Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, november 17, 2009

Hva, hm, hæ?

Sitter her og mediterer over følgende visdomsord fra Høyres landsmøtevedtatte program for perioden 2009-2013 og lurer på hva de egentlig betyr. Vet at det er ufint å komme drassende med demokratisk behandlede og landsmøtevedtatte programmer og prinsipper, men hvis dette skal bety noe i noen som helst sammenheng så kan det da ikke være vanskelig å komme frem til et standpunkt for eller mot Datalagringsdirektivet?

Høyre legger til grunn at personvernet må sikres på alle samfunnsområder. Ved vurderingen av behovet for nye etterforskningsmetoder må personvernhensyn veie tungt. Rettshåndhevelse er en offentlig oppgave. Høyre ønsker derfor en klarere regulering av og kontroll med den private sikkerhetsindustrien.

9.4 For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre (i utdrag) :

• utrede grunnlovsfesting av personvernet.
• styrke Datatilsynet.
• legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
• stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.

Eller betyr det å "stille seg kritisk til" rett og slett det samme som "ja, takk gjerne - vi tar en sånn"?

I så fall stiller jeg meg svært kritisk til et glass rødvin i kveld....

17 kommentarer:

Gunnar sa...

Side du stilte til valg på dette programmet og er vararepr til stortinget på dette programmet - så vet du vel hvordan du tolker det som er vedtatt ? :-D

frankern sa...

Gunnar, regner med at du alltid leser vilkårene for bruk av nettbank, kredittkort osv, gitt at du bruker det :p

VamPus sa...

Jeg vet hvordan jeg tolker det, ja, derfor skjønner jeg ikke hva som er uklart for stortingsgruppa.

s sa...

Høyres program må tolkes i lys av en fast og langvarig praksis for ukritisk euroentusiasme.

Håkon sa...

Hei Vampus.

Høyre er for å bekjempe kriminalitet og er derfor også for f.eks. telefon- og rom-avlytting.
Ikke fritt, selvsagt, men politiet må gå via en domstol med bevis for å få lov til å avlytte og derved skaffe lovlige bevis.

For å hente data fra datalagringen blir det samme rutiner. Man må ha bevis for at personen det søkes om er kriminell, at det er noe å hente på å bla i arkivet.

Derfor skjønner jeg ikke personvern argumentet.

VamPus sa...

Håkon: Du mener personvern er uvesentlig i forhold til å innføre den hittil mest omfattende, kontinuerlige overvåking og lagring av alle typer kommunikasjon og bevegelser landets borgere til enhver tid foretar seg uten at det foreligger mistanke om kriminelle forhold?

Tja, da er vi uenige om det. Men vi er enige om at politiet trenger effektive virkemidler for å etterforske terrorisme og alvorlig kriminalitet, men disse må fortsatt være proporsjonale i forhold til dagens trusselbilde.

For en etat som fortsatt bruker fax som viktigste kommunikasjonsmiddel for hasteinformasjon, så virker jo direktivet mildt sagt som "overkill". Skal de hente ut dataene med flaskepost?

Mike sa...

"...kontinuerlig overvåkning og lagring av alle typer kommunikasjon og bevegelser landets borgere til enhver tid foretar seg..."

Si meg, er det denne typen unøyaktigheter og skremselspropaganda det eneste du har å fare med? Har du i det hele tatt tenkt å bruke tid på å sette deg inn i de reelle fakta i saken? Eller er dette noe alle andre må fore deg med?

Å la frykt komme i veien for rasjonelle avgjørelser tjener ikke saken, uavhengig av hvilken siden man står på.

VamPus sa...

Dersom all telefontrafikk, all eposttrafikk og IP-trafikk blir tatt opp og lagret døgnet rundt, hvordan beskriver du det da? Eller forutsetter ikke direktivet døgnkontinuerlig overvåking og lagring av all trafikkdata, Mike? Beskriv det for meg med andre ord, da. Jeg lytter, jeg.

Mike sa...

Ordbruken din er overfladisk og viser at du enten ikke forstår detaljene, eller elegant ignorerer dem. The devil is in the details, som de sier på nynorsk. Og det er detaljene du bør sette deg inn i.

Og nei, jeg kommer ikke til å fore de til deg. Det er din plikt å faktisk legge inn litt egeninnsats for å forstå detaljene i direktivet du debatterer. Det inkluderer faktisk også å forstå både fordelene og ulempene med dagens situasjon, og situasjonen ved en eventuell implementering av direktivet -- og forskjellen på de to.

Unknown sa...

Kjære Vampus,


Det er den gldesløse som korter innpå en tur idag. Det er ingen hensikt at jeg forsøker å skjule noe som helst siden det er vanskelig for meg å skjule mine klør om jeg skal skrive min oppriktige mening. Jeg har ikke til hensikt å være slem gutt eller no', trass jeg vanligvis er en bad ass. Dvs, i dine øyne er jeg visst det.

Først vil jeg fortelle deg at politikk essensielt over hodet ikke dreier seg om å løse problemer. Ei heller problemer med regulering og overvåkningsskåte politikere i Europa og Norge. Det er derfor at du ikke finner så meget som forsøk på dette i Høyres program, som de uten bedre viten om ordets rotsøkende meningsinnhold er frekke nok til å overstyre med "prinsipp" slik at det blir prinsipprogram. Et prinsipp er ei en grunnleggende regel som mange i Norge innbiller seg. Et prinsipp er derimot et utsagn som beskriver en konvekvens i virkeligheten som det av deltagerne i en gitt sammenheng har enkelt for å akseptere som sant, og danner grunnlag for videre diskusjon som har det formål å produsere en grunnleggende regel.

Eksempel på et prinsipp: "Hvis du gjør imot annens vilje med hva som er hans så skaper du ondt mellom dere".

Dette er gangbart blandt de fleste mennesker som befatter seg med politiske og filosofiske spørsmål, og egner seg derfor til å bli benyttet som et aksiom en kan bygge debatt på, om hvilke grunnleggende regler som derav følger naturlig. Nok om tha preliminaries.

Så sent som idag fikk vi bekreftet at politikk i essens over hodet ikke dreier seg om å løse problemer, hverken i samfunnet eller forøvrig. Dette fra seks tidligre utenriksministere og forfattet av den nåværende utenriksminister mens resten nikket anerkjennende. Det lød omtrent på denne måte: "Jeg (Støre) støtter ikke at Norge sender soldater til Afganistan ut av det altruistiske idegrunnlag, men fordi det posisjonerer Norge (men fremfor alt Støre selv) i den diplomatiske verden (red anm.: altså, det er Støres fordeler som er de viktige, men det sier han ikke rett ut, bare inndirekte, fordi hvis han ikke gjør noe ut av altruisme, så må det være av, ja, du gjettet helt riktig, av egoisme!!!). Jeg har naturligvis intet imot egoisme. Uten egoisme så dør mennesket. Egoisme er således dødlig nødvendighet. Det problematiske er derfor ikke at Støre er egoist. Vi som står til høyere i politikk og filosofi bør faktisk juble over at et fremstående venstreorientert individ har gått så langt i å innrømme at han er egoist. Det er faktisk et tydelig tegn på at Norge er i radikal endring hvis det Støre sier er representativt for det største partiet på venstresiden.

Det problematiske består derimot i at Støre er en irrasjonell egoist, nettopp fordi han benytter rappa penger for å gavne seg selv i sitt diplomatiske og økonomiske liv. Hadde han sendt soldater til Afganistan og finansiert dette med egne midler, så ville alt vært såre vel, og det ville stått respekt av ham om han også da turte å innrømme at han gjør det av det bortimot motsatte av altruisme: egoisme.

På samme måte er det at Høyrefolk forfatter sitt program. De gjør det ikke fordi de ønsker å løse problemer, men for å bane vei for Høyrefolks karriere. Måtte Høyrefolk klare å bli like meget, eller ennå mer, ærlige som Støre i å innrømme fakta.

Så noen ord om det instrumentelle i det aktuelle stridsspørsmål. Det er ingen som støtter datadirektivet fordi de ønsker å bekjempe alvorlig kriminalitet. Hverken sunn eller usunn kriminalitet. De støtter det ut av egoistiske motiver. Dette blir svært tydelig når vi demonstrerer hvor enkelt det er å omgå ethvert praktisk datadirektiv. Det burde ikke overraske noen at den tekniske verden byr på finesser som sørger for at en kan gå fullstendig klar av overvåkning med noen svært enkle grep. Således vil det kun og bare kun være de aller dummeste kriminelle, altså de som slett ikke engang er istand til å tenke ut en eneste alvorlig kriminell tanke som vil bli rammet av datadirektivet og dessuten alle de uskyldige.

Unknown sa...

Etter aktuell demonstrasjon burde det således være såre enkelt for hvemsomhelst å forstå at datadirektivet på ingen måte har til hensikt å løse noe problem, men er kun å betrakte som et verktøy for å fremme politikeres posisjonering i småpolitikken i Norge, men fremfor alt storpolitikken i Europa. Derfor bør det være enkelt å forstå Høyrefolkets valg å tåkelegge spørsmålet i deres "prinsip-p"rogram. Det er ganske enkelt et tegn på at Høyrefolket ikke er ennå sikre på hvilken konklusjon som gir best muligheter for posisjonering for tillitsvalgte i Høyre. Høyrefolk eier ingen prinsipper. Dette er ikke unikt for Høyrepolitikere. Politikere i demokratier er generelt er dømt til å være rygg og tannløse prinsippløse døgeniktere som kun bryr seg om flertall. Du kan ikke ha suksess som politiker om du ikke er istand til å lide et stort nederlag i en sak du taper under votering samtidig som du etterpå er istand til å snakke deg på en seier når du møter journalister i hallen etterpå.


Jeg har dog en mistanke om at Høyre vil lande ned på ja til direktivet fordi det har Europa gjort, og det er Europa som er det store målet for en politiker. Også en Høyrepolitiker. Det er hvis det ikke skaper for meget problemer med velgerne hjemme i Norge, men dette er kun av bekymring om velgerne er istand til å ødelegge for en mulig karriere på kontinentet. Derfor er det svært viktig for frihetselskende individer å fortsette å legge press på sine politikere om en ikke ønsker datadirektivet.

Det finnes dog et alternativ for de som finner det å være noe uverdig å forsøke å snakke politikere til fornuft, politikere som per definisjon kun reagerer positivt på den logiske forbrytelse: appell til majoritet. Dere kan kjøpe tjenester via anonymiseringsnettverk. Disse tilbyr deg å ringe mobilt og surfe på nett uten at bandittstaten tjuvlytter. Prisen ligger på ca. 150.-/mnd for en pakkeløsning som inkluderer begge deler. Det eneste bandittmyndigheter ser av din trafikk i mobilen og på datamaskinen består i at du er tilkoblet teknisk utstyr i et land hvis ikke er forpliktet til å utlevere informasjon om hva som er den endelige destinasjon for din kommunikasjon. Høyst sannsynlig er det kun et forsvinnende lite mindretall av dere som er villig til å gjennomgå det bryderi det er å etablere kontakt med et slikt anonymiseringsnettverk og fra dette skal jeg la dere forsøke å tenke ut på fritt grunnlag hvor alvorlige motstandere av datadirektivet dere virkelig er når det kommer til stykket der dere får anledning til å vise hvilket instrument dere helst vil spille.

Chris no fuckin' Joy

Daffe sa...

Vampus: Du skriver "Dersom all telefontrafikk, all eposttrafikk og IP-trafikk blir tatt opp og lagret døgnet rundt, hvordan beskriver du det da?" Jeg beskriver det som feilinformasjon. Ikke noe av dette blir tatt opp med mindre det foreligger en rettslig kjennelse på at man kan iverksette kommunikasjonskontroll. (Eller at det foreligger en nødrettssituasjon som gjør at man må sette igang før man har fått en slik kjennelse, men som retten deretter snarest må ta stilling til). Det er ikke noe av innholdet i kommunikasjonen som går over telefonlinjer, sms, mms eller IP-adresser som vil bli lagret. Hadde det vært løpende opptak og lagring av alt som kommuniseres hadde jeg forstått motstanden.

Vil anbefale dette innlegget fra John Ståle Stamnes på Kripos som stod i Aftenposten forleden: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3374496.ece

Holten sa...

Daffe: Innlegget til politioverbetenten er uetterretteleg. Eg kan fortelle mykje meir av kun å sjå kommunikasjonsmønsteret ditt over nokre dagar enn du kan forestille deg (men det treng ikkje vera rett). Samme kor trivielt innhaldet i SMSane dine eller i surfeloggen din er.Dag Kjetil Øyna har skrive eit litt overdrive, men fullt tenkjeleg scenario:

Etter at Datalagringsdirektivet er innført – en mulig historie

Dessutan rår eg deg til å sette deg inn i kva disiplinen trafikkanalyse går ut på.

Eg ønskjer at slike metodar -som KRIPOS allereie brukar - fortsatt er tilgjengeleg i kriminalitetskampen. Men inngrep i personvernet til ei befolkning fører med seg farer av ei heilt anna beskaffenheit. Jamfør denne utdjupninga av Jon Wessel-Aas om menneskerettsperspektivet kring Datalagringsdirektivet.

Daffe sa...

Holten: Jeg tror ikke du skal spekulere så mye i hva jeg kan forestille meg. Poenget blir jo som du skriver, at siden du faktisk ikke kan se innholdet i den komunikasjonen som lagres så blir det bare gjetting på hva innholdet er. Dette uansett hvor mye du måtte analysere det. Jeg kan stå i sisnsenkrysset og observere biler i en uke og sikkert lire av meg noe om hvor alle skal hen og hva de skal der, men har det noen selvstendig verdi i en rettsak?

Litt drøyt å påstå at Stamnes er uetterettelig sånn uten videre også vel?

Anonym sa...

@ Holten: i "scenarioet" du lenker til så skrives følgende "..og hvilke internettsider som besøkes i to år" hvilket jo iflg direktivet IKKE skal lagres. Det er kun snakk om hvilken IP-adresse du hadde, ikke hvilke IP-adresser du besøker i ikke-email, ikke-telefoni -sammenheng.

DLD artikkel 5 b ("destination") dekker nemlig kun telefoni, ip-telefoni og email, og da kun de tjenestene levert av ISPer og andre offentlige tilbydere. Artikkel 5 a ("source") omtaler her også internett-trafikk generelt (noe som ikke nevnes i 5 b), hvilket jeg tolker til at man skal lagre hvem som hadde hvilken IP-adresse allokert, dynamisk eller fast.

Det vanskelige her er selvsagt nettopp TOLKNINGEN av direktivet. Det er forsåvidt ikke fullt så interessant hva som står i DLD, så lenge vi ikke har en offisiell og oppklarende tolkning av hvordan dette direktivet evt. vil bli implementert.

Bjørnar sa...

"Stille seg kritisk til" betyr omtrent det samme som "se alvorlig på". Nemlig å begå handlinger som markerer misnøye, men ikke har noen virkelige konsekvenser for de involverte.

Altså akkurat det Erna gjør nå. Å sende over en liste spørsmål markerer kritiskhet. Å gjøre noe mer (mot DLD vel å merke, ikke for) går ut over det å "stille seg kritisk til".

Gullstandard sa...

Det er nok på samme måte som at "redusere skattebyrdene og bedre næringslivets rammevilkår" betyr å innføre dobbeltbeskatning.