Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, februar 01, 2010

Hvilke foreldre?

Politiet sier at de stoppet to 17-årige jenter som de mistenkte at skulle på kokainsmuglertur til Brasil fordi om de hadde latt dem dra og dermed kunne ta dem på fersken ville de ikke kunne se foreldrene i øynene.

Jeg antar det er de samme foreldrene som synes det er helt naturlig at deres 17-årige datter får en Brasil-tur med lommepenger gratis og lot dem pakke koffertene og dra?

16 kommentarer:

Windingstad sa...

Hvis disse jentene fikk turen gratis er det vel ikke sikkert det er så mye foreldrene kunne gjort? Sperret dem inne?

VamPus sa...

Du mener at en forelder ikke kan nekte sin ikke myndige datter å reise til Brasil? Om de allikevel snek seg ut om natten og klarte å komme seg avgårde på tross av foreldrene er en ting, men jeg ville i hvert fall løftet et øyebryn om min 17 årige datter hadde sagt at hun hadde fått en tur og 20 000 i lommepenger av noen folk. Jeg tror jeg hadde nappet passet hennes i en fart og ringt politiet.

Anonym sa...

Er ikke dette bare en litt dårlig formulering, da? Det handler uansett om disse to jentene.

Jeg er enig med deg i at foreldrene ikke har gjort jobben, så for meg handler det om at to unger ble født av personer som ikke var kompetente til å ha barn, og som unnlot å gi dem den ballasten de burde ha hatt. Jentene har vært uheldige.

Er det akseptabelt å dytte folk i fengsel når de gjør handlinger som er motivert ut fra dumskap? Er det akseptabelt å la være å gripe inn overfor en slik dumskap?

Dersom grunnen til de høye fengselsstraffene for narkosmugling først og fremst er allmennpreventive hensyn, så synes jeg ikke at det er galt at de ble stanset. Jeg ville vel snarere se det motsatt; at man skulle ha pokker så gode grunner for ikke å stanse dem (f.eks. tilgang til informasjon som var så viktig at den måtte gis fortrinnsrett).

Windingstad sa...

Jeg mener at vi ikke vet nok om denne saken til å fastslå at foreldrene "synes det er helt naturlig at deres 17-årige datter får en Brasil-tur med lommepenger gratis og lot dem pakke kofferten og dra". Med mindre du har lest noe jeg ikke har lest?

Det er garantert mye foreldrene burde gjort annerledes. Men for alt vi vet kan det være jentene fortalte dem at turen skulle betales med lønna fra sommerjobben. Hvor naturlig er det da å mistenke datteren for å være involvert i kokainsmugling? Og i så fall, hvor mange foreldre ringer politiet for å stoppe en sta 17-åring som vil på sydenferie?

Men for all del, foreldrene stiller seg sikkert de samme spørsmålene som du stiller dem. Sannsynligvis skjønner de ikke hvordan de kunne unngå å se tegnene. Men det er ikke alltid like lett. I alle fall ikke like lett som å stille seg til doms over andre.

Fred Rune Rahm sa...

Jeg er glad politiet stanset jentene, men jeg må samtidig innrømme at jeg har stilt meg selv litt av de samme spørsmålene som Vampus. Men selvfølgelig: Det kan tenkes at dette er ungdom som er utenfor foreldrenes kontroll. Da burde vel kanskje noen andre sett sitt ansvar.

Anonym sa...

Det er noe med å kunne se seg selv i speilet etter å ha latt to 17-åringer sperre seg selv inne i mange år også.

IvarE sa...

Er det ingen som ser det prinsipielt problematiske i at ordensmakten griper inn mot en mulig forbrytelse? En situasjon hvor intet straffbart forhold (enda) har blitt begått? Og der man ikke vet om den kommer til å bli begått?

Jadddda, jeg vet at man i enkelte tilfeller kan strafes for planlegging av grove kriminelle handlinger, men det gjelder i såfall bakmennene. Jentene har vel faktisk så langt ikke gjort noe ulovlig.

Tom O. Johnsen sa...

Hva het filmen? "Artificial Intelligence"?

IvarE sa...

@Tom:

"Minority Report"

Tom O. Johnsen sa...

Stemmer det. "Minority Report".

LarsE sa...

Lettere trodd enn praktisert - hatt en 17 årig kvinne i huset?

VamPus sa...

Poenget er at 1) hvis din 17-årige datter hadde fått påspandert en Brasil-tur, og 20 000 kroner, så ville i hvert fall jeg gjort det jeg kunne for å ha hindret henne - inkl. kontakte politiet.

At det er krevende med tenåringer i huset betyr da ikke at man da resignerer i forhold til at barna ens kan blir misbrukt på den ene eller andre måten. Det er jo totalt ansvarsfraskrivelse i forhold til å få barn.

Og da er det ikke politiet som skal ha problemer med å se foreldrene i øynene. Det er omvendt.

SiwH sa...

Poenget er at det er tilnærmet umulig å ha 100 % kontroll på hva et annet menneske foretar seg, selv når det er et av dine barn. Og kanskje særlig vanskelig når barnet har passert 15 år.

Mener VamPus virkelig at hennes foreldre hadde full kontroll på alt hun foretok seg, alt hun fikk eller ga til venner og bekjente og hvor hun var til en hver tid?

Vi aner rett og slett ikke hva foreldrene visste om den turen. Det kan godt hende at de ikke hadde grunn til å mistro det de fikk fortalt.

IvarE har også et poeng med det der med mulig forbrytelse. (Likevel er jeg sånn i det stille glad for at de grep inn. Tenk om det hadde vært MIN 17-åring som holdt på å gjøre noe så utrolig stupid.)

Anonym sa...

IvarE: Straffelovens §162c: Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, og som skal begås som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, straffes med fengsel inntil 3 år, med mindre forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

IvarE sa...

@SiwH:
Jada, jeg hadde også vært glad for at de grep inn om det hadde vært min datter. :-)
Men prinsipielt er det ytterst betenkelig.

@Anonym:
Jepp. Helt riktig det. Men det er forskjell på de jure og de facto. Å "inngå forbund med" forutsetter både inngående kunnskap om handlingen og forsett. Det er ytterst tvilsomt om jentene kunne dømmes etter denne paragrafen (før handlingen evt var gjennomført).

Og det jeg peker på som et problem er nettopp det at ordensmakten kan gripe inn overfor en ikke gjennomført kriminell handling.

Anonym sa...

Eplet faller ikke så langt fra stammen.

Ærbødigst,
Kai Bugge