Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, august 23, 2006

Overhypet og undervurdert

Debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, satte i gang en ny debatt om nettdebattanter og bloggere - og trykker i dag en kronikk av VamPus om temaet. En ting som ikke kommer frem av kronikken, men VamPus mener like fullt: Debatten om anonymitet er viktig og det er bra at den tas opp. Den virker forhåpentligvis også oppdragende i forhold til de som tror de kan si hva som helst fordi de er anonyme. Men mediekommentatorers kritikk av bloggsfæren som forutsigbar og useriøs rammer de etablerte mediene like hardt eller hardere. Dessuten ser det ikke ut til at hverken kommentatorer eller bloggere har fått med seg den stille revolusjonen blogging har ført til for vårt mediehverdag:
Der amerikanske medier ikke klarte å plukke opp en ny trend raskt nok, har norske medier sett muligheten og iverksatt mottiltak ved å integrere bloggfenomenet i sin egen nettstrategi. Et paradigmeskifte kjennetegnes ikke ved at én ny aktør kommer inn og gjør noe radikalt annerledes. Skiftet skjer når de eksisterende aktørene gjør grep for å tilpasse seg den nye konkurransen.
Hele kronikken kan leses her.

Oppdatert: Liberalist? Javisst! gir i dag et eksempel på at norsk bloggsfære kunne tjent på å være litt mer årvåkne og kritiske.

12 kommentarer:

Agile sa...

Åmås er bare furten over at bloggene potensielt divergerer oppmerksomheten til godtfolk, slik at han ikke får fullt så mye publikum og tidsklemmeinnpass som han kanskje tror han ellers ville hatt.

Enten det eller så er han bare en ulidelig feinschmecker par excellence..

Kapitalismus sa...

Bra innlegg Vampus. Den ellers meget flinke Åmås blander kortene når han ikke skiller blogging og anonymitet.

I forhold til blogging tror jeg (ja det er en floskel, men likevel) "we have not seen anything yet".

Holder på å lese Thomas Friedmans "The world is flat" som beskriver "uploading" og dens enorme betydning for offentligheten og utfordringen for de etablerte mediene (infohierakiene som Friedman kaller det).

Når Vampus og andre lærer seg å bruke bloggene eller uploading av eget materiale, lyd, bilde, film og tekst på en enda bedre måte vil mulighetene være "unlimited".

Om 10-20 år vil stort sett hele befolkningen være med å uploade sitt eget materiale.

Forresten når kommer neste episode av WRWC? Forøvrig et genialt konsept! Når flere av oss kommer på banen med å "uploade" lyd og film vil bloggerne spille en mer betydelig rolle enn de har gjort.

Også for politikken vil uploading spille en enda viktigere rolle i tiden som kommer.

Anonymitet derimot det er en annen debatt. Å forholde seg anonym vitner om manglende tro på egen fortreffelighet. Hvis det ikke kan fremføres med fullt navn bør vedkommende kanskje vurdere om det bør fremføres i det hele tatt.

seilern sa...

Jeg betviler sterkt Kapitalismus påstand om Om 10-20 år vil stort sett hele befolkningen være med å uploade sitt eget materiale.
De aller fleste medlemmer av den norske - eller en hvilken som helst annen - befolkning har ingen interesse av å uttale seg (eller eksponere seg) offentlig. Ei heller på nettet.

Tormod sa...

Jeg synes det var merkelig av Åmås å sammenlikne enkeltblogger med hele nettaviser. Det mest nærliggende burde jo være å sammenlikne aggregatorer som bloggrevyen og sonitus (evt depesjer eller "gruppeblogger" som politisk / liberaleren) med avisene.

Meget bra innlegg, VamPus!

Kapitalismus sa...

Seilern: Den samme påstanden kom på midten av 90-tallet om at Internett var overdrevet, og at dette ikke var noe for hele befolkningen.

Men "time will show"...

Pleym sa...

Enig i rosena av kronikken, VamPus! Den er allerede lenket til på Liberaleren (eksterne artikler), og nevnt i min bloggpost om NTB idag (takk for henvisningen, forresten!).

Blogging i Norge er i sin spede barndom. Her er det store muligheter.

Keep up the good work!

Og ikke å forglemme: VamPus gir bloggerne et ansikt!

Helge Samuelsen sa...

Enig med det meste her. Men... Behøver vi være så opptatt av papir"bloggerne" da?

At de er opptatt av blogging er jo interessant. At (alle) bloggere skal være mer som det etablerte papirmiljø undergraver vel hele poenget med å være et alternativ?

La oss innrømme at selv VamPus ikke har, og sannsynligvis aldri kommer til å få, like mye ressurser som en ledende avis.

Etablerte media er interessante, men som del av samfunnet som sådan, ikke nødvendigvis som sannhetsvitner. Alle har sin agenda. Noe av "problematikken" her er vel at de som er vandt til å kontrollere agendaen mister sitt monopol.

DET er det aller viktigste.

Jeg kunne også nevnt at hele bloggsfæren lett kan komme til å fungere (og sannsynligvis allerede gjør det) som et slags laboratorium for "emergence", altså at trender og data lever sitt eget liv utenfor makthavernes kontroll, og at tanker og ideer kan slå rot også utenfor de tradisjonelle kanaler.

Som er bra, slik jeg ser det!

Uansett, en meget viktig og interessant artikkel, VamPus!

(og, neida, jeg smisker aldri uten å mene det!)

Vox populi sa...

Nå er det bare et avsnitt av Åmås kronikk som er viet bloggere, så det kanskje vi som er litt hårsåre og sitter med piggene ute når vi blir kritisert.

Selv om han viser noe av de etablerte medias arroganse, så synes jeg det er legitimt at han er kritisk til blogging som fenomen. Jeg selv er ikke så imponert over hva vi avstedkommer.

Jeg synes faktisk den norske bloggsfæren både viser tegn til å være overhypet og overvurdert som fenomen. Og da av oss bloggere. (Og jeg inkluderer selvsagt Vox populi blant disse)

Det betyr ikke at jeg ikke mener det er en del bra, men det er bare så forfedelig mye dårlig. Det er bare langt mellom de gode drammene.

Vampus skriver: "Hver dag brukes de mest interessante innleggene på nettavisens hovedside, noe som genererer lesere og debatt til den enkelte blogger."

Mener du virkelig at det er de mest interessante innleggene som blir fremhevet?

I så fall er jeg helt uenig. Se på VGB f. eks. Hvis det som preger forsiden der er de mest interessante, så har vi et stykke vei å gå. VG går nok mer etter sidevisninger enn innhold.

Å kalle norske mediers assimilering av blogger for et paradigmeskifte, synes jeg ikke er en god beskrivelse. Jo da, vi har fått med oss at tabloidene har fått egne bloggfora, men hvilken revolusjon har det skapt? Det er som å henge en lykt ut i sommernatten. Det tiltrekker seg mye rart. Men om det har revolusjonert medieverden stiller jeg meg tvilende til.

Det ligger et lite tankekors når vi stadig ser journalister stille spørsmålstegn ved bloggeres troverdighet. Akkurat det poenget kan en "smart" journalist utnytte. Ved å bruke bloggeren som kilde, kan journalister kjøre frem en sak som han ikke kunne gjort på egenhånd, rett og slett fordi han/hun ikke har noe som holder til en story. Ved å bruke bloggerens story går man fri for vanlige presse-etiske anfektelser.

Når det gjelder din oppdatering og link til Liberalist? - Javisst!, så synes jeg nettopp det er et eksempel på hvordan vi blogger ikke skal oppføre oss.

Snoen angriper NTB, men må samtidig ta forbehold om at Aftenposten kan ha redigert NTBs artikkel. Kanskje det hadde vært en ide å sjekke før man angrep NTB, for da faller jo hele poenget bort. Og Snoen gjør det samme som han kritiserer NTB for.

For meg var Snoens artikkel ikke mye verdt, rett og slett fordi jeg ikke vet hva NTB hadde skrevet.

Beklager lengden på kommentaren, ble bare litt revet med.

Jan Arild Snoen sa...

Til Vox populi. Uten å være abonnent på NTBs tjenester er det vanskelig å få tilgang til deres originalmeldinger. Mine poenger står selv om det skulle være Aftenposten som har forkortet NTBs melding. Det er da bare adressaten for kritikken som endrer seg fra NTB til Aftenposten.

Når Vox anklager meg for å ha gjort det samme som NTB/Aftenposten, mener han vel at jeg ikke har gjengitt hele meningsmålingen, men bare utdrag. Det er en merkelig kritikk. Nesten all journalistikk baserer seg på utvelgelse av stoff. Jeg mener mine eksempler sammen med de siterte fra NTB/Aftenposten gir et balansert bilde av originalkilden, som selvsagt er linket til, slik at alle kan sjekke selv.

Vox populi sa...

Jan Arild Snoen: Nei, det jeg kritiserte deg for var at du ikke sjekket nærmere om Aftenposten selv hadde "frisert" meldingen fra NTB.

Dersom Aftenposten er adressaten blir det i mine øyne meningsløst å kritisere NTB som et symptom på at de tilpasser sine meldinger og ikke tar med hele budskapet.

Det er faktisk en viss forskjell om det er NTB eller en av deres abonnenter som redigerer meldingen. Kritikk må baseres på fakta, ikke antagelser. Ellers begår vi samme feil som dem vi kritiserer.

I ettertid har det jo vist seg at min kritikk kanskje ikke var uberettiget?

VamPus sa...

Vox: Jeg er langt på vei enig meg mye av det du skriver, men mener fortsatt at blogging har ført til større endringer i hvordan mediene arbeider enn vi tror og at den enkelte bloggers troverdighet ikke er fullt så sentral. Det første fordi 1) mediene selv har tatt i bruk bloggmetodikk (linking til kilder, åpne for kommentarer, skrive om bakgrunnen for artikler i personlige kommentarer etc) i tillegg til det som kanskje ikke er så synlig; skjerping av fakta og kilder. Det var langt enklere å slippe unna med å kopiere lederartiklene i The New York Times tidligere, eller vridde oversettelser av nyheter fra BBC (selv om jeg ser at det siste fortsatt skjer).

Når det gjelder bloggerens troverdighet så er det jo nettopp der medier og personlig blogg er forskjellige - folk flest stoler faktisk på at mediene er objektive og kritiske ("Det sto i VG"), noe bare en liten del av bloggsfæren har prøvd å påberope seg. Man leser blogger med et mer kritisk blikk.

Forøvrig syntes jeg Snoens innlegg var interessant og berettiget. Så lenge det var tatt høyde for at det var Aftenpostens redigering som var synderen, så syntes jeg det var greit. Flere burde kanskje fokusere mer på den type kritikk.

seilern sa...

Kapitalismus: Det er en vanlig feil å tro at trender fortsetter over lang tid. I praksis vil en periode av treg vekst blir til rask eller eksplosiv vekst (når det "tar av") fulgt av tregere vekst og fall etterhvert.

Jeg hadde min egen "seilblogg" i 1998-2001, men fant etterhvert ut at det ikke var "min greie", og kuttet ut. Jeg kommer heller ikke i fremtiden til å bli en vesentlig "uploader", verken om 5 eller 10 år. Som en seilervenn av meg sa det etter å ha vært med på en Jorda Rundt seilas: Been there - done that - never doing it again

Tilsvarende gjelder mange andre, mindre ekstreme, aktiviteter som folk driver med - fra blogging til hekling. Etter vekst kommer forfall!