Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, februar 08, 2010

Hvor hult det klinger

Torsdag og fredag forrige satt deres ærbødige skriblerinne i heldagsmøter i Mediestøtteutvalget, utvalget som skal evaluere de ulike pressestøtteordningene i Norge. Torsdagen var i sin helhet avsatt til en åpen høring der ulike aktører i medie-Norge kom med sitt syn. De toget inn, en etter en, de middelaldrende mennene i dress. Som Peer Gynt satte de seg ned og snakket for sin syke mor. Dumbjellene ble manet frem, hu hei hvor hult det klang.

- Dette utvalget kan like godt døpes om til Medierisikoutvalget, sa Helge Simonnes, konsernsjefen i mediehuset som eier Vårt Land og Dagsavisen. I 2008 fikk de totalt 74,6 millioner i direkte pressestøtte fra staten.

Videre mente han at den norske mediestrukturen er en skjør organisme som kan sammenlignes med et sårbart økosystem. Endrer man en komponent, kan det få brutale konsekvenser. Man bør ikke gripe inn og tukle med skaperverket.

Allegorien er i høyeste grad en relevant fremstilling av mediestrukturen i Norge. Etter den massive avisdøden på 50- og 60-tallet at staten gikk inn med pressestøtten og nettopp forstyrret den naturlig balansen. Pressestøtten er å kunstig støtte opp om en struktur som ikke er levedyktig i seg selv. Når endringer ikke kommer naturlig, blir de ikke mindre brutale når de først kommer. Dersom vi tok vekk hele pressestøtten ville vi nok rasere mediestrukturen i Norge, men på sikt ville de mest tilpasningsdyktige overleve.

Undertegnede må ha vært ute og hentet kaffe da Simonnes åpenbart har fått signaler fra utvalget.

- Signalene fra høringen i dag er betryggende. Det er tilsynelatende bred enighet i utvalget om at man skal satse på kvalitetsjournalistikk, noe både Dagsavisen og Vårt Land står for. Pressestøtten vår kan øke, men vi er også forberedt på at den kanskje ikke blir like stor. Om det skjer, regner vi med at det legges opp til romslige overgangsordninger, sa Simonnes til Aftenposten.

Høringen var først og fremst for at et bredt utvalg fra mediene i Norge skulle få fremmet sitt syn til utvalget. Så vidt jeg vet har ikke utvalget gitt noen signaler til noen, med mindre det finnes noen hemmelige tegn blant utvalgets medlemmer som gis til utvalgte medieledere. Det har faktisk så langt ikke vært noen større debatt i utvalget om mulige utfall da arbeidet har vært konsentrert om å hente inn innspill og fakta. Derfor gleder jeg meg til å finne ut hvem av utvalgets medlemmer som ifølge Harald Stanghelle "forakter papiraviser". Det slo meg et øyeblikk at han kunne mene meg, men i og med at jeg har presisert tidligere at jeg ikke knytter kvalitet til plattform - men tvert imot ønsker journalistisk innovasjon i både metode og innhold - så må det være en annen.

Det jeg derimot kun har forakt til overs for er unøyaktighet, vridninger og faktafeil fra de samme menneskene og mediene som påstår de holder kvalitetsjournalistikkens fane høyt.

Fra der jeg sitter klinger det jævlig hult.

Les også:
Må papiravisene dø?

Mediehusene ute av krisen?

19 kommentarer:

Ole A. sa...

Mest pressestøtte til dem som skriver gode artikler om "skikkelige" emner og gjør dette så fritt og enkelt tilgjengelig som mulig for leserene.

Papiraviser har tapt kampen fordi det er umulig å lese en 4 måneder gammel artikkel med mindre du sparer på alle avisene, og gidder å lese etter den i 40-50 minutter.

VamPus sa...

Hvem skal definere hva som er "skikkelige" emner og hvordan skal en slik ordning organiseres?

Anonym sa...

hmmm ... men hvem faen skal sitte me magta... sosialisfmrr,,

IvarE sa...

Svaret er veldig enkelt:
Ja, det lyder hult.
Ja, pressestøtten må bort.
Ja, papiravisene må dø! (i det minste de som ikke greier seg uten pressestøtte)

Eva sa...

Med all klimahysteriet vi har rundt oss er det rart ikke avisene er tvangsnedlagt pga alle sløsingen med papir...

RHJ sa...

Pressestøtten - beviset på at politikerne selv ikke tror på klimakrisen?

seilern sa...

Hei VamPus,

du får hilse Yngve Slettholm fra meg, vi var klassekamerater på gymnaset i hine hårde dager!

VamPus sa...

Eva: joda, men kan man subsidiere kraftkrevende industri, så er vel papiraviser ingenting. Dobbeltmoral er som kjent dobbelt så bra som moral i enkelte kretser.

Seilern: Jøss, ser man det. Liten verden, skal hilse ved anledning!

Enonym sa...

Sitat Vampus: "Det jeg derimot kun har forakt til overs for er unøyaktighet, vridninger og faktafeil fra de samme menneskene og mediene som påstår de holder kvalitetsjournalistikkens fane høyt."

Snakker om glasshus... Husker du episoden der du blandet Sola (tettsted) og vår nærmeste stjerne?

Anonym sa...

Hei, så deg på NRK2 i dag. Hva synes du om Det Liberale Folkepartiet?

Unknown sa...

Vampus; jeg klarer ikke selv å finne noen god definisjon på hva som er bra/dårlig innhold, jeg tror det er best at en slik definisjon er litt for vid enn litt for snever, men i praksis bør vi unngå at seher.no, side2.no, kjendis.no etc ikke får tak i noen av grunkene staten evnt. skal dele ut.

Faktisk så er jeg ikke så veldig opptatt av den definisjonen, heller ikke hvem som faktisk får støtten, men jeg håper at man f.eks ved å publisere artikkelen man har skrevet i et digital arkiv - tilgjenglig for alle, bruk av lenker i artikkelen til kilder evnt at man har med en liste med kilder, skal gi en klingende mynt i kassen.

Dette er jo absolutt noe staten bør være en pådriver for, det er ingen som er tjent med at stoffet forsvinner fra nett, eller kun blir publisert i en papiravis. Kun publisering av de lange artiklene eller leserinnleggene i en papiravis er helt tullete, og fortjener ingen statsstøtte.

Bjørn Stærk sa...

En ting jeg lurer på om vi kanskje har gått glipp av pga pressestøtten er medieeksperimenter på skandinavisk nivå. Med større publikum vil det være lettere å tjene penger på god journalistikk. Men det er ikke noe poeng å satse på dette når alle de gamle nasjonale avisene holdes kunstig i live. Det er trist, for da fortsetter vi å leve i hver vår bås.

Samtidig tror jeg på avisene når de sier at det vil bli dårlig stelt med aviser en stund om pressestøtten forsvinner. Det er jo dette som er det tragiske ved at man gjør seg avhengig av subsidier - selve evnen til å stå på egne ben forsvinner, og må bygges opp helt fra bunnen av.

Kanskje en gradvis utfasing ville gjøre veien lettere.

Men jeg tror egentlig ikke det er mulig å kutte i pressestøtten: Mediene er for mektige. Og med tanke på hvor relativt lite penger det egentlig er snakk om, tror jeg skal mye til før en regjering tør å utsette seg for den hatkampanjen et forslag om reduksjon vil føre til. Pressestøtte er en billig bestikkelse for å unngå dette.

VamPus sa...

Enonym: Lenke please. Og hvis det er det jeg har tatt feil på de siste fem årene her på bloggen så er jeg langt mer etterettelig enn dagsaviser :-)

Glasshus sa...

Enonym: favoritten min er da Vampus påstod at medienorge prøver å skjule den enorme økonomiske veksten i USA under Bush

På andreplass er når hun presenterer kristenfundamendalistenes klimainnspill som fakta

Sola-link sa...

vampus.blogspot.com/2009/02/helioskatastrofe.html

Olav A. sa...

Dette var da en lettelse, hadde begynt å frykte at du hadde pålagt deg selv munnkurv om din medvirkning i utvalget.

Nå var denne høringen en smule dominert av de etablerte mediene, for å si det sånn. Er det planer om høringer med andre aktører?

Øyvind Strømmen sa...

Den avisen som får mest pressestøtte er Dagsavisen, men de fleste avisene som overlever på grunn av pressestøtte er kikefullt små lokalaviser.

Hvis man er imot pressestøtten av prinsipp, så er det altså først og fremst lokalaviser man vil til livs. Noen vil selvsagt overleve, men de fleste vil dø.

Jorunn sa...

Jeg synes vi bør ha pressestøtte. Det å ha aviser med forskjellig innfallsvinkel til politiske spørsmål,er viktig for demokratiet. Dessuten blir ikke konkurransen uten pressestøtte rettferdig heller,siden næringslivet har en tilbøylighet til å annonsere i aviser som støtter deres grunnsyn.

Gullstandard sa...

> forskjellig innfallsvinkel til politiske spørsmål,

men vi har ikke det. Vi har en samrørt enstemminghet av aviser som deler premisset om velferdsstatens fortreffelighet, uten et eneste unntak. Det er ingen opposisjonelle aviser.