Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, november 29, 2005

Demokratisk diktatur

Hablog har som vanlig et godt poeng når han påpeker at den letteste måten å kjenne igjen et kommunistisk diktatur på før var at de hadde ordet "demokrati" i navnet. Sosialistisk Venstrepartis nye nestleder, Audun Lysbakken, uttaler i dag at målet er å fjerne kapitalismen og den private eiendomsretten; "Hvis eiendomsretten står i veien for demokratiet, er det demokratiet som skal gå foran."

VamPus definerer eiendomsrett som retten til å bestemme over egen kropp og fruktene av sitt arbeid. Hvordan definerer egentlig SV demokrati? Flertallets rett til å misbruke deg og frata deg fruktene av ditt arbeid? Flertallets rett til å tvangsflytte deg fra egen bolig til en mindre bolig, fordi en annen familie har behov for plassen? Flertallets rett til å ta fra deg klær, sko og forbruksvarer som du strengt tatt ikke har bruk for? Flertallets rett til å sende deg i arbeidsleir dersom du mener at flertallet har feil og ikke bøyer deg for deres krav? Flertallets rett til å bestemme at du skal "yte etter evne, få etter behov" uten at du selv får definere eget behov? Flertallets rett til å true deg og din familie dersom du ikke retter deg etter deres krav? Flertallets rett til å be deg tie når du hever din røst mot flertallstyranniet?

Irritert over at VamPus alltid drar det så langt? Vel, ta et sitat fra SUs prinsipprogram som Lysbakken var arkitekten bark; "Kapitalistenes eiendom skal konfiskeres og overlates til fellesskapet". Gjelder dette bare Spetalen og Rimi-Hagen? Gjelder det deg og meg?
For å ta et mindre ekstremt eksempel da; Telenor. Noen som husker hvor mange måneder man måtte stå i kø for å få telefon på 80-tallet? (VamPus' familie ventet i seks måneder da vi flyttet fra et sted til et annet) Hvor dyrt det var å ringe? Hvor dårlig service man fikk? De rike har råd til å betale dyrt for å ringe. De "fattige" har ikke. Telenor er en av bedriftene sosialistene har varslet at de ønsker å kjøpe tilbake eierandeler i.

Kapitalisme er ikke et mål i seg selv, men et middel for å oppnå mer frihet for den enkelte. En sterk, men liten, stat må være en garantist for å sikre grunnleggende menneskerettigheter som liv, frihet og eiendomsrett. Den valgfriheten sosialistene snakker om handler om å leve på andres penger, noe som gir mindre valgfrihet til de menneskene man tar pengene fra. Det er umoralsk å tvinge andre mennesker til å leve for seg.

Les også Liberalerens velskrevne kommentar, Lysbakken-sitater hos Lille Blå, samt Knut Stians kommentar og sitater.

Audun Lysbakken er ingen helt. Lytt nøye til hva den mannen faktisk sier.

16 kommentarer:

EarlGrey sa...

Siden du bruker "Telenor-eksempelet".. Noen som husker at det har skjedd en "liten" revolusjon på teknologisiden (digitalisering osv) fra 80-tallet og fram til i dag? Muligens har det også hatt en viss innflytelse på priser og tilgjengelighet, og ikke bare privatiseringen av Telenor?

Revolusjoner foregår nok ikke bare mellom side 6 og 7 i SU's prinsipp-programmer ;o)

VamPus sa...

Under omstillingen fra Televerket til Telenor endret leveringstider, service og priser seg nesten over natten da konkurransen kom på banen. De store teknologiske endringene som skjedde før dette kom ikke forbrukeren til gode.

Det er faktisk bare et monopol som kan behandle kunder som de vil og ta de priser de vil. De har ingen incentiver til effektivisering, omlegging av tjenester, produktinnovasjon eller forbedring av service. Telenor er i så måte et utmerket eksempel. Hadde de fortsatt hatt monopol ville vi merket fint lite til den teknologiske revolusjonen...

EarlGrey sa...

Mange av konkurrentene benytter jo infrastruktur som ble lagt av Televerket i sin tid, og flere av de største endringene i teknologi og marked har tross alt skjedd etter 1994 (feks det meste av mobilboomen)

Jeg er for øvrig heller ikke tilhenger av monopoler. Mener du at dersom staten (gjennom "sosialistene") kjøper seg opp igjen i Telenor, så er den langsiktige planen å innføre telemonopol og kaste ut alle konkurrenter?

VamPus sa...

Tror du sosialistene ønsker å kjøpe seg opp i Telenor fordi de synes det er gøy å leke butikk?

Jeg tror (og håper) at alle liberaliseringer av samfunnet som har skjedd de siste 15 årene er såpass irreversible at selv denne regjeringen har problemer med å tilbakeføre dem. Men det hadde jo vært morro om de gikk tilbake f.eks. på den nylige liberaliseringen av bokmarkedet. De lovet jo det i valgkampen og har flertall om de vil. Folk liker sikkert ikke å få litteratur billig.. eller bedre tilbud i telemarkedet. Eller å eie sine egne bedrifter. Eller investere egne penger i aksjer i selskaper som da får kapital til nyinvesteringer (som kan gi penger tilbake til investorene). Eller å kunne velge tjenester fra flere tilbydere..eller.. nei. Lysbakken har nok rett.

Herodotus sa...

Jeg synes et at de morsomste sitatene fra Herr Lysbakken er:"Er det en ting som historien har lært oss på venstresiden, så er det at å sitte med ferdige samfunnsmodeller og kart for hvordan noen få på toppen skal bygge et nytt samfunn, det er forferdelig farlig. Ikke særlig realistisk heller". Etter Herodotus' ringe kunnskap er det nettopp en slik politisk modell som er selve kjennetegnet på sosialismen og kommunismen. Man skal bruke den politiske makten til å skape et tenkt utopia og i ytterste konsekvens er det nødvendig fysisk å fjerne de som står i veien for dette utopia..

Lysbakken går ikke inn for noe slikt, men vi er så heldige å vite fra historien hva hans modell fører til dersom man bruker det opplegget han selv tar til orde for. Fordi vi alt har opplevet 70 år med Sovjetunionen. Der ble både børs (og katedral) og kapitalister fjernet. Men det førte ikke til at folket fikk mer demokrati. Tvert imot ble "kapitalistene" erstattet med en ny elite som levde på statsinntektene, og levde rimelig godt fordi all verdiskapning ble styrt av stat og parti.

"Nomenklatura" - den ansiktsløse eliten av partimedlemmer ble en ny faktisk utbytterklasse, mer "parasittiske" enn noen kapitalist har klart å bli. Fordi de ikke behøvde å skape noe selv, som en vestlig bedriftsleder, men med partibok i hånd kunne man leve på det som andre skapte uten å anstrenge seg med annet enn å holde taler om at "i arbeiderklassens egen stat kan det ikke være noen motsetning mellom arbeiderklassen og de styrende".

Selvsagt vil SV/SU avvise dette fordi de selvsagt vil "noe helt annet". Men jeg finner ikke det troverdig. Som god konservativ avviser jeg enhver politisk modell som vil omdanne samfunnet etter "ferdige samfunnsmodeller og kart" enten det er til ytre venstre eller ytre høyre.

Kapitalisme er en naturlig del av det samfunnet som har utviklet seg i Norge og bidratt til å sikre at man faktisk kan beholde det man skaper uten at noen har rett til å fjerne det. Det er dette som er demokrati og faktisk menneskerettigheter.

Andreas sa...

Okey, jeg skrev et langt (godt) innlegg om telenor samt linket til min egen artikel om Lysbakken og høyre propaganda, men det forsvant inn i serveren til blogger :P

Så derfor nøyer jeg meg med å sette inn linken til meg selv igjen http://www.erbest.com/weblog/index.php?id=200

Iransk blogg sa...

Til Vampus! Uten å ha konferert med partiet (AP) kan du ta det helt med ro, dette blir bare ikke gjennomført. Arbeiderpartiet gikk i koalisjon med et sosialistisk parti kalt SV, og ikke et kommunistisk parti. Så Arbeiderpartiets oppgave blir jo å "stagge" disse revolusjonære som Lysbakken. For øvrig hadde jeg ikke trodd at han var så ekstrem. Arbeiderpartiet er for en blandingsøkonomi, og ikke slik kommunistisk økonomi, som Lysbakken tenker på. Men selv om han stiller som leder i SV, så for det første er han ikke valgt ennå, og for det andre må han ha både eget landsstyre med seg, og AP og SPs landsstyre, så dette er og blir en utopi av dimensjoner!!

Fjordman sa...

Herodotus: Det er ganske mange i Øst-Europa i dag som mener at Den kalde krigen ikke stod mellom kommunisme og kapitalisme, men mellom en "hard" sosialisme i Øst-Europa og en "mykere" sosialisme i Vest-Europa. De kjenner igjen mye av de samme mekanismene for tankekontroll og sensur i vår flerkulturelle velferdsstat som de gjorde i Øst, bare i mildere former som gjør dem mindre tydelige.

VamPus sa...

Mathias; Godt å høre ;-)

Marion sa...

Det blir ikke APs jobb å stagge Lysbakken, det blir stakkars Kristin Halvorsens jobb. Det virkelig interessante her er det enorme spriket mellom Halvorsens og Lysbakkens ståsted. Et lite parti med så forskjellige meninger må jo ha det vondt med seg selv. Kanskje enkelte i SU kunne høre om det er bruk for dem i RV i stedet?

En fin ting med dette utspillet er forresten at det blir enklere for sånne som meg, pragmatiske idealister til venstre for sentrum, å bestemme oss for hvilket parti vi identifiserer oss mest med.

seilern sa...

Iblant kan det være interessant å huske historikken til RV.

Rundt 1970 definerte SFs ungdomsorganisasjon SUF (Sosialistisk Ungdoms Fylking) seg som marxistisk-leninistisk, og skiftet navn til SUF(m-l). Så brøt de med moderpartiet, og startet AKP(m-l). Sammen med noen andre (tidligere betegnet "uavhengige sosialister") ble så valgforbundet RV startet, bl.a. fordi medlemslistene til AKP(m-l) var hemmelige, og valglister ved offentlige valg må være med navngitte personer.

Nå kan det hende at det samme skjer igjen. SV som har overtatt rollen til SF (etter både fusjon og splittelse på vesntresiden) kan igjen oppleve at deres ungdomsorganisasjon (SU) blir for kommunistisk og etterhvert vil ønske å stå på egne ben som revolusjonær og antidemokratisk.

For uten eiendomsrett, intet demokrati.

Iransk blogg sa...

Skulle man gjennomføre deres ideer til det ytterste, skal man heller ikke ha rett til å eie sin egen bolig, noe som definitivt ikke får min støtte. Arbeiderpartiet er heller ikke for slike ideer. For å si det som det er: Ap er ikke direkte mot kapitalismen, men heller ikke for. Vi ønsker en blandingsøkonomi, med et sterkt offentlig engasjement, men ikke at det offentlige skal overta alt. Det blir helt feil. Det er jo mulig at Lysbakken til syvende og sist ikke blir valgt, selv om ledelsen vil det. Det finnes også fraksjoner i SV som tenderer sterkt mot AP, og disse vil neppe søtte hans kandidatur. Valget skjer vel etter nyttår, så vi får se!

Jo. G. sa...

Frøken VamPus.

De demonstrerer en viss grad av historieløshet i Deres utidige angrep på Audun Lysbakken.
Hadde De kunnet se lengre enn Deres egen nese, ville De skjønt at alle forutsetninger er til stede, for at Lysbakken skal kunne gjennomføre den utopiske visjonen om en globalsosialistisk verdensorden.

Derfor var det nesten nødvendig med et kupp, for å få Lysbakken innsatt som rettmessige leder for Partiets rene og ubesmittede ideologi.
TV bildene viser oss en sterk leder som forvalter sosialismens stolte tradisjoner, når han under innsettelsesseremonien løfter armen til symbolsk hilsen, mens han leder Partiet i globalsosialismens internasjonalsang.

Dette har sosialismen ventet på, helt siden det forrige Utopia ble bombet sønder og sammen av England og USA, på et tidspunkt da målet om en ny sosialistisk verdensorden nesten var nådd.
Anslagsvis flere millioner kapitalister var fjernet og internert, eiendommene og verdiene deres var rettmessig beslaglagt av staten, og det gjenstod praktisk talt bare detaljer, før Utopia var en realitet.
Derfor er USA den største trusselen både mot verdensfreden og sosialismen, de blander seg alltid inn i politiske prosesser de ikke har noe med, og velger alltid side med sine kapitalistiske allierte i England, eller omvendt.
Dette har ingenting med den såkalte kampen for demokrati å gjøre.
USA og England styres av storkapitalens interesser og alle kriger handler egentlig om olje. Akkurat som forrige gang storkapitalens lakeier knuste det sosialistiske Utopia, da var det oljefeltene i Kaukasus de var ute etter, ingenting annet.

De er også uforstandig nok til å ytre Dem nedsettende om Lysbakkens lojale og ideologiske drabant, Marius Marsdal.
Alle vet jo hvor viktig Attactropper er, for å gjennomføre en sosialistisk verdensorden, og en intellektuell kjempe som Marsdal er nødvendig for å lede dem.
Uten en sterk leder, vil de trolig bare forfalle til regulære gatepøbler.
Alle sosialister vet også at Attactropper alltid rekrutteres fra mobben i gatene, siden de er villige til å gjøre den jobben som er nødvendig for å ta tilbake makten og privilegiene som de kapitalistiske undermenneskene har stjålet fra det globale folket.

Kapitalister og markedsliberalere kommer jo ikke til å levere fra seg eiendom og verdier frivillig.
Derfor kan Attactropper bli helt nødvendig i prosessen med å beslaglegge grådige materialisters eiendom, slik at globalsosialsmen kan anvende verdiene i fellesskapets beste interesse.

De bør avholde dem fra denne usaklige skittkastingen mot Lysbakken, ellers risikerer De at globalsosialismen finner det nødvendig å beskytte folkets demokratiske interesser mot Dem.
Dette er ingen trussel, fordi internering selvfølgelig bare skjer i kapitalister og markedsliberaleres egen interesse.
Det blir enklere for dem å forholde seg til hverandre, hvis de samles på et sted, da trenger de verken PC eller Internett for å kommunisere med hverandre.
Det globale folkets ressurser bør jo ikke belastes med markedsliberaleres og kapitalisters grådige og samfunnsnedbrytende aktiviteter, de har allerede forårsaket nok elendighet blant det fattige globale folket.

De bør behandle Lysbakken med den behørige respekt, som tilkommer en som kan lede Globalsosialismen til seier, gegen England und die imperialisten USA

Anonym sa...

Want more content please...
Searching for traffic bonus
http://www.1st-choice-4-website-traffic.com
traffic bonus

web site hosting services sa...

web site hosting services BLOGGGGGGGERS

I would like to tell everyone I know about a new web site for web site hosting services... If you are looking on ways to mkae money starting a business and need a site to host it on . Visit http://webhost-er.com/ Today

Anonym sa...

You have an outstanding good and well structured site. I enjoyed browsing through it film editing classes