Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, desember 08, 2006

Ensidig blogging

VamPus tenkte hun skulle bringe litt balanse til VamPus' Verden, siden hun så ofte bli beskyldt for en ensidig holdning spesielt til spørsmål som dreier seg om USA og Israel. For å gi et mer balansert bilde av Midt-Østens eneste demokrati gis derfor ordet til leder i Sosialistisk Ungdom, Kirsti Bergstø. Take it away, Kirsti:

"Fakta på bakken viser at Israel er et prosjekt utelukkende basert på løgner og rasisme."

I morgen: USA - slik det egentlig burde styres. En faktabasert dybdeanalyse av Michael Moore.

Oppdatert: Vi kommer aldri til å anerkjenne sionist-regjeringen, og vil fortsette vår krigsliknende bevegelse til Jerusalems frigjøring, sier palestinernes statsminister Ismail Haniyeh.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Greit nok, men mener du at muren som er bygget er uproblematisk?

VamPus sa...

Nei, men jeg føler ikke at hun problematiserer temaet i særlig grad heller. For en liberalist er det selvsagt problematisk at privat eiendom annekteres av staten og sivile rettigheter blir krenket. Kanskje SU-lederen og jeg kunne stilt oss sammen i kampen for privat eiendomsrett?

Anonym sa...

"Utelukkende" faktisk.. Sterke ord det gitt.

Selvfølgelig er muren problematisk, men en slik argumentasjon som Bergstø står for "Utelukker" nok mulighetene for en fremtidig varig fred i regionen. Man trenger folk som ikke tenker svart-hvitt.. Selvfølgelig inkluderer dette også innbitte Israel-forsvarere.

Anonym sa...

ENIG Tormod
Kirsti Bergstø føyer seg inn i rekken av psykiatriske kasus.
Denne lidelsen FORHINDRER AT EN SAK KAN SES FRA MER ENN EN SIDE?

http://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_syndrome

Anonym sa...

I de gode gamle dager da DDR eksisterte var det få eller ingen innvendinger mot den "antifascistiske beskyttelsesmur" som den daværende muren het. Den holdt vel fascistene ute, da(og et helt folk inne).

Muren i Israel har til hensikt å holde vel og merke eksisterende selvmordsbombere ute, og har faktisk lyktes i det,
men disse onde jødene har vel ikke same rett til å forsvare seg som det progressive styret i det gode, gamle DDR.

Og for dem som måtte ha litt dårlig hukommelse: Berge Furre, den snart helgenkårete, var en av de hyppigste gjestene der, i sin iver etter å styrke det mellomfolkelige samarbeid.

Anonym sa...

du er ikke påfallende intelligent heidi nordby lunde... eller kanskje det er snakk om manglende kunnskap, men hvorfor skriver du da om dette?

hvis du skal forsvare israel i denne sammenhengen så hold deg for guds skyld unna tema som privat eiendomsrett.

JK sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Kosialist sa...

Hva med å kommentere selve saken som diskuteres her, silvestris?

Anonym sa...

Å diskutere konflikten i Midtøsten uten faktabasert kunnskap er som å diskutere livet på en fjern planet, kun basert på en science fiction roman vi har lest.

Norske media omtaler konflikten i Midtøsten daglig. Mange tror etter hvert at de er "eksperter" på denne konflikten uten å studere den historiske bakgrunnen eller fakta av de forskjellige begivenheter på en seriøs måte. Også sosialistene i Norge har en klar ramme for konflikten i Midtøsten. Realiteter som stemmer ikke med denne rammen ignoreres.

Vold mot jøder er ikke noe nytt, og det virker nesten "naturlig" at jødene
Blir angrepet. Israel har levd i over 80 år med terror og vold, men dette endrer ikke realitetene: Jødene har historisk rett til å leve i dette land og de har full rett til å forsvare seg. Denne retten blir ikke mindre bare fordi Kåre Willoch eller SV sier at palestinerne har rett til helle landet og jødene er okkupanter.

Pressen liker å kritisere staten Israel, og det er forståelig: det er mye enklere, og til og med behagelig å kritisere et åpent demokratisk land med vestlige verdier enn å undersøke hva de arabiske/palestinske regimene står for. Det kan vare ganske ubehagelig, eller direkte farlig, å skrive om korrupte og voldelig muslimske regimer.

Men kanskje vi kan se litt på fakta:

Allerede for mer enn 3000 år siden var Israel en selvstendig nasjon (under kong Saul). Navnet Palestina ble gitt til område av Romerne tusen år senere etter at de har slått ned det jødiske opprør og ødelagt tempelet i Jerusalem. Romerne deporterte de fleste jøder ut av landet og tillatt ikke bruk av de opprinelige navn Israel, Judea eller Samarie. På den måten prøvede de å hindre en ny etablering av en jødisk stat. De prøvde også å endre navnet Jerusalem til Aelia Capitolina av samme grunn.

Palestina var et desertert land til slutten av det 19. århundre. I flere tiår gikk antall befolkning i Vest-Palestina NEDOVER. I 1850 var det ikke mer enn ca. 120 000 mennesker i hele Vest-Palestina, 20 000 av dem var jøder og mange av de andre var nomader.

En stor del av området var ørken og sumper og det var noen få som orket å bo der. De som bodde i landet var forskjellige små grupper: egyptere, tyrkere, armenere, syrere, beduiner, jøder, kurdere, forskjellige kristne grupper og andre. Det var ikke før jødene begynte å komme og bygge opp landet at arabere fra naboland og andre begynte å strømme til landet (www.eretzyisroel.org).

Palestina har aldri eksistert som noen selvstendig enhet. Området var styrt av Romere, Muslimer, kristne korsfarere, det tyrkiske Ottoman imperium, og etter første verdenskrigen, av England. England, med internasjonal støtte, sa seg til slutt enig i etablering av et jødisk hjemland i området (Balfur deklarasjon i 1918).

England som styrte området før 1947 innførte strenge begrensninger for jødisk immigrasjon til landet. Og de satt store militære styrke til å overvåke den vestlig grensen, og til å jage vekk de "ulovlige" jødene som rømte fra Europa. Samtidig var den østlig grensen av Vest-Plaestina åpen til fri innvandring av arabere. Fra 1890 til 1945 flyttet ca. en halv million mennesker, mesteparten muslimer, fra nabolandene og bosatt seg i Vest-Palestine (dagens Israel, Vestbredden og Gaza).

In 1946 ble en palestinsk stat, Transjordan, etablert i øst-palestine.

I 1948 foreslå FN å dele vest-palestina mellom jødene og araberne. Til tross for at jødene fikk bare en liten del av ”Palestina” aksepterte de planen. Araberne gikk til krig

I seks dagers krigen i 1967 erobret Israel Judea og Samarie. Men områdene var ikke erobret fra Yasser Arafat. De ble erobret fra Kong Hussein av Jordan. Jeg kan ikke unngå å undre meg over hvorfor oppdaget Palestinerne plutselig sin nasjonale identitet ETTER at Israel vant krigen i 1967. Hvorfor krevde de ikke en egen stat når de var under tyrkisk, engelsk eller Jordansk/egyptisk styre?

Det er ingen språk som heter Palestinsk. Det er ingen distinkt Palestinsk kultur eller religion. Det har aldri vært noe Palestinsk land styrt av Palestinere. Palestinere er arabere, ikke til å skjelne fra Jordanere, Syrere, Libanesere, Irakere osv. Araberne kontrollerer i dag 99.9 prosent av Midtøstens område. Israel sitter på kun 1 tiende del av 1 prosent av området !

Dagens "palestinere" var aldri noe urbefolkning av Palestina (Arafat for eksampel ble født og vokst opp i Egypt). De fleste av dem kom til Vest-Palestina i begynnelsen av den 20 århundre fra Yemen, Saudi-Arabia, Marokko, Helas, Russland, Bosnia, Egypt, Syria og andre land. Myten at dagens "palestinere" har bodd i sitt "eldgamle palestinske land" til jødene kom og "kastet dem ut", er basert på arabisk løgnpropaganda som dessverre har festet seg også i Europa.

Mange av araberne som flyktet fra Israel i 1948 var ikke fastboende i landet og en del har simpelthen returnert til de land de kom fra (se forskningen "From Time Immemorial" av Joan Peters). For hver araber som flyktet fra Israel, var det minst en jøde som flyktet/ble jaget ut av et arabisk land. Men mens Israel tok imot og hjalp de jødiske flyktningene til å integrere seg i samfunnet, plasserte araberne sine "brødre" som kom fra Israel i flyktningleiere og hindret dem mulighet til å integrere seg i de land de bor i.

Er det noe løsningen til konflikten i Midtøsten?
Israelere og palestinere er dømt til å leve sammen. Jeg er optimist og tror at det kan finnes en vei for alle til å leve i fred i dette område. Men en slik løsning må begynne med sannheten. Terrorisme, vold, og løgnpropaganda hjelper ikke til å finne en løsning.

Anonym sa...

*Applauderer siste taler* Takk for et saklig og sannhetstro innlegg. Innlegg av en slik kvalitet er dessverre altfor ofte fraværende i debatten om dette spørsmålet.

En og annen sosialist kunne ha godt av å lese det glimrende innlegget ditt! (Hint til sosialistene: Det skader ikke å forsøke å se saken fra flere sider.)