Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, november 12, 2009

Bare man kan redde ett barn!

Helga Pedersen har sagt at om man bare redder ett barn fra å bli misbrukt av pedofile, så bør man innføre EUs datalagringsdirektiv, et direktiv hvis EUs eget datatilsyn kaller “et dramatisk inngrep i personvernet og kommunikasjonsfriheten”. Det vitner om en totalt prinsippløs holdning til det et liberalt demokrati bygger på, nemlig en rettsstat med et velutviklet og sivilisert rettssystem. Rettssikkerheten i et liberalt demokrati skal ikke bare beskytte borgeren, men også sikre henne de rettigheter hun har krav på etter loven. En av disse rettighetene er retten til å ha en egen privat sfære, samt et krav om selv å kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter.

Datalagringsdirektivet innebærer en omfattende lagring av data knyttet til hver enkelt borgers trafikkdata for e-post, ulike typer telefoni og Internett-tilgang. Opplysningene er ment å brukes til å bekjempe terrorisme og alvorlig kriminalitet, men hvis man følger Helga Pedersens eksempel og ser vekk fra den prinsipielle delen av debatten, så kan faktisk ingen av EU-landene som har implementert direktivet vise til avverging av en eneste terroraksjon eller oppklaring av alvorlig kriminalitet. Derimot har forskere ved det anerkjente Max-Planck-Instituttet for utenlandsk og internasjonal strafferett i en omfattende utredning konkludert med at bruk av trafikkdata bidro til oppklaring i anslagsvis kun 0,002% av det totale antall kriminalsaker. Tyske Bundeskriminalamt anslo i 2007 at datalagring bare ville øke oppklaringsprosenten i kriminalsaker fra 55% til 55,006%.

Det offentlige oppnevnte utvalget som har utredet dette så langt i Norge, Personvernkommisjonen, konkluderte med at det ikke er dokumentert at masselagringen av teletrafikkdata som direktivet krever, vil ha nevneverdig effekt på kriminalitetsbekjempelse. Hva er da argumentet for?

I Lommemann-saken kom det frem at politiet ikke tok overgrepssakene på alvor. Dårlig etterforskning preget av elendig åstedsgranskninger, manglende avhør av vitner og lemfeldig behandling av ofrene. 94 av overgrepssakene politiet knytter til «Lommemannen» er foreldet,. Av de 66 ofrene i tiltalen er 46 av barna enda ikke fylt 16 år. På grunn av elendig politiarbeid fikk Lommemannen holde på i nærmere 40 år før han ble tatt.

Dersom nestlederen av landets største parti er opptatt av å beskytte barn mot overgrep og ta ofrene i overgrepssaker på alvor, burde hun heller ta en prat med sin kollega i justisdepartementet i stedet for å ivre etter å innføre en omfattende overvåking av landets innbyggere.

På en annen side - siden de fleste barn opplever overgrep i nære forhold, ikke over nett, så burde det vel være logisk å sette opp overvåkingskameraer i alle landets soverom? Bare man kan redde èn....

Kronikker om saken i Dagbladet
.

12 kommentarer:

Arvid sa...

Pleier ikke å skrive kommentarer på innlegg jeg i hovedsak er enig i, men denne gang var jeg så til de grader enig, at jeg ikke klarte å la være!

Peter Walseth sa...

Veldig bra! Anbefaler dette på min blogg og. Dette var rett og slett veldig bra!

problemet er ikke sa...

problemet er ikke at politiet har for mye makt og ressurser, men for lite

IvarE sa...

Amen!

Anonym sa...

Skulle ønske noen flere gadd å slakte Helga når hun drar fram Baneheia-saken, jeg.

Anonym sa...

Meget bra innlegg, med ett mulig bittelite ankepunkt...

"siden de fleste barn opplever overgrep i nære forhold"

Anonym sa...

Er selvfølgelig enig i mange av betenklighetene ved datalagrings direktivet, blant annet at det ikke er egnet til å forebygge mye av kriminaliteten som du skriver. Men slik jeg har forstått Arne Johannesen i Politiets Fellesforbund, så var hovedpoenget å bidra til å OPPKLARE alvorlig kriminalitet mot mistenkte snarere enn å forebygge. Det må da være viktig å arrestere og straffeforfølge disse forbryterne.

Geirronimo sa...

Datalagring av spor i den størelseseorden vi ser her vil ikke nødvendigvis være til hjelp pga. mengden. Det er snakk om at det kan ta år før materialet er gjennomsøkt, og de som søker gjennom det må faktisk kunne en del om "absolutt mattematikk" og "deskreptiv statistikk" for å kunne nyttiggjøre seg av denne type informasjon - faktisk er det større sansynlighet for at det kan ramme uskyldige hvis materialet blir gått gjennom av amatører med for liten kunnskap - tilfeldighetene vil kunne slå inn for mange ganger, og med den kunskapen kripos til nå har vist, så kan vi med sikkerhet si at vi får justismord.

Henvisningen til lommemannen-saken bare understøtter dette mhp. mengde informasjon.

Dog er jeg nå for dødsstraff for pdeofile som gjennomfører noe som kan karrakteriseres som tortur ovenfor små barn! Det er faktisk så jævlige filmer de lager at de som må se på svineriet i politiet må få spesialhjelp for å klare det - derfor synes jeg at resursene mot dette må økes betraktelig.

Harald Hansen sa...

Når man øker mengden data så øker også mengden støy. Ikke bare blir det flere knappenåler, det blir også større høystakk, for å mishandle et gammelt ordtak.

Her skulle jeg lagt inn noen velvalgte lenker til artikler av sikkerhets-guruen Bruce Schneier, men det ser ut som om hjemmesiden hans er nede i øybelikket. Jaja, uansett er bloggen hans verdt å følge med på. Hovedargumentet hans er vel at mengden data blir så stor at det svelger store mengder arbeidskraft for å filtrere gjennom det, og det går på bekostning av mer effektive politimetoder.

Som et apropos håper jeg "tenk på barna!"-argumentasjonen ikke kommer til Norge i samme grad som til USA, hvor den til en stor grad har fordummet debatten. Det går an å tenke på barna uten å innføre en politistat, og ja, jeg har barn selv.

Anonym sa...

Hei Vampus,

Denne debatten mangler en side, og det er hvordan ting er i dag. En sysadmin / hacker kan manipulere alt av logger og data fordi det ikke finnes et format for å lagre de på de en måte som ikke kan manipuleres.

Dette er en av grunnene til at logger ikke kan fremlegges som bevis og igjen ikke bidrar.

Jeg har jobbet med telebiten i Irland og tro meg, dette er storm i vannglass. Data'ene er ikke tilgjengelige for noen uten rettslig kjennelse. De er bedre sikret enn kredittkort informasjon.

Bente sa...

Ja dette var faktisk noe som fikk meg til å tenke litt.
Godt skrevet :)

Anonym sa...

@ Harald Hansen: Du tenker kanskje på "The Eternal Value of Privacy"
http://www.schneier.com/essay-114.html