Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, november 30, 2005

Sultestreiker mot ekspropriasjon

Siden nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, i går ga uttrykk for at han ønsker å fjerne eiendomsretten så passer den liberale bloggeren Pleyms glimrende innlegg om bonden som sultestreiker mot ekspropriasjon av gården sin perfekt som oppfølging. Nå er ikke ekspropriasjon noe nytt, det er til og med grunnlovsfestet at stat og kommune kan ta over privat eiendom "mot full kompensasjon". Hvordan "full kompensasjon" kan oppnås når man ikke har et fritt marked der selger og kjøper er enige om pris er nok vanskelig å svare på. Viktigere er dog prinsippet om eiendomsretten - har kommunen rett til å ta over barndomshjemmet til Harry Moe fordi de skal anlegge vei?

VamPus mener klart nei. Noen av reaksjonen til Pleyms innlegg viser med all tydelighet hvor lite forståelse en slik prinsippiell debatt har i Norge;

"Bare la den stapeisen sulte seg ti døde"
"Dette er så typisk. Grine seg til solidaritet. Det er jammen ikke rart at utviklingen i gamlelandet går så treigt når gamle fjøsnisser skal værne om sine særinteresser."
"Mannen er jo gal. Han må tvangsinnlegges pronto!"
"Jeg ble inspirert. Nå sultestreiker jeg for medvind på gangveiene!"

Er det særinteresser når man ikke ønsker å motta stønad eller særfordeler fra kommunen, men rett og slett ønsker å verne om det som er sitt livsverk - noe som er rettmessig sitt? Er man gal når man kjemper for sitt hus og hjem? Er privat eiendomsrett like tullete som "medvind på sykkelveiene"?

Dette viser at høyresiden må komme på offensiven og fremme sine liberale idèer! Det er ikke godt nok å kalle Lysbakken for en kommunist som står for idèer som burde gått i graven med Pol Pot, Stalin og Mao. Vi må forklare hvorfor eiendomsrett er viktig. Vi må kunne vise konsekvensene av en politikk der basale rettigheter brytes. Vi må kunne ta debatten!

Les Pleyms innlegg og delta i debatten her!

11 kommentarer:

Brumle sa...

Jaså du Vampusen. Du mener at dersom man sultestreiker bør man få viljen sin? Jeg kunne i grunnen tenke meg å sultestreike for gratis lakris til alle.

Eller er det bare de som sultestreiker for noe du tilfeldigvis er enig i som skal få sin vilje??

Gamle indianere i USA forsto ikke at det gikk an å "eie" land og når en tenker etter er det litt merkelig. Men man må vel akseptere at har man tatt til seg/okkupert eiendommen (for de første gjorde vel det) så skal man vel ha visse rettigheter.

MEN jeg går ut fra at du benytter deg av skoler, sykehus og ikke minst mil på mil av veier. Og hvor mye av dette hadde eksistert dersom man ikke hadde hatt muligheten til å erverve grunnen.

Og mange ganger mot eierens ønske. For det er slik at hvis du spør en eier om å få ervervet grunn til vei eller andre offentlige formål så vil han omtrent alltid svare nei, legg veien et annet sted.

Og så kan man da spørre seg hva er viktigst? Eierens "rett" til å bevare sinn grunn urørt, eller min "rett" til tilfredsstillende infrastruktur.

Og siden min "rett" også antagelig er noen hundre tusen andre veibrukeres "rett" også, så synes det naturlig at den ene eierens rett må vike, eller.............

Bedre løsninger mottas med takk.

VamPus sa...

I flere "communities" i afrikanske land eksisterer heller ikke eiendomsretten. Jorden eies av stammen, og du får likt utbytte uansett hvor mye eller lite du jobber. De flinke får ikke solgt varene, og uten en form for trygghet til å stille som garanti i banken får de heller ikke lån til å f.eks. begynne med annen virksomhet, kjøpe seg en jordlapp eller flytte fra stammen. De er sementert i fattigdom.

Heldigvis har systemet med mikrokreditter (skal på et spennende seminar hos Civita om det i morgen) avhjulpet situasjonen.

Brumle; du har vanligvis gode kommentarer og nyanser - men hvis du sidestiller gratis lakris til alle og privat eiendomsrett, så mener jeg du er helt på bærtur. Og nei, jeg ville støttet denne bonden ved at han bare gikk ut og uttalte seg fordi prinsippet er viktig. Men jeg støtter fredelig sivil ulydighet som virkemiddel for å skape debatt.

Skoler, sykehus og vei har i mange andre land (og i Norge) også oppstått fordi private har bygget opp dette på privat grunn. At sosialdemokratiet gjør oss alle avhengige fordi det er ekstremt vanskelig å bryte ut og velge annerledes er et poeng, men ikke sentralt her.

seilern sa...

VamPus og meningsfelle Pleym har min støtte i prinsippet om eiendomsrett, men sultestreik og andre argumenter av typen "gjør som jeg vil, ellers tar jeg livet av meg!" som middel har jeg ingen sans for. Det er saken og prinsippene man må stå på. Argumenter, ikke sikling etter sympati fordi han av egen fri vilje lar være å spise.

Eiegod sa...

Det finnes vel kanskje en mellomting mellom full, uinnskrenket og uangripelig eiendomsrett og afrikanske tilstander (hyggelig å kunne bruke det ordet - ellers er det ofte "amerikanske tilstander" som brukes pejorativt i Norge).

Men faktum er, Pus (føler ikke at vi er på fornavn ennå), at vi i Norge har en sterk, grunnlovsbeskyttet og fullverdig eiendomsrett, men eiendomsretten har visse, av den samme grunnlov stadfestede, egenskaper, som ikke er et angrep på eiendomsretten, men en del av den eiendom man erhverver.

Hvis du kjøper et stykke land, er det du kjøper retten til eksklusiv bruk av visse ressurser på landet (jakt, fisk, multer i Nord-Troms, osv.), bruk av landmassen etter visse reguleringer, for eksempel med hensyn til hva som kan bygges; retten til avkastningen fra landet minus de skatter som staten etter foreskrevne regler fastsetter; retten til fritt å beholde eller avhende eiendommen med de unntak som foreskrives av ekspropriasjonsregler og visse tilfeller konsesjonsregler.

Dette er ikke tyveri - det er rettsstaten i praksis. De begrensninger som ligger på eiendommen er ikke noe som tas fra deg: Det er noe du aldri har eiet, noe som ikke inngår i kjøpet. (Her kunne vi tatt en antropologisk og juridisk debatt om hva eiendom er, men det får vente.)

Det eventuelle tyveri må gjelde eiendommer som ble erhvervet før Grunnloven ble gjort gjeldende i 1814 - men for langt de fleste ble nok rettene styrket med dette dokumentet.

Et slikt rettsstatssamfunn er avhengig av grunnleggende tillit til at den delen av eiendomsregimet som forvaltes politisk og av domstolene, forvaltes i pakt med intensjonene i Grunnloven og i tråd med godt politisk skjønn. Uten å kjenne saken, skal jeg ikke uttale meg om dette, men flere slike saker har gått til Høyesterett, og politikerne har flere ganger tapt. Jeg mener å huske at en økning av formueskatten gikk til Høyesterett en gang på 20-tallet, og at staten tapte. Den type sikkerhetsmekanismer og et uavhengig rettsvesen er en nødvendighet for å sikre eiendomsretten.

Men, for å summere, man kan ganske lett tenke seg situasjoner som tilsier at det skal ligge visse begrensninger på bruk av eiendom, og som kan gi samfunnet en legitim rett til ekspropriasjon, gitt at denne følger visse prosedyrer som det er enighet om (i en juridisk og konstitusjonell forstand) på forhånd. Det er når spillereglene brytes, eiendomretten trues. Tomtefeste-saken er slik sett mye mer problematisk enn denne huseieren, selv om saken kan være en personlig tragedie.

Til slutt vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg ikke på noen måte er jurist, og håper på kritiske, polemiske og i beste fall æreskjellende kommentarer til dette noe langtekkelige innlegg.

Kynikeren sa...

eiegod skrev:

"Dette er ikke tyveri - det er rettsstaten i praksis."

Eller ev. at rettsstaten bedriver tyveri.

Ditt innlegg er sobert nok, men du bommer litt på målet.

Innenfor jussen går det et skille mellom det man kaller de lege lata (debatt med utgangspunkt i de gjeldene rettsnormer) og de lege ferenda (normativ debatt om hvordan rettsnormene burde være).

Du argumenterer de lege lata, mens debatten Pleym og VamPus reiser om eiendomsrettens vilkår er prinsipielle - de lege ferenda.

Så dine argumenter á la

"[...] eiendomsretten har visse, av den samme grunnlov stadfestede, egenskaper, som ikke er et angrep på eiendomsretten [...]"

er irrelevante, da Pleym og VamPus (og meg selv) angriper selve ekspropriasjonsinstituttet (flott ord, Thure må være stolt av meg), ikke konsekvensene av det.

For øvrig er jeg i det vesentlige og resultatet enig med tredjevoterende Seileren som ikke har så mye til overfor selvmordstrusler.

Ghost of Goldwater sa...

Her har jo staten laget ris til egen bak gjenom mange år... hadde ikke denne bonden levd godt på overføringer fra skattebetalerne, ville han trolig ha sultet ihjel for lengst - eller solgt eiendommen og funnet seg ærlig arbeid. I begge tilfelle ville det vært klart for veibygging.

Brumle sa...

Før var jeg en tviler, men nå er jeg ikke sikker lenger.

Jeg har vel ikke egentlig sagt at jeg er mot privat eiendomsrett, men er vel ikke like skråsikker på at det er det den eneste, eller kanskje til og med det beste alternativet.

Og det er klart at få yter uten belønning. Og ekstra ytelse og eller evne/kunnskap bør belønnes.

Nå er det nok mange årsaker til at så mange i Afrika er fattige på gods og gull. Og jeg tror vel heller at det faktum at de fleste statsledere og andre høyt i hierarkiet forsyner seg med hele kaka og er ikke interessert i å dele eller skape, er en vel så viktig årsak til fattigdom, men hva vet jeg..?

Noe jeg i hvertfall mener å vite er at årsaken til at man ikke får lån til å utvikle virksomheter etc. er manglende sikkerhet eller trygghet som du sier. Men hvordan skal pant sikres om ikke uten et godt utbygd offentlig rettssystem der man kan få sikret pant ved å tinglyse heftelser i eiendom og gjenstander. Dette er ikke en oppgave private lett kan ta. Og så lenge man ikke har dette i disse communities??

Desverre trenger man nok et offentlig system for å få samfunnet til å fungere. Og så kan man diskutere hva som skal være offentlig og hva som bør være privat. Og (siden dette vel egentlig dreide seg om en vei over et jorde?) hvis jeg har valget mellom å betale for å kjøre på veien til en privat eier som jeg ikke kan skifte ut eller påvirke prisene til, eller det offentlige via skatter og avgifter der jeg er under den illusjon at jeg har en viss medbestemmelsesrett via demokratiet, så vet jeg hva jeg faktisk foretrekker, men ...smak og behag.

Og... jeg er ganske glad i lakris og betaler gladelig det den koster til RimiHagen.

VamPus sa...

Bøyer meg i støvet for GoG og går inn for veibygging...

BennyB sa...

Helvetes kommunistnorge! Nå er det nok, her må det aksjoner til. Fra nå av skal jeg slutte å benytte meg av en eneste vei, bygning eller installasjon som er oppført på ekspropriert grunn eller på andre måter har gjort det nødvendig med ekspropriasjon. Oppfordrer alle andre ekspropriasjonsmotstandere til å gjøre det samme!

FrP rules, resten søkks! Leve eiendomsretten!!!!!!!

Anonym sa...

Very nice site! Search engine optimization service real estate lin 04 cavalier disable day time running lights debt problem 1 directory engine placement search Buspirone versus benzodiazipines wertheim vacuum cleaners Lads cocks and mature whores photos Gene simmons boots Conditioning workouts for hockey natural skin care market juice organic skin care pontiac g3 wireing schematics

Anonym sa...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. » »