Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, august 16, 2006

Stafetten stopper her

Dræggers har utfordret VamPus i en antirastistisk bloggstafett (opprinnelig fra Guds utsendte) knyttet opp mot saken om utsendingen av afghanere fra Norge. Sosialisters hang til å blande sammen rasisme, flyktningepolitikk og innvandring er jo velkjent og ikke minst en en utmerket måte å øke FrP's oppslutning. Dræggers tar feil - VamPus har ikke tatt til orde for å føre en mer liberal flyktninge- og asylsøkerpolitikk, men støtter varmt en langt mer liberal innvandringspolitikk:

"For det monokulturelle Norge er det selvsagt helt utenkelig at innvandring kan være et gode. Innvandring er kun en trussel og en belastning. Er det ikke arbeidsplasser eller "dumping" av lønn, så er det våre omfattende velferdsgoder som sosialdemokratene og FrP bruker som unnskyldning for å opprettholde vår 30 år gamle innvandringsstopp. Nå mangler det bare at miljøbevegelsen henger seg på. Problemet er at vi faktisk trenger "bærekraftig innvandring" - det vil si åpne grensene for mennesker som ønsker å jobbe i Norge fordi de har lyst til å bo her. Og hver ny innvandrer kan - ikke på tross av, men på grunn av - kulturforskjeller bidra til at Norge blir et mer mangfoldig, innovativt og spennende land.

Og hvis det gjør at vi må bygge ned deler av velferdsstaten? Bonus."

Når det gjelder asylinstituttet så er jeg enig med Gunnar Kvassheim i Venstre: "ubegrunna asylsøkere har satt asylinstituttet under press, og jeg er fornøyd med at disse raskere returneres og at vi fokuserer på å hjelpe dem som har et reelt behov."

Med en mer liberal innvandringspolitikk gir man folk en ærlig dør til Norge, så problemet med falske asylsøkere reduseres forhåpentligvis. Mihoe skriver i en kommentar: "Underfundig hvordan høyresiden synes å ha store problemer med å godta at folk får bosette seg i Norge som en følge av at de er asylsøkere, mens de ikke har problemer med å akspetere at folk bosetter seg her av økonomiske grunner."

Kanskje dette er grunnen til at vi får psykotiske flyktninger som knivstikker folk på trikken - sosialister forstår ikke forskjellen på asylsøkere og folk som flytter for jobbmuligheter. Når vi tar imot folk som har flyktet fra situasjoner som vi ikke ønsker vår verste fiende, så trenger de vår hjelp og oppfølging. Det er en helt sentral forskjell mellom ordinær innvandring og flyktninger/asylsøkere. Skal man verne om og styrke asylinstituttet bør man også sørge for ressurser til å hjelpe og følge opp de som får innvilget asyl.

Å knytte utsendelsen av afghanere opp mot rasisme er sedvanlig sosialistisk vås. Derfor sendes ikke stafettpinnen videre.

24 kommentarer:

Pleym sa...

Tiltredes!

Dog kan asylsøkere som ikke får asyl få innvilget opphold på humanitært grunnlag, hvis det er for risikofylt å sende dem tilbake.

Om Afghanistan generelt og Kabul spesielt er risikofri sone, betviler jeg sterkt.

Mysjkin sa...

Hep! Slik må det være ja.

Herodotus sa...

Nå har vi hatt glede av polske innvandrere en lang stund, iallefall til de slynglene begynte å kreve norsk lønn. De vil straks bli erstattet av ukrainere. Når disse blir for kravstore har vi en reserve av uzbekere og andre med bedre forståelse for markedets krav. Økonomisk innvandring skjer altså i logiske puljer.

Rasisme er derimot konstant. I 1914 var det en verdensutstilling i Kristiania der man stilte ut noen negre fra Congo med ordentlige stråhus i Frognerparken. En av Senterpartiets åndelige forfedre skrev da i avisen indignert hvorfor man ikke heller kunne vist eksempler på ekte norsk bondekultur i stedet for "disse aper, som kun kan udstøde dumpe brøl, og synet av hvilke kan skade unge norske pigers moral".
I dag er vi meget lengre og frykter i stedet somaliere, psykotiske eller ei.

Utfra dette kan man utvikle en teori om cyklisk versus evolusjonistisk historieutvikling men det vil jeg heller gjøre på min egen blogg.

Andreas sa...

Bra skrevet!

Som andre har sagt, skal det ikke være mulig å aksjonere seg til opphold her i landet. Det er å snike i køen for alle de andre som også gjerne vil være her, men som ikke vil eller kan aksjonere på en slik måte.

Under forutsetning av at alle får fair og grundig behandling av de norske myndighetene, selvfølgelig. Jeg har uansett ingen detaljkunnskap som gjør at jeg føler at jeg kan overprøve myndighetenes vurdering her. Men jeg tror ikke levekårene i Afghanistan akkurat nå er værre en f.eks. under Taliban.

Anonym sa...

Da går jeg ut fra at du er mot bombefly over Afghanistan? Siden du ikke liker at psykotiske flyktninger kommer hit?

Esquil sa...

Okeyy.. men da er vel det logiske mottrekket at du starter en rasistisk bloggstafett? :)

Øyvind sa...

Om sukat-rasisme og liberal politikk

Anonym sa...

Hvor mange terrorangrep og hvor mye kriminalitet skal til før folk innser at man ikke kan slippe inn hvem som helst her i landet? Det er faktisk forskjell på innvandrere. Noen folkegrupper er siviliserte mens andre oppfører seg barbarisk.

Anonym sa...

Der sier du noe. Amerikanerne brukte atombomba. Etterpå brukte de napalm, hvit fosfor og agent orange i Vietnam. Slaktet tre millioner og skadet et ukjent antall. Deretter har de brukt tida til å utvikle enda mer avanserte våpen. Håper UDI sender dem ut av Norge før det skjer en tragedie.

Ole sa...

Det har lite for seg å generalisere ,alle muslimske innvandrere er ikke terroristyngel.

http://www.berlingske.dk/kronikker:aid=777462/

“Netop fordi konflikter først og fremmest skyldes kulturelle forskelle, er der risiko for, at de bliver skærpet gennem større interaktion. Vi hører ellers ofte det modsatte

Machiavelli sa...

"Hvor mange terrorangrep og hvor mye kriminalitet skal til før folk innser at man ikke kan slippe inn hvem som helst her i landet? Det er faktisk forskjell på innvandrere. Noen folkegrupper er siviliserte mens andre oppfører seg barbarisk."

- Vikingene, våre "stolte"
forfedre, var til tider ganske barbariske som "innvandrere"...

- Hvorfor er det for øvrig at når folk skriver slikt møl, så forholder de seg anonyme? Er det fordi de innerst inne vet at de ikke er helt gode i hodet, eventuelt at deres meninger og uttalelser er alt annet enn stuerene.. ?


En undrende M

Theo sa...

Leste i Klassekampen noen intervjuer med sultestreikerne fra Afghanistan. De hadde flyktet fordi de hadde kommet på kant med slekta, klanen eller bygda. Så da har de vel ikke noe nettverk å komme tilbake til. Tøff løkk.

Anonym sa...

Mht til problemet traumatiserte og psykotiske asylsøkere.

Lovgivningen i Norge i dag er slik at norsk helsevesen plikter å behandle enhver som fyller kriteriene for tvangsbehandling i psykiatrien i Norge (som er psykotisk, "til fare for seg selv eller andre"). Siden det er så mange asylsøkere og innvandrere med bakgrunn fra Midt-Østen, Nord-afrika og andre problemområder, så fylles norsk psykiatri opp av disse menneskene. På spøk kalles nå norsk tung-psykiatri for "Lille Somalia". Problemet med denne behandlingen er at den er enormt ressurskrevende. Sikkerhetspsykaitriske avd. tar f.eks. 11-12 tusen kroner i døgnet for behandling av slike pas., og andre steder i behandlingsapparatet er prisen 8 tusen kr. i døgnet. Med kronisk farlige pasienter snakker vi her for om en prislapp på 30 millioner i løået av en 10 års periode. Da er kostnadene disse har påført samfunnet av utrygghet og skade på eiendom og liv ikke medregnet. Et totalt regnskap for hva disse farlige asylsøkerene koster er selvsagt ikke fremlagt, og problemet diskuteres selvsagt ikke heller. Men hva prislappen som samfunnet kan godtta på norske skattebetalere som blir dødssyke blir diskutert. Her forleden var den en lege og spesialist på helsevesenet som mente at dødsyke nordmenn ikke burde få livsforlengende behandling for mer enn 350 tusen kri i året. Det er da verdt å ta med seg mener jeg at tilsvarende pris som vi idag betaler for behandlingstrengende asylsøkere gjerne kommer på 3 til 4 millioner kr i året(vi kan heller ikke ifølge loven utvise disse sålenge de blir bedømt til å trenge tvangsbehandling, de har altså intet incitament for egen forbedring).

Etter min mening kan i Norge være hele verdens sykehus.

MVH
En som jobber i psykiatrien og som derfor ikke kan snakke offentlig om dette uten å miste jobben.

geirronimo sa...

Jeg har jobbet i et flyktningemottak, transittleir, og prøvde å integrere personene raskt i Norge. I alle de år jeg jobbet med dette, så var disse personene like oss nordmenn, både på godt og vondt, de snakket bare annerledes..

Flyktninger, asyl-søkere, og innvandrere er her på forskjellige grunnlag. Men det er viktig at man ikke stigmatiserer, ivhertfall ikke flykninger. Det polariserer samfunnet, og kan skape store motsetninger. Dette gjelder også for "utlendingene" - de er som oftest mest "rasistiske"..

En måte å stigmatisere på, er å gi fordeler til en gruppe, og utelate andre grupper. Foreks. er det ved asyl-instituttet gratis med advokat. Dette forlenger ofte tiden i Norge så lenge at man får opphold på "humanitært grunnlag". Så kommer familie-gjennforenig, og dette koster selvsagt skjorta. En slik formalia vil med en gang skape irritasjon.

En måte å unngå dette på, er å kreve at folk skaffer seg jobb. Lær norsk og still kravene til å klare seg selv...

Og til "en som jobber i psykiatrien" - en barnesoldat som kommer til Norge må selvsagt ha psykiatrisk behandling. Men vi kan faktisk ikke tilfriske alle i verden, og med den psykiatri som er i Norge idag, så klarer vi ikke å ta alle syke nordmenn engang..et lotteri, det er det det er..

Ragnar D sa...

Siden vi diskuterer temaet; De som er interesserte bør ta en titt på Diskrimineringsloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050603-033.html Vedtatt av den borgerlige regjerningen. (Så vidt jeg har fortstått var dette Erna's baby (?))

Loven er sterkt frihets fientlig. Jeg synes f.ex selv at det må være en hver borgers rette å nekte å forholde seg til andre enkelt personer uten nærmere begrunnelse. Dette er nå forbudt par 4 OG man kan risikere å måtte begrunne sine avvisning av en annen person (par 10).
Yttringsfriheten blir også angrepet.

En tilleggsdigresjon: Jeg ble litt nervøs av å lete etter loven: Søkte etter lovene kronologisk og ser at nye lover kommer i rasende tempo. Vanskelig å holde seg orientert om alt som blir forbudt. For gjort å bli forbryter...

Stian sa...

Dette er jo kanskje det mest usympatiske blogginnlegget noengang. STOPPE en antirasistisk bloggstafett!?!?

Går jo an å fremføre divergerende synspunkter uten å samtidig legge hele initiativet dødt, lizzm.

Virker som det er flere enn oss sosialister som trenger litt loftsrydding.

Ragnar D sa...

En viktig oppgave med stafetter er å finne villige stafettdeltakere. Og i denne bloggstafetten hviler denne oppgaven på siste deltaker, og alternativt på initiativtakeren.
Jeg synes det er greit å ikke delta med dersom man av en eller annen grunn ikke vil. Da må siste deltaker finne en ny mann å veksle med. Den som ikke vil delta kan imidlertidig ikke avslutte stafetten, det må arrangøren\initiativtakeren gjøre.

Forøvrig synes ideen med bloggstafetter er god.

VamPus sa...

Stian: Mitt poeng er at dette faktisk ikke handler om rasisme, men flyktninge/asylpolitikk. Å starte en generell bloggstafett mot rasisme kan man gjerne gjøre, men denne sammenblandingen mener jeg som sagt er sedvanlig sosialistisk vrøvl som bare bidrar til å gi sympatisører til FrP. Det må gå an å ha flere tanker i hodet på en gang, og spesielt i en debatt hvor man faktisk snakker om tre ulike saker - antirasisme, flyktningepolitikk og innvandring. Det tjener ingen av sakene å røre de sammen.

Stian sa...

Helt enig i at man ofte med fordel kan ha flere tanker i hodet på samme tid, Vampus. Og her hadde jo du muligheten til nettopp dét: Ved både å få frem synspunktene dine, og SAMTIDIG sende stafettpinnen videre.

Hvem vet: Kanskje nestemann på lista (som du ville hatt ikke så rent liten innvirkning på hvem skulle bli...) ville støttet synspunktene dine...?

Esquil sa...

Egentlig er jeg litt enig med stian, jeg ser ikke den logiske linja fra meningene du målbærer og til slutningen om å abortere stafetten.

Men det kan skyldes hjernen min. For jeg misunner dere som klarer å ha flere tanker i hodet samtidig. Jeg greier bare en tanke pluss en repeterende, altså jeg kan for eksempel telle skrittene mine mens jeg tenker på noe annet. Men to tanker samtidig? That's brutal.

VamPus sa...

Stian/Esquil: jeg ser overhodet ingen sammenheng mellom utsendelse av afghanerne og rasisme, og i og med at bloggstafetten er basert på et premiss jeg ikke støtter mener jeg det er innlysende å ikke sende dette videre.

Men for all del: alle som har lyst til å plukke opp den falne pinnen må jo gjerne gjøre det.. f.eks. Stian og Esquil.

Esquil sa...

Nei, mange slags takk frøken, men bloggen min er allerede så politisk korrekt at folk spyr. Det er alternative vrier som dette som selger. Utfordrer du til Rasistisk Bloggstafett, derimot, blir det en annen sak :)

Hmm. You know what? You just did.

Machiavelli sa...

"Å knytte utsendelsen av afghanere opp mot rasisme er sedvanlig sosialistisk vås."

Aner jeg at kommunevalgkampen kan bli ganske uforsonlig for Oslos vedkommende, til neste år? Høyres stigende stjerne, VamPus altså, henfaller jo her til kollektiviske nedgraderinger av motstanderen.

Det lover dårlig for fruktbarheten i de kommende mediesjøslagene, men underholdningsverdi i form av temperatur, og utdeling av "blå"veiser, kan det jo alltids bli...


M

Milton Marx sa...

Problemet med å motarbeide utsendelser av enhver som myndighetene mener skal ut av landet, er at det trolig gjør det vanskeligere å komme inn i Norge.

En meget interessant debatt ville være hvilke krav man faktisk kan stille til innvandrere og asylsøkere for at de skal kunne bli.