Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, juli 27, 2011

God tone i Kardemomme by

”Hadde vi ikke hatt egne internettsider og muligheten til å ytre oss der, måtte vi begynt å skyte dere”.

Sitatet er fra Vigrid-leder Tore Tvedt som i samtale med Briger Emanuelsen, tidligere journalist i Dagbladet, sa at så lenge han hadde en egen nettside hvor han kunne ytre seg, følte han seg ikke sensurert og heller ikke at ytringsfriheten var tatt i fra ham etter at Dagbladet utestengte han fra debattsidene. Lederen for den rasistiske organisasjonen viste til Internett som en viktig arena for å komme til orde med sine meninger.

I rekken av mange vanskelige debatter som vi nå står ovenfor, er debatten om debatten allerede i full gang. Debattredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende spør om tiden nå er inne for å ta et skikkelig oppgjør med anonyme nettdebatter og Aage Borchgrevink i Den Norske Helsingforskomité spør om hvordan vi kan unngå nye monstre fra bloggosfæren, mens Thomas Hylland Eriksen kaller gettofiseringen av nettet en trussel mot det nasjonale fellesskap.

I etterkant av en ufattelig tragedie leter vi alle etter svar på hvordan tragedien kunne oppstå, og hva vi kan gjøre for å unngå at noe slikt skjer igjen. Men det er særlig når demokratiet er under angrep at vi må hegne om de verdier og prinsipper som utgjør grunnlaget for vårt samfunn.

Internettfrihet og anonymitet er et tveegget sverd. Anonymitet gir en mulighet til å ytre seg fritt uten å måtte stå til ansvar for det. Det beskytter dissidenter mot overgrep, fengsling og tortur hver eneste dag. Samtidig blir muligheten brukt til å fremme tankegods og meninger som ikke er forenelig med opprettholdelsen av et liberalt demokrati.

Nå har faktisk Norge en lang tradisjon for å tolerere motstand mot det liberale demokratiet. Som en del av vår demokratiske flora har vi partier som kaller seg revolusjonære, og på radikale venstreorienterte nettsteder diskuteres væpna revolusjon fortsatt. I tillegg er det vi kaller et liberalt demokrati er i kontinuerlig endring. Det er bare to år siden det liberale demokratiet Norge begynte å likebehandle homofile i ekteskapslovgivningen.

Det er også kontinuerlig debatt rundt demokratiske prinsipper om ytrings- og trykkefrihet. Da regjeringen foreslo å erstatte blasfemiparagrafen med å utvide § 185 mot hatefulle ytringer, var det nettopp i blogger og debattfora på Internett at diskusjonen levde. Det nå utskjelte islamkritiske nettstedet document.no og nettversjonen til Human-Etisk Forbunds avis Fri Tanke var de første som reagerte. Senere tok tidligere generalsekretær i Human Etisk Forbund, Lars Gule, og journalist i document.no, Nina Hjerpset-Østli, initiativ til et opprop mot innstrammingen. Blant de som skrev under var forfatterne Roy Jacobsen, Ingvar Ambjørnsen og Anne B. Ragde, samt kjente offentlige stemmer som Bernt Hagtvet, Aslak Nore, Hege Storhaug, Walid al-Kubaisi og Francis Sejersted. Redaktør i document.no, Hans Rustad, sa til Dagbladet.no at han var glad for bredden i protestene og pekte på at folk som vanligvis inntar ulike posisjoner sto samlet og slo ring om ytringsfriheten. Det blir interessant å se om de som støttet oppropet den gang fortsatt står samlet i dag. Bloggerne fikk æren da forslaget ble trukket.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund sa i forbindelse med saken til Her og NÅ i NRK at det er "de forstyrrende, støytende, sjokkerende ytringene vi må verne. Kardemomme-loven trenger ikke vern".

I en tid der mange gir uttrykk for at de ønsker et samfunn som ligner nettopp mer på Kardemomme by, er den største faren at de ytringene som trenger det liberale demokratiets vern enten blir borte eller undertrykkes. Det betyr ikke at de opphører å eksistere. En kritisk samfunnsdebatt er en forutsetning for å styrke demokratiet. Vi trenger kritiske røster for å korrigere feil og mangler, og ved å gjøre nødvendige endringer vil demokratiske institusjoner bli mer robuste. Vi helt avhengig av friksjon for å bevege oss fremover. Kardemomme-loven om at man ikke skal plage andre, men være grei og snill, er rett og slett lite hensiktsmessig som retningslinje i samfunnsdebatten. For ikke å si håpløst kjedelig. Men det er forskjell på kritikk og sjikane.

Dilemmaene rundt en friest mulig demokratisk debatt er mange. Fjernes muligheten for anonymitet, fjerner man også muligheten for å få frem stemmer og refleksjoner som ellers ikke ville blitt hørt. Vi har også erfart at debatt under fullt navn på ingen måte er noen garanti for kvalitet, respekt eller toleranse. Som borger- og debattredaktør i en nettavis har jeg selv fått drapstrusler fra innvandringsmotstandere som har fått hatytringer slettet. Å skrive under fullt navn er med andre ord ingen hindring når de mener deres holdning og anslag i debatten er fullt ut legitime.

Samtidig er ytringsfriheten begrunnet i individets frie meningsdannelse. Det er gjennom en åpen meningsutveksling at samfunnet og den enkelte blir best mulig opplyst. Ytringer man er uenige i møtes med motargumenter, ikke med forbud eller maktbruk. Men dette har da aldri legitimert sjikane, rasisme, udokumenterte påstander eller rene løgner. Jeg er sikker på at Hilde Sandvik, i likhet med meg, har måttet slettet innlegg med langt mer eksplisitt rasistisk og sjikanerende innhold enn det gjerningsmannen bak terrorhandlingene noen gang har ytret i et kommentarfelt. Dersom Sandvik vil gjøre noe med kommentarfeltet hos BT så skal ikke det begrunnes med Breiviks handlinger. Det bør begrunnes med at det er pokker meg på tide at avisene på nett begynte å lytte til de råd som har kommet i de mange og lange debattene om hvordan dyrke frem en konstruktiv debatt i kommentarfeltene. Avisene vil gjerne ha trafikken, men har så langt ikke prioritert ressurser til en god nok håndtering av den.

Det er en reell fare for at terrorhandlingen vil brukes for å stemple legitim islamkritikk som islamofobi og dermed undertrykke seriøs debatt om hvilke verdier og holdninger vi ønsker at samfunnet vårt skal preges av. Det er også – uten sammenheng med islamdebatten - fullt ut legitimt å problematisere innvandring, uten at man dermed verken tyr til hatytringer eller er rasist. Til og med det regjeringsnedsatte Brochmann-utvalget ble anklaget for å skape et innvandringsfiendtlig klima lenge før terrorhandlingene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er en farlig vei å gå dersom ønsket er en åpen og fordomsfri debatt rundt utfordringer og løsninger for fremtidens velferdssamfunn.

Vi skal heller ikke la oss true av Vigrid-leder Tvedts utsagn om konsekvensene av å ikke slippe til noe sted. Ingen skal kunne true seg til en plass i offentligheten. Men skal statsminister Jens Stoltenbergs ord om mer frihet og mer demokrati ha noen betydning, så bør de som nå tar til orde om å lukke ned det offentlige ordskiftet og begrense tilgang til fri meningsytring besinne seg.

Hilde Sandvik, Aage Borchgrevink og Thomas Hylland Eriksen har det til felles at de som regel slipper til i spaltene til de tradisjonelle mediene når de vil det. Det store flertall er henvist til de stemoderlig håndterte kommentarfeltene i nettavisene, åpne kanaler i sosiale medier eller lukkede debattforum der de møter likesinnede. Det er en styrke for demokratiet at så mange kan komme til uttrykk. Det store flertall av bloggeres største synd er at de er for kjedelig og banale, godt innenfor marginen til det som ville vært god tone i Kardemomme by.

Jeg for min del kunne ikke tenke meg å leve i et Kardemommesamfunn. Den klamme likheten, sosiale kontrollen, naivistiske tilnærmingen til alt som er problematisk. Det minner litt for mye om Aldous Huxleys dystopiske verden i "A brave new world".  Dersom det er den retningen vi nå skal gå i så sier jeg herved nei takk. Jeg forbeholder meg retten til å være uenig.

Er det ikke nettopp det vi tross alt kjemper for?

31 kommentarer:

Eirik Løkke sa...

Veldig enig i det meste. Det er utrolig viktig med en fri debatt, men jeg håper at de største kritikerne evner å besinne seg i sitt ordvalg, og at dersom de ikke gjør det, så vil motdebattantene imøtegå kritikken. Det er lov å håpe - men det gjenstår å se.

Knut Sparhell sa...

Jo, det er det vi kjemper for og vil bevare, retten til å være uenig. Vi må videre våge å imøtegå krigsretorikk, konspiratorisk tekning og dannelse fiendebilder. Vitalisere de politiske partiene, vise at man faktisk kan påvirke gjennom dem.

Men de fleste blogger vil fortsatt dreie seg om banaliteter, slik livet ofte er i fredstid og mellom de store begivenheter.

Anonym sa...

Jens S. forjtener ros for sine ord om å beholde demokrati og frihet. Det finnes alltid dem som vil ta det fra oss, med edle hensikter,selvfølgelig. Det finnes alltid noe man kan forby, Tolkien, f.eks.
Tolkien?
Vel, Norges nest mest kjente drapsmann internasjonalt, Varg Vikernes forteller åpent at han ble inspirert av ham. Dette skjedde ellers før internettets tid, så i den saken hadde det ingen betydning. De onde og gale vil vi alltid ha blandt oss. Som regel har de et ønske om destruksjon først, senere finner de et påskudd, som ABB's ideologiske cut and paste "manifest", stapp fullt av andres ideer og egne fantasier.
Et åpent og fritt samfunn er den beste motgift mot slikt.

kjell.

storastorasyster ariadneintheair sa...

Tack för ett mycket bra inlägg.
Yttrandefriheten betyder inte så mycket om endast de "rätta" åsikterna får yttras... Jag tror, precis som du beskriver i inledningen, att det inte bara är moraliskt riktigt att hålla öppet för ALLA åsikter- det är farligt att trycka ner de obehagliga. Det enda man åstadkommer är att stärka utanförskap och isolering, vilket i sin tur skapar en martyrroll.
Med det sagt, det är lika viktigt att knäppgökar etc inte får vara oemotsagda - men det är vårt eget ansvar.

VamPus sa...

Som storastorasyster - ting trenger ikke stå uimotsagt, og jeg mener fortsatt det er legitimt å slette personhets, sjikane og overtramp. Jeg ville ikke tolerere at folk oppførte seg slik hjemme hos meg, jeg trenger ikke tolerere at folk oppfører seg slik i mitt kommentarfelt og jeg vil nødvendigvis ikke at mediene skal tolerere det i sine.

Det er mange måte å fremme sine meninger på. Et minimum av dannelse og et snev av å være konstruktiv burde man kunne forvente dersom folk ønsker å delta i det offentlige ordskiftet. Så enkelt. Så vanskelig...

Anonym sa...

Jeg er mest bekymret for at internett-kommentariatet ikke har en tradisjon for å utveksle fakta og korreksjoner. Meninger og informerte utspill er en suppe. Resultatet er at myter og feil-informasjon dominerer debatten.

Man blander sammen ytringsfrihet og friheten til å feilinformere. Det er derfor jeg syns den åpne nett-debatten er oppskrytt og egentlig er i en fase some kybernetikerne på 60-tallet advarte imot: På samme måten som et feildesignet pilot system kan lede til et flykrasj, vil et dårlig designet informasjonssystem lede til sosiale problemer.

Vi er ikke på web 2.0, muligens web 0.1-alpha2. Å se "blog-eliten" diskutere disse problemene lover ikke godt, siden de innbiller seg at vi ikke allerede er underlagt en systemikk som skaper den dynamikken man ser.

SondreB sa...

Har vi virkelig et liberalt demokrati hvor folk blir hørt? Eller er det kun de politisk korrekte som blir hørt? Får noen andre enn de politisk korrekte slippe til på Stortinget?

I Norge har vi en sperregrense på 4%. Det betyr at mange tusen av stemmer i Norge aldri blir hørt. Partiene som aldri kommer på Stortinget, vil heller aldri bli hørt av majoriteten av folket - og vil aldri få noen betydning eller påvirkning i samfunnet.

Skal ikke de siste prosentene av borgerne i landet få lov til å komme til?

Når folk vet at en stemme på et mindre parti aldri vil ha noe å si, påvirkes også valget til at man unnlater å stemme på alternativene. Folk ønsker å leve opp til drømmen og illusjonen om påvirkningskraft i et demokrati.

Når et parti får 1,6% av stemmene, da burde det være rett og rimelig at partiet får lik prosent mandat(er) på Stortinget? Hva slags demokrati er dette?!


"Jeg for min del kunne ikke tenke meg å leve i et Kardemommesamfunn. Den klamme likheten, sosiale kontrollen, naivistiske tilnærmingen til alt som er problematisk."

Hva du legger i kardemommesamfunn må være noe helt annet enn kardemommeloven? Kardemommeloven beskriver veldig godt prinsippene for et fritt og fredelig samfunn.

Da vi har ytringsfrihet i Norge skal du få lov til å mene at problemstillinger må møtes med tvang og kontroll (Slik tolker jeg din henvisning til "naiv tilnærming til problematiske ting") - så får vi som faktisk tror at mennesker kan leve i fred stå for det vi mener. Gi frihet og dermed fred en sjanse!

Unknown sa...

Jeg har også skrevet et blogginnlegg om ytringsfriheten i disse dager, hvor jeg sier at det er de enkelte redaktørers rett til å trykke hva de vil - og å la være å trykke hva de vil. Dette inkluderer også kommentarer på nett, og leserbrev.

Imidlertid må ikke dette bli slik at man sensurerer meninger man er uenig i, bare slik at man holder en ryddig tone på debatten. Og når det gjelder leserbrev - slik at man får litt bredde i debatten (det er som regel ingen hensikt å publisere 12 motsvar til et innlegg, da kan det kanskje være bedre med 2).

Jeg har vært på mange forskjellige forumer opp gjennom internetthistorien, og det finnes mange tema som kan avstedkomme en særdeles giftig debatt (nerder diskuterer alt). Likevel mener jeg å se et fellestrekk ved de mest konstruktive diskusjonene; nemlig at man har moderatorer som håndhever de interne reglene på forumet - slik at meningsytringer og påstander kan være hva som helst, mens man må holde normal folkeskikk, ikke drive sjikane osv.

Dette har dessverre vært fraværende i mange norske kommentarfelt og forum.

Ivar Bakke - man of letters sa...

Jeg skrev dette http://ivarbakke.blogspot.com/2011/07/gode-nordmenn.html?utm_source=BP_recent på søndag, fordi jeg fryktet at et slikt krav til enighet ville komme, og at det ville minske sjansene for å ta et vellykket oppgjør med de som man på tysk kalle "hat-predikanter", folk som tror vår kultur vil gå under, at en fredelig sameksistens med de to prosentene av muslimer som finnes her i landet er umulig. Det utgjør riktignok dobbelt så mange som den prosentandelen jøder som nazistene mente var årsaken til Tysklands problemer i mellomkrigstiden. Men uansett: Jeg tror begge tar feil.

Carl von Ossietzky skrev i Die Weltbühne at hvis nazistene kom til makten så ville det skyldes manglende motstand fra det demokratiske Tyskland. Lover som forbød manglet det ikke på. Det blir vår utfordring - å snakke med disse menneskene. Lytte og svare på deres angst. De er jo ikke spesielt modige, selv om de i en årrekke og i alle mulige medier har klaget over å ikke kommme til orde.

Anonym sa...

Ivar Bakke: Du må gjerne se på innvandring som et gode, og på muslimer i Oslo som et ikke-problem. Det er din fulle demokratiske rett. Det unnskylder likevel ikke at du "hitler" dem som har en annen holdning til problemene. Å være kritisk til deler av innvandringspolitikken er ikke synonymt med å støtte ABB. Denne mannen har forøvrig bare smurt sammen et kompendium av andres ideer og meninger, en hvilken som helst person, på venstre- eller høyresiden, vil trolig på ett eller annet punkt ha meninger som han tilfeldigvis "deler" i sitt "manifest".

kjell

Jorunn sa...

Jeg forstår ikke motstanden din mot Kardemommeloven.Den er jo superliberalistisk. Gjør akkurat det du vil så lenge du ikke plager noen.Hvis vi tror at alle mennesker har lik verdi så er det logisk å lage noen rammer i tillegg slik at godene fordeles bra.
Hva så med hatfulle ytringer? Hatet er en realitet,og det forsvinner ikke ved å dyttes under overflaten. Det er da det blir virkelig farlig. Jeg tror at det heller bør analyseres. Etter min mening er det mennesker som føler seg mislykket i det moderne samfunnet og som vender øynene bakover som reagerer med hat.

Anonym sa...

Jeg fatter ikke hvorfor noen trur de blir tiet ihjel. Hver dag er det noen som snakker om hvor forferdelig utlendinger er. Alle debatter om nettet er slik. Og svært mange personer er ikke istand til å snakke om noe annet enn muslimer. Og de er hvertfall ikke istand til å høre etter hvis jeg faktisk engasjerer meg og pøser ut med linker. Nei da er det tid for banning, utskjelling og hat.

Så jeg fatter ikke problemet.

Anonym sa...

Særdeles godt skrevet. Gjennomtenkt, balansert og reflektert.

Egentlig er det kjedelig å komme med feedback når man bare er enig, men jeg gjør et unntak...

Gullstandard sa...

Jeg tror Vampus burde definere hva hun mener med et Kardemommesamfunn, evt burde hun lese Egners bok om igjen, for makende til sammensurium.

"Den klamme likheten, sosiale kontrollen, naivistiske tilnærmingen til alt som er problematisk. Det minner litt for mye om Aldous Huxleys dystopiske verden i "A brave new world""

Bare vær uenig du Vampus, men å trekke en rød tråd mellom Kardemomme By (og kardemommeloven) og Brave New World krever ikke bare baller (noe du forøvrig ikke har), det krever også samme idioti du og mange meningsfeller tillegger ABB og mange andre som snakker om konspirasjoner i dagens samfunn.

Så jeg håper du for din del kan klargjøre hva du mener med et Kardemommesamfunn, for å snakke om sosial kontroll og klam likhet er noe man gjør når man omtaler norske politiske partier, ikke det mest liberalistiske samfunn noensinne beskrevet.

Og kanskje burde man legge til at det var Egners opprinnelig poeng, at slike ideal-liberalistiske samfunn fungerer kun i små homogene grupperinger? Nettopp pga sine likheter klarer de å leve så idyllisk i et slikt samfunn.

Hvem vet...

Ove Kristian Furelid sa...

Jeg pleier å diskutere i debattforum hvor negativiteten mot det flerkulturelle er åpenlyst til stedet. Og hvor bare noen få prosent som er imot rasisme er tilstede. Men i den siste tiden er det helt motsatt. Der hvor innvandringskritikkere var i storslag, så får de nå kjeft for å elske den kritthvite terroristen sine holdninger.

Og når det gjelder kardemommeloven så synes jeg at den er helt toppers. Vi trenger et samfunn hvor vi kan ta vare på hverandre, vise kjærlighet og medfølelse samt forsøke det å utvikle oss selv til det beste selv om det kanskje ikke er lett.

Yngve Brox sa...

Problemet er ikke at ekstreme meninger finner et sted å få utløp på nettet. Problemet er at de ikke møter motbør. Jeg for min del oppsøker nettsteder og debatter jeg synes er interessante og relevante. Document.no hadde jeg ikke vært innom før massakren på Utøya. Hvis mange andre er som meg betyr det at nettstedene for dem med ekstreme meninger blir drivhus for å dyrke frem stadig mer ytterliggående holdninger. Og disse holdningene bygger åpenbart på til dels svært gal informasjon om hvordan samfunnet vårt fungerer (gjerningsmannen fra fredag har for eksempel i følge sin advokat forventet å bli torurert i norske fengsler).
Jeg tror på ytringsfriheten. Jeg tror på den frie debatt. Spørsmålet er hvordan vi skal klare å skape rommene hvor denne debatten kan skje.
I tillegg er ikke ytringsfrihet og en åpen debatt noen garanti mot at vi på ny kan oppleve terroranslag. På 70-tallet hadde vi en svært enkel og oversiktlig medieverden, vi hadde ytringsfrihet og debatten foregikk i stor grad i åpent lende. Likevel fikk vi en fremvekst av organisasjoner som ønsket og som arbeidet for revolusjon i Norge.

Hansen sa...

Til dem som reagerer på at Heidi ikke ønsker seg et "Kardemommesamfunn":

Jeg gjetter på at dette ikke primært var ment som avstandstagen fra den berømte loven til Politimester Bastian (som også er inkludert i FrPs partiprogram), men snarere en litt upresist formulert skepsis til Torbjørn Egners samfunnsidealer i sin alminnelighet - noe jeg tildels vil være enig med henne i (hvis det var det hun mente).

Jeg vil påstå at den "klamme likheten, sosiale kontrollen, naivistiske tilnærmingen til alt som er problematisk..." kommer mye mer til uttrykk i Egners verk om dyrene i Hakkebakkeskogen enn i beskrivelsen av Kardemommeby.

Men som singel blogger uten barn bør hun kanskje kunne tilgis litt mangelfult presisjonsnivå på detaljene i barnelitteraturen ;-)

Og dessuten: Når hun sier at hun ikke vil leve i et Kardemommesamfunn, må jo jeg også innrømme en viss enighet - Jeg vil jo heller ikke leve livet mitt i en temapark på Sørlandet....

Geirronimo sa...

Demokrati er jo et "høypass-filter" - selfølgelig skal ytringene frem - men ikke forlang at de ikke skal motargumenteres...

dabide sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
dabide sa...

Det er tydeligvis ikke alle som føler behov for å være anonyme, nei...

Når det gjelder debatten, så savner jeg evnen (eller er det viljen?) til å debattere idéer hos politikerne våre. Hører regelmessig på "Politisk kvarter" på vei til jobb, og debattene ender uansett sak nesten alltid opp med personangrep, stråmannsargumentasjon, forvrengning av motstanderens synspunkter etc. etc.

Kanskje en smule naivt, men hadde den offentlige debatten vært mer preget av at det ble levert gode argumenter, hadde kanskje en del av de ekstreme tankene fått et skudd for baugen? Kanskje det også hadde preget kommentarfeltene og forumene? Hva med dueller av typen innlegg - motinnlegg - replikk - replikk - spørsmål fra salen, i beste sendetid?

Lurer på om det ligger en slags latskap bak ønsket om å latterliggjøre motstanderen eller stenge kommentarfeltene, da det krever litt jobb å svare skikkelig...

mening? sa...

"Jeg for min del kunne ikke tenke meg å leve i et Kardemommesamfunn. Den klamme likheten, sosiale kontrollen, naivistiske tilnærmingen til alt som er problematisk. Det minner litt for mye om Aldous Huxleys dystopiske verden i "A brave new world"."

Din oppfatning av virkeligheten er ikke virkeligheten. Du må gjerne fortsette korstoget ditt videre her på nettet i beste Sarah Palin tradisjon - og jeg tror aldri du kommer til å forandre mening - men kan du ikke i det minste ta en pause fra konspirasjonsteoriene dine til de døde er i jorda?

Unknown sa...

Information wants to be free.

Hansen sa...

Siden Heidi selv ikke har utdypet sitatet sitt
om "Kardemommesamfunnet", våger jeg meg
utpå igjen med litt mer Egner-analyse:

-> mening?

Jeg oppfatter slett ikke Heidis utspill som
konspirasjonsteorier mot ofrene for
forrige helgs massakre, men som bidrag
til den demokratiske debatten Stoltenberg
har sagt vi må ha mer av for å møte masse-
morderens angrep på demokratiet.

Men det er stor forskjell på å verne om
DEMOKRATIET som samfunnsform
og å forfekte SOSIALDEMORATI
som den endelige fasiten for et godt samfunn!

Og spesielt Torbjørn Egners versjon
av sosialdemokratiet bør det være legitimt
å polemisere mot. For Egners idealsamfunn
ER på mange måter undertrykkende
harmonifokusert, idyllorientert og
assimilerende heller enn integrerende.

Politimester Bastian sier:
"Du skal ikke plage andre.
Du skal være grei og snill.
Og forøvrig kan du gjøre hva du vil."

Men grensene for når andre føler seg plaget
er ganske snevre hos Egner.
Og på mange måter tror jeg at de innvandrings-
kritikerne ABB har funnet mest støtte hos
før han avslørte sine voldelige sider
har et samfunnssyn ganske likt Torbjørn Egners:

Innvandrere og annerledes troende kan få
gjøre som de vil - så lenge de ikke plager OSS!
Men gjør de det, er det best at Bamsefar
tar et godt tak i dem og setter dem på plass
omtrent som med reven . . .

Anonym sa...

Jeg tror vi må avkreve alle muslimer som kommer til Norge som enten besøkende eller immigranter, å signere en standardisert avtale med den norske stat, om å avstå fra enkelte former for kriminalitet, eller avstå fra aktiviteter som er beskrevet i koranen som også er forbudt i Norsk Grunnlov. Dette gjelder vern av homofile, kvinner og andre grupper som har størst risiko.
Videre bør straffenivået opp 30-40 % på alle de områdene hvor gjeldende grupper er overrepresentert i kriminalstatistikken, og kostnaden på hver fange, også norske, må ned med 30-40 %. Innholdet i straffen må også reduseres mht kvalitet i soningen, dvs. alt materiale fengslene får bør være brukt.

Anonym sa...

@Hansen,
Jeg lurer på om du har fått med deg det som kan kalles "det liberale dilemma":

Hvordan skal toleransen håndtere intoleranse?

Eller litt skarpere formulert MÅ vi tolerere intoleranse?

For begge spørsmålet gjelder selvfølgelig også: Hvem har definisjonsmakt over hva som er toleranse og hva som er intoleranse.

Cassanders

Dette er en debatt som dessverre har druknet i etterspillet etter ABB vanvittige og tvers gjennom umoralske og forkastelige handlinger.

Jorunn sa...

Hvordan skal toleransen tolerere intoreranse? Den skal ikke tolerere intoleranse,og den skal heller ikke reagere ved selv å bli intolerant. Da har jo motstanderen vunnet.
Det mest effektive verktøyet mot intoleranse er,etter min mening, filosofiens erkjennelse av at bare ord som kan defineres er virkelige begreper.Be de intolerante om å definere de ordene de bruker. Det klarer de ikke,og de vil tusle beskjemmet bort.

ikke imponert sa...

Var en tur nede ved Domkirken, og så på blomsterhavet - det vokser ennå. Var rørende å se på samholdet folket viser i sorgen.

Oi.. brukter jeg ordet "samhold"?

Jeg må være kommunist!

Bra å være tilbake på denne bloggen, hvor de virkelig viktige kampsakene diskuteres. Jeg er fremdeles i sjokk over hvordan den slemme staten pålegger butikkene å ha sigarettene i nøytrale skap.

Bare det er jo bevis nok for at Arbeiderpartiet ønsker et "brave new world"-samfunn

Ove Kristian Furelid sa...

Til anonym 30 juli kl 12.25 angående innvandring. Det er lov å diskutere det her, du har gode ideer, men denne debatten handler mer om diskusjoner enn selve det om det flerkulturelle miljøet enten dem bedriver kriminalitet eller ikke.

Ellers så lurer jeg på om du har noen tanker om hvordan man skal kunne få maks ut av det man skriver og hvordan andre kan reagere på det for å få en toppers debatt.

Anonym sa...

Du skriver om det klamme i Kardemomme by. Jeg tror du da tenker på det jeg vil kalle godhetsfascismen. Under påskudd av å ville det gode begrenser maktmenneskene andre menneskers liv gjennom en mengde regler.
Hva er definisjonen på en godhetsfascist? Han er ikke fornøyd med bare å lage kompromisser mellom motstridende interesser,men tror han har rett til å trampe innenfor disse rammene.

Håkon sa...

Hei VamPus.

Det er ca en uke siden ca 200.000 stod forran rådhuset i Oslo å hørte Jens si at vi skal møte trusselen med mer åpenhet, mer demokrati.

Så svarer APs gode venn Dagbladet med å fjerne anonyme yttringer. Det er jo motsatt av hvordan vi skal reagere!

Jeg ser alltid tilbake i historien, jeg, når jeg må finne holdepunkter. Hva gjorde vi med nazistene etter 2. verdenskrig?
Jo, vi lagde museumer. Vi skrev bøker, vi hadde full åpenhet om det slik at vi kunne ta stilling til det.

Å hindre yttringer vil bare skape frustrasjoner, sinne, konspirasjonsteorier hos de ekstreme.

Ove Kristian Furelid sa...

Til Håkon. Dagbladet har allerede i lang tid hatt en streng sensur når det kommer til kritikk av det flerkulturelle Norge. Det er flere som har klaget over at Dagbladet driver med slik moderering, men det er dem som bestemmer over hva som er rett måte å diskutere på og så videre. Når avisa før har åpnet opp for å debattere innvandringsrelaterte hendelser så har det kommet rasistiske og stygge bemerkninger om det flerkulturelle Norge. Og dem som debatterer har brukt stygge ord om deres meningsmotstandere.