Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, juli 15, 2008

Løser ingen verdens ting

Venstresiden har ingen løsninger på tiggerproblemet i hovedstaden, men er sikre på at Høyres forslag ikke løser noen ting:

- Rydde opp og forby høres jo enkelt og greit ut, men løser ingen problemer, sier SVs Marianne Borgen.

Erling Folkvord mener at første skritt må være å kontakte tiggeren selv for å kartlegge hva som må gjøres.

Så å gå tilbake til forbudet mot tigging som hindret at Oslo ble et fristed for profesjonelle tiggere fra hele øst-europa "løser ingenting" og tiggerbandene skal kontaktes for å se hva norske skattebetalere kan gjøre for dem?

Noen som har lyst til å prøve seg på en liten FrP-kodeknekking her?

29 kommentarer:

Pål H sa...

Jeg ville foreslått strengt forbud og umiddelbar utsending av utenlandske organiserte tiggerbander. Forstår jeg det rett at det nå er helt ut?

Kan jeg da få anbefale kognitiv samtaleterapi mot tigging?

Simen Eide sa...

Vampus, trodde ikke du var den som følger partipisken i Høyre og ønsker forbud mot en ikkevoldelig etterspørsel om bistand fra andre? Det finnes andre løsninger enn forbud og skattefinansiering.

Jostein sa...

Ville det hjelpe å tigge tilbake?
"Hei, eg såg du kom i ein Mercedes, eg har berre ein sykkel. Kunne du gitt meg 50 spenn, eg sparar til bil ..."

vektern sa...

Morsomt at SV plutselig mener at forbud og regulering ikke løser noen problemer...

Tigging er misbruk av eiendom/overtredelse av eiendomsrett, og er til sjenanse for alle som ferdes på gater og i parker. Et forbud mot tigging er derfor helt kurant.

Tiram sa...

Like artig at Høyre er for å forby ting de ikke liker ...

*kremt*

"Vi liker det ikke. Derfor vil vi forby det."

kjell sa...

Tigging, åpenlys narkotikabruk og kriminalitet i hovedstadens bykjerne er ikke et spørsmål om "liking". Det er et spørsmål om hva vi skal tolerere i det offentlige rom. I alle andre spørsmål er venstresiden snar til å snakke om "felleskapet" eller "misbruk av fellesskapet". Men ikke her, hvor det skjer synlig og dagstøtt. Ta en titt på Oslo S, eller bydelene i sentrum, om du tviler.
Vi skal ikke ha et samfunn hvor barn læres opp til at tigging, salg av seksuelle tjenester og kriminalitet skjer uhindret og åpenlyst, og er en normal foreteelse.
Eller kanskje det er det sosialistene ønsker?
Det offentlige rom skal tilhøre den lovlydige borger, ikke de kriminelle!

VamPus sa...

tiram; Jeg ser en vesensforskjell på at noen sitter i parken med en piknikkurv og en sixpack, og å bli forfulgt av en skokk med tiggere som spytter etter deg dersom du ikke gir dem penger. Jeg liker heller ikke fyll og bråk i parkene der jeg bor, men det er et godt stykke unna å forby. Å bli spyttet etter er vi på høyresida vant til fra dine partikammerater når vi står på stands, så det bekymrer meg heller ikke. Men når folk ikke tør å gå i sentrum lenger fordi Karl Johan er overtatt av tiggere, narkodealere og horer, så synes jeg faktisk at det er greit å gjøre noe.

VamPus sa...

simen: VamPus følge partipisken? Jeg vet om en del i Høyre som hadde ledd godt av den kommentaren. Jeg tror du kan forutsette at alt jeg skriver på min blogg er mine personlige meninger. Det ville vært merkelig om ikke disse også korresponderer med Høyres politikk på mange områder...

Forresten morsomt slagord du har i headeren på bloggen din :-)

Hansen sa...

VamPus

Simen Eide har et viktig poeng i at det er vanskelig å forsvare et forbud mot tigging, bare fordi man ikke liker det. Akkurat som det er moralsk uholdbart å forby prostitusjon på generelt grunnlag bare fordi man synes det er nedverdigende at andre mennesker gjør noe man selv ikke ville gjøre.

Prinsipielt sett krenker hverken tiggere eller prostiuerte andres frihet eller eiendomsrett gjennom å tigge eller tilby seksuelle tjenester. De bare er ekle! Man kunne jo også gjerne ønske seg et forbud mot stygge mennesker, dårlig ånde, dårlig humor, smakløs reklame og dårlig service!
Men hvilken moralsk rett har man til å dømme andre for deres utseende, kroppslukt, humor eller forretningsideer. Så lenge de ikke krenker andres rettigheter, er det vårt eget ansvar å avvise tilbud/forespørsler vi ikke er interessert i. Og det er ingen menneskerett å gå på gata uten å se noe man kan bli forarget over. Det er jo en frivillig sak å IKKE kjøpe sex eller gi penger til tiggere.

At man derimot av estetiske eller markedsføringstaktiske hensyn ønsker tiggere og prostituerte bort fra bybildet, er en annen sak. Det har å gjøre med regulering av HVOR og HVORDAN ulike typer næringsvirksomhet drives.

Så hvis man velger å se på tigging og prostitusjon som næringsvirksomhet, med krav om registrering, beskatning og HMS-standardisering, kan man jo også stille krav til at virksomheten må drives på en slik måte og et slikt sted at den ikke er til utilbørlig ulempe for andre brukere av det offentlige rom. Derunder også utidig agressiv markedføring av tjenestene og/eller trusler og represalier mot folk som ikke gir ønsket respons.

Videre burde det være en helt ryddig sak å bruke litt offentlige midler på en holdningskampanje mot å GI til tiggerne. Akkurat som man har kampanjer mot å røyke, drikke alkohol, spise usunn mat eller kaste søppel på gata.

todolan sa...

Man trenger ikke forby tigging for å bli profesjonelle tiggere fra øst-europa. Man kan simpelthen bare begynne å håndheve norsk lov. Utenlandske statsborgere som kommer til Norge for å tigge bryter vilkårene for lovlig opphold i Norge, og kan således bortvises fra riket i henhold til utlendingsloven.

VamPus sa...

todolan; Dette er jeg klar over, men politiet i Oslo tør ikke/kan ikke/ vil ikke gjøre noe som kan forårsake storm fra politisk korrekt hold. Det samme gjelder de prostituerte på Karl Johan.

Politiet advarer heller folk mot å gå langs Akerselva enn å gjøre noe med narkodealingen der, selv nå som dealerne har begynt å slå ned folk som ikke kjøper av dem.

Å rope på mer synlig politi er jo en ting, men så lenge politiet velger å sitte trygt inne i bilene sine og kjøre forbi så nytter det lite. Men for all del. Bilen synes jo den.

todolan sa...

Men er det ikke da naivt å tro at politie vil håndheve et forbud mot tigging?

kjell sa...

Husk at politiet er embetsmannsstatens siste bastion. Politimesteren i Oslo, og for den sakens skyld den yngste og ferskeste fra PHS kan vise fingern til for eksempel byrådslederen og si: Nei, dette gjør jeg som sjøl vil, eller ikke vil.
En smule folkevalgt kontroll over "Statens maktorgan" ville kanskje være på sin plass. Men da må de ut av bilen, så det er neppe populært.

Anonym sa...

Jeg skjønner ikke hvorfor folk er i mot at vi endelig har blitt litt mer kontinentale her på bjerget? Vi drikker snart en flaske vin om dagen og har gatene fulle av tiggere og folk som røyker hasj på åpen gaten, det er blitt Paris*!

En ting som faktisk ikke krever forbud ei heller politi er hvis alle slutter å putte penger i koppen til tiggere..

Bengt sa...

Det beste med denne tiggingen er at den virkelig er i ferd med å utvikle seg til en kjempesak for høyresiden.

Ute blant folk, og da spesielt blant byboerne tror jeg det er en enorm og voksende misnøye med tigging (jeg har sågar overhørt SVere som forbanner fenomenet.)

Problemet er videre en direkte følge av opphevingen av løsgjengerloven - tusen takk Storberget!

Når dette kombineres med regjeringens blanding av total tafatthet og Storbergets iherdige forsvar av sin oppheving av løsgjengersloven tror jeg dette kan bli en velgermagnet av dimensjoner for de som tør ta tak i problemet.

Frem til løsgjengerloven blir gjeninnført får vi bare glede oss over at det aldri er så galt at det ikke er godt for noe!

Bengt sa...

Hansen: Jeg henger ikke helt med på resonnementet ditt. Det finnes jo en rekke forbud og reguleringer som er rent altruistisk begrunnet. Man kan ikke bygge så jævlig man vil eller forsøple det offentlige rom med den reklamen eller støyen man vil. De fleste aksepterer denne typen reguleringer i det de som oftest er et produkt av en veiing av argumenter på begge sider - eks: privat eiendomsrett <-> estetikk, privat handlefrihet <-> miljøhensyn.

Som en fortsettelse av denne typen reguleringer er det ikke unaturlig å også regulere privates handlefrihet i forhold til det å tigge. Den alminnelige handlefriheten er ikke mer "hellig" enn at den må tåle regulering.

Til syvende og sist blir det en verdiavveining. Skal man vekte almennhetens interesse tyngre enn den enkelte tiggers rett til å drive "næring" i det offentlige rom tyngst?

Ellers skjønner jeg ikke helt argumentet med at mangelen på ordnede former er et argument MOT regulering. Jeg synes det blir litt vel formelt å si at da kan man plutselig trå til med reguleringer mens man IKKE kan ramme dem dersom de fortsetter i sin nåværende form. Hvilken form tiggingen har kan ikke være avgjørende. Man skal ikke plage andre - uansett AS eller ikke! :-)

Bengt sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Bengt sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Bengt sa...

Damn - en dobbelpost!

Erlend - liberal - sa...

Hvorfor forby mennesker å spørre andre om hjelp?

Hva er ytringsfriheten verdt viss det ikke er lov å rope hjelp?

Hva er eiendomsretten verdt viss det ikke er lov å spørre om å få deler av andres eiendom frivillig?

Hva er sivilt samfunn verdt viss det ikke klarer å se fattige mennesker i øyne uten å rope på politi?

Hva er friheten verdt, viss den ikke inkluderer friheten til å søke lykken i andre land, om så enn nedverdigende organisert tigger-"bande"?

De utenlandske tiggerne har da aldri krevd en krone i sosialstøtte, ikke en eneste offentlig bistands hånd. Det eneste tiggerne ber om er å slippe å møte politiets hender.

Ja, slå gjerne ned på vold, spytting og de individene som misbruker muligheten til å spørre på en pen måte, men å sette inn politihestene mot tiggerne som kollektiv gruppe slik Høyre her vil. Det er usmakelig sosial sminkepolitikk for damer med lilla hår på vestkanten.

kjell sa...

Uten tvil er Erlend av den oppfatning at han er god og tolerant. Det er han ikke. Hans "godhet" går ut over dem som får samfunnet til å fungere. Tror han butikkinnehaverne i Skippergata har mindre menneskeverd enn rusmisbrukerne?
Tror han at barn blir bedre borgere av å se den dype uverdigheten i livsstien til tiggerne?
Vi skal som samfunn stille krav til disse menneskene, rusmisbrukerne, de prostituerte og tiggerne. Klarer de ikke disse kravene, må de ta ansvar - eller tvinges til omsorg.
Salongradikalere som stiller sin "godhet" til skue er for øvrig ganske kvalmende.

Hansen sa...

Bengt: Jeg har tydeligvis uttrykt meg uklart, for argumentasjonen din uttrykker tilsynelatende det samme som jeg mente å si.

Poenget mitt var at det er moralsk uforsvarlig å forby tigging eller prostitusjon på generell basis.
Derimot ER det forsvarlig (og nødvendig) å regulere begge deler, nettopp for at ingen skal utøve sin egen frihet på en slik måte at det er til urimelig stor ulempe for andre.

Så lenge man utøver virksomheten uten plage, true, svindle eller utsette andre for fare, er det ikke noe moralsk grunnlag for å forby salg av god samvittighet (tigging) eller fysisk velvære (prostitusjon.)
Det er kun formen på markedsføringen som trenger å reguleres.

-

Erlend: Det bør IKKE være forbudt å spørre andre om hjelp.
Men å i industriell skala drive en forretning basert på å generere ubehag for tilfeldige forbipasserende på offentlig sted (slik at mange velger å "kjøpe seg ut" av situasjonen), bør kunne forbys. Eller "villedende markedsføring" som for eksempel å late som om man er fattig, handicappet, syk eller lignende, for i vinnings hensikt å generere ufortjent medlidenhet.

Eller det å drive kommersiell avlatshandel på steder som i utgangspunktet er regulert som adkomstvei til andre næringsdrivendes salgs- eller tjenestested.
DET bør man kunne hindre uten å frata avlatshandlerne, sjøgene eller de spedalske deres frihet til å ytre seg eller be om hjelp.

-

og Kjell: Erlend ER nok ganske tolerant.
Spesielt overfor den urett som ikke rammer ham selv.

Men jeg er helt enig med ham i at rusmissbrukere, prostituerte og tiggere bør få drive med sitt - så lenge de ikke skader andre.

Og du bør ikke undervurdere den nytten barn og unge kan ha av å eksponeres for litt estetisk utiltalende uverdighet. Eller samfunnsnytten av den mentale herdingsprosessen man må utsette seg selv for, om man skal beholde pengene sine en dag i hovedstaden.

Folk som tilstrekkelig mange ganger har bedt påtrengende tiggere om å reise til ett eller annet ubehagelig sted, vil trolig også være mer skeptiske til ukritisk bruk av innbetalte fellesskapsmidler på veldedighet over hele verden.

kjell sa...

Jeg skal moderere meg dithen at jeg sier meg enig med sistnevnte skribent, bortsett fra at jeg faktisk er tilhenger av en viss bruk av tvang overfor enkelte grupper av rusmisbrukere.

IvarE sa...

I hovedsak enig med Erlend her; Å ville forby handlinger vi ikke liker, men som ikke skader noen, er alltid (?) verre enn handlingene i seg selv.
Og næringsvirksomhet drevet på turistvisum er jo allerede forbudt, so where's the problem?

Bengt nevnte at dette var i ferd med å utvikle seg til en kjempesak for høyresiden.

Skal man være litt konspirasjonsteoretisk kan man vel hevde at det er omvendt: Å fjerne løsgjengerloven i 2006 var første del av en ond, langsiktig strategi fra venstresiden. "Ved å vise barna fra de er bittesmå hvor fælt noen mennesker har det i et kapitalistisk samfunn, vil de på sikt bli gode sosialister som innordner seg vår verdensoppfatning. Solidaritetstanken slår rot i dem før de lærer å gå. osv, osv, blablablabla....."

:-)))

Anonym sa...

Skjønner ikke denne stadig kommenteringen på at politiet kjører bil, og ikke går til fots. Det var selvsagt fint med fotpatruljer før da man hadde en masse politi å ta av, men det har politikerne sørget for at vi ikke har idag. Da må man prioritere. Skal du være stedbunden til fots, eller skal du kunne dekke et større område med bil? Det høres ut her som at det er den enkelte politimann/kvinne som ikke ønsker å gå ut av bilen, noe jeg ikke kjenner meg igjen i. Dette handler mye om responstid, og er en avveining mellom den trygghetsfølelsen synet av uniformert politi til fots skaper, og den muligheten en patrulje i bil har til å gripe inn i et større område.

kjell sa...

Vi publikummere(sivilister i politisjargongen) foretrekker tryggheten ved å ha en politimann/kvinne på gata til fots, fremfor at vedkommende dukker opp etter at noen er slått ned. Politiet burde være borgernes tjener. For tiden er de statens maktapparat.

Og kjenner sistnevnte seg ikke igjen, har han sittet for lenge på piketten.

Anonym sa...

Skjønner deg godt Kjell, og sånn burde det være, men sånn det er i dag kan man faktisk ikke få både i pose og sekk. Dessuten er det vel ingen motsetninger mellom å være folkets tjener og statens maktapparat. Staten er jo folket er det ikke?

Peder Ås sa...

Apekatter azz!

Svaret på alle samfunnsproblemer er laissez-fairekapitalisme!

Anonym sa...

Oslofolk flest synes det er helt ålreit å nyte en flake vin på en piknik i en av byens parker, men det vil altså SV ha nulltoleranse for
(http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2532627.ece). Men for tiggere skal det være fritt frem. Kanskje SV bør tenke litt over hva befolkningen synes?