. Jeg river meg å håret hver gang jeg hører om slikt og det er kjempefrustrerende å se at personen vi pågrep på fersk gjerning med buksene nede, er ute igjen samme dag og fortsetter med samme kriminalitet uten at det skjer noe. Grunnen er ene og alene økonomi og prioriteringer. Politiet må prioritere vold og ungdommssaker, det er noe politikerne har bestemt, alle andre saker avhenger av ressurser til å følge opp disse, og ressurser finnes ikke. Vi trenger mange flere kollegaer til å etterforske saker, jurister til å kunne ta sakene til retten og plasser i fengslene. Det er mange ledd som må sees i sammenheng, og nå er alle ledd i en ond sirkel som ingen kommer ut av.

Når det gjelder DLD, så forstår jeg ikke helt folks motstand mot DLD. Det virker som om folk tror at politiet vil sitte å lese millioner med email og sms for å grafse i folk sitt privatliv. Det er jo bare tull og vil aldri skje. Slik jeg har forstår DLD så er det et redskap for å kunne gå tilbake å hente ut informasjon som er viktig i alvorlige saker som spredning av barneporno, drap, alvorlig vinningskriminalitet og terror som eks. Når det gjelder DLD og informasjonlagring slik det er nå, så blir nok ikke forskjellen særlig større enn at informasjonen kan lagres lengre. Det er veldig ressurskrevende og hente ut informasjon og analysere denne, så med min erfaring i yrket vil dette kun skje i de alvorligste sakene hvor politiledelse og publikum krever oppklaring.

En annen anonym nevnte at det er mye kriminalitet til tross for overvåkning på Østbanen, Plata og Karl Johan, noe som er helt riktig. Paradokset er at det er ingen som følger med på de kameraene, pga pengemangel. Politiet har ikke råd til å ansette folk til å følge med på disse, så krimanliteten får gro fritt.

Gandalf sa...

Kjære anonym fra politiet.
Dersom du "Når det gjelder DLD, så forstår jeg ikke helt folks motstand mot DLD." så kan du umulig ha fulgt særlig godt med på debatten.

Kort fortalt er motstanden begrunnet i at staten ønsker å overvåke alle norske borgere, i tilfelle de gjør noe galt. Dette liker ganske mange av oss svært dårlig.

Dersom du ønsker litt mer informasjon kan du prøve disse lenkene:
http://voxpopulinor.blogspot.com/
http://datatilsynet.no/templates/Page____3820.aspx
http://www.uhuru.biz/?p=680
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3595775.ece

:-) Bård

Anonym sa...

Inkompetansen både i lovgivende organer, samt i politiet generelt forsvinner nok ikke over natten, DLD eller ikke DLD.

Jeg har ingenting å skjule, og er veldig lite informasjon som kan skade meg som person. Dette selvom jeg har en sterk stilling, i et annerkjent firma.

DLD vil kunne skape problemer for firmaer, men det finnes sikre måte å unngå problemene med DLD på.

Er ikke mot DLD, og da er det vell ok at det gjennomføres.

Mia sa...

Jeg har ingenting å skjule, men det betyr ikke at jeg vil ha Staten i det innerste av mitt privatliv. Hva jeg og mine venner, familie og lignende prater om er vår privatsak.

Vil foreslå at de tar politikerne som har stemt frem DLD under lupen først, både på jobb og privat.
Ingenting på nett er sikkert så lenge det finnes hackere og crackere som lever av å finne en vei inn i systemet. INGEN systemer er idiotsikre.
Forøvrig så står det i loven at man har rett til å se all info som er lagret om en selv... så bruk den retten.

Politiet har tidligere uttalt seg om at de har for lite ressurser til å overvåke personer (tror desverre ikke helt på den), så om det stemmer det de sier, skal de da bruke private aktører for å finne det de trenger av informasjon om folk? Teleselskapene er jo allerede involvert, hvor mye kan man stole på folkene som jobber der eller i politiet forøvrig? Ikke uten grunn at politiet har et eget organ kalt SEFO for å ta seg av uærlige og korrupte tjenestemenn.

Ser selv der jeg jobber som det er taushetsplikt at den ene sier til en annen eller tredje, i full hørbar avstand for den fjerde som kanskje ikke har taushetsplikt i forhold til personalet, noe som den ene var ment til å kun holde for seg selv, ikke å levere videre til en annen med taushetsplikt fordi det var for "stort" til å holde kjeft om, og sånn fortsetter visa.

Lurer på om de har levert overbevisende tiltak for å sikre at ingen informasjon, osv, kommer på avveie i forhold til Datatilsynets krav?

APe-regjeringen med SP og V viser til stadighet at de verken tenker langt eller konsekvenser....men sleike EU oppetter ryggen.. det skal de til enhver tid. Ingen andre land har innført alle de tiltak som EU kommer med, som Norge. Flere andre EØS land som står det over. Grådige gniene Norge skal derimot ha mer og mer å putte i lomma, men lite vil de gi ut igjen til sitt eget.

Anonym sa...

Utfra hva anonym i politiet fortalte.. så er visst det meste man ser av kameraer i dag falsk trygghet, hjelper lite om de står på opptak døgnet rundt, om en voldtekt o.l skjer, da skaden allerede er skjedd og ingen har avverget den.
Greit nok med bevis, men hvor mye teller det i livet til noen som har fått lagt det i grus på et øyeblikk, og kun får se at overgriperen får en latterlig lav straff for så å bli sluppet rett ut på gata igjen. Man gir jo økonomiske forbrytere langt lengre straff, enn man gir de som vansirer eller ødelegger et menneske i dag... Det sier jo litt om hva Norge prioriterer... 1.Penger 2. Tiltak for å få inn mer penger. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... voldtekter o.l.

Anonym sa...

Det som skremmer eg mest er at Norsk politi som skall drive DLD sakner den nødvendige kompetansen.
Teks for ikke månge uker sen då de skulle ta informasjon fra en server av en bruker men de saknade kunnskapen og tog med hele hardidsken dvs. 55 tusen brukere som blev konfiskert.
Sen har vi DNA registret samt avlyttning som hade blit avslatt men det spillte ikke noen rolle .
Og de skall ha DLD.
Samt alle politiker kommer ha fritak fra DLD så det er så man kan spy

Unknown sa...

Hmm, hindrer ikke TOR dld :D?

Thomas K. sa...

Beklager VamPus, vi kommer ikke til å se noen økning i oppklaringsprosent, og grunnen er like innlysende som den er logisk. Politiet har i alle år (så lenge internett og mobiltelefoner har eksistert) hatt tilgang på denne type data, og har svært godt innarbeidede metoder for å nyttiggjøre seg av det- DLD kommer ikke til å føre til at flere saker blir oppklart, men at temmelig likt antall saker som tidligere blir oppklart. Lagringstid på seks måneder eller tolv måneder har minimalt å si.

Anonym sa...

Hmm.. like interesant å lese alle som mener at de mister friheten sin pga DLD.. Da lurer jeg på hva de driver med.. det kan ikke være lovlig.. Dette er ikke et overvåkningsdirektiv.. syns politikerene er feige som ikke har vedtatt lengre lagring.. politiet har store restriksjoner på når og hvordan de kan bruke slike data, så vi lovlydige har ikke noe å frykte. Tvert i mot så kan man bli sjekket ut av saker og finne korrekt gjerningsmann.. Litt dumt om det eneste som kan knytte en drapsmann til gjerningen er teledata. hvis det hadde vært din datter/sønn/kone/mann/samboer... hadde du vært i mot DLD da?

Anonym sa...

Det er intet mindre enn tragisk at DLD er blitt vedtatt.
Det handler ikke om at man har så mye å skjule (selv om alle har noe å skjule. De som sier at de ikke har det, lyver). Maktbalansen mellom staten og borgere går altfor sterkt i statens favør med et slikt direktiv. Lagringsplikt av informasjon om alle borgere ER overvåking pr definisjon (systematisk innsamling av informasjon, uavhengig hva formålet er), og det kan man ikke ha i et fritt samfunn.
Anbefaler for øvrig alle å lese "'I've got nothing to hide' and other misunderstandings of privacy"

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998565

Unknown sa...

Da må vi i fremtiden passe på at flest mulig forbrytelser anmeldes. Det er ingen unnskyldning å tenke at politiet likevel bare henlegger saken, dropper man anmeldelsen vil det bli en ond sirkel ved at politiet får mindre ressurser siden kriminaliteten går ned.

Unknown sa...

Anonym sa: "så vi lovlydige har ikke noe å frykte. Tvert i mot så kan man bli sjekket ut av saker og finne korrekt gjerningsmann."
Jeg håper ikke det blir så lettvint at DLD vil gi alibi slik du tror. Hva skjer hvis det blir vanlig at ungdommer kan tjene litt lommepenger ved å gå lufteturer med varme mobiler, da slipper eierne å være redd for å bli mistenkt for å ha vært i nærheten av et åsted...

Ønsker du at hvis mobilen eller den bærbare PCen din blir stjålet og brukt under en grov forbrytelse kan du risikere 5 års fengsel? Alternativt kan du bli dømt til kortere fengselstraffer dersom den har vært brukt til datakriminalitet, da gjelder ikke kravet om grov kriminalitet.

Anonym sa...

Problemet med DLD er at det er så latterlig enkelt å omgå. De som har behov for det vil omgå lagringen og det man i praksis sitter igjen med er de småkriminelle som utfører de lovbruddene som alikevel blir henlagt av politiet. Så hva er meningen med DLD da?

Martin K sa...

"så vi lovlydige har ikke noe å frykte. Tvert i mot så kan man bli sjekket ut av saker og finne korrekt gjerningsmann."

Opplys oss, nøyaktig hvordan sjekkes man ut av en sak ved hjelp av DLD??
Trafikkdata o.l. isolert kan hverken brukes til å bekrefte eller avkrefte, og kan aldri brukes som bevismateriale.

Anonym sa...

jeg synes dette er uakseptabelt, jeg blir dårlig av å tenke at du nesten ikke kan kommunisere hjemme ifra til bekjente uten at noen overhøre/skjekker det du skriver.

jeg er Sterkt imot dette med DLD.

Anonym sa...

Blir morsomt når hackere innhenter informasjon på politikere og lekker dette.. jeg tror dette oppfordrer mer kriminalitet.

Uralque sa...

DLD vil på ingen måte gjøre vår hverdag sikrere og heller ikke gjøre politiets oppklarings prosent større. så hva er dette DLD for? enda ett system som kontrollere vår hverdag. er mer kontroll for å hindre slavene i å gjøre opprør.

Anonym sa...

Men Kjære vene folkens. Det er mange som ikke helt skjønner, eller vet hva som lagres, eller hvordan politiet jobber. Jeg jobber i politiet og mer konkret saker hvor det kan finnes elektroniske spor/bevis. For at jeg skal kunne få noe trafikkdata fra en tilbyder, enten det gjelder mobiltelefon eller data (IP adresse). Så må en jurist vurdere om det juridisk grunnlag for å sende anmodning og be om trafikkdata.

Når jeg så får trafikkdataen er dette kun nummer, dato/klokkeslett, og oppkoblingsentral (mobiltelefon). Når det gjelder IP adresse får jeg denne, den som brukte nevnte IP adresse og klokkeslett. Jeg får ikke noe innhold i noen SMS'er, samtaler eller mailer.

Det som er problemet er at denne informasjonen, som er avgjørende i en mengde saker, som mobbing, barnemishandling (barneporno, liker ikke det ordet og bruker barnemishandling) svindel, osv. Kun blir lagret i en tidsbegrenset periode. Dersom det er stund siden forbrytelsen skjedde, eller i perioder med store saksmengder, skjer det ganske ofte at jeg ikke får tak i denne inforamsjonen for den er slettet. Og uten spor og uten bevis er det svært vanskelig å etterforske saker. Selv om de er alvorlige, og selv om jeg har en mistenkt. Kan jeg ikke bevise, knytte denne personen til handlingen så hjelper det ikke at det er "kjent gjerningsmann". Jeg har gitt meg på flere alvorlig saker på grunn av dette, og det er svært frustrende. Det er ikke moro å måtte fortelle en fornærmet at jeg ikke kommer videre i saken.

Muligheten jeg ser i det nye direktivet er at denne informasjonen blir lagret litt lenger, slik at det er større muligheter for å finne spor og bevis.

Anonym sa...

Utrolig hvor mange uvitende personer som kommenterer her. Det er ikke politiet som skal "drive" DLD. Det er snakk om at teleselskap, ISP'er og lignende skal lagre det samme som de gjør i dag, men utover tiden de trenger opplysningene til faktuering. Det er ikke snakk om å lagre sms'er, e-poster eller annet innhold. Forresten er det ikke noe som heter "barneporno". Barn får aldri lagd porno. Det er snakk om dokumenterte overgrep.

Unknown sa...

Hei Daffe!
Jeg konstaterer at tåkeleggingen av at DLD ikke ble det utmerkede redskap politiet hardnakket har påstått det vil bli, allerede er påbegynt.

Frihetskjempern sa...

Knallbra innlegg VamPus! godt resonert.

Jeg skriver og en del om frihet, trygghet og DLD. Samt dratt det et skritt lenger.. ta deg gjerne en tur innom og se hva jeg forsøker å få til..

http://statsministerenskontor.blogspot.com/

Anonym sa...

DLD har tapt. Der vil bli en og annen mus å ta, mens alle rottene har gjemt seg for lengst bak løsninger som VPN, TOR etc. -Rottene og oss andre som ikke er rotter men synes at nok er nok...og at AP og Høyre nå er folkets fiender.

Spre dette videre. Stopp eller sabotér DLD

http://frapedia.se

https://www.ipredator.se/
http://hidemyass.com/

Ovenforstående to siste linker er bare noen eksempler på MANGE fine nye tjenester for oss som er i mot DLD...Forby dem og de går under jorden. DLD HAR TAPT!!!

Anonym sa...

DLD kommer ikke til å føre til høyere oppklaringsprosent på noen typer saker, dessverre. Det er meldingen vi får fra politet nå. Så hva er vitsen med å innføre det?

Et lite apropos til overvåkningen på Karl Johan/Plata-området; for en del år siden var jeg og en 17 år gammel venninne på Oslo S og skulle låne legitimasjon av en trede venninne sånn at vi kunne komme inn på 18 års-grense på et utested. Utenfor utestedet sviktet nervene oss, og vi satte oss istedenfor ved en benk. Tror du ikke det kommer en politibil svingende opp og krever å få ransake veskene våre? De har nemlig mistanke om at vi har stjålet en lommebok. Det har vi selfølgelig ikke, men de beslaglegger den lånte legitimasjonen. Senere ser jeg i avisa at en jente har blitt voldtatt like ved der vi var samme kvelden. Hvor var politiet da? Hvorfor bruker de ressurser på å følge etter 17 år gamle jenter som har lånt et leg for å prøve å snike seg inn på et utested? Dette er frykten jeg har for DLD også. De små, bagatellmessige tingene blir kanskje løst, mens de virkelig alvorlige lovbruddene er det ingen som følger med på....

Anonym sa...

Interessant å lese at folk her er så paranoide i troen på at det faktisk sitter en gubbe å skal "overvåke" livet deres fremover, som om livet ditt er så veldig interessant, haha. Og klaging på at dette er en dårlig deal for den vanlige mann i gata. Det er helt fantastisk egoisme som ligger som en tykk sky over kommentarfeltet. Hadde DU vært et voldtektsoffer som har begrenset tid på deg til å rapportere om overgrepet fordi dataen etter hvert blir sletta, så ville du kanskje ikke ha snakket om at dette er en "dårlig deal". Kvalmt å lese

Daffe sa...

@Paul Terje: Det er ingen tåkelegging! Mange har en stor tro/frykt for at DLD skal forandre livene deres. Det jeg tror er at de fleste ikke vil merke noen ting. Motstandere av DLD som tror at det nå vil sitte politifolk og granske innholdet i sms'ene de sender og tilhengere av DLD som tror at det nå vil bli oppklart så mye mer. Det som er litt pussig å se er alle de motstanderne av DLD som nå tydeligvis forventer store endringer i oppklaringsprosent fordi man har fått DLD.

Det jeg har sagt tidligere, og gjerne gjentar nå, er at folk flest ikke vil merke noe som helst, men at politiet på sikt vil få større muligheter til å etterforske saker der elektroniske spor utgjør en viktig del av saken. Det er ennå ingen som har gitt noe godt svar på hva som skulle være alternativet til lagring av data. Det virker som om mange ikke har tatt innover seg at samfunnet har endret seg og at mye av det som tidligere kunne spanes på (eller vitner kunne se) nå skjer elektronisk uten vitner. Ønsker man å lage frihavner for kriminelle? Jeg tror ikke det, men det er det som blir konsekvensen hvis man ikke får tilgang til lagrede data. Mange tror at Norges lover ikke gjelder på Internett. Det stemmer ikke.

Det er ikke politiet som trenger DLD. Det er samfunnet som trenger DLD for at politiet skal kunne gjøre den jobben samfunnet har satt dem til å gjøre. Så kan man selvsagt si at "jammen det er så mye som blir henlagt. Begynne med det først". Ja, det er mye som blir henlagt. Samfunnet får det politiet og den oppklaringsprosenten det er villig til å betale for. Sånn er det på alle områder, skoler, eldreomsorg osv. Det er ikke dermed sagt at man ikke skal se på organiseringen av de enkelte sektorene, men det er en annen diskusjon.

Anonym sa...

Viss vass. Poenger er at en hel befolkning nå kan overvåkes. Det er nytt og skadelig, fordi det det mest sannsynlig vil bane veien for enda mer overvåking.

At man ikke merker noe til overvåkingen, betyr ikke at det ikke er skadelig. Spør hva de synes alle de som ikke merket noe da den Amerikanske ambassaden med god hjelp av ex norske politmenn (med lav moral) overvåket mange. Var det liksom ikke viktig og ikke så farlig fordi man ikke merket noe? Logikken din er syltynn.

Vi vet alle hvor råtne vårt eget politi har vært ang. HØYST ULOVLIGE overvåkinger **UTEN** rettskjennelser. Nå får de 6 måneder på seg i stedet for bare noen uker. Flotte greier.

Snoken sa...

@Daffe

"Mange har en stor tro/frykt for at DLD skal forandre livene deres. Det jeg tror er at de fleste ikke vil merke noen ting."

Overvåkning har ikke bare den direkte effekten at den som blir overvåket får detaljer lagret om seg selv.

Å gjøre folk bevisste på at de blir overvåket bidrar også til å forme oppførselen deres.

Når man er bevisst på at man er overvåket tør man i mindre grad å "være seg selv".

Det er jo blant annet denne effekten diktaturer baserer seg på: De gjør det tydelig for befolkningen at de blir overvåket for å skremme dem til lydighet.

Det er samme effekt som DLD vil få.

Daffe sa...

@Snoken: Du hadde hatt rett hvis dette dreide seg om overvåkning. Men det dreier seg om lagring av data som ikke skal hentes ut av noen uten rettslig kjennelse. Grunnen til at jeg mener at folk ikke vil merke noe, og at det er et godt argument, er at dette allerede praktiseres idag, dog med kortere lagringstid. Det vil ikke være noen plutselige omveltninger.

Når det gjelder anonyms påpekelse av at dette kan føre til at folk endrer adferd så er det helt riktig. Forhåpentligvis på samme måte som de endrer adferd hvis det er mer synlig politi i gatene. Folk kan ikke alltid gjøre som de vil, og det er heller ikke ønskelig. Det er derfor vi har lover og regler.

Anonym sa...

"Men det dreier seg om lagring av data som ikke skal hentes ut av noen uten rettslig kjennelse."

Jeg må bare gjenta det jeg skrev tildigere:

Vi vet alle hvor råtne vårt eget politi har vært ang. HØYST ULOVLIGE overvåkinger **UTEN** rettskjennelser. Nå får de 6 måneder på seg i stedet for bare noen uker.

I tillegg bør du og andre som er for DLD lese denne (link nederst):

"'I've Got Nothing to Hide' and Other Misunderstandings of Privacy"

Abstract:
In this short essay, written for a symposium in the San Diego Law Review, Professor Daniel Solove examines the nothing to hide argument. When asked about government surveillance and data mining, many people respond by declaring: "I've got nothing to hide." According to the nothing to hide argument, there is no threat to privacy unless the government uncovers unlawful activity, in which case a person has no legitimate justification to claim that it remain private. The nothing to hide argument and its variants are quite prevalent, and thus are worth addressing. In this essay, Solove critiques the nothing to hide argument and exposes its faulty underpinnings.

Her er linken:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998565

Anonym sa...

Det er flott du er i mot DLD, som mange andre.


http://www.dagbladet.no/2011/04/06/nyheter/innenriks/datalagringsdirektivet/hoyre/16097001/

Men dette blir for dumt.
http://anonops.tk/ Ville ha informert om angrepene om det var de som stod back. Ta en tur til 4chan.org og se på wannabe kidsa der. Det at noen kjører DoS angrep mot ei nettside krever ikke veldig mye av verken organisasjon eller hjerne.

Daffe sa...

@Anonym: Vanskelig å argumentere mot argumenter som "Vi vet alle..." Det blir bare paranoid tullball!
Det er altså teletilbydere og isp'er som skal stå for lagringen, ikke politiet. Dvs at de ikke skal gi ut sine data uten en rettslig kjennelse. Er det så vanskelig å få inn?

Anonym sa...

@Daffe:
Ja vi vet alle. Hadde du fulgt litt med i timen ville også du ha visst at politiet ikke har vært særlig ærlige i deres overvåkingsiver og at mye tusk er avslørt ang. deres manglende vilje til faktisk å innhente rettskjennelser før avlytting finner sted.

Paranoid tullball?
Jfr. Den amerikanske Ambassade inkl. norske eks. politifolk. Antagelig så visste også "noen" innen Politiet/PST om denne overvåkingen. Vanskelig å bevise, men om ikke har Politiet og PST vært rimelig blinde.
Jfr. Alt grumset i Treholtsaken.
Jfr. Faiza-saken, hvor Politiet overvåket mobiltelefonen uten godkjenning.
Listen kan lages mye lengre. Det er bare å lese avisene for siste år eller følge med på Dagsrevyen.

Jeg vet utmerker godt at det er ISP'ere og teletilbydere som skal lagre. Men det har vist seg at disse har svært lite å stille opp med når "myndighetspersoner" fra politi ringer og argumenter (forlanger) om HVORFOR de vil ha data ut (les: total overkjøring). Dette har også vært oppe i pressen, men du har vel ikke fått dette med deg dette heller.

Jeg og mange med meg kjøper rett og slett ikke argumentente om overvåking av pedofile, organsierte kriminelle og organisert terror. Disse er så smarte at de har gjemt seg for lenge siden bak VPN, TOR etc. Det er bare en og annen mus som Peder og Abdulla igjen å ta. De store rottene, de organiserte er "borte" forlengst. De bruker state of the art, kryptrering og anonymisering og vil nok ligge et hakk foran allslags forsøk på overvåking. Dermed blir det VANLIGE borgere som kan overvåkes i stedet for de som egentlig (liksom) var regjeringens målgruppe. Derfor er DLD omtrent ubrukelig hvis vi snakker om den offisielle begrunnelsen for den. Når vi så ***VET*** at politet allerede har misbrukt sin "rett" til å overvåke personer uten rettskjennelser, så sier det seg selv hvem dette vil ramme. Noen få skyldige (små mus) og mange uskyldige normale mennesker. De store rottene blir ikke rammet. Keep on dreaming.

Anonym sa...

@Daffe: Glemte å si at jeg er enig i at DoS angrep mot ei nettside ikke er måten å protestere på. Dessuten er det ikke så mye skade man får gjort. AP sida er oppe igjen nå og har vært det noen timer.

Anonym sa...

I Polen samarbeidet anarkister og katolikker side om side for å bli kvitt kommunistene.

Men i Norge oppfører visse seg som "snerpete snobber" som ikke makter å samarbeide med noen de ikke liker for å bli kvitt "storebror".

Note to self: Husk å vaske vekk "sjokoladen" fra dildoen før jeg putter den i munnen.

P. Engesekk sa...

Innlegget over har ikke jeg skrevet. Skjønte ikke så mye av det der med sjokoladen heller. Begge mine siste innlegg er like over og begge begynner på @Daffe, så er det sagt :)

P. Engesekk

Snoken sa...

@Daffe

"Du hadde hatt rett hvis dette dreide seg om overvåkning. Men det dreier seg om lagring av data som ikke skal hentes ut av noen uten rettslig kjennelse."

Det går nesten ikke an å ta mer feil:

1. DLD er overvåkning. Det er ikke noe annet å si om det.

2. Politiet kan hente ut data uten rettslig kjennelse hvis strafferammen er på over 4 år. Altså vil politiet aldri trenge rettslig kjennelse i sakene DLD var ment for.

3. Det avsløres stadig misbruk av lagrede data fra myndighetenes side. Hva får deg til å tro at det ikke vil skje her også?


"Grunnen til at jeg mener at folk ikke vil merke noe, og at det er et godt argument, er at dette allerede praktiseres idag, dog med kortere lagringstid. Det vil ikke være noen plutselige omveltninger."

Nok en gang tar du feil. Lagringen i dag er svært begrenset i forhold til DLD. Det blir en enorm endring!

"Når det gjelder anonyms påpekelse av at dette kan føre til at folk endrer adferd så er det helt riktig. Forhåpentligvis på samme måte som de endrer adferd hvis det er mer synlig politi i gatene. Folk kan ikke alltid gjøre som de vil, og det er heller ikke ønskelig. Det er derfor vi har lover og regler."

Poenget er at det regulerer folks lovlige atferd. Altså, man vil kanskje vegre seg mot å delta i ting som er helt lovlig fordi man vet man blir overvåket.

Daffe sa...

@Snoken:

Det går nesten ikke an å ta mer feil:

1. DLD er ikke overvåkning. Det er lagring av data. Det er ikke noe annet å si om det.

2. Hvor har du dette fra? Dette er en liberalisering av dagens standard og jeg kan ikke finne noe sted der dette står.
Eneste unntak slik det er idag er hvis man ikke kan vente på retten, men saken må da bringes inn for domstolen ved første anledning.

3. Gjør det det? Hvis du tenker på DNA-registeret RMI har som det stod om i avisene i forrige uke så er ikke det å ha et eventuelt ulovlig register det samme som at det misbrukes. Ellers må jeg igjen gjenta at det er ikke politiet som skal ha dataene lagret hos seg, det skal gjøres hos teletilbyderne. Hvis noen tror at det er så enkelt at det bare er å ringe f.eks. Telenor og si at du er politi så tar de grundig feil.

Det stemmer at lagringen i dag er begrenset i forhold til DLD, men det blir ikke en enorm endring! Dette er et definisjonsspørsmål som er veldig individuelt betinget.

"Poenget er at det regulerer folks lovlige atferd. Altså, man vil kanskje vegre seg mot å delta i ting som er helt lovlig fordi man vet man blir overvåket."

Kanskje? Kanskje ikke? Du tror at det blir sånn, jeg tror det ikke.
Hvis du tar en tur ned i området nedre del av Karl Johans gate ved 0230-tiden på natten i helgen kan du jo se hvor mye faktisk overvåkning gjør med folks adferd, for det området er overvåket av politiet.

Anonym sa...

Det er trist at Jens og Erna ikke respekterer Grunnloven. Forhold som innskrenker friheten til norske borgere krever 2/3 flertall i flge Grunnloven. Regner med at når AP/Høyre nå blir anmeldt, så blir dette omgjort av høyesterett.