Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, september 29, 2005

Amnesty: nøytral eller partisk?

I AmnestyNytt skriver talsperson i Amnesty International i Norge, John Peder Egenæs, at norske myndigheter aksepterer amerikanske brudd på menneskerettighetene. Han refererer til at våre militære myndigheter sier at de legger til grunn at personell og fanger (som blir tatt av norske myndigheter) blir behandlet (…) i samsvar med gjeldende folkerett. Deretter skriver han følgende: ”På Forsvars- departementets nettside innrømmer myndighetene likevel at: ”Dersom norske myndigheter ikke blir tilstrekkelig forsikret om at behandlingen av fanger skjer på den måten Norge anser dem berettiget til, vil dette tas opp i kontakten mellom myndighetene i Norge og USA.”

For det første ser ikke VamPus noen ”innrømmelse” her, bare et svar på et spørsmål som har blitt reist i norsk media. De aktive ordene i setningen oppfatter VamPus som ”dersom” og ”vil” – altså en teoretisk mulighet for at noe vil skje og hva man ved en slik eventualitet vil gjøre. Men Egenæs fortsetter; ”I praksis vil dette bety at norske myndigheter måtte insistere på at fanger tatt av norske styrker skulle behandles på en helt annen måte enn fangene amerikanerne selv tar.”

Jaha? Har norske myndigheter ”måttet insistere” på dette? Når da? Hvilke fanger? Tatt hvor? Fått hva slags behandling av amerikanerne? Denne fremstillingen fra Amnesty bidrar ikke til å hjelpe de som utsettes for overgrep, og undergraver Amnesty som en seriøs, nøytral og anerkjent organisasjon for menneskerettigheter. Når dette kommer i tillegg til at Amnesty betegner Guantanamo som et ”gulag”, så vurderer VamPus sterkt å avslutte sitt lange medlemskap i organisasjonen. Det har utvilsomt skjedd overgrep fra personell i de amerikanske styrkene, og i motsetning til regimene til sånne som Saddam og Taliban, så blir dette heldigvis oppdaget og straffet.

Her er hva forsvaret sier på spørsmål fra Amnesty om norske styrker i Afghanistan har vært vitne til brudd mot de internasjonale konven­sjonene som regulerer krigføring?
- Forsvaret er ikke kjent med at denne type observasjoner er gjort, men forventer, og har tillit til, at vårt personell vil rapportere dette dersom denne type observasjoner gjøres.

Nettopp. VamPus har vært en varm tilhenger av Amnestys arbeid, og har beundret deres innsats for enkeltindivider og menneske- rettigheter over hele verden. Noe av bakgrunnen for deres suksess har vært at organisasjonen alltid har vært politisk uavhengige. Når de tilsynelatende beveger seg vekk fra denne plattformen så svikter de ikke bare egne idealer, men også de tusener av mennesker som trenger en anerkjent, uavhengig og respektert stemme for å tale sin sak. Organisasjonen kan miste den internasjonale respekten de har bygget opp gjennom et årelangt arbeid for menneskerettigheter. De vil også miste medlemmer og dermed økonomisk støtte til sitt arbeid. Vampus fortalte om Egenæs’ artikkel til noen bekjente, hvor det viste seg at en allerede hadde meldt seg ut og tre aldri hadde meldt seg inn i organisasjonen fordi de syntes den hadde blitt for politisert. Det finnes mer enn nok av gode saker å gi til, men det er synd å måtte avskrive Amnesty. Hva synes du; should I stay or should I go?

21 kommentarer:

Simon sa...

You should go !

Jeg meldte meg ut i 2001 av samme grunn.

Ghost of Goldwater sa...

Det kommer sikkert ikke som noen overraskelse, men jeg har aldri hatt annet enn forakt til overs for Amnesty. En amerikansk B-52 sprer jævlig mye mer demokrati og frihet enn alle Amnestys patetiske brev tilsammen. Dessuten - en organisasjon som bruker mer kraft og penger på å forhindre at en seriemorder avrettes etter lov, dom og ørten anker, enn på å få gjort noe REELT for å fjerne verdens diktatorer, viser en total mangel på moralsk kompass.

Anonym sa...

"ikke lenger politisk uavhengige." Hvem er det de er avhengige av nå da? Er det ikke nettopp det at de er uavhengige av USA som er poenget her? Hvorfor skal vi ikke kunne bruke samme målestokk på USA som på gamle Sovjetunionen? Der var i det minste de Gulag-innsatte dømt før de ble satt inn. Men det ville ikke falle meg inn å forsvare dette avskyelige systemet for det. Like lite som det ville falle meg inn å forsvare "Gitmo". Det er ikke sikkert at det finnes en eneste "Lynndie" i leiren på Cuba, men det rettferdiggjør ikke å holde folk i årevis uten lov & dom. Jeg har aldri meldt meg inn i Amnesty, så jeg står på sidelinjen og ser på når det passer meg.

Anonym sa...

Hvis Amnesty skal være nøytrale og ikke partiske, så kan de jo ikke kritisere noen ... Det er klart de må være partiske! De argumenterer jo utfra de, hva heter det, de universelle menneskerettighetene. Hvis dere vil bruke seksløper'n for å få deres egne meninger igjennom, så må dere ikke bli overrasket om noen andre også gjør det. Og dette har pågått for lenge til at noen med rette kan si "Han begynte!"

ego.no sa...

Ut! Ut! Ut!

Hva nå enn resymeet deres måtte kunne skryte av fra tidligere, så har de siste årenes hyklerske angrep på USA fratatt dem enhver evne til å heve moralsk pekefinger.

EarlGrey sa...

Et par ting: Er man nå HELT sikker på at de som hadde ansvaret, eller evt. så gjennom fingrene med overgrepene, blir straffet for det som skjedde i irakiske fengsler? Eller tar man letteste vei, dvs straffer dem som (tilfeldigvis) ble fotografert?

Dessuten (mest til GoG); det er rørende å være vitne til en så sterk tro på "B52-metoden" for spredning av demokrati og frihet, men når har USA vist større interesse for diktatoriske massemordere og folkemord som ikke pågår i deres primære politiske "interessesfære"? (Dvs for land uten oljeressurser eller sikkerhetspolitisk sentral plassering)

Amnestys mandat og formålsparagraf er vel heller ikke å "fjerne verdens diktatorer", men å ivareta rettighetene til "alminnelige mennesker" så langt det lar seg gjøre. Dette håper jeg de fortsetter med, selv om de tilfeldigvis har dristet seg til å kritisere USA.

Herodotus sa...

Amnesty er alltid blitt kritisert for å være henholdsvis kapitalismens pro-amerikanske lakeier, kommunistvennlige, euro-sentriske fordi de ikke forstår at man har andre verdier i u-landene etc., etc. Siden det nå bare er én supermakt igjen blir det mye fokus på dennes brudd på menneskerettighetene. Men det betyr ikke at Amnesty ikke legger like stor vekt på utviklimgen i andre land nå som før. Da jeg var aktivt med i AI fikk Egenæs en på trynet i Kenyas ambassade foran fotografene da han skulle be om en samtale, husker jeg. Han organiserte også en demo jeg selv var med på mot Kinas bruk av offentlige dødsstraff-"show". Han kan vanskelig kalles enssporet antiamerikansk. Så: Vær heller glad for at AI holder den militært viktigste forsvarer av vår frihet og kultur "i ørene", og bli i Amnesty, Vampus. Det er veldig nødvendig i disse anspente tider at en slik organisasjon fortsatt får all støtte.

Anonym sa...

Jeg synes du skal melde deg ut, Vampus; jeg kan ikke begripe at du noengang har meldt deg inn. Man snakker om de universelle menneskerettighetene som Amnesty forsvarer: mange av disse såkalte rettighetene burde aldri vært rettigheter. De kan ikke defineres som rettigheter slik de er idag, den ene overlapper eller sier imot den andre. Man må velge; skal man akseptere det negative eller positive rettighetsbegrepet? Amnesty er helt ukritiske til den merkelige blandingen man har av disse idag, noe som er fullstendig meningsløst for en menneskerettsorganisasjon.

Meld deg heller inn i Leger Uten Grenser (MSF), som utelukkende er en humanitær organisasjon. Det er riktig at MSF har et fullstendig galt standpunkt når det gjelder patenter på medisin, men bortsett fra dette blander de seg ikke inn i rettighetskampen. (noe de sikkert hadde gjort på en fullstendig idiotisk måte, akkurat som amnesty gjør.)

Bernt sa...

Amnesty er ikke blitt "ond", de har bare mistet proporsjoner og prioriterer feil. Ja, jeg liker ikke dødsstraff og USA har ikke vært feilfrie i Irak, men det skjer verre ting i verden. Dessverre mistenker jeg at de regner med at nordmenn er så ensrettet politisk at de bare vil vinne på denne strategien her i landet.

Simon sa...

Amnesty HAR blitt onde. De likestiller hnerettelse av en brutal massemorder (i USA) med henrettelser av opposisjonelle (is Iran, Kina, osvosv...). M.a.o. de ser ikke forskjell på straff av forbrytere og tyrannisk undertrykkelse. Det er ondt.

Dernest ser de ikke forskjell på legitim internering av illegitime kombattanter og slaveleirer for opposisjonelle.

Illegitime kombattanter er slike som ikke vil ta seg bryet med å uniformere seg, og som gjemmer seg baks skjørtene til sivile når livet (f.eks 82.Airborne) går dem i mot.
Slike folk kan ifølge den så meget omtalte GENEVEKONVENSJONEN (noen soom har lest den?) skytes umiddelbart ved pågripelse. Kun uniformerte, organiserte militser og sivile som direkte beskytter sine hjem har krav på behandling som krigsfanger.
Alt dette velge Amnesty å se bort fra.

Anonym sa...

"legitim internering av illegitime kombattanter" .... For en fantastisk måte å si det på! Hvor legitimt det er, det har til og med USAs høyesterett tvilt på. Og mange av disse kombattantene hadde ikke gjort annet enn å være på feil gatehjørne til feil tid. Når soldatene ikke kunne identifisere den som hadde skutt mot dem, så tok de likesågodt med seg alle som var på stedet. Så å si alle av disse feilaktig arresterte er vel tilbake i Afghanistan nå, men ingen av dem hadde frivillig valgt flere måneders opphold på Cuba. Guilty until proven innocent, er det det som er normen fra nå av? Forresten, hvor er det B-52 har spredd demokrati og frihet? Vietnam? Afghanistan? Irak? Hæ? Seriøst?!

VamPus sa...

Hmm. Mange bra innlegg her - må tenke litt mer. Er enig i observasjonen om at de kan ha valgt denne strategien spesielt for Norge, men allikevel. Jeg er også mot dødsstraff og prinsippet gjelder uansett om det er en faktisk forbryter eller en dissident, så her er jeg enig med Amnesty. At FOKUS og prioritering burde vært høyere oppe - vi hører jo mer om en massemorders forestående henretting i Texas enn når Castro skyter 6 dissidenter på Cuba. DET finner jeg ikke akseptabelt. Har ikke noe problem med at de kritiserer USA eller Norge for den saks skyld, men det virker som om de har en større kampanje mot USA enn f.eks. Kina - som er den neste supermakten. Og til forskjell fra Chirac, så mener ikke jeg at det er positivt at man får et udemokratisk, tyrannisk og kommunistisk motvekt til USA.

Er støttemedlem av Leger uten Grenser, Røde Kors og WWF - og er ikke enig i alt de står for heller.. Men Amnesty begynner å irritere meg.. Tenker på det litt til og gir beskjed.. Tipper dere venter i spenning..

Gnorhat sa...

Jeg har også vært medlem av Amnesty over lengre tid. For et par år siden meldte jeg meg ut av Amnesty Norge fordi jeg følte at organisasjonen valgte et ensidig negativt fokus på enkelte land, i motsetning til andre delev av Amnesty som "spredte" sin kritikk på en mer fornuftig måte, slik jeg så det.

Jeg meldte meg senere inn i Amnesty i England, og selv om Gulag-damen er basert der, og medlemsblekka følges av reklame for treehuggers, gale dyrevernfolk og det som værre er, føler jeg meg mer konfortabel med å være medlem i en organisasjon som er mer nøytral enn den norske.

VamPus sa...

"Treehuggers" er et så snabla bra uttrykk - må absolutt brukes oftere..

Ghost of Goldwater sa...

Afghanistan og Irak er to eksempler på at B-52 har opprettet demokratier, ja. Valgdeltagelsen i Irak oversteg f.eks den i Norge i 2003. Nå var selvsagt B-52 ment som et symbol, en talemåte for å si at amerikansk maktbruk har opprettet og bevart svært mange flere "rettigheter" for svært mange flere mennesker enn Amnesty noensinne har gjort. Det er et faktum at brevkampanjer aldri har avskaffet et eneste diktatur.

Hjorthen sa...

Jeg synes VamPus bør bli i Amnesty inntil videre og heller ta en utskrift av denne posten med innvendinger og sende den til ledelsen i Amnesty Norge.

Amnestys innsats for enkeltindivider og menneskerettigheter vil fortsatt være viktig i all uoverskuelig fremtid, at det kan synes som om kritikken mot USA de siste par årene er noe overdrevet får du heller leve med. Synes jeg da, som har hatt innbetalingsslippen til Amnesty liggende i årevis uten noensinne å fått sumet meg til å betale den...Shame on me!

Anonym sa...

Jeg lurer på hvor mange av de som bor i Irak og Afghanistan som føler at de lever i et demokrati. De har avholdt valg, javel. Men det skal vel litt mer til før man kan kalle det et demokrati? Hvilken forskjell gjør disse valgene for velgerne? Når de som er valgt ikke har sore mulighetene til å få gjort særlig mye utenfor de små lommene av sikkerhet der de er beskyttet av utenlandske soldater? Hvis USA og NATO trekker seg ut av Afghanistan, hvem er det som kommer til å ha makten der da? Et demokratisk valg styre? Nei, verken Afghanistan eller Irak oppfyller demokrati-kriteriene. Befolkningen ser at det valgte regimet kun kan holde på makten takket være utenlandske militære styrker. Og det er det jævlig mange der nede som misliker sterkt.

VamPus sa...

VamPus har bestemt seg for å sende denne linken til Amnesty, og så forbli medlem ut året. Ved nytt kontigentforfall kan man jo ta en ny vurdering..

Takk til alle som har bidratt! VamPus kommer nok til å poste flere innlegg som gjør at Anonym kan boltre seg i kommentarfeltet om Irak, USA og Afghanistan :-))

Anonym sa...

You have an outstanding good and well structured site. I enjoyed browsing through it walgreen proactiv Weight loss chino hills ca aston martin 2007 Handycam dcr ip1 Pontiac seat upholstery St.louis washington university plastic surgeons Isuzu d-max pick-up Bryan dorsey toyota weight loss diet Digital blood pressure monitor model e7623 Isuzu amigo tire cover norton antivirus 2005 v11.0.2.4 crack Quinceanera dresses accessories Creative mp3 player 1gb Breast surgery 99 down mel gibson losing hair Japanese cell phone plans live celebrity webcams

Anonym sa...

That's a great story. Waiting for more. » » »

Anonym sa...

Volvo XC90
Volvo XC70
Volvo V90
Volvo V70 R
Volvo V70
Volvo V50
Volvo V40