Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, august 12, 2008

Bloggermakt?

Amerikanske medier går i seg selv etter avsløringen av sexskandalen rundt John Edwards, skriver VG. Mens tradisjonelle medier ikke skrev om saken, ville ikke bloggere la den dø. Enkelte mener at det markerer slutten på tradisjonelle mediers dominans i den politiske journalistikken.

Eia var vi der.

Det er fascinerende å se på hvordan tradisjonelle medier til stadig vekk gir seg selv en fatal diagnose. I USA har man riktignok uavhengige toneangivende bloggere med en stor leserskare som riktignok kan sette dagsorden ved å ta opp saker som ellers ikke får oppmerksomhet. Men som denne saken nok en gang viser - det er først når tradisjonelle (anerkjente) medier plukker opp saken at den får konsekvenser.

Interessant nok nevner ingen venstrevridningen i mediene som et problem. Vegringen mot å skrive noe negativt om "sine egne" overgås kun av det sterke ønsket om å skrive noe negativt om motstanderne. I USA har de mest leste bloggerne vært med klar vridning mot høyre, med et mål om å balansere de tradisjonelle mediene.

I Norge er de fleste bloggerne sosialdemokrater som stort sett mener det samme som sine sosialdemokratiske frender i kommentaravdelingene til de store avisene. Det er vanskelig å være toneangivende når alle går rundt i samme ring.

Og Høyresiden? De utnytter potensialet til de nye mediene fullt ut....

Thanks for asking...

19 kommentarer:

Tiram sa...

Jeg veit ikke hvor mye trøst det er, men Erna-bloggen er jaffal litegrann bedre enn nettsidene til Høyre ...

frr sa...

"I Norge er de fleste bloggerne sosialdemokrater som stort sett mener det samme som sine sosialdemokratiske frender i kommentaravdelingene til de store avisene."

Noe du mener? Eller noe du vet?

Chris Joy sa...

frr {
Noe du mener? Eller noe du vet?
}

Jeg vet ikke hva Vampus vet, men jeg vet at norske bloggere i all hovedsak består av sosialdemokratisk bærme, eller ennå lenger ut imot venstresiden. Det gjelder for norske sider på google blogg, vg blogg, dagbladet blogg og aftenpostens blogg. Samme sak gjelder deres diskusjonsforumer. De som forsøker å representere en motpol til venstrebærmen, eksempelvis diskusjon.no består i all hovedsak av debattanter som står til venstre og moddene likeså.
Du vil finne et og annet utsagn som står til høyere, men i all hovedsak dreier det seg om ønske om å fjerne en skatt eller en avgift, men uten at det finnes noe ønske om å redusere statens "inntekter". Dermed ikke en reell reduksjon, og derfor kvalifiserer det heller ikke til et høyereorientert standpunkt. På samme måte kan du finne et og annet innlegg som forfekter mindre innvandring, men ikke en mer rotsøkende begrunnelse hvor det er det økonomiske insitament som fjernes, men restriksjoner som hindrer noen å komme, ved bruk av lov. Altså er innvandringsmotstanden i Norge ikke av høyereorientert natur. Høyereorientert innvandringspolitikk er av liberal karakter, og inneholder intet ønske om å stenge folk ute, men ønske å fjerne økonomisk insitament til å komme hit - motivert av at det ikke er etisk holdbart å finansiere innvanderes velferd ved bruk av legalisert tyveri. Altså, selv det som regnes å være de mest høyereorienterte meninger på nett, er i realiteten meninger som står til venstre. Det er venstresiden som gjerne søker å løse problemer ved forbud. DVS, når de evner å innrømme at der er et problem.

Kort oppsummert. Normannen er en patetisk uselvstendig dust som ikke kan tenke seg et liv uten sikkerheten i en stor og sterk mamma stat. Dette gjelder mer enn 99,5% av befolkningen. Dette er også noe jeg vet, av veldig mange år med erfaring som har gitt meg et tallmateriale som støtter hypotesen. Den er meget enkel å efterprøve. Tviler du, men vil gjerne finne sannhet i dette spørsmål: undersøke selv.

Hvorfor er det slik? Vel, er det så vanskelig å regne ut? Spør deg selv hva demokrati er for no' rart. Reflektere over hva partidemokrati er for no' rart. Om du er nogelunde oppegående i øverste etasje bør det være enkelt å komme til den konklusjon at, jo, demokrati er i praksis når en gjeng psykopater skriker ut til befolkningen at de skal få være med å dele tyvegods om de er lydige ved å oppsøke et valglokale og gi en viss gruppe psykopater sin stemme. Tyvegodset loves i større grad å komme fra tilhengerne av de andre psykopater som har rottet seg isammen. Når konstitusjonen mangler signifikante begrensninger, som eksempelvis forbud imot legalisert tyveri, så blir resultatet at demokrati i praksis er en appell til folks kriminelle sinnelag. Det er dessuten en logisk villfarelse: appell til majoritet.
Når en på en slik grunnleggende måte forkaster sunn etikk, reduserer en politikk til spørsmål om føleri og svada. Når du først har åpnet døren for legalisert tvang, herunder tyveri, finnes det ikke lenger noen holdbar begrunnelse for ikke å bryte med etiske prinsipper av lavere rang. Det finnes ved valg ikke et reelt alternativ til denne ondskap. Det finnes ingen partier, være seg i Stortinget eller på utsiden, som tar prinsipiell avstand ifra legalisert tvang, herunder tyveri. Den sterkeste uttrykksmåte du har som et rettskaffent menneske i et demokrati, er å avstå fra å stemme. Du kan ikke stemme blankt, fordi med blank stemme samtykker du til demokrati, og det kan du som rettskaffent menneske ikke være for, nettopp fordi demokrati avler legalisert tvang og tyveri med dødlig nødvendighet. Og hvis du er blandt de som lar være å stemme, ikke fordi du er lat, men bevisst på at du ikke vil støtte opp under legalisert tvang og tyveri, så er hva du får høre at det er din PLIKT å stemme. Det er i demokratiet blitt en plikt å støtte demokratiet, altså, en plikt å støtte stjel og del- mentalitet. Støtte legalisert tvang og tyveri av hederlige mennesker som ikke har vært andre til heft. Dette er ondskapen du støtter med din stemme. Reinspikka psykopati er det.

VamPus sa...

tiram: Sukk... La meg bare gjenta det: SUKK!

frr: Det er ingen som har gjort en seriøs undersøkelse av den norske bloggsfæren så det blir MENER, ja. Men dersom jeg ser bort fra "profesjonelle" bloggere (altså folkevalgte politikere og spaltister) så mener jeg at norske samfunnsbloggere i stor grad vil løse sosialdemokratiets problemer med mer sosialdemokrati (mer skatt, mer offentlige løsninger, mer statlig regi).

Jeg vil begeistres om det ikke er slik, så gjerne motbevis meg. Men jeg har til gode å se noen uavhengige bloggere over hodet som forsøker å løfte saker ut av bloggsfæren og gjøre det interessant for allmennheten.. Det er parasittisme må eksisterende medier (kommentarer på hva som allerede er skrevet) og eventuelt underskriftskampanjer - men det får sjeldent en dobbeltside i Dagbla'..

spenn sa...

Så så, Vampen.. :)

Høyreblogging, også i USA, dreier seg veldig mye om mediekritikk. Årsaken er jo at MSM stort sett ikke makter å fremføre synspunkter fra høyresiden, kun fra venstre. Og hvordan kan man forvente at MSM skal ta opp mediekritikk fra høyreblogger? Edwardssaken er case in point - kritikken på (høyre)bloggene har dreid seg om media bias, noe MSM glatt overser/avkrefter/latterliggjør når de omsider tar opp saken!

Dette er ikke parasittisme, men det er heller ikke en symbiose. At høyreblogger er såpass godt besøkt betyr simpelthen at det er et penger å tjene for den som vil starte et sentrum-høyre MSM-outlet.

Blogger er og blir for spesielt interesserte, om det så er kjendisblogger, politiske blogger, matblogger, osv.

Noen fortalte meg at Dagens Næringsliv "øker mest" for tiden. Med tanke på hva som har skjedd med Aftenposten de siste årene ville det ikke forundret meg om det stemte.

Chris Joy sa...

Vampus, nu er De forferdelig slem. Det kler virkelig ikke Deres smil.

Formålet med høyereblogger som biter seg fast i saker som allerede etablert media har hatt som sine hovedsaker er ikke i den hensikt å ri saksdyret for sitt siste rest av kraft for en spesiell vinkling. Det er derimot det stikk motsatte! Det er for å demonstrere at det finnes en mer korrekt måte å tolke et sakskompleks som ikke er styrt av sosialdemokratisk tiledelse.

Bør ikke du heller oppmuntre til flere høyereblogger som gjør det til sin profesjon å latterliggjøre det sosialdemokratiske media ved å gripe fatt i, ikke bare hovedsakene, men samtlige saker det etablerte media har, og demonstrere hvor forpurret bilde av virkeligheten de gir sine lesere!? Når vi har fått veldig mange høyereblogger som har fått dette til på en god måte, tror jeg det følger med nødvendighet at det fødes en ny nettavis. Denne kan i sin tur velge sine saker selv, slik at høyereorientert argumentasjon kommer ennå bedre til syne enn hva som er mulig når den er begrenset til kritikk av venstreorientert argumentasjon.

Vær ikke så slem at du kaller det for parasittisme å ytre sine meninger imot det sosialdemokratiske media. Det er det sosialdemokratiske media som i denne sammenheng er de reelle parasitter. Eller para-parasitter for å være mer nøyaktig. De lever av lesere som lever av bandittstaten. I en slags symbiose utfyller de hverandre. Ikke fordi para-parasitten ikke har noe annet sted å finne mat, men fordi det er mye tryggere å snakke pent om parasittene enn å ta et oppgjør med dem. For den vågale er det antagelig veldig mye profitt å hente for den første som gjør seg fiende med folket. I den sammenheng har jeg forslag til navn på Nett-TV/Nett-Avisen/Nett-bloggen/ Nett-bare-det-dreier-seg-om-det- høyereorienterte:

W W W . E N . F O L K E F I E N D E . N O

Noen forslag til ingresser:

1) Nordmenn et begredelig uselvstendig søplefolk ribbet for ærefølelse.
Hele 730 000 av landets 2.1M innbyggere har funnet seg til rette i en stilling i stat eller kommune hvor lønn er resultat av statlig legalisert tyveri. Kanskje så mange som 500 000 av dem besitter tullestillinger hvis arbeidsdag i hovedsak går med til å lage trøbbel for de som fratas penger for å betale deres lønn. Regner en med deres familie som nyter godt av lønn som stammer ifra offentlige stillinger, samt de stillinger i næringslivet hvis bedrift i hovedsak lever av å levere varer og tjenester til det offentlige, så er det sannsynelig at hele 2M norske hushold er helt avhengig av staten for sitt livsopphold.

Denne totale ansvarsfraskrivelsen indoktrineres allerede på skolene. Bøkene er fulle av støtte til statlig legalisert tyveri....

2) Han var ikke noen til heft eller brydderi, men ble likevel dømt til 29 dagers betinget fengsel og 20 000 i bot efter å ha bli stoppet av politiet på motorveien mellom Oslo og Drammen i 160km/t. Det ble i tillegg tap av førerkort i to år. Det går ikke engang en uke mellom hver gang trafikkovertredelser får slike alvorlige konsekvenser trass det ikke har rammet tredjemann med skade eller heft. Nordmenn synes ikke lenger å ha det minste respekt for loven. Antallet overtredelser påvirkes ikke av kraftig økning i bebyrer eller opptrapping av antallet kontroller og oppsetting av fotobokser. Statistikk viser at over 90% av befolkningen bevisst bryter veitrafikkloven når de mener det ikke er fornuftig å la seg rettlede av denne. Flere førere som hadde vært tung i høyerefoten fortalte oss at de føler seg maktesløs overfor en veitrafikklov som ikke tjener til å straffe de som er andre til skade, men straffe dem som ikke godtar lover som åpenbart er laget av mennesker som har et psykotiske og irrasjonelt forhold til fart. På spørsmål om hvorfor de ikke organiserer seg for å påvirke politikerne svarer de "det er omtrent like enkelt å myke opp i fartsbestemmelsene i veitrafikkloven som det er å omplassere en krone på helsebudsjettet til biltrafikkformål. Det er ikke verdt i kjempe for dette, men ta det som en slags avgift når vi får tildelt bøter".

Det finnes uendelig antall temaer som kunne gi høyeresidens frihetsideal solid drahjelp for den som er villig til å gjøre seg til folkefiende.

Her er en frodig en:

Høyeresiden utlover skuddpremie på Dørum efter å ha uttalt "Det høyeste mål er null drepte i trafikken". Høyeresiden er i harme efter denne formulerte målsetning for noe den mener kun kan oppnås ved å plassere en STACI-agant på hvert gatehjørne. Høyeresiden ønsker å tatt livet av denne Reserve-Stalin før han får gjort reell skade.


Det bugner av temaer å ta fatt i som reiser viktige og fundamentale spørsmål om hva vi legger i begrepet frihet. På denne måte vil det være mulig å vri medias agenda over på riktig side. Selv om nordmenn er et forbannet sosialistpakk, så føler jeg meg overbevist om at det som er viktigre for dem i hverdagen er å ha noe interessant å lese som gjør krav på at mer enn den lille avkroken av sympati i hjernen aktiveres.

Ken-G. Johansen sa...

Det finnes et parti for frihet, og det er DLF, http://www.stemdlf.no/

Det finnes også noen blogger:
http://www.vgb.no/31722/ (Onar Åm)
http://www.dnof.no/
http://www.dyrkmammon.no/
http://www.capmag.com/ (Amerikansk side)

Vampus sine er også ofte veldig bra, og morsomme :D

Og for de som ønsker å vite hva Kapitalisme faktisk er:
http://www.capitalism.org/

Men jeg er enig i at de fleste nordmenn er sosialister, mennesker som foretrekker å tvinge alle til å gjøre og leve slik som de ønsker de skal. Kriminelle eller mennesker som støtter opp om kriminalitet så lenge det er de riktige menneskene (partiene) som begår kriminaliteten, og de får kjøttstykkene sine de også selvfølgelig.

Chris Joy sa...

Jeg stoler iallefall ikke på et parti som ikke klarer å ta en absolutt avstand ifra statlig legalisert tyveri.

Ken-G. Johansen sa...

Og jeg er ikke villig til å leve i et Anarki, som jeg ser på som den verst tenkelige styreform.
Hvor det er umulig å planlegge noe langsiktig, og det er den sterkest rett som gjelder, uansett hvor mye Anarkister prøver å skjønnmale dette så er det dette som blir resultatet.
Man må ignorere virkeligheten passe bra, hvis man tror at det vil utvikle seg til ett utopisk samfunn helt av seg selv hvis man bare innfører Anarki. Se på verden den startet der, jeg kan ikke si at vi idag lever i ett utopisk samfunn.

Chris Joy sa...

For et umodent svar du gir meg. Jeg er for både lover og lederskap. Hvorfor du kaster anarki på meg kan efter mitt skjønn bare forklares med at du ikke forstår hva du snakker om.

Har du lyst å forsøke å svare meg en gang til?

Andreas sa...

Kan du ikke fortelle hva som er de gode sosialdemokratiske bloggene? syns nesten alle de politiske bloggene jeg leser enten er godt til venstre for AP eller godt ut på høyresida. Hvem er alle disse sosialdemokratene?

Chris Joy sa...

Hehe, har du spurt deg selv om det kan være definisjonen din det er noe galt med?

Ken-G. Johansen sa...

Kanskje du da kan forklare på hvilken måte DLF er for statlig legalisert tyveri, og hvordan din løsning ikke ender opp i Anarki.

Jeg ser mye drittkasting men lite av substans.

Dlf er for frivillig skatt, og hvis det ikke fungerer så en maks skatt på 5% for å unngå akkurat Anarki. Uten inntekter kan ikke en forsvarlig stat opprettholdes, selv ikke en minarkistisk stat, og for å unngå ett lovløst samfunn foretrekker vi det minste onde, da en minimal beskatning. En minarkistisk stat vil aldri trenge å skatte høyere enn 5%.

Så kan vi jo spørre om du er en av de som er imot eiendomsrett.
Dette har allerede vært diskutert til det kjedsommelige på Onars Blogg.

Kan ikke si at jeg husker nøyaktig hva du stod for, og du har ikke lagt igjen noen tegn her heller.

Demokrati fungerer fint i ett Liberalistisk samfunn, men det vil være begrensninger for hva som er lov for ett flertall å bestemme. De kan på ingen måte krenke de individuelle rettighetene.
(Mennesker har rett til liv, til frihet, til å søke lykken, og til trygghet for sin eiendom.)
Med andre ord ett flertall kan ikke bestemme å øke skatter, eller starte en velferdstat, siden alle disse krenker ett individs rettigheter, når det kommer til frihet og eiendom.
Under disse forholdene ville individene være slaver for andre, og ikke ha rett på egne opptjente midler.

Ken-G. Johansen sa...

Det forrige innlegget blir mitt siste angående dette for nå.
Jeg er ikke interessert i å okkupere en annens blogg.

For videre diskusjon om temaet, gå til Onars blogg, eller DLF forumet.

Chris Joy sa...

Ken {
Demokrati fungerer fint i ett Liberalistisk samfunn, men det vil være begrensninger for hva som er lov for ett flertall å bestemme.
}

Det finnes ikke den handling som i et samfunn er moralsk forsvarlig å utføre med et flertall, som ikke er moralsk forsvarlig uten dette flertall.

Hva faen skal du da med det idiotiske demokratiet ditt? Et offisielt organ for å ønske god jul og påske?

ken {
Kanskje du da kan forklare på hvilken måte DLF er for statlig legalisert tyveri
}

1) De respekterer eiendomsretten og har forskuttert at når de kommer i posisjon så vil de ikke erklære uopparbeidet grunn for ueiet areal.

2) De støtter voldsmonopol.

3) De støtter lovmonopol

4) De støtter skatt for å betale for sikkerhet imot indre fiender.
(riktignok med en reservasjon)

5) De støtter skatt for å betale for sikkerhet imot ytre fiender.
(riktignok med en reservasjon)

6) De støtter skatt for å betale for rettegangstjenester og livdannelse.
(riktignok med en reservasjon)

Jeg har opplagt fått skrullingene i dlf på gli de senere år. For noen år siden var Vegard veldig tydelig på at han støtter skatt for å betale for overnevnte, så ble det til frivillig skatt , og nu er det på nytt endret til å være ufrivillig skatt (5%?) om det kan bevises i retten at det er behov for denne for å betale for nevnte tjenester.

***

Ron {
og hvordan din løsning ikke ender opp i Anarki.
}

Markedets konkuranse mellom sikkerhetsbedrifter og rettegangsselskaper er mekanismene som forhindrer dette.

Har du aldri hørt om Chris Joy's ultralibertarianisme?

Ken-G. Johansen sa...

Først en liten rettelse, hvis ingen er villige til å donere penger frivillig til staten, så betyr i prinsipp dette at vi ikke har noe egoister i landet og heller ingen støtte og spørsmålet om den liberalistiske stat ville i seg selv være "void", so to speak.

Ken {
Demokrati fungerer fint i ett Liberalistisk samfunn, men det vil være begrensninger for hva som er lov for ett flertall å bestemme.
}

Det finnes ikke den handling som i et samfunn er moralsk forsvarlig å utføre med et flertall, som ikke er moralsk forsvarlig uten dette flertall.

Hva faen skal du da med det idiotiske demokratiet ditt? Et offisielt organ for å ønske god jul og påske?

Det eneste de i prinsipp kan gjøre er å velge en leder for landet, lite hvis noe annet. Er enig i at demokrati ikke nødvendigvis vil være beste styreformen. med mindre man lar folket velge en leder de stoler på, og mener kan få gjort jobben på en best mulig måte.
Da snakker jeg selvfølgelig om etter at samfunnet har blitt mer rasjonelt en det er idag.

ken {
Kanskje du da kan forklare på hvilken måte DLF er for statlig legalisert tyveri
}

1) De respekterer eiendomsretten og har forskuttert at når de kommer i posisjon så vil de ikke erklære uopparbeidet grunn for ueiet areal.

Selvfølgelig respekterer vi eiendomsretten, eiendom er en forlengelse av en selv. Uten eiendomsrett vil vi ha Anarki.
Uten eiendomsrett vil det være umulig og planlegge/tenke langsiktig. Hva er egentlig vitsen med å gjøre noe som helst, hvis man ikke har rett til å beholde det man har opparbeidet seg.

Og DLF, mener at uarbeidet grunn vil tilfalle de eller den som først begynner å bruke denne grunnen.

Vi mener også at man ikke kan arve moralsk gjeld. Det vil si man kan f. eks. ikke anklage dagens amerikaner for slaveriet, eller for å ha tilranet seg land fra indianerne. Det er det kun forfedrene som levde da og som gjorde disse handlingene som er skyld i.

De har opparbeidet seg retten til landet nå, og det vil ikke være moralsk riktig for dagens amerikanere å gi det tilbake til indianerne, da dagens amerikanere er totalt uskyldige, og de skyldige er døde for mange generasjoner siden.

2) De støtter voldsmonopol.

Ja, og staten skal ha dette monopolet. Statens eneste oppgave er å beskytte individene i staten, for å oppnå dette har de voldsmonopol. Dette må de ha for å kunne arrestere alle som forbryter seg mot individene i samfunnet, og for å hamle opp med aggresjon utenfra nasjonen.
Private personer og sikkerhets firmaer (slik som f.eks. securitas) vil ha lov til å ha håndvåpen og lette våpen generelt.
Sålenge de ikke er dømt for noe kriminelt tidligere, da tenker jeg på voldsforbrytelser spesielt.
De vil ikke ha tilatelse til å gå rundt med tyngre våpen, er slikt nødvendig så er det fult ut statens oppgave.
Uten ett statlig voldsmonopol, sitter vi raskt igjen med Anarki.


3) De støtter lovmonopol

Det er korrekt, igjen dette ligger under statens juridiksjon.
Folk er fri til å inngå frivillige avtaler, og disse vil bli holdt og håndhevet av staten, sålenge de ikke bryter mot individets rettigheter. F.eks. så vil ikke en slavekontrakt bli håndhevet av staten.
Men Statens oppgaver vil være politi, jusstisdepartementet og militæret.
Igjen hvis alle kan lage egne lover så sitter vi igjen med Anarki, de sterkest rett er det som gjelder.
Vi vil ha ett sett med lover, hvor de individuelle rettighetene vil være hovedtyngden i denne samlingen og det vil være lite annet om noe.
De individuelle rettigheter vil være som følger: retten til å leve i fred, retten til frihet, retten til eiendom, retten til å søke lykken, ytringsfrihet, og retten til selvforsvar.
For mer informasjon om hva dette omhandler her er en link:
http://rebirthofreason.com/Objectivism101/Politics_Rights.shtml

4) De støtter skatt for å betale for sikkerhet imot indre fiender.
(riktignok med en reservasjon)

Skatten er kun frivillig, som jeg rettet ovenfor. Hvis ingen er villig til å betale, så er det heller ikke noe grunnlag i befolkningen for at en slik stat kan eksistrere til å begynne med.
Det er ingen tvungen skatt, du velger selv, om du vil donere og evt. hvor mye.

5) De støtter skatt for å betale for sikkerhet imot ytre fiender.
(riktignok med en reservasjon)

Samme som ovenfor.

6) De støtter skatt for å betale for rettegangstjenester og livdannelse.
(riktignok med en reservasjon)

Samme som ovenfor.

Jeg har opplagt fått skrullingene i dlf på gli de senere år. For noen år siden var Vegard veldig tydelig på at han støtter skatt for å betale for overnevnte, så ble det til frivillig skatt , og nu er det på nytt endret til å være ufrivillig skatt (5%?) om det kan bevises i retten at det er behov for denne for å betale for nevnte tjenester.

Du har nå fått svar, på alle spørsmål. Og som sagt er ingen villig til å donere frivillig så er det egentlig ikke noe vits i å prate om en Liberalistisk stat siden det ikke er noe eksistens grunnlag for den til å begynne med.

Det å slenge dritt med kjeften er derimot ikke noen bra måte å vinne respekt på. Det eneste du lykkes i er å bli sett på som useriøs, og uten virkelige argumenter, er vanligvis da man tyr til drittslenging for å skjule at man er kunskapsløs.

Og vedvarer dette vil heller ikke jeg se noen grunn til å diskutere mer med deg, da du i bunn og grunn vil være totalt verdiløs for meg.
***

Ron {
og hvordan din løsning ikke ender opp i Anarki.
}

Markedets konkuranse mellom sikkerhetsbedrifter og rettegangsselskaper er mekanismene som forhindrer dette.

Har du aldri hørt om Chris Joy's ultralibertarianisme?

Historien viser at dette ikke stemmer, da ville vi idag levd i et utopia, ikke i en verden med mange forskjellige styreformer, med alt fra nesten kapitalisme, til kommunisme og stammeråd.

DLF baserer seg på virkeligheten ikke ønsketenkning, alle mennesker er ikke snille å greie, og vi må ha ett apparat for å håndtere disse.

Anarki kan kun fungere i en perfekt verden, den eksistrerer ikke, ihvertfall ikke idag.

Chris Joy sa...

Ken {
Først en liten rettelse, hvis ingen er villige til å donere penger frivillig til staten, så betyr i prinsipp dette at vi ikke har noe egoister i landet og heller ingen støtte og spørsmålet om den liberalistiske stat ville i seg selv være "void", so to speak.
}

Sprøyt.
Det kan meget vel eksistere fornuftige egoister som ikke kaster bort penger på donasjoner, og velger isteden å handle tjenester av sikkerhetsbedriftene i ultralibertarianismen.

Ken {
Det eneste de i prinsipp kan gjøre er å velge en leder for landet, lite hvis noe annet. Er enig i at demokrati ikke nødvendigvis vil være beste styreformen.
}

Hva i dette var det du ikke forstod? --->
"Det finnes ikke den handling som i et samfunn er moralsk forsvarlig å utføre med et flertall, som ikke er moralsk forsvarlig uten dette flertall."

Ken {
Selvfølgelig respekterer vi eiendomsretten, eiendom er en forlengelse av en selv. Uten eiendomsrett vil vi ha Anarki.
}

Hva i dette var det du ikke forstod? --->
"De respekterer eiendomsretten og har forskuttert at når de kommer i posisjon så vil de ikke erklære uopparbeidet grunn for ueiet areal." Altså, de er ikke villig til å fjerne den del av eiendomsretten som sier en har rett til å eie noe uten at dette noe er under opparbeidelse.

Ken {
Og DLF, mener at uarbeidet grunn vil tilfalle de eller den som først begynner å bruke denne grunnen.
}

Du er feilinformert. Jeg har det fra formannen selv at eiendomsretten ikke vil bli endret på det nevnte problematiske punkt. Jeg nevnte et konkret eksempel i Lövenskiold, og han bekreftet dette.
Denne bekreftelse fikk jeg så sent som våren ifjor på deres debattforum. Både Vegard og en annen i styret deltok i debatten, og svarene deres var entydige og kunne ikke misforstås.

Ken {
Ja, og staten skal ha dette monopolet. Statens eneste oppgave er å beskytte individene i staten
}

Vrøvl.

Ken {
Det er korrekt, igjen dette ligger under statens juridiksjon.
}

Du argumenterer i sirkel ved å støtte voldsmonopol med stat og juristdiksjon.

Ken {
Du har nå fått svar, på alle spørsmål. Og som sagt er ingen villig til å donere frivillig så er det egentlig ikke noe vits i å prate om en Liberalistisk stat siden det ikke er noe eksistens grunnlag for den til å begynne med.
}

Religiøst fyllerør.

Ken {
Historien viser at dette ikke stemmer, da ville vi idag levd i et utopia, ikke i en verden med mange forskjellige styreformer, med alt fra nesten kapitalisme, til kommunisme og stammeråd.
}

Det samme åndsvake argument kan benyttes imot DLF's forslag til system. Det eksisterer ingensteder.

Forøvrig, hvilket system som råder her og der er resultat av beslutninger, og ikke naturlover. Din innvending tyder på imbesillitet og hjernevask.

Ken-G. Johansen sa...

Og det var min siste samtale med Chris siden han ikke er istand til å oppføre seg sivilisert, ikke har noen argumenter å komme med, men kun skittkasting er han av null verdi for meg.

Chris Joy sa...

Hva Ken synes å ha problemer med å forstå er at det er han som har fremmet påstander for bl.a behov av stat for å få visse tjenester. Bevisbyrden hviler således på Ken, og ikke på Chris.
Ken synes dessuten åpenbart at det er vanskelig å fremholde diskusjon om hvorvidt DLF støtter eiendomsretten uten å inndra eiendom som ikke er under opparbeidelse. Det har sikkert noe å gjøre med at Chris har fra øverste hold i DLF at det ikke er ønskelig å inndra uopparbeidet eiendom.
Ken synes også åpenbart det er vanskelig å forholde seg fornuftig i diskusjon selv når han konfronteres med moderat retorisk krydder.

Jeg tror vi kan avskrive Ken som et menneske det er fornuftig å ta alvorlig.