Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, desember 05, 2006

Dagbladet flommer over

Lagt merke til overflommen av fulle trettenåringer på stamstedet ditt i det siste? I sin iver etter å erstatte byrådet i Oslo med sine egne representanter, skriver Dagbladet om raseringen av lokale "meningsfulle tilbud" til barn og ungdom:

"I stedet renner byen med alle skjenkestedene full hver kveld av unge mennesker vi har ansvaret for. Et tankekors, Erling Lae."

Begynner småjentene fra Journalisthøyskolen å bli slitsomme nede på Presseklubben? Flommer alle skjenkesteder i Oslo over av mistilpassede trettenåringer? La oss for all del ikke forvirres av fakta her - alle bydeler i Oslo har flere kommunale fritidsklubber, i tillegg til private klubber som ofte drives av frivillige organisasjoner. Dertil kommer fritidstilbud som ungdomscafeer, leksehjelpsprosjekter, musikktilbud og øvingslokaler, aktivitetshus og andre spesialtilbud. Oslo idrettskrets engasjerer dessuten 75 000 barn og unge mellom 6 og 19 år. Hvilke meningsfulle tilbud er det Dagbladet savner? 70-tallets ideologiske studiesirkler og turer i Slottsparken?

Eller er det slik at ungdom i dag er like opptatt av mindre meningsfulle aktiviteter som de var da VamPus var ung - på begynnelsen av 90..eh, 2000-tallet - de trekkes til sentrum fordi det er mer spennende enn politisk korrekte fritidsklubbledere som vil sitte rundt leirbålet og synge "Kumbaya"?

15 kommentarer:

whistoslo sa...

Dette føyer seg inn i rekken av litt unøyaktige avisoppslag, der situasjonen for barn og unge i Oslo fremstilles i et heller dystert lys.

Sannheten er, som Vampus påpeker, at det er en myriade med fritidsklubber og andre fritidstilbud, og ingen av disse er foreslått nedlagt av Høyre/FrP-byrådet.

Problemer med ungdom på byen er ikke et særegent Osloforhold, men noe alle byer og tettsteder opplever. En mulig løsning vil være å åpne for sjenking litt flere steder enn tre gater i Oslo sentrum, slik at konsentrasjonen (og dermed attraksjonen) blir mindre.

For øvrig er det god Høyrepolitikk å være for streng håndheving av skjenkebestemmelsene. Har man fått en skjenkeløyve, har man også påtatt seg et ansvar, og da skal man kunne ansvarliggjøres hvis man skjenker ungdom!

HPL sa...

de trekkes til sentrum fordi det er mer spennende enn politisk korrekte fritidsklubbledere som vil sitte rundt leirbålet og synge "Kumbaya"?

Å, så herlig, herlig frekkfrekkfrekt og ironisk.
Akkurat sånn er det, og ungdomsklubblederne går rundt i vams og liker å spille blokkfløyte også. For ikke å snakke om alle kurongturneringene!

Anonym sa...

Hmm. Eg har eit sterkt prinsipp om å ikkje blande jobb og blogg, men her kunne eg ikkje la vere.

Får forsøke å skrive "ei saksopplysning" framføre ei "ytring", jamvel det er vanskeleg :)

Du har heilt rett i at det finst mange fritidsklubbar og andre fritidsaktivitetar i Oslo. Tilbodet og satsinga varierer innanføre bydelane og den einskilde klubben, men i Oslo vil eg seie at tilbodet i all hovudsak er særs kvantitativt og kvalitativt! Men kapasitetsprengt.

Først vil eg avkrefte myten om "politisk korrekte" fritidsklubbledere som vil sitte rundt leirbålet og synge kombaja". Blandt dei 60 klubbane i Oslo under min paraply er dei fleste "leiarar" ungdommane sjølve, men med vaksne tilsette på huset som "daglege leiarar" og "vegleiarar". Det slo meg at ting er i endring også i fritidsklubbsektoren når eg var på mitt første klubbbesøk på lenge i ny jobb i haust og kunne registrere at biljardbordet har fått konkuranse av elektroniske dansemattar med dataskjerm og poengutrekning :)

Kompetansenivået blandt dei vaksne tilsette på klubbane i Oslo er også eksepsjonelt høgt ifht fritidspedagogikk, ungdomsarbeid osv. Noko eg fekk erfare på den årlege barne og ungdomsfaglege samlinga som var i førre veke med omlag 150 deltakarar frå Oslo/ Akershus. Samarbeidet med utekontaktar og andre faglege miljø er også sterkt og har stort potensiale for å betre forebyggingsarbeid og ungdomsaktivisering i Oslo-samfunnet om dei har tøylene frie nok, samt politisk og positiv vilje, fokus, satsing og, vel, inga bombe, MIDLAR.

Så sett bort frå "kombaja-utsegna" er eg langt på veg samd med deg i mykje av det du skriv! Altså at det eksisterer mange tilbod.

Men det kan som alt anna, bli betre, og det kan også bli verre, noko det finst mange døme på. Problemet er som med andre fritidsaktivitetar kapasitet og/ eller den uendelege rekrutteringa. Nokon stader i Oslo er det vanskeleg å rekruttere nok. Men hjå dei fleste klubbane er kapasiteten sprengt, anten i antal brukarar og ønske om aktivitet eller i økonomiske og stillingsmessige ressursar knytt til klubbane/ aktivitetane. Sinsen Fritidsklubb hentar inn omlag 1000 brukarar i veka, der kanskje halvparten er unike brukarar, til dømes.

Men uansett kor kvalitative og kvantitative tilboda er og i kor stor grad kapasiteten er sprengt på tilboda, så vil desse tilboda aldri aktivisere alle. Det vil alltid vere folk som fell utanom/ eller går vegar utanom. Men jo rikare fritidstilbodet er, og jo meir positivt fokus og positive politiske vedtak dykk politikarar gir denne sektoren, jo ferre droppar ned til sentrum. (uvant å skrive dykk politikarar, men times they are a changin :) )

9 av 10 klubbar i Oslo har opplevd kutt i bydelsbudsjetta dei siste åra. Halvparten oppgir at trugselen om nedlegging er høgst reell. (basert på ringerunde til 50% av Oslo-klubbar august 07).

Denne sektoren, som ikkje er ei lovpålagt, kommunal oppgåve, lever eit skjørt liv og er blandt dei første som blir kutta i vanskelege økonomiske tider uavhengig av kven som styrer.

Tilboda er der, og problemet med citywalkers vil også ver der. Men om kniven kuttar hardare enn i dag, vil problemet kunne aksellerere dramatisk med dei, tja, titusenvis av ungdommane som "fritidssektoren" dekker.

Problemet Dagbladet skildrar er reelt, men eit bittelite problem i forhold til moglege scenario. Og problemet Dagbladet skildrar er mogleg å betre, men ikkje bli 100% kvitt. Få går på fritidsklubb eller andre organiserte fritidsaktivitetar 7 kveldar i veka, men aktiviteten i eit fritidstilbod med meining forebygger beviseleg. Og jo fleire som kan bli tatt i mot jo betre er det.

Kanskje Dagbladets omgrep "forfall" er eit sterkt ord, men nedlegging og strupinga finn stad. I følge mine analysar av kostratala frå kommunale rekneskap har antalet kommunalt støtta fritidstilbod i Oslo blitt redusert med 11,1% i perioden 2003-2005.

Anonym sa...

Kurong? Det er jo the shit!

Knut Albert sa...

Kanskje Dagbladet kune styre Oslo et års tid? Eller, forresten, de kan vel melde seg til tjeneste i Gaza?

VamPus sa...

Knut Albert: Som levende skjold?

Ghost of Goldwater sa...

Personlig gråt jeg litt blod ved tanken på å høre VamPus synge - Kumbaya eller hva som helst annet.

Anonym sa...

Lunde:

Har du jobbet ved mange fritidsklubber? Siden du vet så godt hva som foregår der?

Anonym sa...

Er det blitt noe galt med kurong også, nå da???

Hmmm... På sløyden (tidlig på 80-tallet...) lagde jeg jeg meg et kurongbrett, som nå står hos mamma & pappa. Det burde jeg jo hatt hjemme hos meg selv, men jeg frykter kona plutselig skulle "miste" det på finn.no...

Anonym sa...

..og der fikk jeg "kumbaya" på hjernen.. Tusen takk.

Anonym sa...

"I stedet renner byen med alle skjenkestedene full hver kveld av unge mennesker vi har ansvaret for. Et tankekors, Erling Lae."

Jeg tolker ikke denne setningen som at alle sjenkestedene rennes ned av fulle trettenåringer. Det jeg leser, er:
I stedet rennes byen, hvor alle sjenkestedene ligger, ned av unge mennesker vi har ansvaret for.

Litt upresis formulering, riktig nok.

Anonym sa...

Hi..!! Guys...!!!
Nice Work...WellCome to my home site...
Best regards...!! MeLinda
[url=http://home.no/allwebdr/dor/2nd-edition-roulette-secret-winning-8.html]2nd edition roulette secret winning[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/dor/casino-roulette-secrets-9.html]casino roulette secrets[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/dor/roulette-secrets-revealed-10.html]roulette secrets revealed[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/dor/roulette-secrets-unveiled-11.html]roulette secrets unveiled[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/dor/roulette-strategy-secrets-12.html]roulette strategy secrets[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/dor/roulette-system-secret-13.html]roulette system secret[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/ameriquestmortage/index.html]index.html[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/ameriquestmortage/ameriquest-mortgage-company-1.html]ameriquest mortgage company[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/ameriquestmortage/ameriquest-mortgage-co-2.html]ameriquest mortgage co[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/ameriquestmortage/ameriquest-mortgage-lawsuit-3.html]ameriquest mortgage lawsuit[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/ameriquestmortage/ameriquest-california-loan-mortgage-refinance-4.html]ameriquest california loan mortgage refinance[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/caribean_poker/index.html]index.html[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/caribean_poker/caribbean-poker-1.html]caribbean poker[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/caribean_poker/caribbean-stud-poker-rule-2.html]caribbean stud poker rule[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/caribean_poker/online-caribbean-poker-3.html]online caribbean poker[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/web_accelerator/index.html]index.html[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/web_accelerator/best-free-web-accelerator-program-1.html]best free web accelerator program[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/web_accelerator/free-web-accelerator-2.html]free web accelerator[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/web_accelerator/cheap-internet-with-web-accelerator-3.html]cheap internet with web accelerator[/url]
[url=http://home.no/allwebdr/web_accelerator/google-web-accelerator-4.html]google web accelerator[/url]

Anonym sa...

Hi guys...!!!

Nice site.....Wellcome to my homepage
See u...!!Joyn

[url=http://www.buy-abilify-online.clickdrug.info/order-abilify-by-mail-1.html]ORDER ABILIFY BY MAIL[/url]
[url=http://www.buy-abilify-online.clickdrug.info/free-prescription-drugs-abilify-2.html]FREE Prescription Drugs abilify[/url]
[url=http://www.buy-abilify-online.clickdrug.info/buy-abilify-online-low-cost-3.html]buy abilify online low-cost[/url]
[url=http://www.buy-accutane-online.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-accutane-online.clickdrug.info/order-accutane-1.html]order accutane[/url]
[url=http://www.buy-accutane-online.clickdrug.info/cheap-accutane-2.html]cheap accutane[/url]
[url=http://www.adderall.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.adderall.clickdrug.info/adderall-online-1.html]adderall online[/url]
[url=http://www.adderall.clickdrug.info/sell-adderall-2.html]sell Adderall[/url]
[url=http://www.adderall.clickdrug.info/adderall-sell-3.html]Adderall sell[/url]
[url=http://www.buy-acetaminophen.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-acetaminophen.clickdrug.info/free-prescription-drugs-1.html]FREE Prescription Drugs[/url]
[url=http://www.buy-acetaminophen.clickdrug.info/top-pain-meds---no-prescription-required-2.html]Top Pain Meds - No Prescription Required[/url]
[url=http://www.buy-acetaminophen.clickdrug.info/buy-acetaminophen-3.html]buy acetaminophen[/url]
[url=http://www.cheap-aciphex.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.cheap-aciphex.clickdrug.info/aciphex-side-effects-1.html]aciphex side effects[/url]
[url=http://www.cheap-aciphex.clickdrug.info/cheap-aciphex-online-2.html]cheap aciphex online[/url]
[url=http://www.cheap-aciphex.clickdrug.info/does-aciphex-gain-you-weight-3.html]does aciphex gain you weight[/url]
[url=http://www.buy-cheap-actonel.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-cheap-actonel.clickdrug.info/index1.html]index1.html[/url]
[url=http://www.buy-cheap-actonel.clickdrug.info/buy-actonel-online-1.html]buy actonel online[/url]
[url=http://www.buy-cheap-actonel.clickdrug.info/actonel-buy-2.html]actonel buy[/url]
[url=http://www.buy-cheap-actonel.clickdrug.info/order-actonel-3.html]order actonel[/url]
[url=http://www.buy-altace.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-altace.clickdrug.info/buy-altace-1.html]buy Altace[/url]
[url=http://www.buy-altace.clickdrug.info/altace-online-2.html]Altace online[/url]
[url=http://www.buy-altace.clickdrug.info/cheap-altace-3.html]Cheap Altace[/url]
[url=http://www.buy-cheap-allegra.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-cheap-allegra.clickdrug.info/buy-allegra-1.html]buy Allegra[/url]
[url=http://www.buy-cheap-allegra.clickdrug.info/buy-cheap-allegra-2.html]buy cheap allegra[/url]
[url=http://www.buy-cheap-allegra.clickdrug.info/order-online-allegra-d-3.html]order online allegra d[/url]
[url=http://www.buy-cheap-alprazolam.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-cheap-alprazolam.clickdrug.info/buy-alprazolam-1.html]Buy Alprazolam[/url]
[url=http://www.half-price-acyclovir.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.half-price-acyclovir.clickdrug.info/acyclovir-buy-1.html]acyclovir buy[/url]
[url=http://www.half-price-acyclovir.clickdrug.info/buy-cheap-acyclovir-2.html]buy cheap acyclovir[/url]
[url=http://www.low-cost-actos.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.low-cost-actos.clickdrug.info/buyonline-actos-1.html]buyonline actos[/url]
[url=http://www.low-cost-actos.clickdrug.info/onlineactos-2.html]onlineactos[/url]
[url=http://www.low-cost-adipex.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.low-cost-adipex.clickdrug.info/adipex-free-shipping-1.html]adipex free shipping[/url]
[url=http://www.low-cost-adipex.clickdrug.info/adipex-online-2.html]adipex online[/url]
[url=http://www.low-cost-albuterol.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.low-cost-albuterol.clickdrug.info/buy-albuterol-1.html]buy albuterol[/url]
[url=http://www.low-cost-albuterol.clickdrug.info/order-albuterol-2.html]order albuterol[/url]
[url=http://www.low-cost-alimta.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.low-cost-alimta.clickdrug.info/buy-alimta-1.html]buy alimta[/url]
[url=http://www.low-cost-alimta.clickdrug.info/online-alimta-2.html]online alimta[/url]
[url=http://www.low-cost-alimta.clickdrug.info/alimta-online-3.html]alimta online[/url]
[url=http://www.order-advair-low-cost.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.order-advair-low-cost.clickdrug.info/order-advair-1.html]order advair[/url]
[url=http://www.forum-lamisil.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-lamisil.clickdrug.info/cheap-lamisil-1.html]cheap lamisil[/url]
[url=http://www.forum-lamisil.clickdrug.info/buy-lamisil-2.html]buy lamisil[/url]
[url=http://www.forum-phentermin.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-phentermin.clickdrug.info/buy-phentermine-1.html]buy phentermine[/url]
[url=http://www.forum-phentermin.clickdrug.info/cheap-phentermine-2.html]cheap phentermine[/url]
[url=http://www.forum-viagra.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-viagra.clickdrug.info/index1.html]index1.html[/url]
[url=http://www.forum-viagra.clickdrug.info/buy-viagra-1.html]buy viagra[/url]
[url=http://www.forum-xanax.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-xanax.clickdrug.info/xanax-valium-1.html]xanax valium[/url]
[url=http://www.forum-xanax.clickdrug.info/buy-xanax-2.html]buy xanax[/url]
[url=http://www.forum-xanax.clickdrug.info/buy-xanaxonline-3.html]buy xanaxonline[/url]
[url=http://www.forum-xanax.clickdrug.info/low-cost-buyxanax-4.html]Low-Cost buyxanax[/url]
[url=http://www.forum-xenical.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-xenical.clickdrug.info/xenicalonline-1.html]xenicalonline[/url]
[url=http://www.forum-xenical.clickdrug.info/onlinexenical-2.html]OnLinexenical[/url]
[url=http://www.forum-zoloft.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-zoloft.clickdrug.info/onlinezoloft-1.html]onlinezoloft[/url]
[url=http://www.forum-zoloft.clickdrug.info/buyzoloft-2.html]buyzoloft[/url]

Anonym sa...

Hi guys...!!!

Nice site.....Wellcome to my homepage
See u...!!Joyn

[url=http://www.buy-abilify-online.clickdrug.info/order-abilify-by-mail-1.html]ORDER ABILIFY BY MAIL[/url]
[url=http://www.buy-abilify-online.clickdrug.info/free-prescription-drugs-abilify-2.html]FREE Prescription Drugs abilify[/url]
[url=http://www.buy-abilify-online.clickdrug.info/buy-abilify-online-low-cost-3.html]buy abilify online low-cost[/url]
[url=http://www.buy-accutane-online.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-accutane-online.clickdrug.info/order-accutane-1.html]order accutane[/url]
[url=http://www.buy-accutane-online.clickdrug.info/cheap-accutane-2.html]cheap accutane[/url]
[url=http://www.adderall.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.adderall.clickdrug.info/adderall-online-1.html]adderall online[/url]
[url=http://www.adderall.clickdrug.info/sell-adderall-2.html]sell Adderall[/url]
[url=http://www.adderall.clickdrug.info/adderall-sell-3.html]Adderall sell[/url]
[url=http://www.buy-acetaminophen.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-acetaminophen.clickdrug.info/free-prescription-drugs-1.html]FREE Prescription Drugs[/url]
[url=http://www.buy-acetaminophen.clickdrug.info/top-pain-meds---no-prescription-required-2.html]Top Pain Meds - No Prescription Required[/url]
[url=http://www.buy-acetaminophen.clickdrug.info/buy-acetaminophen-3.html]buy acetaminophen[/url]
[url=http://www.cheap-aciphex.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.cheap-aciphex.clickdrug.info/aciphex-side-effects-1.html]aciphex side effects[/url]
[url=http://www.cheap-aciphex.clickdrug.info/cheap-aciphex-online-2.html]cheap aciphex online[/url]
[url=http://www.cheap-aciphex.clickdrug.info/does-aciphex-gain-you-weight-3.html]does aciphex gain you weight[/url]
[url=http://www.buy-cheap-actonel.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-cheap-actonel.clickdrug.info/index1.html]index1.html[/url]
[url=http://www.buy-cheap-actonel.clickdrug.info/buy-actonel-online-1.html]buy actonel online[/url]
[url=http://www.buy-cheap-actonel.clickdrug.info/actonel-buy-2.html]actonel buy[/url]
[url=http://www.buy-cheap-actonel.clickdrug.info/order-actonel-3.html]order actonel[/url]
[url=http://www.buy-altace.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-altace.clickdrug.info/buy-altace-1.html]buy Altace[/url]
[url=http://www.buy-altace.clickdrug.info/altace-online-2.html]Altace online[/url]
[url=http://www.buy-altace.clickdrug.info/cheap-altace-3.html]Cheap Altace[/url]
[url=http://www.buy-cheap-allegra.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-cheap-allegra.clickdrug.info/buy-allegra-1.html]buy Allegra[/url]
[url=http://www.buy-cheap-allegra.clickdrug.info/buy-cheap-allegra-2.html]buy cheap allegra[/url]
[url=http://www.buy-cheap-allegra.clickdrug.info/order-online-allegra-d-3.html]order online allegra d[/url]
[url=http://www.buy-cheap-alprazolam.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.buy-cheap-alprazolam.clickdrug.info/buy-alprazolam-1.html]Buy Alprazolam[/url]
[url=http://www.half-price-acyclovir.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.half-price-acyclovir.clickdrug.info/acyclovir-buy-1.html]acyclovir buy[/url]
[url=http://www.half-price-acyclovir.clickdrug.info/buy-cheap-acyclovir-2.html]buy cheap acyclovir[/url]
[url=http://www.low-cost-actos.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.low-cost-actos.clickdrug.info/buyonline-actos-1.html]buyonline actos[/url]
[url=http://www.low-cost-actos.clickdrug.info/onlineactos-2.html]onlineactos[/url]
[url=http://www.low-cost-adipex.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.low-cost-adipex.clickdrug.info/adipex-free-shipping-1.html]adipex free shipping[/url]
[url=http://www.low-cost-adipex.clickdrug.info/adipex-online-2.html]adipex online[/url]
[url=http://www.low-cost-albuterol.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.low-cost-albuterol.clickdrug.info/buy-albuterol-1.html]buy albuterol[/url]
[url=http://www.low-cost-albuterol.clickdrug.info/order-albuterol-2.html]order albuterol[/url]
[url=http://www.low-cost-alimta.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.low-cost-alimta.clickdrug.info/buy-alimta-1.html]buy alimta[/url]
[url=http://www.low-cost-alimta.clickdrug.info/online-alimta-2.html]online alimta[/url]
[url=http://www.low-cost-alimta.clickdrug.info/alimta-online-3.html]alimta online[/url]
[url=http://www.order-advair-low-cost.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.order-advair-low-cost.clickdrug.info/order-advair-1.html]order advair[/url]
[url=http://www.forum-lamisil.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-lamisil.clickdrug.info/cheap-lamisil-1.html]cheap lamisil[/url]
[url=http://www.forum-lamisil.clickdrug.info/buy-lamisil-2.html]buy lamisil[/url]
[url=http://www.forum-phentermin.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-phentermin.clickdrug.info/buy-phentermine-1.html]buy phentermine[/url]
[url=http://www.forum-phentermin.clickdrug.info/cheap-phentermine-2.html]cheap phentermine[/url]
[url=http://www.forum-viagra.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-viagra.clickdrug.info/index1.html]index1.html[/url]
[url=http://www.forum-viagra.clickdrug.info/buy-viagra-1.html]buy viagra[/url]
[url=http://www.forum-xanax.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-xanax.clickdrug.info/xanax-valium-1.html]xanax valium[/url]
[url=http://www.forum-xanax.clickdrug.info/buy-xanax-2.html]buy xanax[/url]
[url=http://www.forum-xanax.clickdrug.info/buy-xanaxonline-3.html]buy xanaxonline[/url]
[url=http://www.forum-xanax.clickdrug.info/low-cost-buyxanax-4.html]Low-Cost buyxanax[/url]
[url=http://www.forum-xenical.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-xenical.clickdrug.info/xenicalonline-1.html]xenicalonline[/url]
[url=http://www.forum-xenical.clickdrug.info/onlinexenical-2.html]OnLinexenical[/url]
[url=http://www.forum-zoloft.clickdrug.info/index.html]index.html[/url]
[url=http://www.forum-zoloft.clickdrug.info/onlinezoloft-1.html]onlinezoloft[/url]
[url=http://www.forum-zoloft.clickdrug.info/buyzoloft-2.html]buyzoloft[/url]

Anonym sa...

Hey, I recently added a news widget from www.widgetmate.com to my blog. It shows the latest news, and just took a copy and paste to implement. Might interest you too.