Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, november 18, 2009

13 relevante spørsmål til regjeringen

Høyre og Erna Solberg sendte i dag 13 relevante spørsmål til regjeringen (og ett om hacking) om hvordan en innføring av EUs datalagringsdirektiv kan se ut i Norge. Utfordringen for regjeringen er at direktivet faktisk ikke gir noen klare retningslinjer på hvordan det skal implementeres. For eksempel er det opp til det enkelte land å definere hva som kan betegnes som grov kriminalitet og hvilken myndighet som har adgang til å hente ut data.

Høyre spør om trusselen for hacking. Denne er nok mindre relevant enn trusselen om å finne èn utro tjener som for en neve dollar er villige til å dele opplysninger med f.eks Se & Hør når de ønsker trafikkdata på kongehus, regjeringsmedlemmer eller stortingspolitikere. Opplysninger om kronprinsesse Mette Marits shopping i London gikk for rundt 20 000 kroner, ifølge Håvard Melnæs beskrivelse av Se & Hørs metoder i "En vanlig dag på jobben".

Det er interessant at Høyre vurderer å stille sin stortingsgruppe fri i når saken blir avgitt til stortinget. Det burde strengt tatt ikke være nødvendig da det landsmøtevedtatte programmet tydelig slår fast at Høyre vil stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet. Dersom stortingsgruppen fristilles må det være fordi et flertall har tenkt å stemme mot Høyres program og dermed sikre et flertall for innføringen av direktivet.

La oss håpe det ikke er slik.

5 kommentarer:

Stian Oen sa...

Å sende spørsmål til Regjeringen for å så si seg fornøyd med svaret og spinne spørsmålsrunden til at "her har vi krevd garantier som vi i tilstrekkelig grad har fått innfridd" er jo etter hvert en nokså velbrukt strategi når man ikke ønsker å ta kostnaden ved å gå inn for det man egentlig mener. Jeg kan selvsagt ta feil, og det håper jeg. Men det vil overraske meg.

jepp sa...

jepp, høyre vil si seg enige med EU til slutt

Harald Hansen sa...

Sosial manipulering (smiger, penger, sex, bedrag og annet) er den vanligste måten å få informasjon og tilgang til IT-systemer. Det er stort sett i filmer hacking foregår ved at 14-åring sitter foran en flimrende dataskjerm. Verdens mest kjente hacker, Kevin Mitnick, brukte stort sett slike metoder. Ofte er det så enkelt som at man ringer noen, sier at man jobber på helpdesk og ber om å få passordet.

I tillegg til dette har jo offentlige etater en lang og trist historie med å miste sensitive data. Jfr. britiske medisinske og sosiale data på avveie gjentatte ganger de siste årene, samt Natos planverk som flere ganger har blitt glemt igjen på bærbare PCer som har blitt stjålet.

Alt i alt er ikke de tekniske, men de menneskelige utfordringene der vi sliter mest.

Anonym sa...

Se&Hør er en kunde av opplysningene jeg ikke bekymrer meg så mye for - da er det verre at man med tilgang til posisjonsdataene fra folks mobil kan kartlegge bevegelsesmønsteret til alle og enhver ganske så nøyaktig (så ofte vi bruker mobilen kan det bli meget nøyaktig). Dette kan man bruke til f.eks å sjekke når 6 åringen til fru Hansen er enklest å kidnappe (pedofil godtepose mao.), eller hvor den politiske mostanderen beveger seg. Kryssjekk det med andres posisjon og du vet hvem de møter og...kjekt å vite, om ikke mail, chat osv. loggene har avslørt det og da (verdt nok selv uten innholdet i samtalene)

Anonym sa...

Har noen en mening om det vil bli ansett som grov kriminalitet å bryte noen av paragrafene i den nye folketrygdloven (som er knyttet opp mot retten til å holde seg frisk), siden man da kan sies å "svindle staten" for trygdeytelser?

Gir det feks en rett til å overvåke alle som mottar "Arbeidsavklaringspenger" (tidligere tidsbegrenset uføretrygd) hvis de ikke følger legens råd eller gjør noe de må forstå kan forverre helsetilstanden (feks ved å fortsette å røyke, drikke for mye etc) og alikevel sier at de følger legens råd etc. (ergo lyver, og med det kan ansees for å være en svindler)?


Hentet fra den nye Folketrygdloven (trer i kraft 1. januar 2010)


§ 21-8. Bortfall av rett til ytelser når mottakeren er skjødesløs med sin helse m.m.

Et krav om en ytelse som gis på grunnlag av sykdom, skade eller lyte, kan avslås, og en innvilget ytelse kan holdes tilbake eller stanses dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak.

En innvilget ytelse som nevnt i første ledd kan helt eller delvis holdes tilbake eller stanses dersom medlemmet uten rimelig grunn unnlater å rette seg etter legens råd. Det samme gjelder dersom medlemmet opptrer på en måte som han eller hun bør forstå kan forverre helsetilstanden eller forlenge arbeidsuførheten.

Hentet fra:
http://lothiane.wordpress.com/2009/11/21/kollektivt-selvmord/