Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, november 08, 2005

War always means failure

Se for deg Blackadder på sitt mest sarkastiske og forsøk å si "the french" uten å spytte. Det går ikke. Både Blåblogg og Lille Blå har skrevet bra om opprøret i Paris i dag.

I følge de fleste norske mediene startet volden etter at to ungdommer døde fordi de angivelig gjemte seg for politiet i en transformatorstasjon. Få kommenterer at to dager før dette skjedde så la innenriksminister Nicolas Sarkozy frem en ny plan for bekjempelse av kriminalitet og vold i Paris-forstedene. Sarkozy varslet at han ville sende inn opprørspoliti for å få bukt med lovløsheten som hersket. Volden eksisterte med andre ord allerede. Om opptøyene som kom etterpå skriver Aftenposten at "Det er særlig ungdommer av arabisk og afrikansk opprinnelse som på denne måten viser sitt raseri mot stor arbeidsløshet, dårlige boforhold og diskriminering". Dette raseriet har i så fall tidligere rettet seg mot deres egne like fattige, desillusjonerte og segregerte naboer. Kriminalitet er ikke opprør. Idealisering av kriminalitet bidrar ikke til å løse noe.

Den sosialistiske velferdsstaten knaker i sammenføyningene gjennom udugelig politisk håndverk og militante bønder og sta fagforeninger som trenerer nødvendige reformer. Dette har ført til at Frankrikes arbeidsledighet har stabilisert seg på over 10% og misnøyen råder flere enn bare i forstedene til Paris. Dette er et bedre forklaringsgrunnlag enn de som mener at dette er konturene av en europeisk borgerkrig. De mener opprøret virker så godt organisert at det ikke er tilfeldig. Dersom dette er det islamofascister makter å frembringe er det neppe noen grunn til bekymring. Med mindre Villepin bestemmer seg for å sette inn militære styrker.


President Chirac... "As far as I'm concerned, war always means failure."
Rush Limbaugh... "As far as France is concerned, you're right!"

Jay Leno: "I don't know why people are surprised that France won't help us get Saddam out of Iraq. After all, France wouldn't help us get the Germans out of France!"

14 kommentarer:

lotten sa...

Jepp, den franske velferdsstaten må inn i forklaringsmodellen!

For ordens skyld; den franske velferdsstaten er ikke sosialistisk! Innenfor den vestlige velferdsforskningen opererer man i all hovedsak med tre velferdsregimer; det sosialdemokratiske, det liberale og det konservative. Frankrike faller innenfor det konservative velferdsregimet som blant annet kjennetegnes gjennom statussegmentering. (Dette følger av at inntektsoverføringene er yrkesbaserte og at de yrkesaktive betaler inn til pensjonskasser for sin yrkesgruppe.)Dermed er sosial forsikring differensiert og segmentert til ulike yrkes-og statusbaserte program for de forskjellige yrkesgruppene. Borgerne defineres gjennom sin yrkesstatus siden sosiale rettigheter knyttes til status og klasse, og følgelig bevares klasseforskjeller.

Arbeidsledighet og klasseforskjeller (som sammenfaller med rase) blir dermed stikkord for meg da jeg forsøker å forstå hva det egentlig er som skjer i Frankrike nå.

Det foreligger foreløbig overraskende liten forskning på forholdet mellom velferdsstat og integrering, men Grete Brochmann har skrevet noen artikler om temaet, og starter i 2006 et større nordisk forskningsprosjekt som skal undersøke forholdet mellom innvandring og velferdsstat.
På tide!

OttoBe sa...

Urolighetene i Paris har selvsagt en kompleks forhistorie. En ting er at det er sider ved fransk velferdspolitikk som har sviktet. I tillegg har vel aldri fransk næringspolitikk akkurat vært i forkant. Forsatt bruker franske politikere fra begge sider av midtgangen store ressurser på å bekjempe fri konkurranse samtidig som statsbedrifter og andre monpolforetak får beholde sine privilegier. Franskmennene har f.eks. nylig nedkjempet et utkast til nytt EU-direktiv som ville legge til rette for friere konkurranse innenfor tjenestesektoren og liberalisering av kraftmarkedet. Det er sikkert poulært på kort sikt, men i det lange løp fører det til økonomisk stagnasjon og arbeidsløshet.

En annen ting er at franske myndigheter har latt det utvikle seg en lovløshet i forstedene. Når staten slutter å utføre sin aller mest basale oppgave; det å sørge for folks trygghet, gir det signal om at staten ikke bryr seg i det hele tatt. Tilsammen skaper dette selvsagt grobunn for denslags radikalisme som man nå ser.

Herodotus sa...

Velferdsstat og sosialisme er ikke synonymer, det finnes en konservativ tilnærming til velferdsstaten også - sant og si er den oppfunnet i Storbritannia under Churchills regjeringstid. Konservative vil gi like muligheter til alle ved å fjerne de hindringer som er i veien for at alle skal ha et rimelig utkomme - men uten at staten tar full kontroll over hele tilværelsen, slik sosialistene sikter mot.

Frankrike har aldri hatt en velferdsstat slik man forstår det i nordeuropeisk forstand, nettopp pga den spesifikke inndeling av landet i elite og de andre. (Det er først de senere år at f.eks. funksjonshemmede ikke lenger skal bo i "asyler" men integreres i samfunnet. Først i 2005 forslo Chirac en antidiskrimineringslov!)

Avvisningen av EUs grunnlovstraktat var f.eks. mer en protest mot den segregerte politiske elite i Frankrike å gjøre enn EU - mange ser tvert imot korrekt på europeisk integrasjon som et verktøy for å sikre bedre muligheter for alle. Det var derfor en feil at den franske regjeringen svarte på utfordringen med mindre europapolitikk og mer nasjonale tiltak - i stedet for oppmuntre til sterkere europeisk integrasjon i form av økonomisk migrasjon innad i EU, mer fri bevegelse av arbeid, kapital, tjenester og mennesker. Der man skulle styrket EU som en ventil og løsning for sosial misnøye valgte man gammeldags nasjonal tenkning - og sendte EU inn i en ny stagnasjonsperiode.

Har "sosialistisk velferdsstat" noe med hva som skjer i Frankrike i dag? Etter min oppfatning er det heller enda et utslag av følelsen av avstand mellom de styrende og de styrte og en manglende vilje/evne til å bekymre seg om integrasjon av sosialt eksluderte grupper.

Den gjensidige antipatien mellom muslimske innvandrere og franskmenn har ulmet i mange år, med voldelige innslag som ikke har vekket mye oppmerksomhet utenfor landets grenser. Man har møtt faren ved å ignorere den. Dette straffer seg ved at man ikke har andre virkemidler å gripe til enn unntakstilstand og politi. Vold er ikke løsningen hverken på den ene eller annen side. Landet må ta noen grunnleggende grep for å endre situasjonen - og dette må være innen rammen av EU. Muslimske minoritetsproblemer er et felles anliggende og må løses med en felles strategi i EU. Norge kunne kanskje kommet med viktige bidrag her dersom vi hadde vært medlemmer. Men det er en annen historie...

Softtag sa...

Det er merkelig at noen kan gå i den villfarelsen å tro at bare næringslivet får bra nok vilkår så vil alt bli så mye bedre.

Å legge skylda ensidig på arbeids og næringslivspolitikk vitner om et begrennset gangsyn.

Grunnen til opptøyene er mer komplekst enn som så.

Internasjonal terrorisme.- Gjør at hvite franskmenn ikke vil ansette ungdom med fremmedkulturell bakgrunn.

Direkte og inndirekte rasisme fører til hat mot samfunnet.

Massiv komersiellt press fra media og reklame om å være materiellt vellyket gjør også sitt når muligheten for dette er minimale.

Bare for å nevne noen andre faktorer som gjør disse unge menneskene voldsomt frustrerte.

For all del, det rettferdigjør ikke krimminelle handlinger, men det overnevnte gjør det litt lettere å forstå hvorfor slike ting skjer.

OttoBe sa...

softtag skrev: "Å legge skylda ensidig på arbeids og næringslivspolitikk vitner om et begrennset gangsyn."

Tvert imot. All erfaring viser at arbeid er den viktigste faktoren for en vellykket integrering mellom ulike kulturer. Men jeg hevdet da heller ikke at det var det eneste. Å bekjempe rasistiske holdninger er selvsagt viktig. Også et godt skolesystem som fremmer sosial mobilitet - ikke slik som sosialistene + Krf nå har innført i Oslo etter avviklingen av fritt skolevalg: Skolepolitisk apartheid der elever i innvandrerrike bydeler effektivt holdes utenfor de beste skolene på vestkanten.

Unknown sa...

Vampus: "Dersom dette er det islamofascister makter å frembringe er det neppe noen grunn til bekymring"

Den muslimske befolkningen i Frankrike vokser raskt, i likhet med resten av Vest-Europa. Dette er bare en bitte liten forsmak på hva som venter om et tiår eller to. Dersom ikke muslimsk innvandring stoppes, vil dette bli stående som de innledende fasene av en ny verdenskrig. Det er godt mulig utviklingen allerede er kommet for langt til at en storkrig kan unngås.

VamPus sa...

Langt på vei enig med Ottobe - økonomisk stagnasjon og arbeidsløshet går verst utover dem som er svakest stilt fra før. Kobler man dette opp mot fransk elitisme og rasisme får man en meget potent blanding, men å skylde ensidig på rasisme er for snevert.

I så fall må man også dra inn ting som at det i Frankrike ikke er tillatt å lage statistikker der man kobler etnisitet til f.eks. arbeidsløshet, ytelse på skolen etc fordi det er diskriminerende. Da får man jo heller aldri oversikt over hvor problemet er og innsikt i hvordan man bør løse dem.

Enhver stat hvor vanlige lønnsmottakere betaler mesteparten av lønnen sin til staten i bytte mot statlige tjenester (som blant annet hindrer private alternativer) er i VamPus' Verden sosialistisk :-)

lotten sa...

Fy på deg VamPus som kødder med velferdsstats-terminologien;)
Fy fy!

lotten sa...

PS: Se forøvrig Grete Brochmann svare på spørsmål om opptøyene gjennom nettprat på aftenposten.no kl.14.OO.

Softtag sa...

Det er ingen her som har lagt ensidg skyld på rasisme. Grunnene til opptøyene er komplekse, og det er mange faktorer som spiller inn.

Det selvsagte er også at den franske integreringspolitikkken har slått feil.

Selvfølgelig er arbeid og ikke minst utdanning viktig for å forhindre sånne tilstander. Det er det ingen som fornekter. Som sagt er det andre grunner også som ligger bak. Som mediepåvirkning, ikke minst med tanke på hvordan det spredte seg.

Ungdom så brennende biler og steinkastende ungdom på TV og gikk ut å gjorde det samme.

Og en skal en ikke undervurdere presset ungdom har fra
tvreklame og underholdningskultur som forkynner at det er materiell vellykkethet som er det eneste som duger. Hva tror dere dette gjør med et lettpåvirkelig ungdommssinn som fra før har andre problemmer i tillegg?

Hvorfor er det ingen som ser og peker på dette? Vi veit at massemedier har sterk påvirkningskraft.

Ghost of Goldwater sa...

Noen som vet om brent frosk er halal?

*uskyldig*

Anonym sa...

Great blog, I also have a casino related site, If you want or need more exposure get casino traffic by the thousands at **casino traffic** Works for me!

Anonym sa...

Looking for information and found it at this great site... http://www.campbell-hausfeld-standard-duty-pressure-washer-parts.info Celexa sale fj62 floor mats

Anonym sa...

That's a great story. Waiting for more. Dkny 620007 watch 3054 Gto-patrol alarm system leather wing chairs new or used http://www.camping-equipment-4.info stop smoking program Pages fortis short term health insurance